„Koudelka si dělá, co chce. Něco nám cpe, něco tají.“ Jak prý pracuje BIS

03.02.2022 8:36 | Komentář

Temné hrátky a záměrné oklamání prezidenta republiky ze strany BIS? Zamlčování poslancům a hrubé zanedbání povinnosti, které mohlo vést k tragédii? Takové otázky vyvstávají v příběhu kolem BIS a údajných ruských útoků a hrozeb. Redakci ParlamentníchListů.cz se po publikování nedávného článku na toto téma ozvaly další významné postavy z bezpečnostního prostředí a rozhodly se promluvit. Jejich identity redakce zná a ví, že se dlouhodobě problematikou zabývají. I proto dáváme prostor k tomu, aby závěry jejich pozorování veřejně zazněly.

„Koudelka si dělá, co chce. Něco nám cpe, něco tají.“ Jak prý pracuje BIS
Foto: Hana Brožková
Popisek: Prezident Miloš Zeman

Otazníků kolem skartované zprávy BIS k výbuchům muničních skladů ve Vrběticích přibývá. Nejenže měla kontrarozvědka tajný dokument dodat na Pražský hrad za podivných okolností a mimo zažitá pravidla, ale mezi některými poslanci se řeší i to, zda nebyli šéfem služby Koudelkou oklamáni. 

Anketa

Má Miloš Zeman v tuto chvíli vaši důvěru? (Ptáme se od 3. 2. 2022)

78%
19%
hlasovalo: 55302 lidí

Jak ParlamentníListy.cz informovaly, příběh kolem skartované zprávy o Vrběticích budí podle zasvěcených zdrojů z bezpečnostní komunity podezření nikoli na straně Pražského hradu, nýbrž samotné BIS. Padla i vážná spekulace, že by loni mohla být prezidentu republiky Bezpečnostní informační službou doručena zpráva upraveného znění proti té, do které měli možnost nahlédnout zákonodárci z příslušných sněmovních výborů.

Někteří poslanci se totiž po úterním článku ParlamentníchListů.cz naší redakci ozvali s tím, že vyvstává otázka, zda jim BIS říká všechno. 

„BIS na jedné straně obviňuje Hrad, že prezidentovi včas nepředal důvěrný dokument o případu Vrbětice, ale přitom v samotné BIS se důležité zprávy povalují bez povšimnutí a ředitel Koudelka si pak musí vypomáhat lží a zakrýváním skutečnosti. Platí nejen pro členy stálé komise pro kontrolu BIS, že Koudelka jim nemusí předávat informace o určitých činnostech služby, pokud se tak prostě rozhodne. Právo na kompletní zprávy od BIS mají podle zákona pouze prezident a vláda. My ve Sněmovně nemáme možnost ověřit, jestli nám pan Koudelka říká pravdu, a on toho dlouhodobě zneužívá napříč politickými stranami. Některé zprávy nám tady pod ruku přímo cpe, jiné naopak zamlčuje,“ konstatuje zdroj z Poslanecké sněmovny, který byl v minulém volebním období členem výboru pro bezpečnost.

Příkladem prý může být i „Koudelkova báchorka“ o příjezdu ruského agenta s ricinem do Prahy. „Samozřejmě byla podpořena úniky informací do vybraných médií, zejména a opět panu Kundrovi do Respektu, ten poslední roky slouží jako oficiální tiskový orgán BIS. Příběh, který tu (ve Sněmovně, pozn. red.) Koudelka vyprávěl, měl přitom evidentně i podle dalších signálů zakrýt jedinou věc. Anonymní e-mail o tom, že by měl na letišti v Praze přistát údajný agent s ricinem, BIS obdržela předem a nijak nereagovala! Proto se to Koudelka snažil zakrýt, abychom se tu neptali na jeho vážné pochybení, které mohlo v případě naplnění hrozby brutálně ohrozit bezpečnost občanů,“ pokračuje poslanec, jehož identitu pro citlivost pochopitelně pro účely článku neprozradíme.

„Pokud by BIS pod Koudelkovým vedením fungovala normálně, mohla být podezřelá osoba prověřena přímo na letišti nebo mohla být sledována. Nemuselo dojít k celé blamáži s divadlem, kdy bylo několik místních politiků několik týdnů nonstop hlídáno. V BIS ale nechali zprávu o té údajné hrozbě povalovat a případem se začali zabývat, až když bylo pozdě. Tentokrát to skončilo jen ostudou, ale kdyby chtěl někdo skutečně pašovat do České republiky nebezpečný náklad, mohla nečinnost BIS způsobit tragédii. Nic z toho nebylo nám, poslancům, tehdy řečeno. Bizarní je, že nakonec byl orgány Sněmovny Koudelka pochválen, přestože si z kontrolního orgánu udělal užitečné hlupáky. Tehdy jeho vystupování znělo do značné míry pro mnohé přesvědčivě, ale postupem času si hodně z nás uvědomilo, že s námi byla hrána nepěkná hra, která mohla ohrozit národní bezpečnost,“ konstatuje poslanec.

