Je to zlo, varujeme vás! Ředitelé škol dnes od rodičů dostanou výstrahu před neziskovkami, které chtějí učit děti multikulturalismu

24.05.2017 12:35

Kamenování žen, svatby s nezletilými, ženské obřízky i zabíjení nevěřících. O takových věcech se podle aktivisty Hynka Charouse děti ve školách kvůli jednostranné multikulturní výchově nedozví. A rozhodl se zakročit. Školám rozesílá dopis, který varuje před nevyvážeností. Právě nevyváženost informací podle něj vymývá mozky potomkům a potlačuje ostražitost i pud sebezáchovy.

Je to zlo, varujeme vás! Ředitelé škol dnes od rodičů dostanou výstrahu před neziskovkami, které chtějí učit děti multikulturalismu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Modlitební koberce

„Posíláme výstražný e-mail, zda jsou si vědomi, čeho jsou součástí a jak se podílí na výplachu hlav dětem. Vysvětlujeme, co mají podobné akce za cíl, a podle indicií víme, že někteří ředitelé škol jsou dostatečně motivování k tomu, aby multikulturní výchovu podporovali,“ vysvětlil redakci Hynek Charous. V dopisu, který od dnešního dne rozesílá školám po celé republice, například píše, že „představování kultur jednotlivých zemí, kde jsou v nemalé míře zastoupeny i ty muslimské, je nevyvážené, názorově jednostranné a vykresluje danou kulturu, kde je islám nejen náboženstvím, ale především netolerantní politickou ideologií, jen v tom pozitivním světle.“

Když budou prachy, budeme školit i terorismus

Charous se stejně smýšlejícími založil skupinu Rodiče proti indoktrinaci školáků, která se má věnovat právě této problematice. „Chceme monitorovat školy, které budou prosazovat programy typu Edison, a chceme je zveřejnit,“ uvedl Charous. Sám také upozorňuje na problematiku neziskových organizací. V tom se shoduje se senátorem za ODS Jaroslavem Kuberou: „Pokud by měla podobná výchova fungovat, tak jako součást normální výuky. Pochybné neziskovky, které berou dotace, jak je jejich zvykem, si na tom udělaly byznys. Důvodem všech problémů jsou dotace. Když jsou na to prachy, tak budeme klidně i školit terorismus a učit ho ve školách,“ sdělil Kubera, podle nějž by takovou výuku měly zahrnovat osnovy, aby probíhala všude stejně bez rozdílů.

Podle poslance za ANO Jiřího Zlatušky je rozumné zapojovat do výuky různorodost světa a patří to k základní výbavě. „Myslím, že je zbytečné strašit. Přednášky jsem neviděl a těžko soudit, proti čemu protestuje. Historicky považuji za velký problém našeho prostředí způsob, jakým jsme se zbavili různých národností, které tu žily. Hodnota různosti je pozitivní hodnota a dává různé impulzy k tomu, aby člověk neměl klapky na očích a rozvíjel své schopnosti,“ vysvětlil Zlatuška. Na otázku, zda by měly být podobné programy, jako je Edison, v informacích vyvážené, odpověděl, že záleží na tom, co jsou vyvážené přednášky. „Nedělám si iluze, jak je prezentována křesťanská kultura.“

Podle poslance a sociálního demokrata Jeronýma Tejce má být škola apolitická, a neměla by proto nahrávat jednomu, či druhému náboženství. „Současně si myslím, že budoucnost Evropy není v multikultularismu. Podobné akce nepomohou v pochopení toho, co teď prožíváme,“ domnívá se Tejc. Upozornil také, že by nechtěl žít ve společnosti, kde bychom to měli hlídat. Je na každém z rodičů a dětí, zda chtějí absolvovat takové přednášky a neměli by k tomu být nuceni.

Znění dopisu:

Vážená/ý paní ředitelko, řediteli,

Vaše škola se před časem zapojila do výukového programu Edison neziskové organizace Aiesec, zabývajícím se multikulturní výchovou. Nevíme, do jaké míry si je vedení škol vědomo, jaký je pravý smysl a cíl takových programů, které do škol v rámci sekularity školství nepatří.

