Schillerová (ANO): Upozorňuji vás, že vám se tento hazard velice, velice vrátí

01.03.2023 22:16

Projev na 55. mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny 1. března 2023 k vládnímu návrhu novely zákona o důchodovém pojištění.

Schillerová (ANO): Upozorňuji vás, že vám se tento hazard velice, velice vrátí
Foto: Hans Štembera
Popisek: Alena Schillerová

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, téměř vždy existuje možnost nepřidat se k davu nebo odmítnout udělat nebo podpořit něco, co není v souladu s přesvědčením a s vědomím jednotlivce. Jinými slovy jednat nekonformně. Jistě, může to znamenat potíže, odsouzení v příslušném kolektivu a nezřídka i mnoho dalších nepříjemností. Přiznejme si ale, že tyto okolnosti ještě nikoho nevyviňují z hanebných následků, které svým neodvážným chováním způsobí. Tím, že se někdo přihlásí k jednání, o jehož etickém rozměru a ústavní konformitě nelze než mít důvodné pochybnosti, přijímá toto neetické a protiústavní jednání za své.

Důvodem včera zahájené schůze je záměr připravit každého z 2,7 milionu důchodců v České republice o 7 000 korun v letošním roce v průměru a více než 12 000 korun v každém dalším roce jejich života. Jednoduchou matematikou tak dojdeme k tomu, že se bavíme o vysokých desítkách tisíc korun, o které mají zchudnout starobní, ale i invalidní důchodci, potažmo jejich vnoučata, děti, příbuzní.

Jste nuceni to dopustit? Nejste. Existují ospravedlnitelné důvody, abyste tak konali? Neexistují. Je vysoce pravděpodobné, že vaše jednání povede k protiprávnímu aktu s dalekosáhlými dodatečnými škodami v podobě zpětného plnění včetně příslušenství? Bezesporu.

V těchto dnech je každý z vás suverénem, který může tento hanebný záměr poslat na smetiště dějin a nechat tak naplnit vzniklá a legitimní očekávání důchodců ohledně mimořádné valorizace penzí. Každý z vás je suverénem, který může nechat ministra financí Stanjuru naplnit svá slova hojně citovaná v nedělních a pondělních médiích, podle nichž je připraven mandatorním výdajům státu dostát, ať už v rámci schváleného rozpočtu nebo klidně jeho novely.

Nenechte se, prosím, zmást. Žádné hospodářské škody naplněním valorizačního mechanismu nehrozí. Je to pouze vestavěný stabilizátor, který inflační příjmy státu, které objektivně vznikají a které ani v následujících letech nikam nezmizí, alespoň částečně distribuuje i k té části naší společnosti, která je ekonomicky neaktivní a nemá žádnou jinou možnost, jak inflaci vzdorovat.

Inflační příjmy veřejných rozpočtů, dámy a pánové, se v letošním roce podle odhadů Ministerstva financí zvýší oproti roku 2021 bratru o 534 miliard korun, příjmy veřejných rozpočtů, se v roce 2024 zvýší oproti roku 2021 o 627 miliard korun a v roce 2025 o dalších 716 miliard korun. Nepřistupujte, prosím, na neférovou hru šéfa státní kasy, který se snaží vyvolat dojem, že státní rozpočet má pouze výdajovou stranu. Opravdu nemá.

Já skutečně věřím a chci věřit tomu, že stále existuje vysoká šance, že většina z vás zkrátka tento pokus vlády vyřešit selhání dvou konkrétních ministrů protiústavním zákonem, navíc protlačeným v protiústavně vyhlášeném stavu legislativní nouze, který má ke všemu ještě obrat čtvrtinu obyvatelstva naší země o jejich zákonný finanční nárok, jednoznačně odmítne.

Vyzvala jsem vládu, aby tento návrh zákona stáhla, aby dovolila úřadům vyplatit seniorům to, na co mají ze zákona nárok. Vždyť tady už nejde jen o kritiku ze strany opozice, která by mohla vládní většinu nechat relativně chladnou, ale slyšíme kritické hlasy ze Senátu. Své pochybnosti před včerejškem veřejně deklaroval zvolený prezident Petr Pavel. Kriticky a zcela jasně se vyjádřil nejeden renomovaný ústavní právník. Ale k tomu se dostanu posléze.

