Předvolební debaty v Ústeckém kraji – medailonky pozvaných kandidátů

10.09.2020 8:38

Medailonky 30 lídrů a dalších kandidátů, kteří se v roce 2020 účastní akce veřejných Předvolebních debat Ústecký kraj, konaných v Mostě, Chomutově a Teplicích.

Předvolební debaty v Ústeckém kraji – medailonky pozvaných kandidátů
Foto: spravnimapa.topograf.cz
Popisek: Ústecký kraj
reklama

Účastníci debaty v Mostě (týká se této reportáže):

(řazeno abecedně podle zkráceného názvu uskupení)

ANO - Jan Schiller, je poslancem Parlamentu  a zastupitelem města Mostu

1. Proč kandidujete a proč kandidujete za ANO?

Kandiduji proto, že nejsem spokojený s řízením a směřováním našeho kraje. A za hnutí ANO kandiduji, zejména proto, že jsem jeho členem, a protože stále věřím politice, kterou dělá. Pro mě je to pořád akce nespokojených občanů.

2. Co Vás v našem kraji nejvíce trápí popř. Jak byste to změnil?

Je toho opravdu hodně, ale nejvíce mě trápí nefungující systém zdravotnictví v kraji. Změnit ho chci vytvořením koncepčním a systémovým propojením všech zdravotnických zařízení, ale to je jen jednoduchá definice. Bude to hodně práce.

3. Kde vidíte náš kraj na konci následujícího volebního období?

To záleží na tom, kdo bude našemu kraji vládnout po letošních volbách. Pokud se nic nezmění, nezmění se nic ani v kraji. Pokud změna vlivem voleb nastane, rád bych viděl náš kraj, jako součást 21 století s využitím jeho potenciálu a vizí do budoucna.

ČSSD – Petr Jakubec, číslo 3 na kandidátní listině

V minulosti byl např. místostarostou Varnsdorfu anebo radním kraje pro školství.

1. Proč kandidujete a proč kandidujete za ČSSD?

Během svého profesního života, dalšího studia a svojí angažovanosti ve veřejném životě jsem získal řadu znalostí a dovedností, které mohu nabídnout občanům našeho kraje. Ústecký kraj musí a bude muset řešit v dalším období některé problémy v kterých ve srovnání s ostatními kraji zaostává nebo které vznikly historicky. Zde bych se rád zapojil. Členem ČSSD jsem od roku 1998 a jsem přesvědčen, že v i v současné době, nebo právě v současné době má ČSSD společnosti co nabídnout, což prokázala během koronaviru. Kromě manažerských a ekonomických schopností jejich představitelů dává společnosti i sociální rozměr a schopnost postarat se třeba o seniory, hendikepované nebo nemocné ve jménu solidarity.

2. Co Vás v kraji nejvíce trápí popř. jak by jste to změnil?

Jak jsem již předeslal, Ústecký kraj má řadu oblastí, které je nutno řešit. Vzhledem k menšímu prostoru, který mám k dispozici bych chtěl zmínit mezi nejdůležitějšími úkoly posílení zdravotnictví, protože v řadě oblastí již třeba nejsou odborní lékaři a nebo skončily celé nemocnice a pacienti nám umírají v sanitních vozech. Třeba ve Šluknovském výběžku. Sociální demokracie by chtěla tento problém řešit vznikem lékařské fakulty a fakultní nemocnice v Ústeckém kraji, což je sice běh na dlouhou trať, ale není to nereálné. Jinak se budeme neustále potýkat s nedostatkem lékařů. Ale v kraji je také řada dalších problémů, které se musí řešit – vyloučené lokality, rozvoj středního a především učňovského školství kde jsme v celostátním srovnání na předposledním místě, útlum těžby uhlí, zásobování vodou, kvalita dopravní infrastruktury, dostatek atraktivních pracovních míst, kvalitní domovy seniorů atd.