Představování kultur jednotlivých zemí, kde jsou v nemalé míře zastoupeny i ty muslimské, je nevyvážené, názorově jednostranné a vykresluje danou kulturu, kde je islám nejen náboženstvím, ale především netolerantní politickou ideologií, jen v tom pozitivním světle.

Pominu-li skutečnost, že přednášející praktikanti k tomu nemají naprosto žádnou způsobilost dle zákona o pedagogických pracovnících, ani žádnou jinou podobnou akreditaci, tak se děti díky nevyváženosti informací o kultuře a zvycích především v muslimských zemích nemají šanci dozvědět i negativa dané kultury, jako například o kamenování a bití žen, o ženských obřízkách, svatbách s nezletilými dívkami, netoleranci a dokonce zabíjení „káfirů“ (nevěřících) a mnoho dalších nebezpečí, jež „kultura“ těchto zemí v sobě skrývá.

Díky své líbivé formě mají programy tohoto druhu docílit, aby byly dnešní děti ve své dospělosti schopny bez protestu přijmout příchozí etnikum, u kterého absentuje jakýkoliv mravní základ a jedinou komoditou je jim nenávistná ideologie v jejich mysli. V dnešní turbulentní době, kdy ostražitost a pud sebezáchovy by měl být přirozenou mentální výbavou každého jednotlivce, dochází prostřednictvím různých lidskoprávních neziskových organizací k potlačování výše uvedených přirozených vlastností a de facto k vymývání mozků dětí, a to dokonce už i v mateřských školkách.

Víme, že je čistě jen na vedení té které školy, zda takovou nabídku od neziskové organizace, ať už jde o program týkající se migrační krize, nebo multikulturních témat, přijme. Naštěstí jsou však i takové školy, kde je toto zhoubné podsouvání nevyvážených informací dětem odmítáno.

Naše skupina RODIČE PROTI INDOKTRINACI ŠKOLÁKŮ má dokonce indicie, že existují případy, kdy je vedení školy v některých případech neziskovými organizacemi patřičně „motivováno“. Rádi bychom upozornili na skutečnost, že zapojování škol do takových podobně škodlivých programů, které jsou informačně nevyvážené, monitorujeme a hodláme o takové činnosti veřejnost pečlivě informovat.

Věříme však, že díky soudnosti a zdravému názoru na tuto problematiku, se Vaše škola bude v rámci zpestření výuky soustředit na výukové programy na téma jako například: „Péče o seniory a hendikepované a jak jim lze pomáhat“, nebo „Poznávání naší vlasti a láska k ní“, neboť tyto jsou opravdu potřebné a smysluplné. Můžeme doporučit například program „Najdi si svého veterána“, který pořádá Komunitní centrum pro válečné veterány (www.kcvvbrno.cz).

Děkuji a přeji hezký den.

Za skupinu RODIČE PROTI INDOKTRINACI ŠKOLÁKŮ: Hynek Charous & Jiří Brančík

Vyjádření Hynka Charouse:

Ve světle dnešního teroristického útoku v Manchesteru, kdy umírali i velmi mladí lidé, jenž má na svědomí další muslimský fanatik (podle mainstreamu „osamělý vlk s psychickými problémy“ – jak jinak), nastal čas, kdy by už konečně měla slušným, civilizovaným Evropanům dojít trpělivost s promigrační politikou a jejími podporovateli. Ti jsou totiž spoluodpovědni za současný stav v otázce bezpečnosti našeho životního prostoru.
Naše skupina RODIČE PROTI INDOKTRINACI ŠKOLÁKŮ neumí jen tak nečinně sedět a přihlížet plíživé islamizaci Evropy, kterou dnes nevnímá snad už jen úplný ignorant. Rozhodli jsme se oslovit přímo první článek, kde sofistikovaná tvorba nového multikulturně smýšlejícího a migranty vítajícího člověka vzniká – základní školy.

V e-mailu, který si níže můžete přečíst upozorňujeme vedení škol na nebezpečí, které na děti v podobě nabízených multikulturních programů od přehršle (ne)ziskových organizací (kterým paradoxně jde o zisk především) číhá. Jejich programy jsou záměrně přednášeny velmi líbivou formou a jen laikovi a člověku neznalému, co je jejich účelem, se velmi, velmi zamlouvá. Vždyť jde přece o zpestření výuky, ne? Multikulturní výchova pak na děti působí doslova jako modré světlo na mouchy a to je jejím primárním zvrhlým záměrem.

