Volný (JAP): Doufám, že se nejedná o nějakou akci ruské kontrarozvědky

22.10.2019 16:33

Projev na 35. schůzi Poslanecké sněmovny 22. října 2019 k Stanovisku Poslanecké sněmovny k sílícímu antisemitismu

Volný (JAP): Doufám, že se nejedná o nějakou akci ruské kontrarozvědky
Foto: repro/ČT
Popisek: Lubomír Volný

Děkuji, pane předsedající. Mé vystoupení bude mít několik bodů.

Tím prvním, kterým bych chtěl začít, je to, že bych chtěl všechny poslance znovu seznámit s textem dopisu a výzvy, kterou s pravděpodobností hraničící s jistotou všichni obdrželi do svých emailů. Doufám, že se nejedná o nějakou akci ruské kontrarozvědky nebo ruských trollů. Pod tímto dopisem jsou podepsáni pan Joe Grim Feinberg, Markéta Hrbková, Magdalena Křížová, Carolina Sidonová, Pavel Sterec a Vít Strobach. A tito lidé tento svůj článek publikovali i na Britských listech s tím, že jsou všichni členy organizace Židovský hlas solidarity. Teď přečtu text toho článku.

Židé sdružení v platformě Židovský hlas solidarity se obrátili na poslance PSP ČR, aby v úterním hlasování nepodpořili stanovisko k narůstajícímu antisemitismu, předložené a doporučené zahraničním výborem. Text stanoviska totiž obsahuje řadu sporných formulací, v nichž jsou kritický postoj k Izraeli a související občanské aktivity nepatřičně směšovány s antisemitismem. Ačkoli to návrh nezmiňuje přímo, je chystané stanovisko Parlamentu zaměřeno především proti mezinárodnímu hnutí solidarity s Palestinci a za bojkot Státu Izrael, stažení investic a sankcí - hnutí známé pod anglickou zkratkou BDS, které bylo původní součástí tohoto usnesení.

Usnesení vychází z předpokladu, že bojkot Státu Izrael či jakékoli výzvy tímto směrem patří k projevům antisemitismu. To pokládáme za absurdní. Jednak protože jasně proklamovanou motivací aktivistů a sympatizantů hnutí BDS je důraz na dodržování lidských práv Palestinců a dalších menšin, a nikoli útok na židovský národ, jednotlivce či kolektiv. Dále protože kritika konkrétního státu či režimu nebo i aktivistický politický tlak na něj nelze podle našeho názoru chápat jako projev nenávisti k lidem, kteří v tomto státě žijí, upozorňují signatáři v dopisu poslancům a poukazují i na příklad nedávné výzvy k bojkotu tureckého zboží v souvislosti s aktuální situací Kurdů, které rovněž nejsou pokládány za projev rasové nenávisti k Turkům.

Dopis také upozorňuje na to, že bojkot je nenásilnou metodou občanského tlaku zdola a že podporu právu na bojkot, které patří ke svobodě slova a projevu, vyjádřila v minulosti celá řada zahraničních a mezinárodních organizací a vysoce postavených politických činitelů, mimo jiné - to by mohlo zajímat všechny liberální demokraty v této místnosti - Amnesty International, Human Rights Watch, American Civil Rights Union a mnozí další. Svou nespokojenost s cynickými a falešnými obviněními z antisemitismu v souvislosti s hnutími, jako je právě BDS, vyjádřily také čtyři desítky židovských organizací z celého světa.

Víme, že ačkoli pohled na kořeny a řešení blízkovýchodního konfliktu se mohou různit, má v diskusi o něm panovat shoda, otevřenost a snaha o objektivitu bez zbytečného a účelového očerňování, uzavírají svůj dopis signatáři z platformy Židovský hlas solidarity. Ta vznikla poměrně nedávno a její prohlášení, zdůrazňující postoj solidarity s utlačovanými židy i nežidy a také postoj kritického myšlení, lze nalézt na jejich facebookových stránkách.

Nyní již text samotného dopisu.

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

jako židé, sdružení v platformě Židovský hlas solidarity, chceme vyjádřit svůj nesouhlas s řadou formulací v usnesení číslo 101 zahraničního výboru PSP ČR k projednání stanoviska Poslanecké sněmovny k sílícímu antisemitismu, které má Sněmovna na programu zítra. Tento dokument totiž v prvních pěti z celkových sedmi bodů směšuje podle našeho názoru nepřípadným způsobem Izrael a židovskou komunitu a cílí na tak na každého, kdo ostřeji kritizuje Stát Izrael, jako potenciálního antisemitu.

Jsme si vědomi palčivé problematiky rostoucího antisemitismu v Evropě a nezbytnosti boje s ním. Ostatně nedávný vražedný útok na synagogu a židovský hřbitov v německém Halle, provedený sympatizantem neonacistické ideologie přímo na svátek Jom kipur, je dokladem toho, jak extrémně nebezpečné tyto nálady jsou.

