Daňoví experti na téma zavedení stravovacího paušálu do českého daňového systému

27.10.2020 16:31

V posledních týdnech vyvolal velkou diskusi návrh stravovacího paušálu z dílny Ministerstva financí. Návrh se nelíbí zástupcům zaměstnanců ani zástupcům zaměstnavatelů. A restaurace se bojí, že přijdou kvůli neúčelovému paušálu o své tržby. Naopak zástupci obchodních řetězců vyjadřují paušálu podporu.

Daňoví experti na téma zavedení stravovacího paušálu do českého daňového systému
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministerstvo financí, ilustrační foto
reklama

Anketa

Souhlasíte se zákazem vycházení od 21 do 5?

61%
39%
hlasovalo: 29122 lidí
V Poslanecké sněmovně návrh paušálu mezitím prošel prvním čtením a Rozpočtovým výborem a míří do druhého čtení. Stravovací paušál rozděluje i ekonomickou obec. Někteří ekonomové s paušálem problém nemají, ale další poukazují na negativní dopady do státního rozpočtu, v odhadované výši až dvacet miliard ročně. Proti paušálu se v médiích ohradili i bývalí vysocí úředníci Ministerstva financí, kteří měli na starosti daňovou legislativu. Proto vám přinášíme anketu s názory předních českých daňových expertů, kterých se paušál výsostně týká, vzhledem k tomu, že má být součástí Zákona o daních z příjmů.  

  • Odpovídá Jiří Nekovář, EURO-TREND, předseda expertního týmu pro daně a pojištění Svazu průmyslu a dopravy a dlouholetý bývalý prezident Komory daňových poradců

Pane předsedo, stravovací paušál byl navržen z daňového pohledu jako neomezeně daňově uznatelný pro zaměstnavatele a omezeně osvobozený pro zaměstnance a neúčelový. Dá se podle Vašeho názoru mluvit o koncepčně nové daňové výjimce?

Je to výrazné rozšíření stávající daňové výjimky, která má mnohem větší dopad na státní rozpočet než dosavadní zákonná úprava.

Současná podpora stravování nepeněžitou formou je daňově nastavena opačně. Měly by podle Vašeho názoru být daňové podmínky pro nepeněžitou i peněžitou podporu shodné? Pokud ano, na kterém z konceptů byste doporučovali sjednocení, případně proč?

Osobně nejsem příznivcem poskytování podpor prostřednictvím daní. K tomuto navrhovanému rozšíření lze jen konstatovat, že pokud podmínky nejsou stejné pro závodní stravování a stravenky na jedné straně a neúčelovou cash na straně druhé, tak je to špatně.

 Jaký je Váš odhad rizika, že stravovací paušál bude v praxi sloužit jako daňová plánovací technika a používán namísto (zvýšení) mezd?

Jednoznačně je třeba očekávat, že v praxi půjde o faktickou úpravu mzdy prostřednictvím poskytnutí stravovacího paušálu.

Domníváte se, že stravovací paušál představuje alternativu pouze pro stravenky nebo i pro stravování v závodních jídelnách?

Samozřejmě, že to ohrožuje zaběhnuté a osvědčené závodní stravování, protože značná část zaměstnanců dá přednost penězům, které využije jinak a pro podniky, provozující závodní stravování bude problematické vyrovnat se se ztrátami, které to přinese.

Chcete ke stravovacímu paušálu dodat něco dalšího?

Zavedení stravovacího paušálu je nešťastný krok Ministerstva financí, který umožní dát zaměstnancům další nezdaněný příjem. Tento příjem nebude však využit většinou na nákup oběda v restauraci nebo v závodní jídelně, ale navýší příjem jednotlivce a bude tak součástí jeho mzdy. Jednak se dále sníží příjem státního rozpočtu o několik miliard, a hlavně to popře původní zájem státu na řádném stravování zaměstnanců. Navíc v současné situaci je to další součást smrtícího koktejlu pro restaurace, které v řadě případů jsou závislé na poskytování obědů za stravenky. Stravovací paušál by neměl v současné době být zákonodárci přijat.

  • Odpovídá Petr Frisch, Profactum, trojnásobný vítěz soutěže Daňař roku

Stravovací paušál byl navržen z daňového pohledu jako neomezeně daňově uznatelný pro zaměstnavatele a omezeně osvobozený pro zaměstnance a neúčelový. Dá se podle Vašeho názoru mluvit o koncepčně nové daňové výjimce?

