ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,46. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Lenka Kohoutová
Lenka Kohoutová odpověděl na dotaz

Neuvažujeme v této chvíli o zavedení exekuce životního minima

Když jsme kdysi spolu s kolegyní Ivanou Řápkovou tento návrh podali, nejednalo se o možnost exekuce běžné, ale v oblasti správní a šlo o rozdíl mezi životním a existenčním minimem. Exekuovatelných by bylo z této částky maximálně 1000 Kč. Nicméně tento návrh neuspěl, tudíž ho nebudeme dále předkládat.

Lenka Kohoutová
Lenka Kohoutová odpověděl na dotaz

Myslím, že je důležité, že jsme se ozvali

Já vás také zdravím, myslím, že je důležité, že jsme se ozvali. Pana premiéra jak ho znám, určitě nikdo neřídí a už vůbec ne pan Kalousek. Nicméně všechno má svůj čas a myslím, že pan premiér mnoho věcí řeší, některé jsou však na dlouho, bohužel. Rozhodně nejsem z těch, kteří by plakali nad rozlitým mlékem, na problémy upozorňuji od počátku.

Lenka Kohoutová
Lenka Kohoutová odpověděl na dotaz

Není možné barvou občanského průkazu odlišovat občany

Není možné barvou občanského průkazu odlišovat občany, kteří mají duševní poruchu. O podobné změně barevného odlišení pro tyto lidi se neuvažuje, bylo by to jednoznačné porušování lidských práv. Možná bychom si za chvíli řekli, že jinou barvu má mít člověk s pohlavní chorobou nebo lid nad 60let. To je dost podobné. Něco jiného je informace o

Lenka Kohoutová
Lenka Kohoutová odpověděl na dotaz

Není moje životní role, být kritikem

Vážený pane Rohle, kritika mi rozhodně není příjemná, kdo mne zná ví, že to není moje životní role, být kritikem. Nicméně kritika MPSV je více než na místě je to jediné ministerstvo v tak velkém rozvalu, kdy mnohé projekty nefungují, napětí ve společnosti se i díky MPSV prohlubuje, nezaměstnanost se zvyšuje. Pokud bych byla na místě už tehdejš

Lenka Kohoutová
Lenka Kohoutová odpověděl na dotaz

Je nutné stabilizovat výplatu dávek

To, že není možné nevyplácet nebo vyplácet dávky ze sociálního balíku je jednoznačné. Nečetla jsem přesně senátní návrh, neboť ještě není ve Sněmovně. Tudíž se k němu nemohu vyjádřit. Je však pravdou, že je nutné stabilizovat výplatu dávek tak, aby se na tyto mohly rodiny spolehnout. U podobných návrhů mne však napadá mnoho otázek, jak prokáže

Lenka Kohoutová
Lenka Kohoutová odpověděl na dotaz

Jde především o možnosti, které nám dává zákon

Jde především o možnosti, které nám dává zákon, který říká, nač finanční prostředky aktivní politiky zaměstnanosti lze použít. Toto definuje zákon o zaměstnanosti, konkrétně §104 = rekvalifikace, investiční pobídky, veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, překlenovací příspěvek, příspěvek na zapracování, příspěvek při přech

Lenka Kohoutová
Lenka Kohoutová odpověděl na dotaz

Ne každý je příznivcem ODS a stejně tak jeho voličem

Ne každý je příznivcem ODS a stejně tak jeho voličem. Každá politická strana vstupuje do voleb se svým programem, to do jaké míry dokáže svůj program prosazovat závisí na volebním výsledku dané politické strany. Pokud se politická strana sloučí do koaličního sdružení stran, které vládnou, pak se dohaduje koaliční smlouva, vládní programové pro

Lenka Kohoutová
Lenka Kohoutová odpověděl na dotaz

odpověď na dotaz

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který získal v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 12 měsíců. Pokud splňujete tuto podmínku, tak nárok na podporu v nezaměstnanos

Lenka Kohoutová
Lenka Kohoutová odpověděl na dotaz

Odpovědný je především zástupce jednotlivého resortu

Vážený pane Fikrle, jakýkoliv koaliční svazek je velmi náročným soužitím. Tato vláda to nemá jiné. Opravdu jsme nechali problémy na MPSV zajít velmi daleko a mě to nenechává a nikdy nenechávalo v klidu. Odpovědný je především zástupce jednotlivého resortu. Mnohá rozhodnutí jdou skutečně pouze za příslušným ministrem. Ministr práce měl být dáv

