Temné zákulisí: Lži a intriky v pravoslavné církvi kvůli miliardě z restitucí

02.06.2013 13:45

Nové události v kauze křivých obvinění z porušení mnišských slibů vůči vladykovi pravoslavné církve Kryštofovi svědčí o manipulaci a účelovém nakládání s informacemi s cílem zabránit vladykově očištění a jeho návratu do úřadu. Důvod? Snaha získat kontrolu nad 1,2 miliardami korun z restitucí. O tom, že má československé pravoslaví vážné problémy, vypovídá i nedávná návštěva ekumenického patriarchy Bartoloměje, který situaci popsal ve svém projevu k věřícím.

Temné zákulisí: Lži a intriky v pravoslavné církvi kvůli miliardě z restitucí
Foto: Hans Štembera
Popisek: Metropolita Kryštof

Kryštof - arcibiskup pražský a metropolita českých zemí a Slovenska - byl 2. dubna (v době začátku posvátného předvelikonočního půstu) obviněn v TV NOVA, Blesku a dalších médiích z toho, že má mít několik milenek a s nimi děti, jak to tehdy do médií uvedl zaměstnanec pražské eparchie a docent Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy Pavel Milko.

V důsledku této medializace se pro dobro pravoslavné církve rozhodl vladyka Kryštof 12. dubna rezignovat. Obvinění nepřiznal, abdikoval pro zachování jednoty a klidu v církvi. Posvátný synod (shromáždění biskupů) 12. dubna jeho abdikaci přijal. Týden potom se tato obvinění ukázala jako nepravdivá, protože samotní svědci písemně přiznali lež. Jenomže o měsíc později na dalším jednání 14. května se stejní biskupové usnesli na tom, že na všech důvodech, které vedly k vladykově odstoupení z funkcí, trvají, jelikož mají k dispozici další nová svědectví údajně potvrzující původní křivá obvinění. O nových svědectvích však biskupové hovořit nechtějí. 

Co brání vladykově návratu?                                                                                                            

Anketa

Má vladyka Kryštof znovu stanout v čele církve?

74%
14%
hlasovalo: 7793 lidí
 

Na dotaz ParlamentníchListů.cz, co brání vladykově návratu do úřadu, reagoval tiskový mluvčí synodu a olomoucko-brněnské eparchie Roman Juriga takto: „V zásadě k povolání k návratu do úřadu metropolity Kryštofa brání to, že dobrovolně odstoupil ze svých funkcí a také to, že jsou i nadále v rámci církve v platnosti obě poslední rozhodnutí Posvátného synodu místní pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Z nichž první odstoupení – abdikaci - vladyky Kryštofa přijalo a druhé jí potvrdilo. Vladyka také ve své abdikaci vyjádřil přání sloužit a žít v Těšově,“ sdělil Juriga.               

A pokračuje: „Svědčí, myslím, o demokratickém a svobodomyslném charakteru pravoslavné církve, že vladyka Kryštof může dokonce nesouhlasit s výkladem - interpretací své abdikace Posvátným synodem a tento výklad i odmítat, k čemuž mu církev poskytla prostor ve vyjádření J. V. Simeona (pozn. redakce: Olomoucko – brněnský arcibiskup a současný metropolitní zástupce vladyky Kryštofa do jeho návratu nebo nových voleb hlavy církve). Věřící  mohou dokonce souhlasit a respektovat  také to, že jediným důvodem k jeho abdikaci byla jeho obava o jednotu církve. Výklad skutečnosti však na podstatě věci samotné – tj. na faktu abdikace a na jejím přijetí Posvátným synodem nic nemění,“ doplnil mluvčí Juriga.

Nová účelová obvinění?

Z toho tedy plyne, že měsíc po vladykově abdikaci byla zřejmě účelově nashromážděna nová obvinění, která mají jakoby potvrdit ta původní, jež ale byla přímo samotnými svědky odvolána. A může později vyjít najevo, že i tato svědectví, pakliže vůbec existují, se ukáží jako nepravdivá, což Juriga ve svém předchozím písemném vyjádření pro ParlamentníListy nevyloučil, a dokonce vyjádřil pochybnost nad tím, zda nějaké nemanželské děti a milenky vladyka měl.

Přesto jsou biskupy tato svědectví pokládána za důvěryhodná a činí vladyku kanonicky nezpůsobilého se vrátit a dokonce také kandidovat v příštích volbách. Navíc, jak je patrné z Kryštofovy abdikace, vladyka nevyjádřil přání sloužit konkrétně v Těšově v západních Čechách. Toto místo mu vybrala církev, protože on pouze uvedl, že si přeje prožít zbytek svého života v monastýru, který mu právě církev určí. Juriga také zapomněl, že v tiskové zprávě ze dne 12.4., kterou má redakce k dispozici, se psalo, že obvinění nebyla prokázána.Kryštof rezignoval podle svých slov pro jednotu církve. Je však připraven se v případě, že ho povolá vedení církve zpět, tak učinit, protože chce sloužit lidem a Bohu. I tato slova však byla lidmi z vedení pravoslavné církve vytržena z kontextu a interpretována tak, že vladyka se vlastně nechce vrátit. „Emeritního metropolitu jsem už dlouho neviděl. Z jeho abdikace (míním text) nějaký návrat nepřichází v úvahu,“ řekl redakci Marek Krupica, který se po vladykově rezignaci stal správcem pražského arcibiskupství.