3. Kde vidíte náš kraj na konci následujícího volebního období?

Zastupitele, kteří budou zvoleni, čeká především tvrdá práce, pokud budou chtít náš kraj někam posunout. Přeji tedy občanům šťastnou ruku ve volebních místnostech. Ne vždy jsou někteří kandidáti ochotni po zvolení pracovat naplno, což bývá časté u některých narychlo slepených kandidátek. Tým sociální demokracie má přímé kontakty na vládní představitele a s jejich pomocí jsme schopni problémy Ústeckého kraje postupně řešit a víme jak. Naše priority jsou ZDRAVÍ, BEZPEČÍ, VZDĚLÁNÍ a PROSPERITA. Po skončení volebního období by měl náš kraj být „MÍSTO PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT“.

KSČM – Jaroslav Komínek, dnes je náměstkem hejtmana

1) Proč kandidujete a proč kandidujete za KSČM?

Za posledních 8 let, jsme měl na starost dopravu v Ústeckém kraji a tuto je potřeba dotáhnout dokonce. Doprava a technologie kolem ní se neustále posouvají dopředu. Po integraci MHD ve většině měst a zavedení jedné jízdenky pro cestování po celém kraji, se nyní spouští mobilní aplikace pro zakoupení jízdenky z mobilu. Vím, že většina cestujících tyto změny k lepšímu vnímá. Jsem členem KSČM a proto za tuto stranu kandiduji. Po 8 letech vládnutí jsme vyřešili mnoho problémů a snažili jsme pomáhat obyčejným lidem. Kandidoval bych za KSČM, i kdybych nebyl členem.

2) Co Vás v našem kraji nejvíce trápí popř. Jak byste to změnil?

Momentálně nás čeká útlum těžby uhlí a propouštění. Také mnoho firem, které zprostředkovaně pro doly pracovali přijdou o práci. Bude velmi důležité, se soustředit na rekvalifikaci a možnost využití těchto obyvatel v jiných profesích.

3) Kde vidíte náš kraj na konci následujícího volebního období?

Doplatili jsme pokuty za předchozí vlády, mohl by odeznít covid 19 a proto by měl být prostor na rozvoj kraje ve všech oblastech. Doprava, zdravotnictví, regionální rozvoj...tyto a další odvětví jsou stabilizované a stačí je pouze dále rozvíjet. Kraj koupil další dvě nemocnice, z důvodu zachování dostupné zdravotní péče. Takže na konci dalšího období by mohl být kraj v dobré kondici.

Lepší sever – Jan Paparega, je primátorem města Mostu

1) Proč kandidujete a proč kandidujete za Lepší Sever?

Krajských voleb se chci zúčastnit především proto, že jako primátor Mostu jsem si vědom, jak důležitá je blízká spolupráce měst a kraje. Máme tu řadu velmi specifických problémů, které je potřeba řešit na krajské, ale i centrální úrovni. Na kandidátce Lepší Sever je celá řada lidí, která má zkušenost z vedení větších měst, ale i menších obcí. Řada z nich opakovaně uspěla ve volbách. Takže mám záruku, že tvoříme tým, který náš kraj detailně zná a ví, co je potřeba.

2) Co Vás v našem kraji nejvíce trápí popř. jak byste to změnil?

Jsou to určitě sociálně vyloučené lokality a na ně navázané další problémy: kriminalita, drogy, nepořádek. Zbytek země nám sem díky sociálnímu inženýrství a toleranci obchodu s chudobou sestěhoval lidi, kteří jsou problémoví a jinde je nechtěli. To ale neznamená, že nebudeme nic dělat. Musíme mít o to víc peněz, abychom s těmito negativními jevy mohli skutečně účinně bojovat.

3) Kde vidíte náš kraj na konci následujícího volebního období?