Není důvod narušovat důvěru v náš právní stát jen kvůli selhání dvou ministrů, potažmo premiéra. Stále je tady možnost tento návrh stáhnout, nepodpořit, červnovou valorizaci vyplatit podle zákona a jednat s opozicí, tedy s námi, o nastavení valorizačního mechanismu do budoucna. My jsme na to určitě připraveni. Sami dobře víte, že v opačném případě hrozí blamáž, za kterou ponese morální odpovědnost každý z vás.

Přitom této blamáži můžeme zabránit teď a tady. Nenechte se, prosím, vmanipulovat do nekomfortní role jen proto, že si někdo nesplnil své domácí úkoly, protože, jak sám přiznal, na ně prostě neměl kvůli svým osobním prioritám v zahraniční politice čas. Budu zcela konkrétní. Prvotní příčinou této zbytečné, nešťastné a ostudné, situace není nic jiného než notorický odpor ministra financí Zbyňka Stanjury k reálným číslům, než tvrdohlavé odmítání započítání reálných a mandatorních výdajů státu do státního rozpočtu. Ano, pro ministra financí Zbyňka Stanjuru bylo mnohem důležitější mít v návrhu rozpočtu pěkné baťovské číslo 295 miliard deficitu, než do něj odpovědně promítnout minimálně mandatorní výdaje státu, kam mimořádná zákonná valorizace penzí patří.

Věřím, že nikdo z vás si nedovede představit, že by si svůj rodinný rozpočet naplánoval bez započítání hypotéky, nájemného, platby za elektřinu nebo jiného z vašich povinných výdajů. Proč? No přece takový rozpočet by vám způsobil více škody než užitku a hned při první splátce byste zjistili, že bude lepší hodit ho do koše a začít počítat poctivě.

Právě tohle se stalo ministru financí se státním rozpočtem, ačkoliv moc dobře věděl, že lednová inflace neklesne pod pět procent, tím pádem státu ze zákona vznikne povinnost mimořádné červnové valorizaci důchodů. Do rozpočtu na ni nedal ani korunu. Na dotazy, jak tedy hodlá zákonné valorizaci dostát, odpovídal šéf státní kasy žargonem, že ty peníze prostě nějak najde.

Jeho legendární odpověď novináři České televize na tiskové konferenci k pokladnímu plnění státního rozpočtu za rok 2022 je dnes již zaslouženým hitem internetu. Není pochyb, že ve skutečnosti už tehdy moc dobře věděl, že bude chtít společně s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou seniorům na jejich peníze sáhnout.

8. prosince 2022 vydala Národní rozpočtová rada stanovisko, ve kterém vládu upozorňovala, že k mimořádné valorizaci dojde a v rozpočtu přesto na ni není ani koruna. Zároveň Národní rozpočtová rada varovala, že vzhledem k vysoké částce, kterou bude potřeba na mimořádnou valorizaci vynaložit, nelze rozumně předpokládat, že ji bude možné pokrýt z úspor v jiných položkách státního rozpočtu.

Od prosince vás upozorňuji na to, že kromě chybějících prostředků na mimořádnou valorizaci rozpočet Zbyňka Stanjury nepočítá s dalšími 31 miliardami na investice SFDI.

11. ledna jsem požádala o mimořádné zařazení bodu s názvem Rozpočtový chaos ministra Stanjury. Odůvodnila jsem ho tím, že skutečný schodek státního rozpočtu je zhruba o 100 miliard větší než prezentovaný PR marketingový rozpočet schválený vládou.

12. ledna jsem interpelovala premiéra Petra Fialu s prosbou o vysvětlení závažných nedostatků ve způsobu, jakým byl sestaven zákon o státním rozpočtu na rok 2023. Upozorňovala jsem na mimořádně alarmující stav, kdy Ministerstvo financí do zákona o státním rozpočtu zcela nepochopitelně nezapočítalo objektivní a zjevné výdaje za desítky miliard korun.