Lenka Kohoutová
Lenka Kohoutová
Lenka Kohoutová
Lenka Kohoutová odpověděl na dotaz

odpověď na dotaz

Návrh na omezení imunity podpořím, podporovala jsem ho i v minulosti. Změna zákona, která v současné chvíli je diskutována je zákon, který zmrazí veškeré příjmy poslance pravomocně odsouzeného a uvězněného jsem spolu se svými kolegy podala a budu jej i nadále samozřejmě podporovat. Pokud by bylo na mě, nemám problém ani se

Lenka Kohoutová
Lenka Kohoutová odpověděl na dotaz

Kartu sociálních systémů nemusíte převzít

 Vážený pane Svatopluku L., u některých zákonů nebylo přijato přechodné ustanovení zákona, a to ve smyslu nepřevzetí Karty sociálních systémů, neboť MPSV mělo za to, že od ledna bude tato karta plně v provozu. Proč byl přílepek předložen je zapotřebí dotazovat příslušného předkladatele. Přecho

Lenka Kohoutová
Lenka Kohoutová odpověděl na dotaz

Pochvala

Děkuji za pochvalu, těch nedostávám od té doby co jsem poslankyně mnoho. Pochvala ale není úplně zasloužená. Škola na Praze 3 už funguje, jde o běžnou základní školu, která už měla pár tříd při jednotlivých ročnících. Paní ředitelka, která je v tomto ohledu velmi osvícená jenom chtěla ke každému ročníku zřídit speciální třídu pro děti s autismem, k

Lenka Kohoutová
Lenka Kohoutová odpověděl na dotaz

Nový systém posuzování všech příspěvků

Dobrý den,  sociální reforma přináší nový systém posuzování na všechny příspěvky pro osoby se zdravotním postižením. Jde o mezinárodní klasifikaci, která bude osoby s handicapem posuzovat podle funkčních kritérií, tzn. jak dokáže žít v daném prostředí, doma, v ústavní péči…apod. Do budoucna nebude možné bez daného šetření, které bude probíhat v při

Lenka Kohoutová
Lenka Kohoutová odpověděl na dotaz

Odpověď - reakce na dotaz - Ať pracují

Vážená paní, mým klíčovým tématem, kterému se věnuji je sociální politika a tuto se snažím řešit, problematika zaměstnávání v oblasti vězeňství je otázka na pana ministra Pospíšila.Co se týká pracovního uplatnění osob, které jsou vedeny na úřadu práce nebo pobírají sociální dávky, zde Vás mohu ubezpečit, že rozhodně nejde a nepůjde o

Lenka Kohoutová
Lenka Kohoutová odpověděl na dotaz

2 měsíce považujeme za dobu dostatečnou

Vážený Jirko, 2 měsíce považujeme za dobu dostatečnou, pak nejdéle by měl člověk nastoupit například na rekvalifikaci nebo na veřejnou službu. Veřejná služba, bude koncipována jako práce pro veřejný prospěch, tedy nejenom ǔklidové práce, ale pomocné a asistenční práce například ve zdravotnictví, školství, v neziskovém sektoru aj. Povinnost odpra

Lenka Kohoutová
Lenka Kohoutová odpověděl na dotaz

Změny ohledně adopcí a pěstounské péče

Dobrý den paní Ivo, na změnách, které se týkají změn ohledně adopcí a pěstounské péče jsou již v jednání a věřím, že do konce roku na toto téma povedeme ještě velkou diskuzi. Poplatky v kojeneckých ústavech mi skutečně nevadí naopak, je zapotřebí toto chápat tak, že dítě má být doma u rodičů nebo rodiče mají umožnit adopci, ne tak, že dítě

Lenka Kohoutová
Lenka Kohoutová odpověděl na dotaz

Máme velmi inteligentního a silného premiéra

 Vážená paní Zdeno, domnívám se, že máme velmi inteligentního a silného premiéra, který je zároveň předsedou ODS. Nemám pocit, že jsme jakkoliv oslabení a nemám pocit že se pan premiér dostatečně nevěnuje naší straně. Myslím, že u nás požívá velké důvěry a respektu.Domnívám se však, že kdyby se Vámi zmíněná strana VV nechovala jako malé

Lenka Kohoutová
Lenka Kohoutová odpověděl na dotaz

S plošným zavedením tzv. sociální karty nesouhlasím

Vážená paní Lenko, s plošným zavedením tzv. sociální karty nesouhlasím. Také jsem zásadně proti záměru vyplácen do budoucna tímto způsobem i invalidní a starobní důchody.Něco jiného jsou ale případy, kdy dochází ke zneužívání vyplácených dávek a to nákupem alkoholu či ve výherních automatech. V těchto případech jsem pro přísné omezení, které