Nedomníváme se však, že by s bojem proti antisemitismu jakkoliv souvisel politický nátlak vyvíjený proti aktivistům za práva Palestinců, jmenovitě pak proti těm, kteří vyzývají k mírumilovnému bojkotu coby nástroji občanského politického tlaku na Stát Izrael. Ač usnesení zahraničního výboru není konkrétně jmenováno, jde tu zejména o hnutí BDS. Usnesení vychází z předpokladu, že bojkot Státu Izrael, či jakékoliv výzvy tímto směrem, patří k projevům antisemitismu. To pokládáme za absurdní. Jednak proto, že jasně proklamovanou motivací aktivistů a sympatizantů hnutí BDS je důraz na dodržování lidských práv Palestinců a dalších menšin a nikoliv útok na židovský národ, jednotlivce či kolektiv, a dále, protože kritika konkrétního státu či režimu, nebo i aktivistický politický tlak na ně nelze podle našeho názoru chápat jako projev nenávisti k lidem, kteří v tomto státě žijí.

Nejčerstvějším případem toho mohou být třeba nedávné výzvy k bojkotu tureckého zboží kvůli zacházení s Kurdy - výzvy, které by zřejmě těžko někdo pokládal za projev protiturecké nenávisti. Tři požadavky hnutí BDS - ukončení okupace, plné zrovnoprávnění Palestinců žijících v Izraeli a uznání práva návratu pro uprchlíky - vycházejí zjevně z obecně přijatelného požadavku rovnosti a jejich motivem v žádném případě není zničení či ohrožení Státu Izrael, natož nenávist k židovskému národu. Jistě není nutné s požadavky hnutí beze zbytku souhlasit, ale také není žádný důvod je vylučovat předem z diskuse. Podobně to platí o zvolené metodě bojkotu, již hnutí BDS vnímá jako krajní, leč účinný a stále nenásilný způsob, jak občansky přispět k tlaku na zlepšení situace Palestinců poté, co jiné nenásilné prostředky selhaly. Nemusíme ji přijímat za svou, avšak ani upírat druhým právo na tento způsob vyjádření občanského postoje. Konečně je dokladem toho, jak absurdní je ztotožňovat BDS s antisemitismem, také široká podpora tohoto hnutí mezi liberálně smýšlejícími Židy v Izraeli i ve světě. Samotné hnutí podpořily desítky židovských obcí po celém světě, včetně významné americké organizace Jewish Voice for Peace či izraelské platformy Boycott From Within, která se rovněž připojila k výzvě českým poslancům. Práva na bojkot, coby občansky vyjádřený způsob protestu chráněný svobodou slova, se zastali také respektovaná mezinárodní organizace Amnesty International, šéfka evropské diplomacie Federica Mogheriniová, nizozemský ministr zahraničí Bert Koenders či respektovaná Americká unie pro občanské svobody. Nejvyšší soud v USA už v roce 1982 shledal politicky motivované bojkoty a výzvy k nim jako aktivity chráněné svobodou projevu.

Děkujeme za pozornost, kterou jste tomuto dopisu věnoval. Věříme, že ačkoli pohled na kořeny a řešení blízkovýchodního konfliktu se mohou různit, má v diskusi o něm panovat svoboda, otevřenost a snaha o objektivitu bez zbytečného a účelového očerňování a že k této svobodě přispějete i vy svým poslaneckým hlasem.

S úctou za Židovský hlas solidarity již jednou jmenovaní Joe Grim Feinberg, Markéta Hrbková, Magdalena Křížová, Carolina Sidonová, Pavel Sterec a Vít Strobach.

Pokud bych některé jméno četl nesprávným způsobem, tak se omlouvám, rozhodně to nebyl úmysl.

Tento postoj části židovské komunity reprezentované touto organizací Židovský hlas solidarity přesně reflektuje postoj nás, poslanců za hnutí Jednotní, kteří v žádném případě nebudou hlasovat pro toto usnesení, pokud při jednotlivém hlasování projdou již výše zmiňované body. My sami totiž bohužel žijeme v zemi, kde Ústní soud potvrdil, že rasismus a politická diskriminace jsou legálními prostředky pro vyjádření svého politického názoru v této zemi. Ústavní soud České republiky totiž umožňuje v této zemi, abyste si rasisticky vytypovali svého klienta jako příslušníka Ruské federace a umožňuje vám, abyste si na něm nenávistně provedli vlastní průzkum jeho politických názorů a pokud jeho politické názory nebudou totožné s vašimi, tak mu nemusíte poskytnout žádnou službu. Možná se vám to zdá zvláštní, možná jste tuto situaci nepostřehli, ale ano, pokud jste podnikatel, který jinak nesmí nikoho diskriminovat, tak v České republice smíte rasisticky a xenofobně odmítnout obsloužit kohokoliv, koho si vytypujete jako příslušníka Ruské federace a kdo nemá stejné politické názory jako vy. Je to ostuda, je to katastrofa, já s tím zásadně v tomto případě nesouhlasím, ale na druhé straně má podle mě ten dotyčný pan hoteliér naprosto stejně právo neodebírat ruský plyn, když se mu to nelíbí, nejezdit na ruský benzín, má právo nekupovat ruské potraviny, má právo nekupovat z Ruska vůbec nic, má právo tam neinvestovat, pokud nebude chtít. A to je ten základní rozdíl.

