"Prokremelské" a "proruské" ParlamentníListy.cz?

26.04.2021 0:00 | Komentář

Dnes přicházíme s pokračováním tématu, které jsme nazvali ostrakizací PL. Budeme se zde detailněji zaobírat subjekty, jež ParlamentníListy.cz dlouhodobě označují nálepkami „prokremelské“, „proruské“ a podobně. To má vzbudit negativní dojem, že náš server propaguje zájmy jiného státu, konkrétně Ruska. To je samozřejmě úplný nesmysl.

"Prokremelské" a "proruské" ParlamentníListy.cz?
Foto: Archiv JJ
Popisek: Jakub Janda, aktivista z lobbistického spolku Evropské hodnoty

O koho jde? Zejména o think-tank Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty vedené Jakubem Jandou a například o server Neovlivní.cz novinářky Slonkové.  

Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty (neziskovka, dále jen EH) od počátku své aktivity útočí a označuje jako dezinformátora prakticky kohokoliv, kdo nekritizuje Rusko a Čínu, nebo naopak kritizuje USA, EU, NATO. PL ale nemají za úkol kohokoliv kritizovat či chválit, propagovat či hanit. Naším úkolem je objektivně informovat. Protože ctíme pluralitu, v našich rozhovorech zaznívají názory kladné i kritické k té či oné zemi anebo instituci. Podobně jako jsou rozprostřeny názory ve společnosti.

To prokazuje i výzkum „srpnové události roku 1968“, zadaný ČT agentuře MEDIAN, prováděný v období od 30. července do 8. srpna 2018 na vzorku 1005 respondentů. Podle agentury vnímali lidé zahraniční politiku USA i Ruska jako srovnatelně agresivní a nebezpečnou; celých 67 procent respondentů označilo politiku USA za spíše či velmi agresivní a nebezpečnou, v případě ruské politiky to bylo 66 procent. Lze se dovodit, že velmi podobným poměrem bude USA a Rusko ve společnosti kritizováno. Pokud bychom se na PL chovali dle vidění světa EH a názory velebící jeden stát a zárověň kritizující druhý stát nezveřejněvali (bylo by to tendenční, ale hlavně porušující Ústavu ČR!), došlo by tím k jasnému dezinformování a deformování pohledu na svět. O to podle nás naopak usilují EH svými seznamy.

Obrázek: Agresivita zahraniční politiky USA a Ruska, zdroj: MEDIAN (pro ČT)

MEDIAN pro ČT, agresivita zahraniční politiky USA a Ruska

Jak vlastně pracují EH a jaké jsou jejich analýzy?

Jakub Janda nemá u odborné veřejnosti dobré jméno. Výrazně ho poškodilo, když web Expres.cz vypátral, že vystupoval v gay pornu. Také se, jak zjistil magazín Týden, špatně zapsal i na akademické půdě. Pražskou Univerzitu Karlovu opustil poté, co řádně neodcitoval jednu z odborných prací. Za plagiátorství dostal důtku děkana.

Co se týká přesných výstupů EH, pro ty nemá akademické prostředí také pochopeni. Pojďme se podívat do historie. Například PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. (Cantab.) Ph.D. (výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů, přednáší o bezpečnosti na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.  V minulosti působil mimo jiné jako analytik v NATO SHAPE - vrchního velitelství spojeneckých sil NATO, jako výzkumný pracovník na Belfer Center, Harvard University (díky Fulbrightovu stipendiu), hostující výzkumník na CERI, Sciences Po v Paříži a Stiftung Wissenschaft und Politik v Berlíně či jako přidružený výzkumný pracovník při European Union Institute for Security Studies (EUISS)) v článku „Jak se dělá hrozba“ hodnotí práce EH následovně: „Zaměňování odbornosti za ideologii, která se pouze halí do jejího hávu, jenom prohlubuje palčivý problém zužujícího se prostoru pro promýšlení relevantních politických otázek.„

Tuto argumentaci dále rozvedl materiál "Podivné postupy Evropských hodnot. Mluvme o bezpečnosti, ale bez ideologie“, pod kterým je autorsky podepsáno hned osm výzkumníků Ústavu mezinárodních vztahů, dále působících na Fakultě sociálních věd UK, v Metropolitní univerzitě Praha a v Asociaci pro mezinárodní otázky. Jan Daniel, PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. (Cantab.) Ph.D., Mgr. et Mgr. Jan Ludvík, Ph.D., Dagmar Rychnovská, Ph.D., Michal Smetana, PhD., Dr. Benjamin Tallis, doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. a Jakub Záhora, Ph.D.. Tito odborníci došli k názoru, že EH, zastoupené Jakubem Jandou, zcela postrádají a ignorují základní orientaci v dané problematice a jejich ideologické výklady vydávající se za odborné výsledky jsou nebezpečné. Článek je také publikovaný na webu Ústavu mezanárodních vztahů Praha.

