Špinavá hra v pravoslavné církvi pokračuje. Vladyka Kryštof čelí novým obviněním

02.07.2013 17:51

Situace v pravoslavné církvi je opravdu alarmující. Přibývají další účelová obvinění vůči odstoupivšímu vladykovi Kryštofovi ve snaze zabránit jeho očištění. Tentokrát jakási komise křesťanské etiky osvětového odboru, o jejímž vytvoření nevěděl ani pověřený Kryštofův nástupce a olomoucko-brněnský arcibiskup Simeon, přišla se stížností na údajné neetické chování bývalé hlavy celé církve.

Špinavá hra v pravoslavné církvi pokračuje. Vladyka Kryštof čelí novým obviněním
Foto: Hans Štembera
Popisek: Metropolita Kryštof

Sám Simeon je nepříjemně překvapený tím, jak pražská eparchie pod vedením ředitele Úřadu eparchiální rady Jaroslava Šuvarského, tajemnice osvětového odboru Evy Šuvarské a správce a statutárního zástupce církve Marka Krupici rozhoduje bez Simeonova vědomí.

Terorizování členů synodu

„Poslední očerňující informace na webových stránkách (www.pravoslavnacirkev.info, www.christofor.cz  nebo v Parlamentních listech) a dopisech poslaných přímo na e-maily zaměstnancům pravoslavné církve, které se potom šíří různými cestami až k věřícím, nás vedly k této stížnosti a žádosti o stanovisko, dále o opatření k řešení této situace. Domníváme se, že se jedná o systematické slovní terorizování představitelů posvátného synodu a dalších aktivních členů církve, o protiústavní, nemorální a nekanonické poškozování pravoslavné církve a pravoslaví, že podněcovatelem nepravdivých útoků a anonymů je emeritní arcibiskup Kryštof, zaměstnanci MR (metropolitní rady - pozn. red.), jejich příznivci nebo lidé oklamaní jejich nepravdou,“ stojí v interním dokumentu Eparchiální rady Pražské pravoslavné eparchie a komise křesťanské etiky osvětového odboru.

„Většina věřících je tímto lhaním výmyslů pohoršena a žádá posvátný synod a eparchiální rady o stanovisko, o které by se mohli všichni slušní věřící opřít. Modlíme se za jednu svatou církev, a proto žádáme o nápravu této nedobré situace uměle vytvářené v církvi. Všichni se ptají, kdy tento hříšný a pohoršlivý stav skončí. Vladyka Kryštof měl možnost se očistit, což neučinil, a místo toho jsou očerňováni ostatní. Podle našich informací se ani v Těšově nemodlí, jak je teď jeho posláním,“ píše se dále ve stížnosti.

Že se Kryštof nemodlí? To je lež

Dobře informovaný zdroj zevnitř církve však ParlamentnímListům.cz pod podmínkou anonymity uvedl, že se v případě tvrzení, že se vladyka Kryštof v monastýru nemodlí, jedná o lež, což navíc doložil informacemi o tom, že právě s příchodem Kryštofa do Těšova se zvýšil počet bohoslužeb. Kromě toho v pravoslavné tradici platí modlení na jakémkoliv místě a také podle usnesení synodu (shromáždění biskupů) ze dne 14. května 2013 platí pro vladyku Kryštofa svoboda pohybu a možnost učit na bohoslovecké fakultě v Prešově na Slovensku. Proto skutečnost, že někdejší nejvyšší představitel pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku není některý den přítomen v Těšově v západních Čechách, není důkazem, že se nemodlí. Připomínáme, že Kryštof byl křivě obviněn v TV Nova, Blesku a dalších médiích z toho, že porušuje celibát a má 3 až 10 dětí, v důsledku čehož letos 12. dubna odstoupil. Nic z toho se dodnes nedokázalo.

