Starosta Chlubna: Orlová není nejlepší, ale rozhodně není nejhorší

23.08.2019 10:56

Vyjádření starosty města Orlové k výsledkům hodnocení měst, v němž Orlová obsadila poslední 206. místo.

Starosta Chlubna: Orlová není nejlepší, ale rozhodně není nejhorší
Foto: archiv starosty
Popisek: starosta Orlové Mgr. Miroslav Chlubna (Koalice politických hnutí NEZÁVISLÍ a Změna pro lidi)

Máme zde nové výsledky srovnání Obce v datech. Orlová je opět jedním z nejdiskutovanějších měst, a to díky tomuto analýzovému vyhledávacímu srovnání. Záměrně píši „analýzovému vyhledávacímu…“. Lidé z Obce v datech prostě roboticky vytěžují Big data a ta analyzují. Možná, že ani pánové a dámy nevědí, kde Orlová leží.

Loni, kdy byla anketa vyhlášena poprvé, mi volalo několik novinářů a chtěli můj komentář jako opozičního politika. Tehdy jsem se jich ptal, jestli vůbec kdy byli v Orlové? Jestli alespoň ví, kde Orlová leží? Jejich reakce byla většinově ne a ne. Následně jsem jim řekl, že Orlová určitě není to nejlepší místo k životu v Česku, ale nejhorší také není. Může vůbec město a její představitelé za své postavení v této anketě? Mnoho věcí hodnocených v anketě je řešitelných z pozice vlády a kraje. Musíme si také napsat, že Orlová dlouhodobě doplácí a doplácela na těžbu uhlí. Samozřejmě, že něco z ní i měla, ale negativa v mnohém převyšují - a teď jsou dokonce proti nám i v anketě. Jediný přínos ankety, který bych pro město viděl, je nezbytné vyhlášení dotačního programu pro Orlovou na úrovni vlády. Komu jinému pomoci, než tomu poslednímu. Jenže jednodušší je Orlové něco vzít (kupříkladu nemocnici), než jí dát.

Projděme si spolu základní ukazatele hodnocení. Doplnil jsem je o komentář:

ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Zde nás odepsaly tři kategorie, a to - průměrná délka života, znečištěné ovzduší a index znečišťovatelů. Každý, kdo v tomto regionu žije, ví, že se u nás dřelo. Havířina a nejenom ta, je těžká práce. Lidé si zničili své zdraví tvrdou prací, a tudíž si i zkrátili možnost delšího pobytu na světě. Bohužel nás to dnes v této anketě poškozuje.

ZNEČIŠTĚNÉ OVZDUŠÍ. Jak můžeme za to, že k nám jde znečištěné ovzduší z jiného státu? Kdy konečně příslušné ministerstvo nebo vláda, zjedná nápravu? Jak je možné, že kraj i stát svým rozhodnutím podporuje odpojování od Centrálního zásobování teplem, které v Orlové máme z Elektrárny Dětmarovice? Povoluje vybudování nových emisních zdrojů přímo v centru města? Samospráva je ochotná jít se svou námitkou proti budování nových emisních zdrojů, případně, i k ústavnímu soudu. Co s tím bude dělat ministerstvo a co kraj? V zákoně o ochraně ovzduší je napsáno, že ve vyšším zájmu občanů je dýchat čistý vzduch. Nějak na vyšší zájem občanů v Orlové zapomněli. Město se v této oblasti snaží v rámci svých možností, ať už se jedná o aktivity v oblasti kotlíkových dotací, výsadbou zeleně, a tak bych mohl pokračovat dále.

INDEX ZNEČIŠŤOVATELů. Na území města nemáme, kromě malých domovních (lokálních) topenišť, většinou dnes už plynových a dopravy, žádného velkého znečišťovatele. Analýza bere v potaz znečišťovatele vzdálené od města až třicet kilometrů. Tedy znečišťovatele ve vzdálenosti třiceti kilometrů od města. Sem spadá (jestli to vezmeme vzdušnou čarou) celá Ostrava, Hlučín, Třinec, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Polské Žory a další. Dle mého nelze porovnávat takto industriální region s regionem třeba v Královéhradeckém kraji, či jinde. Nám se částečně vyrovná Mostecko.

MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A VZDĚLÁNÍ. Zde nám podřezává pomyslnou větev index nezaměstnanosti, index hmotné nouze, index exekucí a index kapacity mateřských škol.

