Duchovní pravoslavné církve se bojí o svá místa. Jejich nadřízení je drží v šachu

28.06.2013 12:48

Duchovní pravoslavné církve nyní prožívají období strachu. Většina z nich patří mezi ukrajinskou menšinu a na základě jejich pracovního poměru v církvi mají v ČR povolení k pobytu. Právě toho chce využít současné vedení církve s cílem zajistit si jejich poslušnost při volbě nového pražského arcibiskupa. Neuposlechnou-li, přijdou o práci a budou muset zpět na Ukrajinu.

Duchovní pravoslavné církve se bojí o svá místa. Jejich nadřízení je drží v šachu
Foto: red
Popisek: Zleva arcibiskup Juraj, uprostřed Marek Krupica a vedle něj Jaroslav Šuvarský

Pravoslavná církev je v současné době bez pražského arcibiskupa a metropolity českých zemí a Slovenska. Někdejší hlava místního pravoslaví vladyka Kryštof totiž 12. dubna odstoupil poté, co byl v TV Nova, Blesku a dalších médiích křivě obviněn z toho, že má několik milenek a s nimi děti. Rezignoval podle svých slov pro jednotu církve. Ačkoliv byla obvinění proti němu pár dní po jeho rezignaci samotnými svědky odvolána, vladyka Kryštof nebyl dosud očištěn a povolán zpět do úřadu, což může být v rozporu s církevním právem (více čtěte zde). Místo něj tak církev zastupuje olomoucko-brněnský arcibiskup Simeon do doby, než bude zvolena nová hlava církve.

Krupica prakticky jediným vládcem

Jenomže tato funkce metropolitního zástupce je pouze formální, protože funkci zákonného statutárního zástupce celé církve již několik měsíců vykonává pražský správce Marek Krupica, který sám biskupem není, ale byl do této výkonné funkce statutárního zástupce celé pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku jmenován synodem (shromáždění biskupů – pozn. red.) ihned po dubnové abdikaci vladyky Kryštofa. Krupica je tedy již několik měsíců prakticky jediným vládcem celé církve.

První pokus o zvolení nového pražského arcibiskupa ztroskotal 18. dubna v Praze. O tento post usiloval Michail Dandár, který slouží v jurisdikci ruské pravoslavné církve v Německu. Dalším kandidátem byl Marek Krupica, správce pražského arcibiskupství a statutární zástupce církve po odstoupení vladyky Kryštofa. Chystají se proto nové volby a hovoří se o tom, že mezi možnými kandidáty by se mohl objevit ambiciózní arcibiskup michalovsko-košický Juraj (českého původu, občanským jménem Rudolf Jiří Stránský – pozn. red.), nebo někdo další z přátel Marka Krupici.

Kandidátů bude ale do říjnových voleb připuštěno víc, aby snaha zvolit Juraje pražským arcibiskupem a Krupicu jeho vikářem nebyla tak nápadná. Kryštof však mezi kandidáty není, protože podle názoru synodu je stále na základě nových obvinění kanonicky nezpůsobilý. Zároveň podle synodu platí, že odstoupil dobrovolně, a tak není důvod ho do úřadu vracet.

Systematické zastrašování duchovních

Právě s cílem zvolení Juraje teď údajně počítají mnozí zástupci vedení církve. Proto si podle důvěryhodného zdroje redakce chtějí výsledek volby pojistit systematickým zastrašováním a přesvědčováním především ukrajinských duchovních, kteří disponují potřebnou dvoutřetinovou většinu hlasů pro zvolení nové hlavy církve.

„Budou objíždět fary, arciděkanáty, dokonce si budou zvát každého delegáta na eparchiální shromáždění a tam si ho zaváží k tomu, že bude muset hlasovat tak, jak oni chtějí, tedy pro Juraje. Docílit toho budou chtít buď finanční kompenzací, nebo budou ukrajinským duchovním vyhrožovat, že přijdou o práci a budou muset zpět na Ukrajinu. Ukrajinští duchovní vydělávají 12- 14 tisíc čistého, na Ukrajině by byli bez práce, mají v Česku rodiny s dětmi, takže udělají, co se jim řekne, ze strachu, že přijdou o plat a existenci,“ tvrdí náš zdroj zevnitř církve. Podle něj takovýto nátlak už začal a může trvat až do podzimu, tedy až do doby, kdy bude stoprocentní jistota, že dvě třetiny ukrajinských duchovních budou hlasovat pro Juraje, dnešního michalovsko-košického arcibiskupa.