Na situaci kolem vývoje s BIS a aktuálními případy, které se mají údajně týkat Ruské federace, se ParlamentnímListům.cz podařilo zkontaktovat i osobu z bezpečnostní komunity, která dodnes udržuje spojení s aktivními pracovníky některých služeb. Tato osoba nabízí možné vysvětlení, proč je nyní mediálně sehráván příběh s údajně neoprávněně skartovaným dokumentem na Hradě. „Celkem sedí zdůvodnění, že zajímat se o všechno skoro rok poté nedává logický smysl. Máme věřit, že se věci daly do pohybu shodou pouhých náhod zrovna v době, kdy Koudelka usiluje o své potvrzení ve funkci na další období? Kdepak, náhodě mohou věřit možná někteří novináři či neinformovaná a naivní část veřejnosti. Jeden moudrý anglický zpravodajec před mnoha lety řekl, že vesmír je málokdy tak líný, aby si dával práci s pácháním náhod, a v našem oboru to platí stonásob. Takže ne, žádná náhoda,“ uvádí zkušená osoba z prostředí bezpečnostních složek státu.

„Šílené je, že si šéf kontrarozvědky své další jmenování nezasluhuje poctivou úmornou prací pro zabezpečení státu a jeho zájmů, ale snižuje se k takovým temným hrátkám, aby si post uhájil. Kdyby totiž dělal svou práci na sto procent, nemuselo by nám to být denně v médiích vnucováno. Jeho pokračování by všichni považovali za automatické. Jestli se ukáže, že dokonce záměrně oklamal prezidenta republiky, aby se ho pokusil znemožnit s cílem získat sympatie části politické scény, půjde o bezprecedentní skandál v celém civilizovaném světě,“ konstatuje závěrem. Dodáváme, že jeho vyjádření nikterak nehodnotíme, ale považujeme přinejmenším za správné jim dát veřejný prostor.

Celému postupu kolem BIS se opětovně a s dalšími detaily ohledně loňského doručení důvěrné zprávy brání Kancelář prezidenta republiky, která ve čtvrtek ráno zveřejnila mimořádné sdělení v následujícím znění:

Mimořádné sdělení KPR

Zveřejňujeme doplňující informace k závěrům, že Bezpečnostní informační služba zaslala prezidentu republiky utajovaný spis č. j.: D56/2021-OST dne 7. dubna 2021 v hrubém nepořádku.

1.

BIS nepřizpůsobila označení spisu D56/2021-OST a způsob jeho doručení tomu, aby s utajovanými informacemi určenými do rukou prezidenta republiky byl adresát seznámen co nejdříve. Zejména, pokud tyto informace měly být zároveň zásadní pro bezpečnost České republiky.

Předmětná utajovaná písemnost byla z BIS dopravena do KPR dne 7. dubna 2021 v době nepřítomnosti prezidenta republiky, po pracovní době, v pozdně odpoledních hodinách. Utajovaná písemnost byla označena jako běžný spis v druhém nejnižším stupni utajení. Podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, jsou použitým stupněm Důvěrné značeny pouze informace, jestliže jejich vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může způsobit „prostou újmu“ zájmům České republiky.

Na doručené písemnosti také nebylo poznačeno, že by měla být ihned předána adresátovi (obvykle bývá na obálce uvedeno „IHNED PŘEDAT!“), ani jiné upozornění na spěšnost obsahu. Kurýr BIS, který písemnost předával, neavizoval pracovnici tajné spisovny KPR, že jde o jinou než běžnou korespondenci. Tajná spisovna KPR nebyla ze strany BIS telefonicky upozorněna na spěšnost dokumentu, jak je obvyklé. Pro přenos utajovaných informací mezi BIS a KPR nebyl zvolen ani nejrychlejší možný prostředek, tedy certifikovaný informační systém. 

Pracovnice tajné spisovny KPR obsah dopravených utajovaných dokumentů nestudují a s písemnostmi nakládají podle jejich označení původcem. Pro případy, kdy je spis označen k okamžitému předání, má KPR nastaven standardní postup a prezidentu republiky je tento doručen po řádném zaevidování obratem.