V podobném duchu se vyjádřil i předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. Ptala jsem se, zda nejdůležitější zákon, který určuje ekonomické a politické mantinely vlády, máme vnímat jako cár papíru, kde chybějící desítky miliard nestojí ministru financí za pozornost. Bohužel už s odpovědí pana premiéra na tuto interpelaci bylo zcela zjevné, že si závažnost problémů buď vůbec neuvědomuje, nebo uvědomuje a záměrně předstírá, že problém neexistuje. Dnes vidíme, jak krátkozrakou a nezodpovědnou strategii zvolil.

Když jsme 17. ledna 2023 navrhovali vyslovení nedůvěry vládě, upozorňovala jsem vás zde u tohoto pultíku na účetní triky, které nemohou skončit jinak než blamáží.

Jasně jsem ministrovi financí řekla, že se s jeho způsobem rozpočtování rozhodně nehodlám smířit a budu se mu věnovat na rozpočtovém výboru. Upozornila jsem, že zvažujeme i podání podnětu na NKÚ. Říkala jsem, a nyní si, prosím, tady ocituji svá slova. Cituji: "Státní rozpočet není cár papíru, ale je to zákon roku. Není možné, aby tam, navíc už v lednu, neseděly desítky miliard. Takové falšování fiskálních výkazů by mohlo ve výsledku ohrozit legitimitu České republiky nejen u mezinárodních institucí, ale i pověst České republiky u našich věřitelů. Je to červená čára, kterou dosud žádný ministr financí nepřekročil. A já budu požadovat, aby tyto nesrovnalosti v rozsahu převyšujícím 150 miliard korun byly Poslanecké sněmovně vysvětleny. Nelze nečinně přihlížet, jak rozpočtový proces v rukou pětikoalice ztrácí svůj původní účel a opouští a upouští od zásady věrnosti a pravdivosti rozpočtu. Nezapomínejme, že státní rozpočet je přijat formou zákona a zákony musí být dodržovány." Konec mé tehdejší citace.

Ministra financí Zbyňka Stanjuru usvědčují všechny relevantní dokumenty Ministerstva financí z loňského roku z toho, že jeho úřad o mimořádné valorizaci věděl. Fiskální výhled z listopadu 2022 predikuje potřebu mimořádné valorizace ve výši 20 miliard korun, počítá s ní ve fiskální predikci i predikci strukturálních deficitů. Cituji z fiskálního výhledu schváleného poradou vedení Ministerstva financí, kde se na straně sedm píše, že strukturální deficity v predikci a výhledu odhadujeme ve výši 3,3 % HDP pro rok 2023 s následným poklesem ke třem procentům HDP v letech 2024 a 2025. Meziroční zhoršení v roce 2023 je dáno primárně další mimořádnou valorizací důchodů a diskrečními opatřeními na straně příjmů, zejména u daně z přidané hodnoty.

To, dámy a pánové, znamená, že i mimořádná valorizace ve výši 20 miliard korun by podle výpočtů Ministerstva financí objektivně nevedla k žádným mimořádným hospodářským škodám, kterými má být ospravedlněn stav legislativní nouze. A považuji za symbolické, že zhruba stejnou částku, tedy 14 miliard ročně, mohla vláda do rozpočtu získat, kdyby trestuhodně nezrušila funkční nástroj k omezení nepřiznaných plateb, tedy elektronickou evidenci tržeb. Ale pojďme dál.

Z rozhovoru pro sobotní Právo by člověk mohl nabýt dojmu, že ministr financí snad chce začít tvrdit, že v rozpočtu s mimořádnou valorizací přece jenom počítal. Cituji, náš návrh současný počítá s výdaji přes 15 miliard. Takže to není žádná nula.