Anketa

Babiš si stěžuje, že lidé dostatečně neomezili svůj pohyb a sociální kontakty. Myslíte, že vy osobně jste omezili pohyb a sociální kontakty dostatečně?

94%
6%
hlasovalo: 15044 lidí
Ano, jde jednoznačně o novou daňovou výjimku. Zákon o daních z příjmů dosud neznal osvobozený příjem pro zaměstnance, který by se vyplácel v hotovosti a nebyl zároveň nějakým způsobem podmíněn prokázáním účelu (třeba pracovní cesty u diet).

Současná podpora stravování nepeněžitou formou je daňově nastavena opačně. Měly by podle Vašeho názoru být daňové podmínky pro nepeněžitou i peněžitou podporu shodné? Pokud ano, na kterém z konceptů byste doporučovali sjednocení, případně proč?

Pokud by měl stravovací paušál být skutečně zaveden, pak by měl alespoň mít stejné daňové ošetření, jako současná nepeněžitá podpora. Vymýšlet pro něj nové podmínky a zároveň mluvit o potřebě rušení daňových výjimek je protimluv.

Jaký je Váš odhad rizika, že stravovací paušál bude v praxi sloužit jako daňová plánovací technika a používán namísto (zvýšení) mezd?

To je, myslím, spíše jistota než riziko. Každý ze zaměstnanců, který dnes nedostává podporu na stravování od zaměstnavatele, je automaticky kandidátem na substituci mzdy paušálem. Pro to, co se stane, se můžeme podívat i do historie. Před tím, než se zavedlo osvobození příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění a penzijní spoření, je zaměstnavatelé téměř neplatili. Dnes je to 15 miliard korun ročně. A nenalhávejme si, že motivací k tomu nebyla úspora na dani a pojistném oproti navýšení mezd.

Domníváte se, že stravovací paušál představuje alternativu pouze pro stravenky nebo i pro stravování v závodních jídelnách?

Stravovací paušál je navrhován jako alternativa k oběma těmto nejčastějším systémům podpory zaměstnaneckého stravování. To, že je někdy prezentován ze strany Ministerstva financí jako alternativa pouze ke stravenkám, je určitá marketingová strategie MF, ale není to pravda.

Chcete ke stravovacímu paušálu dodat něco dalšího?

Odhady, které byly zveřejněny, ukazují, že paušál povede k deficitu veřejných financí až 20 miliard Kč každý rok. Je alarmující, že na těchto odhadech se shodují jak odbory, tak i zaměstnavatelské svazy, což je pro mě činí vysoce důvěryhodnými.

  • Odpovídá Lucie Wadurová, Komora daňových poradců, vedoucí sekce daně z příjmů fyzických osob

 Stravovací paušál byl navržen z daňového pohledu jako neomezeně daňově uznatelný pro zaměstnavatele a omezeně osvobozený pro zaměstnance a neúčelový. Dá se podle Vašeho názoru mluvit o koncepčně nové daňové výjimce?

Na stravovacím paušálu je nová především neúčelovost, kdy se fakticky jedná o nezdaněné a nezpojistněné "peníze navíc", které mohou zaměstnanci utratit jakkoliv, nejen na stravování.

Současná podpora stravování nepeněžitou formou je daňově nastavena opačně. Měly by podle Vašeho názoru být daňové podmínky pro nepeněžitou i peněžitou podporu shodné? Pokud ano, na kterém z konceptů byste doporučovali sjednocení, případně proč?

Z odborného pohledu je omezené osvobození u zaměstnanců vhodnější kvůli možnému zneužívání stravovacího paušálu jako "odkloněné" nezdaněné plnění od zaměstnavatele – u účelově vázané podpory stravování nepeněžitou formou je takové zneužití výrazně méně pravděpodobné. Různé daňové ošetření nevnímám jako zásadní problém, na rozdíl od neúčelovosti stravovacího paušálu.

Jaký je Váš odhad rizika, že stravovací paušál bude v praxi sloužit jako daňová plánovací technika a používán namísto (zvýšení) mezd?

Toto riziko vnímám jako velmi závažné. Daňové výjimky v zákoně o daních z příjmů dosud byly vždy účelově vázány na konkrétní použití, což z koncepčního pohledu dává smysl. Bude-li zavedena daňová výjimka bez jakéhokoliv účelového omezení, fakticky část výplaty od zaměstnavatele bude vyvedena mimo zdanění a zpojistnění.