Vidím ho o pořádný kus dál. Musíme začít zcela vážně řešit, co se s krajem bude dít po útlumu těžby uhlí. Ten je sice opticky daleko, ale my už teď musíme pracovat na tom, abychom sem postupně nalákali nové investory, kteří dají práci našim lidem. Musíme začít vyučovat jiné obory, aby tady byla kvalifikovaná pracovní síla. Taky musíme zastavit odliv mladých lidí z kraje a vytvářet jim podmínky pro spokojený život v Ústeckém kraji.

ODS – Jiří Kulhánek, lídr

Již 18. rokem starostou města Kadaň, od roku 2016 také krajským zastupitelem.

1) Proč kandidujete a proč kandidujete za ODS?

Mám za sebou 10 let práce ve státní správě a 18 let v samosprávě. Ze svých bohatých zkušeností vím, že i kraj může sloužit svým občanům a připravovat dobré podmínky pro život. Zatím spíše slouží zvoleným politikům. Čili kandiduji s cílem toto změnit. Upozorňuji , že netoužím po žádném korytu na kraji. Jde nám o změnu kurzu od služby papalášům ke službě občanům a to nebude vůbec jednoduché.

2) Co Vás v našem kraji nejvíce trápí a jak byste to změnil? Nejvíce mne trápí odliv mladých lidí z kraje, nemají většinou připraveny dobré podmínky pro založení rodiny. Naopak k nám do kraje stále proudí sociálně slabí z celé ČR i ze Slovenska v důsledku tragického zákona o dávkách na bydlení. To se dá ale změnit úpravou zákona. Obdobně může kraj, stát i obec podpořit výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny,  jen musí být vůle.

3) Kde vidíte náš kraj na konci následujícího volebního období?

O tom, jak to bude vypadat v kraji za 4 roky rozhodnou sami voliči. Pokud zvolí pracovité lidi, kteří mají za sebou kus poctivé práce, bude to dobré. Pokud zvolí lemply, budou mladí šikovní lidé nadále odcházet. Budou odcházet ti, které pro budoucnost našich dětí všichni potřebujeme.

Piráti – Karel Karika, lídr

Působil jako místostarosta městského obvodu Ústí nad Labem – město.

1) Proč kandidujete a proč kandidujete za Piráty?

Kandiduji, protože chci měnit svět a posouvat kraj k tomu, aby se zde dobře žilo. Nebaví mě dívat se na statistiky kvality života a vidět nás neustále na dně. Nejhorší je, že to nejsou jen čísla. Jsem denně v terénu na ulici a věnuji se potřebným. Za Piráty proto, že jsem člen strany a byla ve mne vložena důvěra coby do lídra kandidátky.

2) Co Vás v našem kraji nejvíce trápí a jak byste to změnil? Můžu jmenovat spoustu věcí, jednotlivostí, kterými vystihnu stav Ústeckého kraje, ale vlastně mají jednoho společného jmenovatele, a to je vedení bez koncepce. Ten kraj je samorost, vedení kraje je jen údržba a žádná vize. Změnil bych to tou vizí, za něčím jít. To, za čím jít, je odpověď na vaši další otázku.

3) Kde vidíte náš kraj na konci následujícího volebního období?

Nevím, jestli na konci následujícího volebního období. Stále je tam spousta neznámých, třeba koronavirus a jeho dopady. Pokud bychom se ale podíleli na vládě, chtěli bychom za 4 roky uvést do chodu ambiciózní plán, který nejen že vytáhne kraj z nejhoršího, ale bude předcházet vytvářením nových problémů v oblasti sociální, zdravotnické, bezpečnostní. Kraj bude hospodařit a chovat se transparentně a bude pečovat o své obyvatele a prostředí.

SPD – Zdeněk Kettner, lídr

Je povoláním učitel a od roku 2018 zastupitel města Teplice.

1) Proč kandidujete a proč kandidujete za SPD?

Kandiduji, protože si přeji změnu! A za SPD proto, že je to ideově jasně ukotvená strana s vizí přímé demokracie, svobody, vlastenectví, podpory tradiční rodiny a hodnot, pro které podle mne stojí za to bojovat!