Mgr. Miroslav Kalous (narozen 1984, absolvent magisterského studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, obor mezinárodní vztahy. Od roku 2010 pracuje na Ministerstvu obrany jako analytik. V roce 2012 působil na velitelství mise KFOR v Kosovu, v roce 2015 na velitelství mise RS v Afghánistánu.), v článku „Jak (ne)předvídat budoucnost“ rozebírá analýzy Ondřeje Ditrycha a zároveň EH, protože podle jeho slov měly podobnou strukturu. Hodnotí racionálně a předem neodsuzuje EH za ideologii, protože ta prý nemusí znamenat nevědeckost. Nicméně dochází k závěru, že porovnávaní analýza EH je "v zásadních ohledech nepovedená“, a to jak zadáním („působí značně nekoherentně nejen kvůli nekvalitnímu vymezení scénářů“), tak v "určení a kvalifikování hlavních příčin a v popsání dostatečně odlišných kauzálních řetězců". Ve studii EH jsou údajně hybatelé často špatně určeni a také se scénáři nesystematicky prolínají.“), tak výstupy („Zastírá totiž subjektivnost predikcí a navozuje dojem vědeckosti, která v pozadí hodnocení není.“).

EH bez rozpaků označují PL za „proruské“, prokremelské“, „dezinformační. Bez jediného důkazu.

Tato nařčení vyvrátila již „Analýza manipulativních technik na vybraných českých serverech“ páru Gregor; Vejvodová, kterou  si EH u Masarykovi University v Brně zadaly sami. Odpovědí na původní hypotézu však bylo, že „články vyznívající pro Rusko pozitivně i  kriticky byly zastoupeny  přibližně  stejně.“. Dále EH provozují projekt Kremlin watch, jež monitoroval „dezinformace“ (v uvozovkách proto, že za ně byly a jsou označovány i názory a hypotézy, které nebylo možno vyvrátit). Výstupy šlo donedávna dohledat, ale poté, co EH změnily svůj web, mnohé jejich stránky nejsou dostupné. Ve výstupech Kremlin Watch se nacházely pouze weby, které sice byly v minulosti na subdoméně PL jako názorové platformy, ale PL u nich neměly vliv ani na obsah, natož na majetkovou spoluúčast. Šlo o projekt v rámci plurality názorů, kterého se PL nakonec vzdaly, protože nemohly nést odpovědnost za veškerý obsah,. Samostatné PL jsme v těchto výstupech nenalezli ani jednou.

Nezávislá zpravodajská agentura EXANPRO, kterou založil bývalý dlouholetý pracovník vojenské rozvědky, plukovník Jiří Wagner, a za níž stojí zhruba třicítka zkušených zpravodajců (tedy pracovníků rozvědky či kontrarozvědky) převážně ze zahraničí, hodnotí EH jako jednu z organizací, které „vlivem svého předpojatého přesvědčení či vlivem finančních odměn za svou jednostrannou činnost poklesla na úroveň jednostranných čili předpojatých vykladačů dění ve světě, čímž se aktivně účastní „informační války“. V mnoha jiných článcích upozorňuje na nesrovnalosti a zavádějící vyjádření ve výstupech EH.

Petr Bittner popsal ve svém komentáři "Think-tank Evropské hodnoty: Jestřáb v rouše expertním", poté co EH představované Jandou zařadily Deník Referendum mezi média s nejasným postojem k politice Ruska, následovně: „Janda není ochoten uznat politickou pozici, která vybočuje z primitivního studenoválečného schématu, na kterém stojí jeho vnímání světa i sama politická orientace think-tanku Evropské hodnoty.“ A dále: "Pokud Janda není schopen identifikovat v Deníku Referendum nezávislou, demokratickou levicovou opozici vůči militarismu, pohybují se jeho analytické schopnosti v rovině nepozorného internetového diskutéra."

Jednou z posledních reakcí na kvalitu analýz EH je reakce celebrit označených jako „nejvíce dezinformační“ nebo následně v textu za „dezinformační tragédy“. Média nalezla i v této analýze EH nesrovnalosti, kdy byla například Jankovi Ledeckému vkládána do úst slova, která nikdy nevyřkl. Analýza oplývá výrazy jako „DEZINFORMAČNÍ NARATIV #2: COVID-19 je jenom chřipka“ a podobné. My ale nevíme, co je na tomto názoru dezinformačního. Ačkoliv nijak nesnižujeme nebezpečí covid-19, je zřejmé, že lidé, kteří se setkali s lehkým průběhem nemoci, ji za chřipku skutečně považují. Opět je zde názor, jedna ze zcela základních lidských svobod, vydávána za "dezinformaci", nebo ještě více nesmyslně za "dezinformační narativ". Čtenáři citované studie jsou tak manipulováni do přesvědčení, že tento názor je dezinformace a že za tento názor ja pan Ledecký odspouzeníhodný.

