Napsal o světovém spiknutí mocných. Četl ho prý Gott i Klausovi lidi

13.05.2013 13:15

ROZHOVOR Martin Herzán je spisovatel literatury faktu, mezi jehož nejúspěšnějšími díly dominuje kniha Totalitní světovláda, která poprvé spatřilo světlo světa v roce 2000 a pojednává o budování Nového světového řádu mocnými tohoto světa, tedy totalitní světovládě. Kniha vyvolala bouřlivou diskuzi, a tak jsme oslovili jejího autora.

Napsal o světovém spiknutí mocných. Četl ho prý Gott i Klausovi lidi
Foto: hns
Popisek: New world order, ilustrační koláž

Co vás přimělo sepsat tuto knihu odhalující postupné nastolování totalitní světovlády?

Nutno říci, že jsem se již delší dobu před tím aktivně angažoval na poli ochrany lidských práv. Takže když jsem se zabýval podivnými událostmi světové politiky a spojitostmi, uvědomil jsem si, že to, co je oficiálně předkládáno z vysokých kruhů médiím a lidem jako právo a pravda, ještě nemusí být skutečnost, ale jen souhrn informací podaný takovým způsobem, aby cíleně vykonal v myslích lidí určitý dojem a vsugeroval jim konkrétní informaci jako správnou a nejlépe tak, aby ji přijali jako svůj vlastní názor. Nashromáždil jsem takové množství závažných faktů, že jsem cítil potřebu je sdělit veřejně a varovat širokou veřejnost a občanskou společnost před tím, co se chystá v nezastavitelném procesu globalizace.

Určitě jste měl hodně odpůrců a ironických poznámek, když jste přišel s takovouto knihou, která do té doby neměla v naší zemi obdoby.

Ano, bylo to něco zcela nového, šokujícího, ne každý to dokázal rozdýchat a rozchodit. Psal se rok 2000. Samozřejmě kromě běžných čtenářů vznikli ihned skalní příznivci i skalní odpůrci mé knihy. Musím říci, že po útocích na Světové obchodní centrum v USA 11. září 2001 mnozí mí radikální odpůrci otevřeli oči a pochopili, že to, co jsem předpovídal v knize pár měsíců předtím, se začíná do detailu naplňovat a stále se naplňuje. Z mé knihy poté začaly čerpat i některé organizace a významné osobnosti kulturního, společenského i politického života – například Karel Gott, lidé kolem prezidenta Václava Klause, ale i významné osobnosti církví – při sdělování svých názorů na globalizaci. Někdy dokonce přímo citovali pasáže z mé knihy. V roce 2000 jsem vlastně poprvé stvořil a použil název "Totalitní světovláda“, který se hluboce vžil do dnes již běžného odborného i společenského jazyka.

Kolik vlastně vyšlo kusů této knihy?

To sám nevím, neboť vyšla knižně už v tolika vydáních a v tolika nakladatelstvích, že je to nedohledatelné, ale čtenářů může být dnes již kolem sto tisíc. První tisíce jsem vydával sám, o práva na další tisk se pak dožadovala nakladatelství od nás i ze zahraničí. O autorská právě mě dokonce žádali ze Švédska, ale i Švýcarska a země z bývalé Jugoslávie. Navíc kniha se stala u nás takovým bestsellerem, že ji někteří podnikavci načerno skenovali a knižně vydávali v dalších vydáních a prodávali pro svůj zisk na trhu jako originál výtisky, aniž by mě nebo oficiální nakladatelství požádali o práva. Mně osobně to nevadilo, nikdy mi nešlo o zisk, však také první, co jsem udělal, když kniha vyšla poprvé v roce 2000 knižně, bylo to, že jsem její kompletní text vložil na internet, aby si ji mohl kdokoliv stáhnout, zdarma přečíst a šířit dále. Nikdy jsem si z jakéhokoliv knižního vydání nedal vyplatit ze zásady ani žádný honorář a autorská práva jsem věnoval zdarma.