Jsem ráda, že od této prokazatelně nepravdivé argumentace nakonec přece jen záhy upustil a v neděli v otázkách Václava Moravce již přiznal, že tuto položku do rozpočtu skutečně vůbec nezapočítal navzdory shodě všech ministerských expertů, že k valorizaci skutečně dojde. O to více překvapivé se může jevit jeho nedělní ujištění, že i v nynějším státním rozpočtu se peníze na valorizaci přijetí nepřijetí novely najdou. Myslím, že je to poměrně zásadní a definitivní argument pro všechny, kteří snad do neděle ještě věřili tomu, že pro stav legislativní nouze existuje nějaký obhajitelný důvod. Neexistuje. Jedinou skutečnou katastrofou, která by snad stav legislativní nouze mohla ospravedlnit, je neakceschopnost ekonomických ministrů této vlády. Proč mají být důchodci obráni o svůj zákonný nárok ministrem, který dosud nepředstavil jedinou relevantní rozpočtovou úsporu? Je příznačné, že je to právě ministr financí z ODS, který se do historie zapíše jako ministr, který za jeden rok zadlužil Českou republiku nejvíce ze všech ministrů v historii. Za 12 měsíců roku 2022 zvýšil dluh o 429 miliard, což je absolutně nejrychlejší tempo v historii země. Číslo, které dokonce překonalo covidový rok 2020 s uzavřenou ekonomikou. Tato vláda za 12 měsíců dokázala zadlužit každého Čecha o 41 000 korun.

Výmluvy na válku nebo vysoké ceny energií vážně neobstojí. My jsme předávali veřejné finance jako šesté nejlepší v EU, ministr financí Stanjura nás za jediný rok posunul na osmé místo. S těmito krizemi se přitom ale museli potýkat všechny země. My jsme nebyli žádnou výjimkou. Díky inflaci má přitom vláda k dispozici rekordní příjmy a záměrně o nich nemluví. Podle se snaží v důchodcích vyvolat pocit studu za to, že snad mají dostat to, co jim ze zákona náleží.

Dámy a pánové, já snad nemusím připomínat, že jen v potravinách máme inflaci 25 %. Lidé, kteří topí elektřinou, platí z roku na rok, každý měsíc i více než dvojnásobek, před rokem 5 000 korun měsíčně, dnes 12 000 korun měsíčně. To je naprosto konkrétní případ seniorky z Ostravska. A to znamená jediné. Z toho bezostyšně vybíráte daně, a dokonce je chcete zvyšovat. Ministerstvo financí vybralo meziročně na daních o 137 miliard více jen do státního rozpočtu. Vybralo je od lidí, vybralo je od důchodců. Příjmy veřejných rozpočtů významně porostou i v následujících letech. Podle fiskálního výhledu, který jsem před chvílí citovala na jeho straně 10 o 280 miliard korun v roce 2023, o dalších 93 miliard v roce 2024 o dalších 89 miliard v roce 2025. A to samozřejmě vždy již oproti zvednuté základně, stejně jako u důchodů, kde zvednutím základny strašíte.

Takže prosím. Každá strana má dvě mince, nejen má dáti - dal, ale i dal. Nešetříte. Jen na Ministerstvu financí se zvýšil počet úředníků za rok vaší vlády z 1438 na 1450. Počty úředníků rostou i na dalších ministerstvech nebo na Úřadu vlády. Vytváříte nové sekce, zřizujete armády politických poradců, máte desítky politických náměstků. Vytvořili jste nová ministerstva pro nic za nic. Práce ministra pro evropské záležitosti a jeho úřadu by mohla náležet přece premiérovi. Práce ministra pro legislativu a jeho úřadu by mohla náležet Ministerstvu spravedlnosti. Ministryně pro vědu, důležitá agenda, kterou za vlády Andreje Babiše úspěšně řídil přímo premiér. Neřešíte příjmy. Loni ministr financí nevyčerpal 54 miliard korun z EU. Zrušili jste EET, které přineslo 33 miliard korun a mohlo pomáhat dále. Nechali jste stovky miliard rekordních příjmů energetickým firmám, nevyužili jste předsednictví k tomu, abyste dotáhli zdanění velkých globálních společností. Neinvestujete, nepodporujete ekonomiku v růstu, a proto jsme jako jedni z mála v EU v recesi.

