,,Za chvíli umře. Děti jsou mu jedno." Očkování dětí: Zvedla se bouře, silná slova

21.06.2021 12:33 | Komentář

O potřebnosti očkování i nejmenších dětí už by raději neměl promlouvat profesor Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Odborníci, které ParlamentníListy.cz oslovily v souvislosti s jeho aktuálními výroky, nešetří drsnou kritikou. Prý za chvíli umře a jako ateistovi je mu úplně jedno, co bude s očkovanými dětmi za deset nebo dvacet let. Děti jsou už – stejně jako dospělí – kolektivně promořené a žádnou vakcínu nepotřebují. Jejich očkování nedává ani epidemiologický smysl, protože virus je již pod kontrolou kolektivní imunity, a z hlediska imunologického je to hloupost.

,,Za chvíli umře. Děti jsou mu jedno." Očkování dětí: Zvedla se bouře, silná slova
Foto: Hans Štembera
Popisek: Národní očkovací centrum zřízené v multifumkční hale O2 universum

Nesouhlasné až ostře odmítavé reakce vyvolala některá vyjádření profesora Václava Hořejšího z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd, která se týkala dopadu nemoci covid-19 na děti a potřebnosti jejich očkování proti ní. V rozhovoru pro Hospodářské noviny prohlásil, že většina lidí si stále myslí, že covid-19 je jen jakési nachlazení, které u dětí není nebezpečné, ale to prý není pravda. Speciálně u malých dětí se objevuje multiorgánový zánětlivý syndrom, který je velmi nebezpečný. Může na dětech zanechat doživotní následky nebo na něj mohou zemřít. Proto považuje za pravděpodobné, že se smaže spodní věková hranice pro očkování. Ačkoliv u malých dětí je četnost nákazy mnohem menší než u dospělých, jejich očkování má svůj význam. Jde o zhruba milion lidí, a to je příliš velká skupina na to, aby zůstala nechráněná a zároveň byla rezervoárem pro další šíření viru.

Anketa

Je dobře, aby byly děti pod 16 let očkovány proti covidu-19?

13%
82%
hlasovalo: 7185 lidí

Imunolog Jiří Šinkora poukazuje na to, že u dětí se v důsledku mnoha jiných, často jen banálních viróz, objevují v řádu promile případů postinfekční symptomy a někdy z toho někdo udělá syndrom. „Vůbec ještě nevíme, kolik autoimunit, poškození imunity a orgánů u dětí a nakonec i rakovin, které se někdy ani neprojeví v krátkém čase, vzniká u zlomku populace v důsledku virových infekcí. U nás zemřelo na COVID šest dětí a adolescentů ze dvou miliónů. Je proto nesmysl zatěžovat imunitní systém populace, která se nemůže bránit, očkováním proti tomu, co už skončilo jako běžná rýma. 113 lidí v nemocnicích, méně než 20 nových od pondělí minulého týdne,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Jiří Šinkora.

Děti vakcínu nepotřebují, jejich očkování nedává smysl

Razantně odmítá i tvrzení o mnohem menší četnosti nákazy u malých dětí a o potřebnosti vakcinace dětí, neboť jinak by tato zhruba milionová skupina populace zůstala nechráněná a zároveň byla rezervoárem pro další šíření viru. „Tohle je absolutní nesmysl a lež, Hořejší poměrně často lže. Za prvé – četnost nákazy u dětí je stejná jako u dospělých, což bylo prověřeno testy u dětí nakažených rodičů. To, že se nákaza většinou neprojeví, je dáno jejich ‚dětským‘ imunitním systémem. Hořejší popírá svou vlastní knížku o imunologii, kterou opsal z kvalitních zdrojů. Děti jsou už – stejně jako dospělí – kolektivně promořené a žádnou vakcínu nepotřebují. Jejich očkování nedává ani epidemiologický smysl, protože virus je již pod kontrolou kolektivní imunity, a z hlediska imunologického je to hloupost. Očkovat imunního člověka relativně krátce po infekci by dříve nikoho nenapadlo,“ upozorňuje imunolog.