2) Co Vás v našem kraji nejvíce trápí a jak byste to změnil?

Je toho víc. Jako příklad uvedu rostoucí počet nepřizpůsobivých obyvatel, kteří díky benevolentním zákonům parazitují na práci poctivých lidí, nízká porodnost rodin, které své děti vychovávají a nedostatek kvalitních českých lékařů a zdravotnického personálu v nemocnicích. To první prosazením balíčku návrhů SPD v sociální oblasti. To druhé vytvořením lepších podmínek pro jejich příchod (bydlení, platové ohodnocení, změny ve vzdělávacím systému atd.)

3) Kde vidíte náš kraj na konci následujícího volebního období?

To záleží na voličích. Může se stát opět rejdištěm podvodů s dotacemi, může se z něho podporovat agenda politických neziskovek, genderu, LGBT a dalších hloupostí, a nebo se budou prosazovat věci z programu SPD. Pevně věřím, že se vyplní ta poslední varianta a náš kraj se stane žádaným místem pro život.

Spojenci pro kraj – Jiří Řehák, lídr

Je teplickým zastupitelem a byl již v minulosti i krajským zastupitelem.

1) Proč kandidujete a proč kandidujete za Spojence pro kraj?

Rozhodl jsem se se svými přáteli napravit chybu z minulých krajských voleb, kdy se několik menších demokratických subjektů ocitlo pod 5 %. Umožnili jsme tím pokračování nekoncepční vlády nad krajem. Hlavní motivací je však současný stav tohoto kraje, je nutno ho opravdu nastartovat. Víme jak. Chceme jít i příkladem, a tak jsme spojili pět demokratických stran, které by samy o sobě bojovaly o překročení 5 %.

2) Co Vás v našem kraji nejvíce trápí popř. Jak byste to změnil?

Nejvíce nás bolí právě všeobecná stagnace, neschopnost využít stávající prostředky k pozitivním změnám. V tomto kraji žijí lidé, kteří to tu mají rádi, musíme jim nabídnout řešení adekvátní 21. století. Konec těžby, řešení sociálních problémů, konec zneužívání veřejných prostředků, změna vzdělávací strategie.

3) Kde vidíte náš kraj na konci následujícího volebního období?

Vše záleží na výsledcích voleb, nejraději bych spolu s přáteli byl, kdyby skončil odliv mladých z regionu, kdybychom zde dokázali využít inovací a moderních technologií ke změně struktury hospodářství směrem k odvětvím s vysokou přidanou hodnotou. Těžba uhlí mezi ně nepatří. Dále by bylo krásné, kdyby byl lépe - a to řádově - využít turistický potenciál kraje.

STAN – Filip Ušák, lídr (Na předvolební debatu místo něj dorazil Štěpán Drozd)

je již třetí volební období zastupitelem obce Benešov nad Ploučnicí, mezi lety 2014 a 2018 byl dokonce jejím starostou (tehdy nejmladší starosta v ČR).

1) Proč kandidujete a proč kandidujete za STAN?

Protože s hnutím STAN sdílím pohled na svět. Zkušenosti desítek starostů na naší kandidátce jsou tou nejlepší garancí dobré správy kraje. V roli starosty města Benešov nad Ploučnicí jsem se snažil následovat příklady starších úspěšných kolegů, např. Jana Farského ze sousedního Libereckého kraje a jeho směrnici, která zlevnila a zprůhlednila městské zakázky, či třeba Zbyňka Linharta z Krásné Lípy, který dokázal do malého města získat více než miliardu korun na dotacích. Kandidátka STANu je plná výrazných osobností a úspěšných starostů.

2) Co Vás v našem kraji nejvíce trápí a jak byste to změnil?

