Stanjura (ODS): Dostal jsem aktuální složení týmu a dozvěděl jsem se, že jsem jeho členem

13. 9. 2018 10:58

Projev na 19. schůzi Poslanecké sněmovny 13. září 2018 - reakce na odpověď ministra dopravy Dana Ťoka na interpelaci ve věci elektrizace regionálních železničních tratí, změny v trakční soustavě a VRT v České republice

Stanjura (ODS): Dostal jsem aktuální složení týmu a dozvěděl jsem se, že jsem jeho členem
Foto: Jan Štěpán
Popisek: Předseda poslaneckého klubu ODS a dřívější ministr dopravy Zbyněk Stanjura
reklama

Pan místopředseda Fiala říkal, že to jsou odpovědi na interpelace, s kterými poslanci nejsou spokojeni. Tak já jsem většinou nespokojen, jenom menšinově nespokojen a myslím si, že si to během rozpravy jsme schopni ten zbytek tady s panem ministrem doplnit či případně vyjasnit.

Ta interpelace se týkala skutečně tří oblastí, ale všechny jsou o železniční dopravě. Bylo to jak o vysokorychlostních tratích nebo rychlých spojeních. Když se vrátím dvanáct měsíců zpátky, vzpomenu si na billboardy a kampaň všech stran, které jsou v Poslanecké sněmovně, i těch, které se sem nedostaly, tak rychlá spojení a vysokorychlostní tratě bylo jedno z témat, které se velmi často opakovalo. Pan premiér o nich sní, pokud zrovna - spí? Chtěl jsem říci nespí, abych to nespletl. Další důležitá věc je elektrizace regionálních veřejných (?) tratí a potom změna trakční soustavy.

Možná vám to přijde příliš technické, ale železnice je ekologická doprava a musíme na ní upírat dlouhodobě pozornost. Ale já bych v té své reakci na odpověď nebudu citovat ani otázky a odpovědi, to máte všichni v tom sněmovním tisku 238, šlo po těch jednotlivých bodech a měl případně doplňující otázky na pana ministra nebo kritický komentář. K tomu se určitě nevyhnu.

Nejprve jsem se ptal na problematiku mezirezortního řídícího pracovního týmu programu rychlých spojení. Chci říct, že je dobře, že takový tým funguje. Byl ustaven rozhodnutí vlády ČR v květnu roku 2017, což je, jestli to dobře počítám skoro rok a půl. V listopadu to bude rok a půl.

Ptal jsem se na složení, zápisy z jednání apod. Dostal jsem aktuální složení a k mému překvapení jsem se dozvěděl, že já jsem členem tohoto týmu. Nevím, jak se to stalo, o tom úplně nevím, ale těší mě to, ale příště bych se rád zúčastnil, ale říkám, že mě to těší. Nicméně chci říci, a to je ta kritická věc, že ten tým se sešel dvakrát, já jsem požádal o zápisy ze všech jednání, netušil jsem, kolik jich bylo. Odpověď mi přišla 28. června, den před druhým zasedáním toho výboru. Požádal jsem, abych pravidelně dostával zápisy, ale zápis jsem dodnes neobdržel z toho druhého jednání, které mělo podle odpovědi proběhnout 29. června, takže já budu reagovat jenom na to první jednání, které bylo v listopadu.

Když si ho přečtete, tak zjistíte, že to byla taková přátelská debata, měli jsme tam zahraničního odborníka, jehož hlavní sdělení bylo, že musí být politická dohoda, než se začne stavět. S tím já plně souhlasím. Ani jeden termín, žádná zodpovědnost, žádné úkoly. Jsme skoro rok po volbách a nepohnuli jsme se vůbec nikam kromě toho, že všichni mluvíme o tom - a teď podotýkám to slovíčko všichni - že ty tratě chceme a že pro to uděláme, někdo má i tu odvahu, že říká termín, kdy by mohly vzniknout.

Já bych potom poprosil pana ministra - jestli bylo něco důležitého v tom červnu, to já nevím - tak možná jenom opravdu o krátkou informaci, případně proč ten výbor zasedá tak málo. Byl zřízen v květnu 2017, pak zasedal myslím v říjnu 2017 a pak v červnu 2018. V tom říjnu mimo jiné polovina diskutujících říkala, že je třeba mít připravený harmonogram postupu. Nevím, jestli v tom červnu byl nějaký předložen nebo schválen, ale čas běží a když si občas stěžujeme na to, jak dlouho trvá příprava investičních akcí v České republice, tak v tomto případě za to může jenom stát. Zatím tomu nikdo žádné překážky neklade, protože vlastně kromě nápadů a snů na stole není vůbec nic.

A myslím, že to je - aspoň příspěvky z prvního jednání jsou podstatné, musíme rozhodnout a shodnout se, zda rychlá spojení budou na letištích, když budu mluvit o Praze, Brně a Ostravě, nebo budou mimo letiště. Musíme to nastudovat, aby to nebylo jenom tak, že nám připadá, že je to lepší ať to na letišti je nebo není.