Takže my opravdu nemůžeme podpořit nic v tomto usnesení, co by směřovalo a vedlo k tomu, aby v rozporu s názory minimálně části židovské komunity, že za antisemity budou považováni a označováni lidé, kteří pouze vyjadřují svůj politický názor. Chtěl bych na toto upozornit zejména své kolegy, kteří se považují za liberální demokraty, protože toto je názor, který sdílí jejich liberální kolegové právě ve Státě Izrael. Toto je jeden bod mého vystoupení.

Druhý bod se týká rostoucího antisemitismu v Evropě. Tak jako jsem si pro to své první vystoupení vybral určitý server, u kterého by mi mohli kolegové ověřit, jestli se jedná o nějaký proruský server, nebo jestli to platí Putin, ten server se jmenuje Britské listy, tak pro druhou část svého vystoupení jsem si vybral server, který se jmenuje Hlídací pes, takže bych poprosil o stejnou kontrolu. A je to rozhovor Hlídacího psa v polovině loňského roku s ředitelem Židovského muzea Leo Pavlátem. Jeden z dotazů zněl: Je to skutečně tak, že je antisemitismus v Evropě na vzestupu? A odpověď pana ředitele Židovského muzea byla: "Podle dostupných informací jednoznačně ano." Teď přichází zajímavý výčet zemí: ve Francii, Belgii, Holandsku, Velké Británii, Švédsku, nově v Německu. V první polovině roku 2018 bylo v Německu zaznamenáno o 10 % více antisemitských útoků ve srovnání s rokem 2017, kdy šlo o 1 453 případy, v průměru tedy čtyři denně. Nárůst je nyní daleko větší. Je to dáváno i do souvislosti s imigrační vlnou. A já bych chtěl, když už diskutujeme o usnesení proti rostoucímu antisemitismu v Evropě, abychom k sobě byli poctiví a upřímní. Ten rostoucí antisemitismus, ne antisemitismus jako takový, opravdu jsou tady lidé, kteří nenávidí Stát Izrael, kteří nenávidí Židy, kteří k nim mají patologický vztah a jsou to lidé, kteří tady v Evropě vždycky byli. Ale počet těchto evropských antisemitů zdaleka neroste. Neroste ani jejich agresivita. Oni jsou pořád stejně agresivní. Co roste, je počet antisemitů, které jsme si úspěšně importovali do Evropy. To je ten pravý důvod, proč roste antisemitismus v Evropě. Nic z toho jsme v tomto usnesení nenašel.

Další otázka toho zřejmě proruského serveru Hlídací pes na ředitele Židovského muzea pan Pavláta byla: "Je to podle vás pravda, že antisemitismus v Evropě roste kvůli imigraci z muslimského světa? Z údajů uvedené německé analýzy to nelze vyvodit, ale k dispozici jsou třeba data z Velké Británie. Tam si židovské organizace zřídily CST, Community Security Trust, službu k ostraze židovských komunit a monitorování antisemitských incidentů. A tento zdroj uvádí, že protižidovských útoků se účastní disproporční množství muslimů. Evropská muslimská komunita má zásadní problém s antisemitismem a pokud si to my, jako většina neuvědomíme a budeme zbabělí si to přiznat, tak Židé budou v Evropě muslimy pronásledování ještě víc, protože jejich počet v Evropě neustále roste díky nelegální imigraci a s pocitem beztrestnosti, který za tyto útoky muslimská komunita získává, bude daleko těžší mezi nimi provádět nějakou integrační práci. Můžeme se dostat do stejné situace, do jaké se dostala anglická policie, která zřejmě po dekády kryla hromadné znásilňování anglických dívek muslimskými gangy, protože se bála obvinění z rasismu.

Takže buďme odvážní a nebojme se pojmenovat příčiny rostoucího antisemitismu v Evropě. Příčinou rostoucího antisemitismu v Evropě je imigrační vlna z muslimských zemí.

K poslednímu bodu, kdy budu navrhovat dodatek k našemu usnesení, jsem si vybral opět pár dezinformačních serverů, ze kterých vám budu nyní citovat:

Ct24.ceskatelevize.cz - Na okraj společnosti. Izrael není tvrdý jen k africkým ilegálům, v izolaci žijí i zachránění Falašové.