Prezident republiky obdržel spis č. j.: D56/2021-OST v souladu s jeho označením ze strany BIS jako běžnou utajovanou poštu při nejbližší příležitosti po příjezdu na Pražský hrad, tedy dne 13. dubna 2021 v dopoledních hodinách. 

2.

Při ukládání dokumentu zjistily pracovnice tajné spisovny KPR, že k listinám ve stupni Důvěrné byla v BIS připojena příloha ve stupni Tajné. V tom případě měl být celý spis (včetně jeho obálky) označen jako Tajný. Jinak by s ním mohly v KPR omylem nakládat osoby bez potřebného stupně bezpečnostní prověrky. Utajovaný spis byl nesprávně označen v hrubém rozporu s platnou legislativou a nebylo jasné, v jakém režimu došlo k jeho zaslání.

BIS na situaci nereagovala „v následujících hodinách“, jak uvádí ve svém prohlášení ze dne 31. ledna 2022, ale až po důrazném upozornění ze strany KPR (č. j.: KPR1940/2021) dopisem bezpečnostního ředitele BIS ze dne 22. dubna 2021 (č. j.: 317/2021-BIS-64). BIS sdělila, že „administrativním pochybením byla poslední strana označena chybně Tajné“.

Závěry:

BIS svým postupem vystavila KPR podezření, že předání spisu prezidentu republiky bylo úmyslně zdrženo, k čemuž ze strany KPR nedošlo. Podezření mediálně podpořila sama BIS, když zveřejnila, kdy a jaké utajované informace zaslala prezidentu republiky, což je bezprecedentní krok. Zároveň ovšem BIS zamlčela, jakým způsobem dokument na Pražský hrad doručila a jak byl tento označen.

KPR byla také ze strany BIS vystavena nebezpečí, že bude obviněna z neoprávněného nakládání s utajovanými informacemi. Se sdělením Bezpečnostní informační služby v této věci byla KPR srozuměna, dokud nezačala vybraná média zpochybňovat způsob, jakým bylo s dokumentem nakládáno na straně KPR. Tato vybraná média mají pravidelný přístup k utajovaným informacím z prostředí zpravodajských služeb a Policie ČR. Často dříve, než jejich oprávnění adresáti včetně prezidenta republiky a vlády. To dokládají nejen informační úniky z vyšetřování případu Vrbětice, ale též události předcházející vystoupení předsedy vlády a ministra vnitra dne 17. dubna 2021.

Je otázkou, v jakém režimu BIS prezentovala svá zjištění o případu Vrbětice jiným ústavním orgánům, ať už formou ústních prezentací nebo písemně. Zda písemné materiály o podezřeních BIS zaslané prezidentu republiky obsahovaly totožné informace. Zda stupeň utajení u spisu č. j.: D56/2021-OST nebyl dodatečně snížen uměle nebo k němu byla příloha ve stupni Tajné připojena omylem a prezident republiky s jejím obsahem původně vůbec neměl být seznámen.
KPR trvá na konstatování, že BIS zaslala prezidentu republiky spis týkající se případu Vrbětice v hrubém nepořádku a v rozporu s platnou legislativou.

KPR znovu konstatuje, že s utajovaným dokumentem č. j. D56/2021-OST manipulovali po jeho doručení na Pražský hrad pouze adresát a oprávněné osoby disponující předepsanými bezpečnostními prověrkami. O stavu, v jakém byla utajovaná písemnost ze strany BIS doručena, dále o veškeré manipulaci s dokumentem, o osobách, které se seznámily s jeho obsahem, a také o komunikaci mezi BIS a KPR jsou k jednotlivým datům uloženy podrobné záznamy v administrativních pomůckách tajné spisovny KPR.

Kancelář prezidenta republiky

reklama

autor: Radim Panenka

Michal Zuna byl položen dotaz

EURO

V čem by podle vás pro nás měla být výhoda brát mzdy v Eurech? Já nevím, ale nežijete v úplně jiném světe?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

„Kraviny, nejradši bych mu dal do držky.“ Od Rakušana se odcházelo ve zlém. A vevnitř to nebylo lepší

8:52 „Kraviny, nejradši bych mu dal do držky.“ Od Rakušana se odcházelo ve zlém. A vevnitř to nebylo lepší

„Člověk mu pokládá jasné otázky a nic. To, co se tady odehrálo, němý úžas," rozčilovala se ekonomka …