Jeden z těch členů říká, že by z Hlavního nádraží Praha měla vést vysokorychlostní trať na letiště Václava Havla v Ruzyni. No, možné to je, ale potřeboval bych vědět informaci, jakou rychlost vůbec získá, než zase zabrzdí a zastaví.

Byla tam otázka na Heathrow. Je třeba říci, že třeba ve Velké Británii - protože ten expert byl z Velké Británie, která má zkušenost se zaváděním a budováním vysokorychlostních tratí - správně řekl, že tam těch domácích cestujících moc není a navíc Heathrow má spojení s metrem a ne s vysokorychlostní tratí. Pak je to dublování. To jsou otázky, na které bychom měli odpovědět.

Nás z Moravskoslezského kraje samozřejmě zajímá spolupráce s Polskem, protože si myslíme, že ta vysokorychlostní trať směrem na sever je pro náš kraj klíčová, celá ta aglomerace Ostravsko a Katowicko má sedm miliónů obyvatel. Je tam potenciálně mnoho cestujících.

Já bych pak poprosil, pane ministře, abych ten zápis obdržel dodatečně, to mi stačí. Nemá cenu, jedině že by tam zaznělo něco podstatného, kdybyste nás s tím seznámil a spíše jaká je představa, jak často bude ta komise zasedat. Já bych se přimlouval za to, aby co nejdříve přišly nějaké základní teze, abychom mohli začít hledat politickou dohodu.

Zeptal bych se potom případně i mimo mikrofon, jestli kolegové ze Sněmovny, kteří jsou nově také členy té komise, o tom vědí nebo ne, protože tam byla změna, samozřejmě to byla reakce po volbách, někteří kolegové už nebyli zvoleni a logicky z té komise neříkám že byli odvoláni, ale budou nahrazeni poslanci, kteří v tomto volebním období zasedají.

Řekl bych, že to je všechno, jenom prosba o ten zápis a případně odpověď, jak často bude zasedat a poprosil bych, aby co nejdříve přišel nějaký návrh harmonogramu, protože než se začnou skutečně dělat reálné a smysluplné studie, tak by pokud možno měla být politická shoda.

Je docela úsměvné, když čtete zápis z října, který mluví o přípravě novely 416, ale to už máme naštěstí za sebou, ale vysokorychlostní trati se to v zásadě netýká. Je to tam sice napsáno, ale aplikace zrovna v tomto případě je hudbou daleké budoucnosti. Mnohem důležitější je stavební řízení. A na co bych chtěl poukázat, a to si myslím, že je důležité, a my občanští demokraté to budeme podporovat, aby - pokud se rozhodneme, že budeme stavět vysokorychlostní tratě - aby k tomu vznikl speciální zákon, protože postavit vysokorychlostní trať ať už podle stavebního zákona nebo podle 416 prostě není možné. Uvědomme si, že se bavíme o stovkách kilometrů nových koridorů, nových tratí, to znamená, bavíme se o tisících a desetitisících vlastníků a pokud bychom na to šli standardním pomalým způsobem, jaký je dosud platný v České republice, tak bychom to nepostavili nikdy.

Co se týče té druhé věci .............. (není rozumět) změny trakční soustavy v České republice, já bych jenom poprosil pana ministra, jestli bych pak dodatečně mohl dostat celou tu studii, jenom to manažerské shrnutí spíše pro podrobnější studii mých kolegů odborníků, se kterými spolupracuji, aby se tím mohli zabývat.

Chtěl bych říci, že ta věc vypadá velmi technicky, ale je velmi důležitá. Může přinést zvýšené náklady všech dopravců, jak Českých drah, tak soukromých dopravců. Je velmi důležité vědět, jaký bude plán, protože pokud v některých soutěžích, které - já věřím, že budou probíhat na dopravce - a bude logická podmínka, aby byly nové vlaky, tak i ti dopravci musí vědět v horizontu 10 - 15 let, jestli budou jezdit po elektrifikované trati nebo ne a případně kdy, protože to s tím samozřejmě souvisí.

V odpovědi se dozvíte, že běží teprve tendr na zhotovitele studie proveditelnosti na oblast Ostravsko a Přerovsko. V přípravě je tendr na oblast Ústecko a Mělnicko. Já bych pak poprosil, třeba až Ministerstvo dopravy připraví tendr, že tam jsou další oblasti, Nymbursko, Královéhradecko, Pardubicko a potom Praha a střední Čechy. Tím by měly být hlavní tratě České republiky řešeny.

Odpověď Ministerstva dopravy a pana ministra, která říká, jaké budou trakční napájecí stanice, říká, že mají být zálohované. Tomu já rozumím, ale myslím si, že by to chtělo ještě podrobnější informaci technickou třeba na podvýbor pro dopravu. To asi nepatří na plénum Poslanecké sněmovny, jaké technické řešení se zvolí, že opět to bude mít dopad na to, jaké vlaky mohou jezdit v budoucnosti v České republice.