Radiovaticana.cz - Izrael rozhodl o vyhoštění Jihosúdánců žádajících o azyl. Jak uvádí agentura Sir, rozhodnutí jeruzalémského soudu se týká také dalších Afričanů na izraelském území.

Pak tady mám takovou jenom mimochodem zprávičku z roku 2013. Saúdská Arábie vyhošťuje 4 miliony migrantů. Poměrně zajímavá zpráva, i když sem úplně nepatří.

iROZHLAS.cz - Při protestech u hranic pásma Pásma Gazy zastřelili izraelští vojáci jednoho Palestince, 50 dalších zranili.

Palestine.cz - Izraelští vojáci zastřelili další palestinské dítě.

Seznam.zpravy - Izraelští vojáci v Gaze zastřelili tři Palestince, byl mezi nimi i jedenáctiletý chlapec.

Hospodářské noviny - Izrael označil smrt palestinských dětí, které hrály fotbal, za tragický incident. Vojáky nepotrestá.

Echo24.cz - Ozbrojení Palestinci se pokusili proniknout do Izraele. Vojáci čtyři z nich zastřelili.

Lidovky.cz - Palestinci protestovali u Pásma Gazy. Izraelci jich zabili šest včetně dvou dětí.

Opět má oblíbená ČT24. U hranic Gazy demonstrovaly tisíce Palestinců. Několik lidí zemřelo, desítky utrpěly zranění.

Opět ČT24. Židovskému státu je sedmdesát. Nejkrvavější den od války v roce 2014 si vyžádal desítky palestinských obětí. Izraelští vojáci při nových protestech v Pásmu Gazy zastřelili 55 Palestinců. Informovaly o tom palestinské úřady. Mezi mrtvými je podle Reuters 14letý chlapec a vozíčkář. Dalších přibližně 2 700 lidí je zraněných, z toho většina byla postřelena.

Myslím, že to by z těch hlavních dezinformačních serverů v rámci naší republiky mohlo stačit.

Chtěl bych říct, že potom požádám v podrobné rozpravě o doplnění bodu, který bude... Tady bych možná potřeboval poradit. Chtěl bych přidat k bodu 2 - Poslanecká sněmovna odmítá jakékoli zpochybňování práva Státu Izrael na existenci a obranu - tuto větu: "Poslanecké sněmovna oceňuje a respektuje ochotu a odhodlání Státu Izrael bránit své hranice, občany a nezávislost i smrtícími prostředky a souhlasí s nekompromisním naplňováním izraelských imigračních zákonů." Protože toto usnesení, které je navrženo v této Poslanecké sněmovně, mně připadá zaprvé bezzubé, zadruhé zbytečné a zatřetí nic neřešící.

Protože vy tady, moji milí kolegové, společně s námi, buďto podpoříme Izrael takový, jaký je, to znamená Izrael bojující a Izrael ve jménu své vlastní existence i zabíjející, protože dříve nebo později i podle názoru mnoha příslušníků židovské komunity tady v Evropě se i my dostaneme do podobné situace. Podle toho, jak se rozjíždí druhá imigrační vlna, bych řekl, že to bude spíš dříve než později. A je na nás tady ve Sněmovně, abychom se zamysleli nad tím, jestli se budeme chovat jako anglická policie a budeme ustupovat před násilím z řad protěžovaných pozitivně diskriminovaných komunit, anebo budeme věci nazývat pravými jmény a připravíme se na tak aktivní obranu a tak nekompromisní obranu, kterou musel ve střetu s muslimskými radikály už mnohokrát dát najevo Stát Izrael. A nejenom s těmito muslimskými radikály, ale také s nelegálními migranty. Neříkám to často, ale možná bychom si mohli vzít příklad i ze Saúdské Arábie, která jak jste si všimli, neváhá nekompromisně vypovědět ze svého území miliony legálních migrantů.

Takže pokud my nebudeme ochotní podpořit dnes natvrdo Izrael, který bojuje o své hranice a nenechá se vydírat ani ženami a dětmi, které muslimští teroristé posílají k jeho hranicím jako živé štíty, nepoděkujeme mu právě tady za tuto rozhodnost a za tyto akce, tak se dříve nebo později s pravděpodobností hraničící s jistotou staneme obětí vlastní zbabělosti.

Děkuji vám za pozornost a přeji nám všem hodně odvahy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Prokop (ANO): Praha 11 opět obhájila známku B v K-Indexu!

22:24 Prokop (ANO): Praha 11 opět obhájila známku B v K-Indexu!

Milí sousedé, z tohoto hodnocení mám velkou radost, neboť se nám podařilo opět obhájit druhý nejlepš…