Ministerstvo průmyslu a obchodu

ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,71. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo průmyslu a obchodu odpověděl na dotaz

Podpora pro české exportéry v zahraničí

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zahraničních věcí se na základních obrysech podpory pro české exportéry v zahraničí dohodly na konci minulého měsíce. Ministři Martin Kocourek a Karel Schwarzenberg totiž 30. června podepsali společnou Dohodu o garantované úrovni služeb v oblasti prosazování obchodních zájmů českých firem.Dohoda obs

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo průmyslu a obchodu odpověděl na dotaz

Možné důvody pro nárůst ceny elektřiny

Podpora pro obnovitelné zdroje, v případě České republiky zejména pro fotovoltaické elektrárny, není jediným možným důvodem pro nárůst ceny elektřiny. Na druhou stranu, v posledních letech je důvodem nejsilnějším. Cena, kterou za elektřinu platí koneční spotřebitelé, se skládá z několika různých složek.  Kromě samotné ceny elektřiny včetně

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo průmyslu a obchodu odpověděl na dotaz

Aktualizace koncepce až k horizontu roku 2050

Hezký den, díky za dotaz. Ministerstvo průmyslu a obchodu v současné době připravuje aktualizaci Státní energetické koncepce, která by měla načrtnout budoucí vývoj v naší energetice až k horizontu roku 2050. Tuto koncepci připravíme do konce letošního roku. Do dalších let počítáme s dalším posilováním zdrojů tak, abychom zajistili stabilní a bezpeč

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo průmyslu a obchodu odpověděl na dotaz

Šetření ČOI mají klíčový význam

 Zdánlivě jednoduchá otázka, na kterou ale nejde odpovědět jednou větou. Šetření ČOI mají klíčový význam – podle závažnosti zjištění jsou podkladem pro uložení sankce ve správním řízení, někdy pro varování před nebezpečným výrobkem nebo riziky vyplývajícími z jeho nevyhovujících vlastností, v případě pohonných hmot také pro zveřejnění pravomoc

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo průmyslu a obchodu odpověděl na dotaz

Palčivým problémem českého hospodářství je i korupce

 Pravdou je, že analýzy zpracované ať už Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo Národní ekonomickou radou vlády na základě mezinárodních srovnání ukazují, že jedním z palčivých problémů konkurenceschopnosti českého hospodářství je i korupce. To se odráží i v hodnocení kvality naší ekonomiky a přispělo to k tomu, že kupříkladu v žebříčku Global

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo průmyslu a obchodu odpověděl na dotaz

Na budoucím směřování naší energetiky se nic nemění

Díky za otázku.Na základě Lisabonské smlouvy je nastavení energetického mixu věcí každé členské země Evropské unie. Evropská unie se zavázala k vytvoření takové energetiky, která je udržitelná, spolehlivá, bezpečná a je šetrná k životnímu prostředí. Vzhledem k našim přírodním podmínkám a vzhledem k předvídatelnému  technologickém rozvoji pr

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo průmyslu a obchodu odpověděl na dotaz

Rozdělení zisku

Díky za dotaz, i když by měl spíš směřovat na Ministerstvo financí, které drží státní balík akcií v ČEZ. V každém případě podle informací z Ministerstva financí letos stát jako majoritní vlastník společnosti obdrží zhruba 18,8 miliardy korun. Celkem ČEZ na dividendách vyplatí téměř 26,9 miliardy Kč.

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo průmyslu a obchodu odpověděl na dotaz

Cenu silové elektřiny tak určuje mezinárodní trh

Děkuji za dotaz, trh s elektřinou je v rámci regionu propojený. Cenu silové elektřiny tak určuje mezinárodní trh. A pokud na základě rozhodnutí Německa klesne nabídka a poptávka zůstane stejná, zákonitě by to znamenalo zvýšení ceny elektřiny v celém regionu.Premiér Nečas před nedávnem na tento fakt upozornil. Předběžný odhad, že by cena elektřin

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo průmyslu a obchodu odpověděl na dotaz

Nastavení energetického mixu na základě Lisabonské smlouvy

Obyvatelé a firmy České republiky potřebují stabilní, spolehlivé a bezpečné dodávky elektřiny. Nastavení energetického mixu je na základě Lisabonské smlouvy exkluzivní pravomocí každého členského státu, i když i v této oblasti se Evropská unie shodla na tom, že bude do roku 2020 jako celek vyrábět dvacet procent energie z obnovitelných zdrojů. Díky

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo průmyslu a obchodu odpověděl na dotaz

Public Private Partnerships

 PPP je obecně užívanou zkratkou pro Partnerství veřejného a soukromého sektoru, převzatou z anglického termínu Public Private Partnerships. PPP je obecný pojem pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru, která vznikne za účelem využití zdrojů a schopností soukromého sektoru při zajištění veřejné infrastruktury nebo veřejných slu

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo průmyslu a obchodu odpověděl na dotaz

Operační program Podnikání a inovace

Diky za dotaz,Ministerstvo průmyslu a obchodu v současné době nabízí pro moderní podnikatelské nápady podporu například z evropského Operačního programu Podnikání a inovace. Ten pokrývá opravdu prakticky každé stadium fungování firmy, včetně podpory investic do budování laboratoří pro vlastní výzkum a vývoj. Kromě toho se Ministerstvo průmysl

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo průmyslu a obchodu odpověděl na dotaz

Stát podporuje rozvoj infrastruktury i firem z řady programů

Máte pravdu, že stavebnictví se musí stále vyrovnávat s dopady odeznívající hospodářské krize zatímco jiné sektory průmyslu se už úspěšně vracejí k předkrizovým hodnotám. Stavebnictví je specifický obor, na který dramatické změny ekonomiky dopadly až se zpožděním. Zatímco v roce 2009, tedy v době nejhlubší recese, se efektivnost zpracovatelského pr

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo průmyslu a obchodu odpověděl na dotaz

Start up v praxi znamená začínající firmu

 Hezký den, díky za dotaz. Start up v praxi znamená začínající firmu. Definice se mohou lišit instituci od instituce ale v podstatě jde o fázi v podnkatelském životě firmy, kdy už se vám podařilo vyvinout vaše podnikání ze stadia nápadu do stádia, kdy máte k dispozici nějakým způsobem připravený produkt, ale zatím jste jen zač

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo průmyslu a obchodu odpověděl na dotaz

Příprava nové Exportní strategie

Ministerstvo průmyslu a obchodu řídí proinvestiční agenturu CzechInvest a proexportní agenturu CzechTrade, do jeho působnosti spadá také metodické řízení České exportní banky a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, které pomáhají financovat český export. V současné době zabezpečuje MPO jako prioritní úkol vlády ČR přípravu nové Exportní s