Nejen Ledecký a Landa, ale například i Natálie Vachatová, místopředsedkyně krajské organizace Trikolóra, byla EH nálepkována jako "dezinformátor" a to za svůj názopr vyjádřený ve článku "Pryč s Newtonovými zákony, více multikulti do ZŠ! Rozhodl se Plaga zničit naše školství?" publikovaném na blogu idnes.cz. Ve článku reagovala na revizi Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání, kterou připravilo Ministestvo školství, v níž škrtlo z učiva Newtonovy zákony, protože jsou na děti příliš obtížné. Následně se Vachtová zamyslela nad smyslem a financováním EH a dalších neziskovek, kde se pozastavuje nad částkami, které si různé neziskové organizace převádějí mezi sebou.

Neuvedli jsme zde všechny příklady výhrad k práci EH, ale považujeme je za dostatečné. Je až zarážející, že výstupy této organizace, ke které se vznáší tolik výtek nejen z akademického prostředí, nekriticky a bez jakéhokoliv váhání přebírá veřejnoprávní ČT, například do pořadu Newsroom ČT24. Je až zarážející, že na výstupy této organizace se spoléhají i některé vládní instituce. Je zarážející, že takto tendenční organizaci jsou se souhlasem vlády poskytovány finanční prostředky z rozpočtu.

Jako další označuje PL nálepkou „prokremelský“ a „proruský“ server neovlivni.cz. Celý tento seznam je podporován nadací Open Society Fund, kterou pak nalezneme téměř pod všemi seznamy takzvaně prokremelských médií, včetně EH. U serveru, který vede dříve vlivná novinářka Slonková, a který se ohání novinářskou etikou je s podivem, že si nikdo neláme hlavu s prokazováním tvrzení.

Pokud jde o vazby na Rusko, ty se PL snažil nalézt novinář Respektu Kundra, který ve svých článcích kromě nálepek „dezinformační“ taktéž používá termíny „proruské“ a další. Ten Kundra, jehož sama BIS společně s dalším redaktorem Respektu označila za nebezpečného manipulátora. Ten Kundra, kterého si některé mainstreamové weby a televize zvou jako specialistu na dezinformace. Tak tento novinář při své cestě „po stopách tajemných majitelů proruských médií“ díky naší vstřícnosti nalezl za celé období, kdy PL fungovaly, 40 tisíc korun, jež PL zaplatila za reklamní služby firma s vazbou na Rusko. Přesto se nestyděl spojovat PL s ruskou manipulací.

Co se týká takzvaného proruského, prokremelského a proputinovského narativu, výše jsme se odvolávali na analýzu „srpnové události roku 1968“ agentury MEDIAN. Podle té nemůže být divu, pokud názory takového vyznění zaznívají, protože jsou odrazem nálad ve společnosti. Naopak by měla být označena ta média, kde tyto názory nemohou zaznít, za tendenční, anebo dokonce za neobjektivní, manipulující až dezinformační.

Think tank RISI (Ruský Institut Strategických Studií. Dle MZV se „oficiálně jedná o institut při ruské vládě, ale v podstatě je výzkumným centrem ruské rozvědky, ve své analýze „Antiruskij vektor“ z března 2016 označil PL za nevíce protiruské on-line zpravodajské médium v Evropě. Tato analýza již není veřejně dostupná, informovala ale o ní média, například PL zde, ČT zde, začátek zprávy v 17:33, o PL v 18:44), nebo třeba aktualne.cz zde.

PL se opakovaně distancují od mocenských bojů, od manipulací a dezinformací, ale v konečném důsledku je výše zmíněnými skupinami vytvářen neustálý a opakovaný tlak na zadavatele reklamy. Je jim podsouváno, že se chovají společensky nezodpovědně, když inzercí podporují například ParlamentníListy.cz. My ovšem tento tlak vnímáme jako omezení svobody slova.

Vytvářet pluralitní a neovlivněný obsah nás stojí nejen velké úsilí, ale také nemalé finanční prostředky. Činnost redakce financujeme zejména z příjmů z reklamy, od které se nás okolí snaží odříznout neférovými praktikami. Nejen proto jsme připravili službu přístupu k obsahu PL a k prémiovým funkcím za předplatné. Rádi bychom Vás vyzvali, abyste nám vyjádřili podporu zakoupením některé z těchto služeb. Pomůžete nám tak pokračovat v naší misi, umožníte redakci pravdivě informovat, zachovat svobodu slova a pluralitu názorů tak, jak jste zvyklí.

Předplatné PL

Děkujeme a těšíme se na Vás opět příští pondělí, kde se podíváme na zákulisí vytváření seznamů "dezinformačních" webů..

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Jirka Čermák

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

,,Já STANu p*del nenastavím.” Bartoš se rve o křesla a teď tohle: Piráti ničí Němcovou a Drahoše

4:44 ,,Já STANu p*del nenastavím.” Bartoš se rve o křesla a teď tohle: Piráti ničí Němcovou a Drahoše

Volební katastrofa a „domácí zabijačka“ u Pirátů. Po volebním masakru členové Pirátské strany živě n…