Je to logické, protože živnostníkům, kteří čelí nejrychlejšímu propadu tržeb v historii statistického úřadu, chcete zvyšovat odvody až o 60 %. Pokud neřešíte příjmovou stránku rozpočtu a děláte procyklickou politiku - co jiného je zvyšování daní, omezování investic a krácení valorizací? - nemůžete se divit, že vám budou v budoucnu chybět peníze. Nepracujete poctivě, neřešíte systémové problémy, pokud máte problém s valorizací, dávno jste měli přijít do Sněmovny. Dobře víte, že i důchodová reforma je téma, na kterém chceme dlouhodobě spolupracovat. Zatím ale z vaší strany ani náznak čehokoliv systémového.

Na čem ale spolupracovat nebudeme, je loupež za bílého dne. Současnou situaci způsobil přímo ministr financí, který se v Otázkách Václava Moravce v neděli dokonce přiznal, že na hospodářskou politiku neměl čas dosud. Neměl čas! Proč neměl čas? Je to jednoduché. Nejprve totiž se svými poradci půl roku počítali moje fotky na Instagramu, pak se sami jezdili půl roku fotit do Bruselu, kde neudělali vůbec nic. Nakonec dělali dva měsíce prezidentskou kampaň, kvůli které tady dnes, řekněme si to na rovinu, vlastně jsme. To je skutečná příčina stavu legislativní nouze. Moc dobře jste věděli, že důchodcům na peníze sáhnete, ale měli jste strach, že by tato podlost ovlivnila prezidentské volby. Tak jste čekali, až je vyhraje vámi preferovaný kandidát, a pak to na sílu proválcujete Sněmovnou ve stavu legislativní nouze.

Ale aby bylo prosím jasno, k valorizaci důchodů dochází proto, že vláda totálně podcenila boj s inflací, zaspala při zastropování cen u výrobců energií, a tím nás vystavila nejvyššímu meziročnímu růstu cen elektřiny v EU. Nepřistoupila na návrh hnutí ANO dočasně snížit DPH na potraviny, a tím dopustila jejich zdražení o více než 25 %. Těmi, koho se toto zdražování týká nejvíce, jsou právě senioři. Vždyť co senioři vnímají citlivěji než zdražování potravin a rostoucí náklady na bydlení. Ale ani jednomu utéct nemohou a obojí je hlavním důvodem, proč má Česko poslední více než rok rekordní inflaci. Z každé tisícikoruny, kterou senior utratí kvůli zdražování v potravinách, získává státní kasa nejméně 150 korun. Jak si dovolujete tvrdit, že senioři jsou vítězové inflace? Říkáte, že se senioři mají vzhledem k průměrné mzdě moc dobře, a proto do toho teď musíte sáhnout. Zoufalý argument! To krátkodobé vychýlení, kterého jsme svědky, vůbec není dáno růstem důchodů, ale poklesem reálných mezd. Důchodci reálně nijak nebohatnou. To, že ostatní lidé chudnou, je chyba této vlády. V horizontu dvou tří let, kdy se inflace vrátí do normálu a mzdy začnou opět růst, se automaticky začne poměr opět vracet zpět ke 45 procentům. Není potřeba žádných zásahů. Nemusíte mít péči. Role vlády by se místo obírání důchodců měla soustředit na to, aby rostly průměrné mzdy. Pokud tedy není politikou této vlády dělat vše proto, aby se pokles reálných mezd stal normou. Mohu vás ujistit, že vláda hnutí ANO to za normální stav, naše stínová vláda, nepovažuje.

Tvrdíte, že valorizační schéma zvýhodňuje vysokopříjmové důchodce. Když pominu, že žádné vysokopříjmové důchodce neznám, tak bych vás ráda upozornila na tabulku v návrhu vašeho hanebného zákona, která tento argument vyvrací víc než dokonale. Včera jsem ji tady ukazovala. Prostě v přímém přenosu sledujeme selhání hospodářské politiky státu. Vláda se pustila do borcení všech jistot, které v letech 2014-2021 prosadilo hnutí ANO. Stačí otevřít noviny nebo pustit televizi a nikdo nemůže zůstat na pochybách, že za vlády této pětikoalice si nemůže být jistý nikdo ničím, zejména majetkem a penězi.