Není tam informace, já bych řekl spíše neúmyslně, nikomu to nevytýkám, o napojení těchto tratí zase na sousedy, když to budeme elektrifikovat, aby se nemusela měnit lokomotiva nebo celá železniční souprava. A k tomu samozřejmě chybí podrobnější harmonogram, nicméně v mapových podkladech, které jsou součástí odpovědi, základní informace všichni poslanci, které to zajímá, dostali a mohou s tím dále pracovat.

Poslední oblast odpovědi na interpelaci je elektrifikace regionálních železničních tratí. Tam jsem se ptal jenom na svůj obvod, na Moravskoslezský kraj, protože to je samozřejmě důležité pro nás, kteří zastupujeme tento region tady. Tady jsme dostali odpověď, co je vlastně v přípravě. Já budu apelovat, aby se pokračovalo v přípravě realizace trati Opava - Olomouc přes Krnov, protože ta trať je mimořádně pomalá a pokud by byla efektivnější, věřím, že tam výrazným způsobem vzroste počet cestujících, protože máme dobrou zkušenost, když se elektrifikovala trať Opava východ - Ostrava Svinov a jezdí tam ty nové Elephanty, tak jsem si naprosto jistý, že výrazným způsobem stoupl počet cestujících a mnozí Opavané volí raději rychlé železniční spojení než cestu autem, přestože je tam dnes už kromě ............. (není rozumět) dobré dopravní spojení.

Dlouhodobý problém, který sice není součástí té interpelace, ale u regionálních tratí jsem si na to vzpomenul, já bych poprosil pana ministra - v této chvíli on provádí, nebo ................. (není rozumět) se provádějí personální změny v Českých drahách, aby České dráhy pokud možno pružně přistoupily na jednání se samosprávami, které mají zájem budovat záchytná parkoviště u železničních stanic.

Velmi často pozemky, na kterých by parkoviště mohla být, jsou v majetku Českých drah, a třeba v Opavě jsme to jednání o převodu majetku zahájili někdy v roce 2007 nebo 2008 a není ukončeno. České dráhy se toho majetku nerady zbavují, přestože ho aktivně nevyužívají. Myslím si, že pokud budeme budovat záchytná parkoviště u větších železničních stanic, tak se opět zvýší atraktivita železniční dopravy. Spíš takový obecný pokyn, aby jak představenstvo, tak dozorčí rada Českých drah na to myslely a management vedly k tomu, aby tam, kde jsou smysluplné projekty, se dohodly ať už s krajskou, nebo obecní samosprávou, a buď společně, nebo tím, že by to - ani ty pozemky nemusí prodávat, pokud umožní výstavbu. Tam není podmínkou to, že to město musí vlastnit, ale je podmínkou pro získání stavebního povolení, aby tam byl souhlas.

Když je dobrá vůle, tak to jde. Zmíním opět Opavu, kdy se nám povedlo v době, kdy jsem byl primátorem, vybudovat podchod pod naším nádražím, kdy část platily České dráhy, když to bylo logická věc k tratím, k nástupištím, a druhou část platilo město, protože zase logicky propojovalo dvě části města. Byla to společná investice, už si nevzpomínám, jestli ji realizovaly České dráhy, nebo město, ale to je přesně ta věc, kde ta spolupráce má smysl, a opět to může přispět k vyšší atraktivitě osobní železniční dopravy.

Ptal jsem se, jestli i v těchto otázkách, které jsou sice technické, zda je Ministerstvo dopravy připraveno aktivně spolupracovat s Poslaneckou sněmovnou, a zda do pracovních týmů jsou připraveni zařadit, pokud budou mít zájem, poslanecké kluby své odborníky. Tomu se ministerstvo opravdu nějak vyhnulo v odpovědi, ale myslím si, že pokud to bude mít smysl, tak takoví zástupci, pokud budou mít poslanecké kluby pocit, že tam něco přinesou, že jsme schopni se dohodnout.

V této chvíli bych chtěl poděkovat za odpověď. Myslím, že je dobře, že to máme ve sněmovním tisku 238, že to může sloužit k tomu, abychom se k tomu za rok, za dva, za tři vrátili a podívali se, jakým způsobem postupuje modernizace železničních tratí a příprava rychlých spojení. Už teď avizuji, že ať mi pan ministr poskytne informace teď nebo dodatečně, tak nebudu navrhovat vyslovení nesouhlasu, protože jsem spíš chtěl upřít vaši pozornost na tu problematiku. Dotazy, které jasem položil, nejsou tak zásadní, abych požadoval po Ministerstvu dopravy a panu ministrovi vypracování nové odpovědi.

Děkuji.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Zdechovský (KDU-ČSL): Andrej Babiš i Miroslav Toman setkání odmítli

19:06 Zdechovský (KDU-ČSL): Andrej Babiš i Miroslav Toman setkání odmítli

Komentář na facebookovém profilu k příjezdu členů výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropské unie do P…