Na internetu ale kniha začala žít vlastním životem, že?

Ano, z mých originálních internetových stránek si knihu stáhly stovky, možná tisíce lidí, ale i mnoho různých organizací, hnutí, společností a dávali odkazy na tyto stránky na své webové stránky. Častěji však vyjmuli celý můj text a bez uvedení zdroje si knihu celou zveřejnili na svých stránkách. Bohužel, často hodně z obsahu mé knihy zcenzurovali, vyhodili to, co se jim konkrétně nehodilo, a leccos si přidali nebo zveřejnili jen malé části. A když poté mé originální stránky po několika letech záhadně z internetu zmizely, náhle si při "vygooglování" pojmu „totalitní světovláda“ mohli lidé přečíst na různých stránkách různé paskvily mé knihy. A co je samozřejmě smutné, ale je to osudem mnoha ušlechtilých knih, často si některé pasáže vzaly za své i různé extrémistické organizace. Paradoxně ze mě citovala často to samé jak krajní pravice, tak krajní levice. Tak jsem byl pak někdy také neprávem nazýván extremistou a humorné bylo, že jednou mě osočovali jako pravicového, jindy jako levicového a to nemluvím o tom, že si moji knihu takzvaně přisvojila za svoji proti mé vůli i jistá sekta, takže pokud by lidská inteligence a intuice měla být závislá pouze na zmatených útržcích a polopravdách z internetových vyhledávačů, pak jsem dle nich člověk všech možných tváří, politických i náboženských názorů. 

Kde je tedy možné stáhnout kompletní a originální text vaší knihy?

Původní text je z roku 2000, ale v roce 2010, tedy přesně po deseti letech, jsem k tomuto textu přidal mnoho dalších informací a aktualizací. Tehdy taky vyšlo očekávané rozšířené a aktualizované vydání této knihy. Vydalo jej nakladatelství Eko-Konzult a dá se objednat na různých internetových serverech nebo koupit v knihkupectvích.

Napsal jste nebo připravujete ještě nějaké podobné knihy?

Vyšlo mi už asi 10 různých knižních titulů, převážně literatury faktu, ale poslední roky se věnuji výhradně odhalování zločinů StB v letech 1945-1989. Nyní na toto téma připravuji čtvrtou knihu. O tématu totalitní světovlády nic dalšího nepíši, neboť moje stejnojmenná kniha je i po 13 letech stále živá a aktuální a dala by se pouze rozšiřovat či aktualizovat, ale myslím, že formu a poselství té knihy nejde ideově překonat napsáním jiné knihy.

Myslíte, že svět opravdu nakonec skončí ve spárech celosvětově řízeného totalitního režimu a lidé nebudou mít úniku?

Pokud lidé budou chtít ruku v ruce hledat pravdu, budou toužit po pravdě, svobodě a spravedlnosti, pokud budou ctít své povinnosti a nebudou se bát říkat svůj názor a budou chtít aktivně spoluvytvářet občanskou společnost a milovat se navzájem, nemá jakákoliv totalita nejmenší šanci. Totalita je totiž jako plíseň. Napadá to, co je zkažené. Vždyť si vezměte jakýkoliv totalitní režim v historii civilizace. Vždy nastoupil tehdy a tam, kde lidé ztratili úctu k životu, sobě samým, lásku vyměnili za nenávist a nechránili pravdu, svobodu a spravedlnost více jak své materiální tužby. Často se tak dělo po velkých válkách. Ideální ukázkou jsou obě světové války – po první přišel fašismus, po té druhé komunismus. Pokud by měla přijít nějaká třetí světová válka, tak při dnešním atomovém arzenálu už bychom po jejím skončení nemuseli řešit žádné složité geopolitické vztahy. Případné zbytky civilizace by žily ve smečkách, živily se sběrem a teritoria by bránily jen s klacky a kameny.

