Váhalová (ČSSD): Dotační tituly ovlivňují venkov

04.03.2017 12:17

Často jsem slýchávala, že zemědělci mají čtyři nepřátele - jaro, léto, podzim a zimu. Poslední roky se k nim přidávají další dva- vylidňování venkova a dotační tituly. Myslím, že proti všem nepřátelům je náš venkov schopný obstát, pokud budou lidé žijící na venkově chtít a pokud budou dotační tituly komplexní a efektivní.

Váhalová (ČSSD): Dotační tituly ovlivňují venkov
Foto: facebook
Popisek: Poslankyně za ČSSD Dana Váhalová

Největším problémem alokací dotačních programů je centrálnost. Jednotlivé venkovské regiony jsou založeny na specifických podmínkách, které nesmí být opomíjeny. Specifickým podmínkám jednotlivých regionů by se mělo přizpůsobovat rozhodování o dotačních programech. Každý region musí mít svůj individuální přístup. Problematika komplexnosti k investiční činnosti je založena na znalosti venkovské oblasti. Pro relativně trvalé zajištění efektivnosti vynaložených dotací je nezbytné investovat do všech oblastí venkovského života, tzn. neopomíjet všechny složky komunity – podniky, životní prostředí, podpora aktivních obyvatel, občanská vybavenost. Tímto krokem se zajistí „nevyčerpatelnost“ ostatních složek dotační efektivnosti. Dotační programy pro venkov neposkytují pouze finanční bonusy, ale i nefinanční jako je podpora turismu, propagace obce, propagace svazku obcí, podpora místních produktů a služeb.

Protože jsem často dotazována na stávající podporu venkova, dovolím si malý exkurz do možných aktuálních titulů pro rok 2017:

 • Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
 • Podpora zapojení generací do komunitního života v obci
 • Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
 • Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti
 • Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
 • Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
 • Podpora obnovy místních komunikací

Z vlastní zkušenosti vím, že podpora vítězů soutěže Vesnice roku má pozitivní důsledky pro rozvoj obcí a dle zkušeností místních představitelů z minulých ročníků přináší zejména nefinanční bonusy, např. propagace obce, rozvoj turismu, rozvoj podnikatelské činnosti.

Příjemci dotace jsou obce nebo svazky obcí a dotační procesy řídí Ministerstvo pro místní rozvoj.

Ministerstvo zemědělství se snaží podpořit venkov nejen dotacemi do zemědělství, ale také podporou podnikání, kdy v obcích do 500 obyvatel navrhuje zvýhodněné úvěry pro místní podnikatele a slevu na sociální pojištění. Do programů  – Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu patří:

 • Zemědělec (podpora úvěrů a investice)
 • Podpora pojištění (úhrada části nákladů na pojistné)
 • Podpora pojištění lesních školek
 • Podpora obcím (přímá investiční a neinvestiční podpora)
 • Povodňové půjčky

Pro udržení fungujícího venkova existuje hned několik dobrých důvodů jako zabezpečení produktů a služeb, které město nedokáže vyrobit, alternativa života ve městě, eliminace negativních trendů, kultura a tradice, vztah člověka s přírodou, potenciál trvale udržitelného rozvoje.

Pokud se podíváme na priority Evropské unie v oblastech rozvoje venkova pro období 2014 – 2020, patří mezi ně podpora předávání poznatků a inovací na venkově, zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků, podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů, obnova, zachování a zlepšení ekosystémů, podpora účinného využívání zdrojů, podpora sociálního začleňování a snižování chudoby ve venkovských oblastech. Pro tyto prioritní oblasti volí jednotlivé členské státy nástroje a jejich kombinace ve formě opatření, kdy příkladem opatření mohou být poradenské a řídící služby pro zemědělství, investice do hmotného majetku, rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti, ekologické zemědělství, nebo platby v rámci systému Natura 2000.

Největší podíl alokace finančních prostředků je pak v oblasti obnovy a zachování ekosystémů a činí téměř 80 %.

Kde jsou hlavní problémy investic do rozvoje venkova? Jsou to diverzita regionů, individuální přístup, administrace dotačních programů a především jejich efektivnost a komplexnost.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

Bc. Markéta Gregorová byl položen dotaz

Nový nástroj, jak mluvit do evropských pravidel. Piráti spouští unikátní web

Děláte si z nás legraci? Jak vám věřit, že chcete dělat něco pro lidi? Hlasujete pro věci, které lidi ani tato vláda neschvaluje, jako například zákaz spalovacích motorů. Nebo vy jste si mezi občany ČR udělali nějaký průzkum nebo analýzu, že si zákaz aut se spalovacími motory přejí? Jednou určitě, a...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Vondra (ODS): Omezování skleníkových plynů musí probíhat s rozumem

14:04 Vondra (ODS): Omezování skleníkových plynů musí probíhat s rozumem

Evropský parlament na svém plenárním zasedání schválil revizi nařízení o fluorovaných plynech, které…