Juraj je podezírán z homosexuality

Kandidát na pražského arcibiskupa a možného metropolitu celé pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku Juraj je ale podezírán z homosexuality. Podle světských zákonů homosexualita není trestná, ale v církevním právu založeném na tradičních kánonech to může být tak, že homosexuální osoby jsou možná vyloučeny z výkonu biskupské funkce podobně, jako jsou v pravoslavné církvi z biskupské funkce vyloučeni ženatí heterosexuální muži a všechny ženy. Homosexuální pohlavní styk je navíc církevními zákony klasifikován stejně jako hřích smilstva, tedy jako mimomanželský sex, který je obsahem vznesených obvinění proti vladyku Kryštofovi.

Redakce proto oslovila vedení církve s dotazem, zda může být homosexuální kněz biskupem a metropolitou. Odpověděl pouze dočasný metropolitní zástupce vladyky Kryštofa arcibiskup Simeon. „O homosexuálech je v Bibli, tedy v Listu k Římanům kapitola, kde se to považuje za něco špatného, takže kánony to zavrhují a jestli někde se nějaký homosexuální biskup vyskytuje, tak většinou se tam dostal tak, že to o něm nikdo nevěděl,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Simeon, olomoucko-brněnský arcibiskup a dočasná hlava celé církve po odstoupení Kryštofa.

TÉMA: Skandál v pravoslavné církvi   

Anketa

Má vladyka Kryštof znovu stanout v čele církve?

74%
14%
hlasovalo: 7795 lidí
 

Zastrašování se již dříve skoro osvědčilo

Taktika zastrašování ukrajinských duchovních s cílem dosadit do funkce pražského arcibiskupa svého kandidáta se prý skoro osvědčila již v roce 2000. Tehdy podle nejmenovaného zdroje redakce kandidoval právě Simeon spolu s Kryštofem. Vedení pražské eparchie však tehdy prosazovalo vladyku Simeona. Kryštof byl nejprve zvolen drtivou většinou eparchiálního shromáždění, následně byly tyto volby prohlášeny za neplatné a posvátný synod pak tyto volby zrušil.

„Poté byl asi měsíc nebo dva na přípravu nových voleb. Jaroslav Šuvarský (ředitel pražského arcibiskupství – pozn. red.) objížděl farnosti společně se Simeonem a přemlouvali duchovní, dokonce jim rozdávali 1000 korun. Očekávalo se, že vyhraje Simeon, ale 11. března 2000 byl těsně zvolen pražským arcibiskupem vladyka Kryštof a 25. března téhož roku byl vysvěcen na arcibiskupa,“ tvrdí jeden z důvěryhodných zdrojů ParlamentníchListů.cz s tím, že ačkoliv se i druhé volby snažili lidé kolem Šuvarského zpochybnit, nepovedlo se jim to.

„Stejný postup hodlají zřejmě uplatňovat i dnes před volbou nového arcibiskupa. Chtějí ale pracovat takto systematicky tři čtyři měsíce, aby byl zvolen jejich kandidát. Dnes má navíc církev miliony, tenkrát byla velmi chudá,“ podotkl náš utajený zdroj.

Simeon se hájí

Simeon však v reakci pro ParlamentníListy.cz řekl, že neví nic o tom, že by zmíněná strategie byla v plánu a také odmítl, že by se někdy v minulosti snažil nabízet úplatky duchovním výměnou za své zvolení. „Já jsem nikomu nic nenabízel a zřejmě i proto jsem to prohrál. Šířily se tehdy o mně pomluvy, které nebyly pravdivé a které rozhodly v můj neprospěch. Během volby byl totiž rozdáván leták, na němž bylo o mně šířeno, že jsem políbil papeži ruku, abych byl u voličů ponížen. To tehdy posuzoval posvátný synod a rozhodl, že je nutné volbu opakovat. Vladyka Kryštof se zúčastnil nových voleb, ale nedostal dvoutřetinovou většinu hlasů, ale stejně byla nakonec uznána volba v jeho prospěch,“ sdělil Simeon. (Pozn. red.: Kryštof byl tehdy v opakovaných volbách zvolen tzv. Božím losem, protože žádný z kandidátů nedostal dvoutřetinovou většinu.)

Simeon také odmítl, že by se nějak on nebo někdo z jeho sympatizantů podílel na zastrašování Ukrajinců. K vyhrožování však podle něj prý docházelo, ovšem prý ze strany jeho protikandidáta. „Ukrajincům bylo vyhrožováno, že když nebudou volit vladyku Kryštofa, budou mít potíže,“ nabídl svou verzi Simeon.