Zatímco nás za vlády Petra Fialy drtí teď už třetí největší inflace v EU a reálné příjmy Čechů se propadají nejrychleji ze všech rozvinutých zemí na světě, tak tady ve stavu legislativní nouze řešíme plán na odrbání důchodců. Vadí vám výchovné. Vláda. Chce zvyšovat DPH na nejcitlivější položky, jako je teplo, voda a léky, dětská výživa nebo hromadná doprava. Živnostníkům, kteří čelí nejrychlejšímu propadu tržeb v historii statistického úřadu, chcete zvyšovat odvody. Připravuje se krácení rodičovského příspěvku, zdvojnásobení daně z nemovitých věcí. Máme vzhledem ke kupní síle nejdražší elektřinu a plyn v EU. Česká ekonomika je v recesi a pětikoalice se evidentně chystá zopakovat Nečasovu a Kalouskovu chybu a proškrtat nás do bídy, ještě větší bídy a ve výsledku jen do ještě větších dluhů.

My jsme ale tady a budeme připomínat, že cesta k vyrovnaným rozpočtům rozhodně nikde na světě nevede přes zadušení hospodářství. Hnutí ANO opakovaně dokázalo, že Česká republika může mít vyrovnané a přebytkové rozpočty bez daňové devastace ekonomiky země. Dokázali jsme to s výjimkou dvou let, které byly poznamenány totální covidovou uzávěrou ekonomiky. I když by to současná vláda nejraději vymazala lidem z paměti, znovu opakuji, že státní rozpočet byl za vlády hnutí ANO v letech 2016-2019 každý rok v podstatě vyrovnaný nebo v přebytku. Receptem pro Českou republiku je pozvolný plán konsolidace, boj s daňovými úniky a podvody, kde se současná vláda trestuhodným zrušením EET připravila o desítky miliard korun. Boj s korupcí. Receptem jsou prorůstové investice a efektivní využívání evropských peněz, kde, jak jsem již zmínila, ministr Stanjura naopak naprosto selhává a jen v loňském roce nezvládl vyčerpat neuvěřitelných 54 miliard peněz, které jsme už z českého národního rozpočtu předfinancovali. Je na místě zrušit nepotřebná ministerstva neviditelných a nic nedělajících ministrů, které ani nikdo nezná. Přestat vytvářet nové sekce na ministerstvech, nové trafiky, nová místa politických náměstků a znovu začít šetřit na provozu státu. Hnutí ANO ví, jak na to, protože jsme každý rok na provozu státu dokázali ušetřit nejméně pět procent, a to i v době covidu. Nehodláme se smířit s tím, že po osmi letech vládnutí hnutí ANO, kdy jsme byli nejen fiskálně odpovědnou, ale i prosperující zemí prosperujících lidí, přišla vláda, která z nás z roku na rok udělala jedinou zemi v EU, která v poměru k HDP prohlubuje své zadlužení, která dusí svou ekonomiku, a tím jen prohlubuje deficit, dluh i mezinárodní postavení České republiky. Prosperující země chudých lidí? Taková cesta neexistuje! To je protimluv. Nebudeme přihlížet tomu, jak vláda opakuje učebnicové národohospodářské chyby, které v minulé krizi zruinovaly desítky tisíc domácností, způsobily masivní sociální nepokoje a krachy stovek a tisíců firem. Nepřipustíme loupež na důchodcích. Náš poslanecký klub už dokázal a dokáže, že je připraven na velmi dlouhé jednání. Nebojujeme jen za seniory, aby dostali to, co jim ze zákona náleží.