Pochopení nemá ani pro tvrzení, že nemoc covid-19 u dětí má tisíckrát větší rizika než očkování. „Tohle nemůže nikdo vědět. Neznáme dlouhodobé účinky těchto experimentálních vakcín v nouzovém použití. Hořejší za chvíli umře. Jako ateistovi je mu úplně jedno, co bude s očkovanými dětmi za 10 nebo 20 let. Chce se udržet v centru pozornosti, dokonce o to u médií žadoní, což vím od redaktorů. Hořejší je přestárlý imunolog, který ztratil kontakt ze světem, kterému patří budoucnost. Myslím, že je rozumné, posílat lidi do důchodu v 65 letech, a to i imunology. Fyzické a ani duševní síly už nejsou, co bývaly. Vůbec nechápu, jak může člověk, daleko za horizontem své duševní výkonnosti, dostávat tolik veřejnoprávního prostoru k ovlivňování veřejnosti. Je tedy fakt, že se všude vnucuje a já jenom odpovídám těm, kteří o to stojí a požádají. Prostoru mám čím dál méně, ale mně stačí Facebook a pár menších médií,“ přiznává Jiří Šinkora.

Neetické přenášení problému na nejmladší generaci

Zastání se svými názory nenašel profesor Václav Hořejší ani u imunoložky Zuzany Krátké. „Děti nejsou ohroženou skupinou a jsem proti jejich očkování do té doby, než budou ukončeny třetí fáze klinických studií. Očkování je vhodné u dětí, které mají systémové onemocnění, které by se proděláním covid-19 mohlo výrazně zhoršit. Stálá komise pro očkování (STIKO) v Německu nedávno očkování u dospívajících ve věku 12 až 17 let nedoporučila. Průběh onemocnění covid-19 je u dětí mírný, naopak v souvislosti s očkováním jsou děti a mladiství vystavení riziku závažných zdravotních komplikací,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Zuzana Krátká s tím, že u mladistvých se nyní hovoří hlavně o perikarditidě a myokarditidě, které se vyskytují zejména u mladých mužů ve věku 16 až 30 let a ve frekvenci 1:3000-6000.

PIMS-TM je bezesporu závažné onemocnění, které má velmi podobný klinický obraz jako tzv. Kawasakiho syndrom. „Zatímco Kawasakiho syndrom se vyskytuje v Evropě ve frekvenci 5–15 případů na 100 tisíc dětí ročně a v USA je to 10–20 případů na 100 tisíc dětí do 5 let za rok, výskyt PIMS v České republice je 10 dětí na 100 tisíc a v USA 7 na 100 tisíc dětí. Vzhledem k podobnosti a částečnému překrývání příznaků obou syndromů je pravděpodobné, že některé děti, které by prodělaly Kawasakiho syndrom, dnes jen díky pozitivnímu nálezu SARS-CoV-2 mají dg. PIMS-TS. Ty děti mají predispozici, kvůli níž by byly nemocné i bez koronaviru. Státní zdravotní ústav (SZÚ) na svém webu v lednu 2021 konstatuje, že příčinná souvislost PIMS-TS se SARS-CoV-2 prozatím nebyla prokázána. A očkovat děti jen kvůli kolektivní imunitě je prostě neetickým přenášením problému nejstarší generace na tu nejmladší,“ míní imunoložka

U dětí je zásadně třeba užívat vakcín na bázi mRNA

Přední český klinický imunolog a vědec, zabývající se systematicky poruchami imunity, AIDS a dalšími virovými onemocněními, Jaroslav Svoboda, pozoruje, že zvažovaná vakcinace u dětí je vyvolána obavami, že by se děti mohly stát jakýmsi rezervoárem nového koronaviru. „Obavy jsou vedeny tím, že by u nich i při asymptomatickém, tedy bezpříznakovém průběhu případně mohly vznikat nové mutace, ale především by se tímto způsobem mohl nový koronavirus udržovat v populaci. Pokud vím, zatím se uvažuje o vakcinaci starších dětí, zhruba od dvanácti let. K těmto úvahám přispělo i objevení se tzv. delta mutace v Indii, která se zatím jeví nejen v Indii, ale i ve Velké Británii, kde se šíří, jako infekčnější. Zatím se zdá, že dvě aplikované dávky vakcíny na principu mRNA dospělé chrání před těžším průběhem onemocnění vyvolaného touto mutací,“ říká pro ParlamentníListy.cz Jaroslav Svoboda.