Nebojím se totalitní světovlády ani všemohoucnosti mocných, bojím se toho, že my lidé ztratíme své lidství a zbytek dokoná ona plíseň. A když se dívám na dnešní společnost, opravdu z toho nemám dobrý pocit.

Nestačí tedy bojovat za svá lidská práva?

Je především potřeba plnit si své lidské povinnosti, abychom si zasloužili lidská práva. Lidé si bohužel lidská práva pletou často s anarchií, v níž je vše povoleno. Bojovat za lidská práva je tak paradoxně někdy bojem proti lidství a to ještě drze v růžovém plášti a sladkými slovy. My musíme nejdříve poznat hodnotu člověka, života, mravnost a zodpovědnost vůči druhým a světu. Pak se v nás sama ozve touha po lidských právech a ochraně těchto nezaměnitelných a nezcizitelných hodnot. Pak mají lidská práva a boj za ně správný význam a smysl. Lidská práva jsou velmi důležitá, ale jako dlouholetý ochránce lidských práv stále více cítím, že důležitější je budování přirozené mravnosti v každém z nás. Aby základní samozřejmosti lidství vycházely ze srdce a nemusely být psány paragrafy. Jakákoliv lidská práva mohou formálně padnout během jediného dne nástupu totalitního režimu, ale co je v lidských srdcích, to je formálně nezničitelné.

Několik citátů z knihy Totalitní světovláda:

Vše se dnes musí klanět moci amerického dolaru a síle americké armády, která jako trestná výprava bombarduje suverénní státy, manipuluje s vládami, světovými médii i veřejným míněním a likviduje nevhodné jen pro své odlišné názory. USA má své vojenské základny takřka ve všech částech světa, a to aniž by k tomu měly jediný morální nebo jiný omluvitelný důvod.

OSN, tato dříve jen humanitární a příručková organizace, dnes přerostla byrokraticky ve skutečně celosvětovou a diktující vládu. Zákony OSN jsou dnes povinné pro celý svět, jsou násilně nadřazeny jakýmkoliv ostatním státním zákonům a má-li jakýkoliv stát sebemenší, byt oprávněné připomínky, je okamžitě ostatními členskými státy přehlasován a napadán za narušování jakéhosi mezinárodního přátelství.

Mezinárodní měnový fond a přidružené organizace plánují vydání celosvětové měny a stažení všech současných národních měn.

Světovláda chce rozbořit všechny oltáře na celém světě, aby se tak lidé klaněli jednomu fanatickému světovládnému oltáři, který má být směsicí novodobých nauk New Age a nesmyslných historických okultních náboženství. Pravá a plodná náboženství musí být ve světovládě zadupána, aby se lidé neklaněli Bohu, ale světovládě a jen pro ni žili. Jistě Vám neuniklo, jak drastickým a necitlivým způsobem jedná a plánuje postupovat OSN k tradičním náboženstvím, a zvláště křesťanství.

Senátor USA William Cooper přiznal ve svém oficiálním prohlášení z 23. května 1989, že vláda USA zřídila organizaci CFR a Trilaterální komisi, jejichž cílem je v tajnosti uskutečňovat, aby na celém světě nebyl na žádné významné vládní funkci nikdo, kdo by nevyhovoval požadavkům světovlády. Některé kandidáty tyto organizace i přímo školí a dosazují.

Takřka všechny vlády světa začaly nelegálně nebo pod ochranou zvláštního zákona registrovat v tajnosti každého občana do zvláštních složek, které slouží jako rozhodující posudek. Tyto databáze jsou elektronicky zpracovány a ze všech koutů světa napojeny na jeden ústřední počítač světovlády. Ta o nás již dnes ví veškeré potřebné údaje, včetně těch nejintimnějších. Po celém světě jsou připravovány systémy elektronické kontroly a manipulace s lidmi. Světovláda hodlá všechny lidi na světě elektronicky označit na kůži číselným kódem a do těla každého z nás voperovat mikročip, který má identifikovat člověka, kontrolovat jeho veškeré myšlení a chování, ale má jím být také ovládán jeho rozum podle scénáře světovlády.