Já jsem přesvědčená, a znovu to tu opakuji, že my bojujeme i za právní stát. Jak chce koalice, aby lidé dodržovali zákony, když sama vláda ho teď dodržovat nechce. A zpětně se ho snaží změnit tak, aby jim vyhovoval. Jsme přesvědčeni, že změna valorizačního mechanismu v podobě, v jaké ho vláda předkládá, je protiústavní hned ve dvou ohledech.

První protiústavnost spatřujeme v tom, že bere seniorům peníze, na které už jim vznikl zákonný nárok a tedy i legitimní očekávání. Vláda chce sebrat důchodcům v průměru 7 000 jen tento rok.

A druhá protiústavnost je ve způsobu tohoto projednávání. Vláda si nemůže svévolně vyhlašovat legislativní stav nouze, pokud pro něj nebyly naplněny podmínky. Obchází tím legislativní proces a nepřípustně krátí práva opozice. A samozřejmě platí, a znovu to tady opakuji, že jsme připraveni v případě násilného prosazení této novely podat ústavní stížnost.

Pokud na tomto nesmyslném návrhu bude vláda a koalice dále trvat, nezbývá nám nic jiného, než se tomu pokusit zabránit a využít - a už to využíváme - veškerých možností, které jako opozice máme. Opakovaně vyzývám vládu, aby tento návrh zákona stáhla, aby vyplatila seniorům to, na co už jim podle zákona vznikl nárok. Vždyť sám ministr Stanjura říká, teď zase, že v rozpočtu na to peníze jsou. Není to jen o kritice nás opozice, chápu, že to by koalici nechalo chladnou. Ale ze Senátu se opět ozývají také kritické hlasy. Zvolený prezident Petr Pavel, znovu opakuji, řekl veřejně, je to pár dní, že má o tomto zákoně pochybnosti a veřejně se vyjádřila i celá řada ústavních právníků. Koalice v tom prostě zůstává sama. Tlačí ten svůj návrh buldozerem, ale celé to může skončit těžko napravitelnou důvěrou v celý náš právní stát.

Stáhněte ten návrh, červnovou valorizaci vyplaťte podle zákona a pojďte s námi jednat o tom, jak valorizační mechanismus nastavit do budoucna. Jsme na to připraveni. Opakuji to tady znova - jsme na to připraveni.

A ještě musím vzpomenout jednu věc. To, že tu jednáme a budeme jednat druhou noc, a možná i některé další noci, to je pouze zodpovědností koalice. V předchozím volebním období byly také obstrukce časté z vaší strany, ze strany těch, kteří jste tehdy byly v opozici. Jen EET se schvalovalo téměř rok. Volby do mediálních rad opozice zablokovala úplně, obvyklé byly desetihodinové pauzy pěti opozičních klubů.

Sama si pamatuji, když samotné závěrečné hlasování o EET zabralo dva celé jednací dny. A Zbyněk Stanjura tu načítal nějakých možná 800 pozměňovacích návrhů. Vždy jsme ale respektovali, že jednací den má začátek a konec. To současná koalice respektovat nechce, protože jí nezáleží na tom, že opětně je tady porušován zákoník práce vůči zaměstnancům.

V závěru chci říci, že si nestěžuji. Beru to tak, jak to je. Protože lidé nás sem zvolili, abychom za ně bojovali, my to chápeme jako veřejnou službu a dělat to budeme. Jenom vás upozorňuji, že vám se tento hazard velice, velice vrátí. Děkuji vám. (Potlesk poslanců ANO.)

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Jaroslav Foldyna byl položen dotaz

školní docházka

K čemu by pomohlo, kdyby byla povinná školní docházka do 18? Tak by šli dotyční na sociálku o 3 roky později a mezitím by jen zabírali místa těm, co chtějí studovat. Teď se víc než kd jindy totiž ukazuje, že kapacity škol jsou nedostačující.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ministr Kupka: ČR a její spojenci odmítají současnou podobu návrhu emisní normy EURO 7

8:18 Ministr Kupka: ČR a její spojenci odmítají současnou podobu návrhu emisní normy EURO 7

Česká republika společně s Francií, Itálií, Slovenskem, Rumunskem, Bulharskem, Maďarskem a Polskem o…