Domnívá se, že by bylo rozumné u mladších lidí, tedy případně i u dětí, zásadně užívat těchto vakcín na bázi mRNA. „Tedy vakcín Pfizer/BioNTec či Moderna, tzv. vektorové vakcíny využívající různé adenoviry. Ty jsou nyní aplikovány spíše starším lidem, u nichž specifická komplikace vektorových vakcín, vznik trombotických komplikací v důsledku vyvolání autoprotilátek proti lidskému destičkovému faktoru 4, tedy autoprotilátky proti HPF4, s nimiž jsme se v klinice dříve setkávali pouze velmi vzácně při imunopatologickém onemocnění nazývaném ‚Heparinem indukovaná trombocytopenie II. typu, HIT II.‘ byla po vektorových vakcínách někdy nacházena pouze u mladších lidí, nikoliv u starších pacientů. Hlavní důvod vedoucí k úvahám o vakcinaci zatím spíše starších dětí je tedy epidemiologický, zabránění šíření infekcí novým koronavirem do dospělé populace, zejména nyní po objevení a šíření se mutace delta,“ vysvětluje vědec.

Spouštěčem nebezpečného syndromu není jen covid

Upozorňuje rovněž, že Hořejším uváděný multiorgánový zánětlivý syndrom, který může na dětech zanechat doživotní následky, nebo na něj mohou zemřít, má i jiné spouštěcí mechanismy, nejen nemoc covid-19. „Pan profesor se zmiňuje o několika desítkách popsaných případů tzv. multiorgánového systémového selhání, především imunologicky zprostředkovaného zánětu cév, vaskulitidy, která připomíná velmi vzácný, tzv. Kawasakiho syndrom, který sice umíme léčit, ale přesto tato vaskulitida při pozdním rozpoznání může skončit fatálně. Několik takových případů bylo na světě popsáno v souvislosti se současnou infekcí novým koronavirem u malých dětí, ovšem objevoval se již dříve. U geneticky a imunologicky predisponovaných jedinců se může velmi vzácně objevit pravděpodobně i po jiných ‚spouštěcích faktorech‘, mezi které pravděpodobně patří virové infekce,“ podotýká Jaroslav Svoboda.

Zaregistroval, že v Izraeli v současné době pozorovali u vakcinovaných dětí častější výskyt ischemické choroby srdeční. „Ovšem tyto vakcinované děti, stejně jako děti, které přišly do styku s covidem-19, jsou podstatně detailněji klinicky sledované a jde o předběžné, zatím nepotvrzené, závěry. O celé řadě virů, nejen o novém koronaviru SARS-CoV-2, ale například i o Parvoviru B 19 nebo o oparovém viru označovaném jako HHV 6, víme, že mají větší afinitu ke tkáním srdce, ať už ke koronárním tepnám nebo k srdečním svalovým buňkám. Osobně se domnívám, že tyto úvahy o vakcinaci u dětí jsou podmíněny spíše možnými epidemiologickými důvody než objevením se vzácného systémového zánětu, velmi blízkému obrazu Kawasakiho syndromu, který může mít i jiné příčiny. V podstatě se jedná o tzv. systémovou vaskulitidu, která je imunologickou odpovědí predisponovaného organizmu patřící do skupiny onemocnění, jako je například systémový lupus erythematodes (SLE), ale podstatně vzácnější,“ dodává zakladatel první soukromé imunologické kliniky v Česku, kterou vede dosud.

Ničím nepodložené tvrzení o tisíckrát větším riziku

Ani bývalé ředitelce Ústavu experimentální medicíny Akademie věd České republiky a nejcitovanější české vědkyni profesorce Evě Sykové se nezamlouvá, jak profesor Hořejší se svými názory opanoval mediální prostor. „Hořejší se vyjadřuje kdykoli a k čemukoli, od migrantů k epidemiologii, ale není v mnoha věcech odborníkem, ani v medicíně, ani v epidemiologii. Je genetik, tak by se měl vyjadřovat ke genetice. Nevím, proč se v televizi Nova ptají na covid právě jeho, přitom opakuje jen věci, které jsou obecně známé a k tomu často dost nepřesně. V prvních dvou zmíněných jeho vyjádřeních jen cituje z příspěvků jiných, v jádru s nimi mohu souhlasit. Ale jeho tvrzení, že u dětí má nemoc covid-19 tisíckrát větší rizika než očkování, není ničím podloženo. Já sice jsem zastáncem očkování dětí, ale je otázkou, od jakého věku. Je třeba říci, že míru rizika neznáme,“ zdůrazňuje pro ParlamentníListy.cz profesorka Eva Syková.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Jiří Hroník

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

„Nakažte se, očkovaní.“ Rána Vojtěchovi: Vše jinak. Temný byznys a skryté dění

4:44 „Nakažte se, očkovaní.“ Rána Vojtěchovi: Vše jinak. Temný byznys a skryté dění

Až se očkovaní lidé nakazí, vylepší si svou imunitu. U lidí s protilátkami proti covidu-19, kteří by…