Dovolím si citovat žákyni základní školy ve Šlapanicích u Brna, kde proběhl multikulturní program EDISON, v rámci kterého byla do školy přizvána i turecká muslimka Busra: „Hodně lidí má špatný názor na muslimy, ale Busra nás přesvědčila o opaku. Je velmi milá a vtipná a myslím, že tak působila na všechny. Naučila nás i jejich tanec, u kterého jsme se všichni nasmáli.“ Co k tomu dodat?  
                                                     
Snad jen to, že je to klasický důsledek brainwashingu. Bod, kam chtějí všichni ti zaprodaní propagátoři a programátoři islamizace Evropy dětskou mysl dostat… Chybí snad už jen dovětek zmíněné žákyně ZŠ, že „….jsme to my, kdo jsme rasisti, xenofobové, fašisti…“  a já nevím, co všechno ještě…

Islám je zlo, stejné a možná ještě horší než fašismus a komunismus. Není to jen náboženství. Je to především nebezpečná
politická ideologie, jíž se jednotlivec nebude mít šanci nikterak vyhnout. Zatímco třeba fašismus a komunismus byl postaven na rasové, respektive třídní nenávisti, tak islám je postaven na nenávisti náboženské. Podobné ideologie, jen „zbraně“ a prostředky jsou rozdílné. A kdo tvrdí opak, ten je vyloženě nebezpečný civilizované společnosti jako takové. Kdo zná alespoň okrajově právo šaría, ví, o čem mluvím. Bohužel je i spousta vysokoškolských profesorů, a dokonce i rektorů (nejen na UK), kteří tuto nenávistnou ideologii obhajují, což považuji za naprosto nepřijatelné. Buď si absolutně nejsou vědomi faktu, že jakmile procento muslimské komunity ve společnosti narůstá, rapidně s ním rostou nejen jejich požadavky snad na všechno, ale vzrůstá i jejich agresivita, kterou v sobě dosud potlačovali.

Vidět to můžeme na množícím se počtu útoků v západoevropských zemích. Poslední byl teď na koncertě v Manchesteru. Slova lítosti a účasti s pozůstalými pak muslimské komunitě nelze věřit. Upřímné a věrohodné by to od nich bylo jen tehdy, opustili-li by svoji vůči jinověrcům extrémně nenávistnou ideologii. Ten, kdo mi namítne, že odpadlictví od víry se dle Koránu trestá smrtí, jen potvrdí, s jakým že to „kultem smrti“ máme co do činění.
Takhle to je ze strany muslimů jen šaráda a promyšlená taktika, abychom je neházeli všechny do jednoho pytle. V tom nás utvrzují také vládnoucí politici unijních zemí. U nás i v europarlamentu jsou v tomto čilí zejména členové ANO, ČSSD a TOP 09. Pak nastane opět tvrzení, že „se jednalo o vyšinutého osamělého jednotlivce“. Kolik jich v zásobě ještě mají? Jestli dobře počítám, tak cca dvě miliardy?
Nás, tedy ty, kteří mají alespoň nějaký pud sebezáchovy, jsou obdařeni morálními hodnotami a mají určitý smysl pro pořádek, mainstream spolu s migranty vítacími aktivisty, nevyznávajícími hodnoty žádné a jejichž modlou je jen anarchie a v některých případech marihuana, nazývají xenofoby a extremisty. Což vede také k dalšímu utažení šroubů našich svobod místo toho, aby se věnovala pozornost skutečnému nebezpečí. Je to stále dokola. Místo ochrany se dočkáme naopak represí všeho druhu. Zvrácenost.

K čertu s politickou korektností a multikulturní politikou! Současní vládní představitelé napříč unijními státy, kteří mají promigrační rétoriku a islamizaci Evropy nikterak nebrání, ale také jejich pomahači, mají na rukou krev obětí nejen masakru muslimského fanatika v Manchesteru

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Zuzana Koulová

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Očernění Karla Gotta. Po TV show přišel dopis: Jak jste mohli? Celé jinak

10:19 Očernění Karla Gotta. Po TV show přišel dopis: Jak jste mohli? Celé jinak

V pořadu VIP svět se ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup dotkl tématu spojení Karla Gotta s Františk…