Těžko vybrat jen jednu věc. Náš kraj je poslední v rámci ČR prakticky ve všech statistikách (kriminalita, vzdělanost, zaměstnanost, rozvodovost, odstěhovávání obyvatel, volební účast, důvěra lidí v politiku a systém jako takový…) a ty jednotlivé důvody, proč tomu tak je, spolu strašně moc souvisí. Neexistují jednoduchá řešení složitých problémů. Rád bych využil příkladů dobré praxe ze zahraničí, z regionů, kde například dokázali z těžby uhlí a těžkého průmyslu se proměnit v moderní a atraktivní lokality, kde se lidem dobře žije, jako je například Porúří či Baskicko.

3) Kde vidíte náš kraj na konci následujícího volebního období?

Na konci volebního období, pokud volby dopadnou dobře a kraj bude mít rozumné a aktivní vedení, by mohly být nastartovány první projekty související s „dekarbonizací“. Miliardy eur, které našemu kraji „nabízí“ Evropská unie, dostanou své konkrétní vize, které budou opravdu smysluplné. Mohla by být stabilizována zdravotní péče na území celého kraje a také by mohl mít kraj větší důvěru jeho občanů a starostů, tím, že budou například otevřená výběrová řízení, průhledné veřejné zakázky a předvídatelné rozhodování úřadů.

Trikolóra – Radek Hoffman, lídr

1) Proč kandidujete a proč kandidujete za Trikolóru?

Jsem členem Trikolory od jejího vzniku a nikdy předtím jsem nebyl v žádné jiné politické straně či hnutí. Jsem ztotožněn s jejím programem, a hlavně se mi libí tři základní pilíře Trikolory. Kandiduji za lidi, kterým není jedno jakým směrem se náš svět ubírá a kam nyní směřuje. Za lidi, kterým současný stav bere svobodu, a mnoho nařízení v jejich životech jim způsobuje velké omezení. Toto vše nyní neustále graduje. Trikolora nás spojuje, spojuje lidi, kterým není lhostejný tento stav. V našem hnutí je většina členů a sympatizantů, kteří nebyli nikdy v politice a nemají touhu po moci a diktatuře tak, jak to vidíme mnohdy kolem sebe.

2) Co Vás v našem kraji nejvíce trápí, příp. jak byste to změnil?

Náš kraj byl vždy zaměřený průmyslově a stal se nedílnou součástí ekonomiky České republiky. Nemůžeme dopustit, aby ze dne na den byly zavřeny tepelné elektrárny, hnědouhelné doly a my se rázem stali energeticky závislí na jiných cizích zdrojích. V našem programu máme "Zelená hnědému uhlí" - proces energetické soběstačnosti. Budu vždy podporovat lidi a jejich rodiny, kteří pracují. Jsou to právě tito lidé, díky kterým náš kraj, ale i celá země bohatne. Našim seniorům patří velký dík. Kraj musí být vidět, že si jich váží a že jim pomáhá. Trápí mě dotační politika. Peníze vynaložené na spoustu nesmyslných projektů, nehospodárnost a netransparentnost finančních prostředků směřujících na tyto aktivity.

3) Kde vidíte náš kraj na konci následujícího volebního období?

Na konci následujícího volebního období vidím kraj, kde se lidem dobře žije a jsou na něj právem hrdi. Kde lidé ví, že peníze z jejich daní byly správně investovány. Do projektů, které jsou přínosem pro všechny z nás. Do zdravotnictví, školství, dopravy, bezpečnosti atd. Vidím zde úřad, který lidem pomáhá, ne jim jen nařizuje a ztěžuje život.  Hlas lidí, kteří žiji v Ústeckém kraji bude vždy slyšet  více než slova cinkajícího lobbisty.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Lucie Bartoš

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Třeštíková: Praha na Den Země symbolicky nerozsvítí téměř 50 památek

22:48 Třeštíková: Praha na Den Země symbolicky nerozsvítí téměř 50 památek

Hlavní město dnes, na Den Země, nerozsvítí na sedmnáct set svítidel osvětlujících téměř pět desítek …