Otazníky visí nad existencí etické komise

Otazníky také visí nad existencí zmíněné komise křesťanské etiky osvětového odboru. Podle několika zdrojů redakce tento orgán vůbec neexistuje. Neví o něm ani Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský a dočasný metropolitní zástupce do volby nového arcibiskupa a metropolity. „Nevím o této komisi a do pražských záležitostí zatím nemám možnost nijak zasáhnout, ani se o nich něco dozvědět. V Praze jednají naprosto samostatně a nepovažují za svou povinnost mě o tom informovat. Nevěděl jsem ani, že se bude konat eparchiální rada, která zasedala minulý týden beze mě, nevím, o čem rozhodovala. Takže zřejmě tu nejsou jasné některé věci, které jsou kanonicky samozřejmé. Potřebuji o tom jednat s posvátným synodem a vyjasnit kompetence a vztah pražské eparchie,“ uvedl pro ParlamentníLIsty.cz arcibiskup Simeon, který by měl schvalovat rozhodnutí Marka Krupici, jež jsou v kompetenci biskupů. Marek Krupica je totiž sice správcem pražské eparchie, ale nemá biskupské svěcení, proto podle církevních pravidel nesmí některé úkony provádět.

Krupica získal podporu navzdory podezřením

Funkce metropolitního zástupce je pouze formální, protože funkci zákonného statutárního zástupce celé církve již několik měsíců vykonává pražský správce Marek Krupica, který sám biskupem není, ale byl do této výkonné funkce statutárního zástupce celé pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku jmenován synodem hned po dubnové abdikaci vladyky Kryštofa. Krupica je tedy již několik měsíců prakticky jediným vládcem celé církve, protože ihned po Kryštofově abdikaci získal funkci statutárního zástupce celé církve. A právě kvůli nevyjasněným kompetencím ve vedení církve Marek Krupica jedná zřejmě v rozporu s církevním právem, když činí rozhodnutí například o odvolávání duchovních bez Simeonova souhlasu. Simeona zastupuje po dobu jeho nepřítomnosti vikář, kterým je hodonínský biskup a člen synodu Jáchym. Ale ani ten však podle olomoucko-brněnského arcibiskupa nevydal souhlas k některým činnostem Marka Krupici (více o porušování kánonů čtěte zde).

Marek Krupica však navzdory všem podezřením získal minulý týden na zasedání eparchiální rady podporu. „Pražská eparchie vyjadřuje svou podporu eparchiálnímu správci archimandritovi Markovi Krupicovi v jeho snaze o nápravu nepořádků po odstoupivším metropolitovi Kryštofovi. Pražská eparchie se distancuje od pomluv, očerňování pravoslavné církve a výzev k neposlušnosti posvátnému synodu, které se objevují v Parlamentních listech.cz, na soukromých stránkách www.christofor.cz a pravoslavnacirkev.info, které lživě vystupují jako oficiální stránky pravoslavné církve. Především kampaň na www.parlamentnilisty.cz nese známky jednostranného psaní na objednávku. Zároveň pražská eparchie vyjadřuje své politování nad tím, že se emeritní metropolita Kryštof rozhodl očistit očerňováním pravoslavné církve, o které tvrdí, že ji velice miluje, ve sdělovacích prostředcích,“ stojí v usnesení eparchiální rady ze dne 27. 6., které je odpovědí na diskutovanou stížnost etické komise na chování vladyky Kryštofa.

Kryštof odmítá, že by se snažil očistit očerňováním druhých

Vladyka Kryštof však odmítá, že by se snažil očistit očerňováním církevních osob a že by vedl jakousi antikampaň proti církvi. Synod (shromáždění biskupů) dostal několik dopisů od různých osob, které svědčí, že Kryštof není organizátorem žádné kampaně a že obvinění, že se nemodlí, je lež a hřích falešného svědectví.

Komise prý existuje, tvrdí Šuvarská

Zmíněná komise zabývající se křesťanskou etikou v pravoslavné církvi nicméně údajně skutečně existuje. Říká to tajemnice osvětového odboru Eva Šuvarská, která spolu s manželem a ředitelem Úřadu eparchiální rady Jaroslavem Šuvarským čelí podezření ze spolupráce s StB. Počet a jména jejích členů však naší redakci s jistotou neobjasnila. „Komise má asi pět členů a je to součást osvětového odboru, který má asi 15 členů,“ uvedla Šuvarská s tím, že o tom, kdo přesně v tomto novém orgánu zasedá, nechce mluvit.