Domníváte se, že stravovací paušál představuje alternativu pouze pro stravenky nebo i pro stravování v závodních jídelnách?

U stravovacího paušálu se obávám, že jej zaměstnanci budou vnímat jen jako peněžní přilepšení, bez vazby na stravování.

Chcete ke stravovacímu paušálu dodat něco dalšího?

Znovu bych zdůraznila, že se jedná o bezprecedentní vyvedení části peněz, které zaměstnavatel zaměstnanci vyplácí, z daňového a pojistného systému – označení "stravovací" je pouze formalita a zaměstnanci budou tento paušál využívat velmi pravděpodobně na jakékoliv jiné účely.

  • Odpovídá Martin Bortlík, APOGEO Group, manažer daňových sporů

Stravovací paušál byl navržen z daňového pohledu jako neomezeně daňově uznatelný pro zaměstnavatele a omezeně osvobozený pro zaměstnance a neúčelový. Dá se podle Vašeho názoru mluvit o koncepčně nové daňové výjimce?

Anketa

Obáváte se dalšího vývoje situace kolem nemoci COVID-19? (Ptáme se od 15.10.2020)

74%
26%
hlasovalo: 21878 lidí
Předně se dle mého názoru nedá uvedená výjimka jakkoli spojovat s pojmem koncepčně. Stravovací paušál se zařadí do již nepřeberného a nepřehledného množství výjimek v zákoně o daních z příjmů. Navíc za současného znění zneužitelné. Skutečným důvodem zavedení stravovacího paušálu, a který bez skrupulí MF uvádí i v důvodové zprávě k návrhu zákona, je odliv zisků do zahraniční u společností vydávajících stravenky. Úsudek, nechť si o tom udělá každý sám.

Současná podpora stravování nepeněžitou formou je daňově nastavena opačně. Měly by podle Vašeho názoru být daňové podmínky pro nepeněžitou i peněžitou podporu shodné? Pokud ano, na kterém z konceptů byste doporučovali sjednocení, případně proč?

Jedná se o totožnou podporu a podmínky by měly být nastaveny shodně. V případě nesouladu jsou stravenky předem diskvalifikovány.

Jaký je Váš odhad rizika, že stravovací paušál bude v praxi sloužit jako daňová plánovací technika a používán namísto (zvýšení) mezd?

S ohledem na oboustrannou výhodnost se to přímo nabízí. Půjde především o ty zaměstnance, kteří stravenky doposud nedostávali. Paradoxně je to právě ta skupina zaměstnanců, kterou se MF se svým návrhem zaštiťuje.

Domníváte se, že stravovací paušál představuje alternativu pouze pro stravenky nebo i pro stravování v závodních jídelnách?

Závodní stravování může být, a bude, ohroženo. Je to sice zaměstnavatel, který určuje formu této podpory, nicméně za současné situace na pracovním trhu zaručeně nepůjde do sporu se svými zaměstnanci. A zmařená investice např. v podobě zrekonstruované závodní kuchyně a jídelny je na světě. O lidech v těchto jídelnách nemluvě. Hlas lidu, hlas boží.

Chcete ke stravovacímu paušálu dodat něco dalšího?

Stravovací paušál není v této podobě ničím jiným než složkou mzdy, která však nebude zdaněna a podléhat odvodům. To bude mít přímý negativní dopad na příjmovou stránku státního rozpočtu. O platbách sociálního a zdravotního pojištění ani nemluvě. Naivní je také předpoklad, že zaměstnanci tento dodatečný příjem poběží utratit za oběd v restauraci. Již za současného stravenkového stavu mnoho z nich na obědy nechodí a raději je utratí v obchodě. Alespoň že za potraviny. Tento návrh tak s velkou pravděpodobností pohřbí základní myšlenku, tedy závodní stravování. Přímý negativní efekt to bude mít na restaurace, kterým zákonitě propadnou tržby a bude to po nuceném uzavření jejich provozoven v důsledku coronaviru dalším hřebíčkem do rakve. Doufejme, že to pro ně nebude hřebíček poslední.

Článek vznikl v rámci spolupráce informující o přístupu státu k obchodu se stravenkami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tomáš A. Nový

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Nejvyšší dluhy mají Pražané

13:08 Nejvyšší dluhy mají Pražané

Už třetí rok po sobě se snížil průměrný dluh obyvatel naší země. Zatímco v roce 2018 šlo o zhruba 28…