Jak někdo může napsat větu k INDEXU NEZAMĚSTNANOSTI: „Průměrný podíl nezaměstnaných osob ve věku 15-64 let registrovaných na úřadu práce v dané obci, kterým nebrání žádná objektivní překážka v přijetí do zaměstnání“? Vím, co to znamená, ale v době, kdy je sháňka po lidech prakticky všude, tak jak to, že nejsou rekvalifikovaní a nepracují? A když pracovat nechtějí, tak jak je možné, že jsou registrováni na úřadu práce? Nesvědčí toto číslo o špatné práci někoho jiného, než daného města? Co s tím bude dělat dané ministerstvo? Samozřejmě, kde je hodně nezaměstnaných, tam je i dost exekucí a hmotné nouze. Také zde mohu připomenout, že před několika lety chtěl podnikatel z Brna koupit dům v Orlové-Městě. Když jsem si ho důkladně vygooglil, tak jsem zjistil, že má velký dům na dobré adrese v Brně, ale má tam problémy s nájemníky, patřili k jedné z menšin. Pokud bychom mu jako město dům prodali, tak by možná své nájemníky přestěhoval k nám. On by si problém vyřešil a nám ho přidělal. Mohl bych psát, jaký máme problém s některými nájemníky Residoma (bývalé byty OKD), ale ten již s danou firmou řešíme. Jenže, kdo to způsobil? Podle mě stát, jak svou sociální politikou, tak prodejem majetku OKD pod cenou.

KAPACITA MATEŘSKÝCH ŠKOL byla pro příští školní rok tedy 2019/2020 zvýšena o 50 míst. Již v minulosti jsme dokázali vždy umístit děti pracujících rodičů. Dokonce jsme neodmítali ani dvouleté děti. Přesto jsme zvýšili kapacitu. Tak - kde je problém? Nechápu. Doufejme, že je to tím, že se berou tvrdá data někde z netu.

VZTAHY A SLUŽBY. Zde jsme na tom špatně v Indexu silniční sítě, Indexu Železniční osobní dopravy, Indexu sounáležitosti, Indexu zájmu o obecní a krajské volby, Indexu stěhování mladých a indexu přírůstku obyvatelstva.

INDEX SILNIČNÍ SÍTĚ. Vlastně se hodnotí, kam můžeme dojet za 30 minut od města. A kde můžeme za tuto dobu dojet? Prakticky do Ostravy, Českého Těšína, polských Žory, do všech okolních velkých měst, jako jsou Karviná, Havířov, Bohumín, na dvě velké přehrady Těrlicko a Žermanice. Holt, není tam Praha, či jiná turisticky vyhledávaná místa v Česku.

INDEX ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY. Opět pro mě nepochopitelné! Jsme 201. z 206 měst. Sice máme nulu, ale k mému údivu nejsme na posledním místě. Opět, kdo za to může? Díky rozhodnutí vlád tohoto státu jsme největší město v Česku bez napojení na železniční osobní dopravu. Bývali jsme rychlíkovou zastávkou vlakových spojení.

INDEX SOUNÁLEŽITOSTI. Zde se hodnotí počet spolků a zájmových sdružení se sídlem na území obce. Patříme k ojedinělým městům se silnou spolkovou s klubovou činností. Každý rok máme Výstavu spolkové a klubové činnosti, kde je na šedesát vystavovatelů. Rozhoduje sídlo klubu, nebo jeho aktivní činnost? Mohu se ptát, jak je to s pobočnými spolky? Velké celorepublikové organizace mají své kluby v daných městech, bere se sídlo jen toho celorepublikového, nebo jsou zapsány i ty pobočné? Opět mohu jen konstatovat, že data jsou vyhledávána na netu.

Mohu konstatovat, že o obecní a krajské volby zájem v Orlové moc není, přesto k posledním obecním volbám přišlo o osm procent lidí více. Doufám, že se lidé ke krajským volbám postaví stejně, aby měli na kraji více svých zástupců, kteří za ně budou bojovat. Přesto se mohu ptát, proč tam nejsou všechny volby?