Zbigniew Brzezinski, bývalý poradce prezidenta USA pro národní bezpečnost, prohlásil: "Prostřednictvím počítačů budou lidské životy a záležitosti neustále sledovány. Brzy bude možné uplatňovat téměř nepřetržitý dozor nad většinou osobních informací o občanech."

Světová vláda… Počítá s tím, že v brzké budoucnosti má být stažena finanční hotovost z oběhu. Místo toho začnou platit takzvané elektronické peníze. To jsou peníze, které si vyděláte, ale místo hotovosti se Vám automaticky přesunou na Vaše osobní konto, ze kterého zase nakupujete a proplácíte bez hotovosti, pouze přes počítač, kdy se Vám odečítá částka, kterou jste již utratili. Je to prakticky systém dnešních platebních a kreditních karet, který již dnes drtivě vytlačuje hotovost. Banky celého světa dávají dnes držitelům karet veliké výhody, aby lidé sami opouštěli hotovost.

Tím, že mezi lidmi nebude hotovost, ale všechny peníze bude mít pod kontrolou stát, občan se tak stane přímo závislý na státu a bude muset poslouchat jakoukoliv státní ideologii, protože jinak by se mohlo stát, že mu stát zablokuje konto a člověk tak bude odsouzen, neboť nikde již nic nekoupí ani neprodá. Ale nejen, že tímto lidé ztratí své svobodné přesvědčení, ale ztratí i své soukromí. Stát totiž díky tomuto elektronicky řízenému systému bude vědět, kolik máte peněz, jak s nimi nakládáte, kde a co přesně nakupujete (na základě různých položek čárového kódu), kolik toho nakupujete a jak si počínáte s celkovým majetkem. Mohou ale sledovat i Váš pohyb podle toho, kde zrovna kartou platíte. Plán je tedy jasný. Vždyť sám americký senátor M. W. Cooper k tomuto v roce 1989 prohlásil: "Budeme otroky spoutaní bezhotovostním systémem ekonomické kontroly."

Zbigniew Brzezinski, poradce prezidenta USA, ve své studii píše: "Plány vlády pro budoucnost Ameriky jsou přímo spojeny s vlivem technologie a obsahují postupné budování více kontrolované a řízené společnosti. Taková společnost by byla ovládána elitou, nebržděnou omezeními tradičních hodnot. Tato elita (tajná vláda) by neváhala dosáhnout svých politických cílů použitím své poslední moderní techniky (mikročipu) k ovlivňování veřejného mínění a udržování společnosti pod přísným dozorem a kontrolou."

PhDr. Martin Herzán (* 1978 Třebíč) je český autor literatury faktu (v tomto žánru napsal 9 knih), básník, vzděláním umělecký kovář a absolvent Teologické fakulty Jihočeské univerzity. Doktorát získal na Univerzitě Palackého v Olomouci. Mezi lety 2005 - 2007 byl členem výboru Rady vlády ČR pro lidská práva, 2003 - 2010 předsedou Evropské unie pro lidská práva a v letech 2008 - 2010 zastupitelem města Jihlavy.


 

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Lukáš Petřík

Mgr. Jana Černochová byl položen dotaz

Kde chce vzít ministerstvo obrany peníze na další zbrojení ?

Vláda ČR stále více zadlužuje další generace. Prioritou ministerstva obrany je přesto navýšení jejího rozpočtu na 2 % HDP, což znamená nárůst o několik desítek miliard Kč. Kde chcete získat požadované finance ? Neměly by být požadované finance určeny raději pro jiné resorty ?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

„Vím, kdy skončí Fialova vláda.“ Babiš lidem odhalil budoucnost. A své kroky

10:33 „Vím, kdy skončí Fialova vláda.“ Babiš lidem odhalil budoucnost. A své kroky

Stovky lidí přišly na setkání s kandidátem na prezidenta Andrejem Babišem do brněnského hotelu Cosmo…