Etická komise vznikla nedávno a zatím žádné jiné dokumenty, kromě již zmiňované stížnosti, nevydala. „Ani na to nebyly peníze,“ podotkla Šuvarská. A doplnila, že tuto stížnost na vladyku Kryštofa, ve které se píše, že se Kryštof nemodlí a že je iniciátorem mediální kampaně, sepsala ona jako tajemnice, přičemž ale jde o kolektivní materiál a autorkou tedy ona sama není.

Na dotaz naší redakce, týkající se nařčení Kryštofa z toho, že se v Těšově nemodlí, pak Šuvarská reagovala takto: „Modlit se je možná široký pojem a dalo by se o tom diskutovat. To ale není otázka pro mě, to jsou záležitosti teologické, práva a kánonů a tím se my nezabýváme. My se zabýváme všeobecnými otázkami a v tomto případě to bylo výjimečné, že jsme se k dané věci vyjádřili,“ tvrdí Šuvarská a připomněla, že je zakladatelkou Etického fóra ČR a má bohaté zkušenosti s výukou etiky od začátku devadesátých let.

Mladí biskupové převážně mlčí

Kromě vladyky Simeona ostatní mladí pravoslavní biskupové k aktuální situaci uvnitř církve pro jistotu mlčí. Jen ambiciózní Juraj (českého původu, občanským jménem Jiří Rudolf Stránský – pozn. red.), přítel Marka Krupici a arcibiskup michalovsko-košický, který by podle našich informací mohl kandidovat na nového pražského arcibiskupa a metropolitu, reagoval sprškou nadávek. Mimo jiné označil autora těchto řádků za „ubohého nájemného pisálka, který se snaží za mrzký peníz zhovadit“. Jeho slova jen ilustrují, jací lidé jsou nyní ve vedení pravoslavné církve, přičemž dokonce míří na post nejvyšší, tedy hlavy celé církve v českých zemích a na Slovensku.

Na otázky ParlamentníchListů.cz nereaguje ani arcibiskup prešovský a Slovenska Rostislav, další možný kandidát na metropolitu celé církve po vladykovi Kryštofovi. Právě ten se na květnovém jednání synodu v Olomouci hlasování o návrat vladyky Kryštofa do všech funkcí rozhodl zdržet. Tím ale Rostislav ve skutečnosti přispěl k posílení moci Marka Krupici a k nárůstu nespokojenosti řady duchovních a věřících s nynějším stavem v místní pravoslavné církvi.

TÉMA: Skandál v pravoslavné církvi   

Medializace škodí církvi i vladykovi

Vyjádření za Metropolitní radu pravoslavné církve na Slovensku ParlamentnímListům.cz poskytl pouze tajemník synodu Milan Gerka. „Medializace celého případu vladyky Kryštofa škodí nejen církvi samotné, ale i Kryštofovi. Duchovní i věřící jsou štváni proti sobě, a to není dobré. Tato záležitost se měla řešit v klidu a uvnitř církve,“ řekl Gerka.

Oslava narozenin proběhla bez účasti vedení

Vladyka Kryštof v sobotu 29. 6. slavil svoje 60. narozeniny. Bylo to u sv. Jana pod Skalou, kde se spolu s 200 až 300 věřícími a přibližně 20 duchovními zúčastnil pravoslavné poutě a následných kulturních akcí. Přestože se pouť konala nedaleko od Prahy, tak se jí nikdo ze současného vedení pražské eparchie ani z mladých pravoslavných biskupů nezúčastnil. „Mladí pravoslavní biskupové ani neuznali za vhodné svému bývalému nadřízenému, od kterého dokonce přijali biskupské svěcení, popřát ke kulatým narozeninám,“ řekl redakci nejmenovaný zdroj.

Další jednání synodu by mělo proběhnout zřejmě už ve středu 3. 7. Budou se na něm probírat pravomoci Marka Krupici a nová obvinění vladyky Kryštofa.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Petr Kupka

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Karel Gott o srpnové okupaci. Bohdalová, Laufer, Štaidl. Strach, slzy. Vše vyšlo najevo až po jeho smrti…

5:00 Karel Gott o srpnové okupaci. Bohdalová, Laufer, Štaidl. Strach, slzy. Vše vyšlo najevo až po jeho smrti…

Interpret téměř 2.500 písní, dvaačtyřicetinásobný Zlatý slavík a držitel stovek ocenění nebyl jen ti…