Domlouvání duchovním na pražské eparchiální radě

Jiný zdroj naší redakce uvádí, že dne 26. 6. se konala schůze pražské eparchiální rady, kam si Krupica pozval na kobereček několik duchovních, kteří podepsali petici a postavili se za vladyku Kryštofa. Dále se na této schůzi, ze které do doby vydání tohoto článku neexistuje zápis, projednávalo další působení vladyky Kryštofa v církvi, jeho účast na sobotní bohoslužbě 29. 6. u Svatého Jana pod Skalou a možné přehodnocení slibu daného synodem 14. května 2013, kde se píše: „Posvátný synod toto rozhodnutí (abdikaci - pozn. red.) vladyky Kryštofa přivítal vzhledem ke složitosti situace s úlevou a s vědomím nesporných zásluh vladyky Kryštofa o církev mu ponechal jeho čestné tituly, biskupský plat a možnost přednášet teologii na naší teologické fakultě. Synod souhlasil s tím, že emeritní metropolita bude sloužit po zbytek svého života v místě dle vlastního výběru. Výše uvedená řešení přijal posvátný synod v duchu ekonomie spásy, neboť litera zákona by neměla být přeceňována na úkor Boží lásky a odpuštění." Nové vedení církve ale tlačí na zrušení tohoto slibu daného vladykovi Kryštofovi.

V případě, že se Juraj stane novým pražským arcibiskupem a metropolitou českých zemí a na Slovensku, spekuluje se o tom, že kancléřem pražské eparchie by se pak mohl stát dnešní statutární zástupce celé pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku Marek Krupica, který by tak mohl být později biskupem, nebo jeho zástupcem, tedy vikářem. „Pro mě je novinka, že by se mělo uvažovat o Jurajovi jako novém pražském arcibiskupovi. Vím, že ho někdo navrhl, ale není příliš oblíben. Navíc je arcibiskupem michalovsko-košickým na Slovensku,“ prohlásil Simeon. Možnost, že by mohl být Krupica kancléřem nebo vikářem ale vladyka Simeon nepotvrdil, ani nevyvrátil.

Nespokojenost duchovních a věřících roste

Řada duchovních a věřících je v současné době velmi nespokojena s děním uvnitř pravoslavné církve. Vyjádřila to i v petici požadující návrat vladyky Kryštofa do všech funkcí. Pod peticí, která je k dispozici na adrese www.christofor.cz, se podepsalo již na 3 000 lidí. Do naší redakce také přišel dopis rozhořčeného věřícího čtenáře, který mimo jiné píše, že je „totálně znechucen situací v dnešní pravoslavné církvi z toho, kam daleko došla zvůle dnešních pravoslavných biskupů, kteří nemají nic společného s pokorou, láskou a ochranou křesťanské víry“. Celý dopis k dispozici ZDE.

Chyby může potrestat církevní soud

„Já sám jsem biskup a určitě mám mnoho chyb, ale upřímně se snažím nebýt tak moc zlý. Všichni se dopouštíme chyb větších nebo menších. Pokud se někdo z biskupů dopouští nějaké chyby, může být pohnán před církevní soud. Má-li kdokoliv z věřících, kněžích nebo členů církve něco proti biskupovi, může ho obžalovat. 

Další čistky

V této souvislosti je třeba zmínit, že naše redakce obdržela otevřený dopis metropolitního kancléře Jána Nováka, ve kterém si stěžuje synodu na své odvolání z funkce. Celé znění dopisu přinášíme ZDE. Jestli se touto stížností začne vedení církve zabývat, není v tuto chvíli jasné, nicméně již více než před půl rokem byly podány žaloby na nekanonické chování Marka Krupici, které dodnes nebyly projednány (více se dozvíte tady).

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

Předpokládané složení nové vlády:

předseda vlády: Petr Fiala (ODS), ministr vnitra: Vít Rakušan (STAN), ministr pro místní rozvoj a digitalizaci: Ivan Bartoš (Piráti), ministr zemědělství: Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), ministr financí: Zbyněk Stanjura (ODS), ministr zdravotnictví: Vlastimil Válek (TOP09), ministr školství: Petr Gazdík (STAN), ministr práce a sociálních věcí: Marian Jurečka (KDU-ČSL), ministryně obrany: Jana Černochová (ODS), ministr spravedlnosti: Pavel Blažek (ODS), ministr průmyslu a obchodu: Věslav Michalik (STAN), ministr dopravy: Martin Kupka (ODS), ministr zahraničí: Jan Lipavský (Piráti), ministr životního prostředí: Anna Hubáčková (BPP), ministr kultury: Martin Baxa (ODS), ministr pro evropské záležitosti: Mikuláš Bek (BPP), ministr pro legislativu: Michal Šalomoun (BPP), ministryně pro vědu a výzkum: Helena Langšádlová (TOP09).

reklama

autor: Petr Kupka

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Místopředseda STAN vlastnil firmu. Stát jí vyplatí až 400 milionů na dotacích. Fialova koalice se drolí na mikročástice

4:44 Místopředseda STAN vlastnil firmu. Stát jí vyplatí až 400 milionů na dotacích. Fialova koalice se drolí na mikročástice

NEJBOHATŠÍ STAROSTA II. díl | Dne 18. dubna roku 2006 se začala psát historie společnosti Rodvinov S…