INDEX STĚHOVÁNÍ MLADÝCH. Z Orlové nám odchází mnoho mladých a hlavně vzdělaných lidí. Proč? Se svým vzděláním v okolí těžko hledají uplatnění. Máme zde mnoho montoven a těžký průmysl. Pro vzdělané lidi mnoho příležitostí není, anebo je práce výrazně hůř placená. Odchod mladých lidí je také způsoben tím, že mnohokrát studují vysokou školu v Brně, Praze či jinde, tam si najdou partnerku, práci a už se nevrátí. Opět nám může pomoci stát, a to tím, že tu přivede firmy, technologická a výzkumná centra apod., která těmto lidem dají uplatnění na trhu práce za adekvátní odměnu. Jenže, když stát mohl do Ostravy dát novou agenturu pro sport, raději zvolil Prahu. I to, o něčem svědčí…

Dovolím si ještě napsat jedno vysvětlení. V Deníku zveřejnili má slova, ale nedávají smysl. Redakce nějakým způsobem přepsala do několika vět asi sedmiminutový rozhovor, který jsem poskytl televizi Polar. V deníku je napsáno: „pro nízké uplatnění mladých vzdělaných lidí… Lidem bohužel příliš nepomohou ani evropské peníze pro hornickou krajinu. Tento projekt mi zkrátka připadá úsměvný a nezbývá nic jiného, než se odstěhovat do Říčan.“ Mladým a vzdělaným lidem opravdu nepomůžou ani evropské peníze pro pohornickou krajinu. Projekt pohornické krajiny podporuji, má svůj smysl, ale vzdělaní lidé nebudou chtít prodávat lístky, nebo půjčovat kola. Pohornická krajina ukáže náš region lidem odkudkoli a doufejme, že změní jejich vnímání našich měst. Úsměvný mi připadá projekt Obce v datech. Podle mého, jen čerpají peníze jak z EU, tak ze státu, a ty by mohly být využity jinde a jinak. Myslím si, že celé to dělají také proto, že mohou získat další peníze od obcí. Jak za zveřejnění důkladnější analýzy dat, tak za sestavení strategie, nebo jiných koncepčních dokumentů apod. Možná, že kdybychom si tyto dokumenty u nich objednali, tak nebudeme poslední.

Je také zvláštní, že sponzorem Obce v datech je ČEZ a na území Říčan má své sídlo ČEZ Teplárenská, která má svůj zisk i díky dodávkám tepla do Orlové.

Určitě nejsem a nebudu fanouškem dané ankety Obce v datech, přesto má pro nás několik impulzů:

Prvně, budeme žádat stát o přímý grant pro Orlovou. Prakticky na cokoliv z oblastí, v nichž jsme na tom špatně, nebo co by mohlo zlepšit naše hodnocení. Jen připomínám, komu jinému má stát pomáhat, než tomu na posledním místě.

Za druhé, jsme recesisté, a tak možná vyzveme Říčany k faktickému souboji, prostě kdo z koho.

Za třetí, zveme lidi do Orlové (hlavně ty z Obce v datech). Jako každé jiné město máme své problémy, ale také, jsme nejzelenější město v Česku. Prosadili jsme mini kruhové objezdy do české legislativy a jejich úprava na území města stojí za zhlédnutí. Jsme město, na jehož území byla po vzniku Československa (1919) poprvé úspěšně nasazena naše armáda, ve školách to ale neučíme. Máme na svém území kostel, který má přízvisko Slezské Hradčany. Našlo by se toho víc… Prostě přijeďte, nebo se si dál myslete, že Orlová je výhybkou do pekla.

Mgr. Miroslav Chlubna
starosta města Orlová

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

Ing. Tomáš Jirsa, MBA byl položen dotaz

O Německu si nedělám iluze

Naopak si myslím, že je strůjcem stávající ekonomické krize, ale lze mu vyčítat, že chce svým lidem pomoci? Není spíš smutné, že to nedělají i ostatní? To, že na to nemají je to, co by se mělo řešit, nemyslíte?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

SPOLU: Ustoupili jsme Pirátům a nabídli jim resorty, které požadovali. Přesto odmítli. Zahajujeme jednání o menšinové radě

13:00 SPOLU: Ustoupili jsme Pirátům a nabídli jim resorty, které požadovali. Přesto odmítli. Zahajujeme jednání o menšinové radě

Zablokovanou situaci v Praze se snažila koalice SPOLU vyřešit nabídkou všech silových resortů v Radě…