Občanskoprávní rozměr bez ohledu na funkce

Je nezbytné také zdůraznit skutečnost, že bez ohledu na obsazení řídících funkcí v církvi, má celá kauza podle důvěryhodného zdroje redakce také kriminální občanskoprávní rozměr. Pod vlivem dalších nejasných obvinění a manipulacemi s fakty předkládanými lidmi z vedení církve totiž vladyka Kryštof nedostává možnost se očistit ani jako soukromá osoba bez ohledu na to, jestli se do vedení pravoslavné církve vrátí nebo ne.

„Dosavadní postup je zcela v pořádku a zákonný. Co ještě potřebujete Vy, abyste to pochopil? Metropolita rezignoval dobrovolně, a nikdo zvenku nemůže rozebírat proč a na základě čeho, jelikož se jednalo o uzavřené a diskrétní jednání Synodu. Dále se postupovalo dle církevního práva, a toho se budeme držet i nadále,“ napsal naší redakci hodonínský biskup Jáchym.

Lidé s podivnou minulostí, StB a údajné finanční machinace

V případu také figurují lidé s podivnou minulostí. Jedná se především o Jaroslava Šuvarského, což je představený a duchovní správce pražské katedrály sv. Cyrila a Metoděje. Šuvarský je zmiňován rovněž jako jeden z ústředních aktérů možného spiknutí vůči Kryštofovi. Hovoří se i o Šuvarského dlouholeté spolupráci s StB a jeho pozdějším podezřelým finančním machinacím v rámci církve: „Za Vašeho vedení lze nalézt na Úřadu eparchiální rady i poklesky finanční. A i za ty jste právě Vy osobně odpovědný. Tyto finanční machinace jsou doložitelné a i za ně si zasloužíte okamžitého odvolání z funkce. Domnívám se, že i finanční policie by měla při zkoumání vaší činnosti v posledních letech spoustu zajímavé práce. Bylo by třeba vysvětlit i celou řadu poklesků, které souvisí s delikty majetkovými. Jak je to například s bytem kněze katedrály a kam se poděly pražské byty, které byly v majetku církve. V majetku koho teď právě jsou a za kolik byly prodány?“ uvádí ve svém otevřeném anonymním dopise duchovního pražské pravoslavné eparchie. 

A dále píše: „Proč se služební auta nakupují, a potom, a za jakou cenu, se prodávají. A komu! Jaký je počet pravoslavných chrámů a farských budov z majetku církve, které jste získal Vy osobně za dobu Vaší „vlády“ nad Pravoslavnou církví! A zůstaňme ještě v Praze. Památník atentátníků, hrdinů československého odboje pod katedrálou jste nechal zbudovat, aby se stal zdrojem výtečných příjmů Vás osobně a členů Vaší rodiny,“ je psáno v dopise, který má redakce k dispozici.

Jsou to jen pomluvy, tvrdí Šuvarský

ParlamentníListy.cz, které jako jediné nezávislé médium celý případ nyní podrobně sledují, následně oslovily Jaroslava Šuvarského, aby se vyjádřil k dopisu a dalším podezřením vůči jeho osobě, které jsou k dispozici třeba ZDE. „Otevřený dopis je anonym a celý obsah je hrozná pomluva. Jeho cílem je odvést naši pozornost od současných důležitých úkolů, časově náročných…,“ odpověděl velmi stručně Šuvarský. Jeho manželka Eva Šuvarská na dotaz, aby vysvětlili různé zprávy o údajných machinacích a spolupráci s StB, reagovala útočně otázkou, jestli tyto zprávy šíří naše redakce.

O nynější situaci v pravoslaví ví i její nejvyšší představitel

Že se uvnitř pravoslavné církve děje něco zvláštního, to ví i nejvyšší autorita světového pravoslaví patriarcha Bartoloměj, který před několika dny přicestoval do Česka v rámci oslav významného jubilea 1150 let cyrilometodějské mise a 1700 let svobody křesťanství. Patriarcha v závěru svého projevu v Mikulčicích na Hodonínsku zdůraznil především potřebu nebát se těch, kteří účelově manipulují se skutečností.

„S vůdci, hnanými zvířeckým nutkáním za každou cenu prosadit svoji vůli, se nikdy nemůžeme domluvit. Naše vnitřní směřování totiž pro mocné tohoto světa představuje ohromné nebezpečí; ostatně bojí se ho i ti, kdo si nárokují neomezenou náboženskou moc. Svědectví a mučednická životní cesta svatých Cyrila a Metoděje o tom hovoří nejlépe. Vždyť se na ně nikdy nezapomnělo, protože se jedná o plody pravdy, které budou neustále v úctě. A protože se tento odkaz a poselství, které netroubí ve strachu z mocných tohoto světa zbaběle k ústupu, pro mnohé se naše svědectví stává nepohodlným, takže se pokoušejí vyvolat situace, kdy by se mohli vysmívat slovy, které zazněly u paty Spasitelova kříže: ‚doufali v Boha, tak ať je nyní vysvobodí, jestli se k nim přizná…‘, “ řekl například v Mikulčicích Bartoloměj.

„Lidé, kteří jsou zaslepeni vášněmi, samozřejmě doufali a doufají, že se pravda dá pohřbít a že se nějak ospravedlní jejich vlastní osobní volby, když se chovají jako vlci, lvi a supi a útočí na laskavého a bratry milujícího beránka,“ prohlásil před věřícími dále patriarcha. A dodal: „Takoví však také zapomínají, že Kristus, jemuž jedinému patří veškerá moc a síla, vstal z mrtvých. Vaši předkové stejně jako my všichni společně jsme ale viděli ‚jeho probodnutý bok, odkud vyšla krev a voda, tedy křest, a dotýkali jsme se ran, jimiž byly uzdraveny naše vlastní rány…‘,“ shrnul Bartoloměj, jehož celý projev vyšel v řečtině na serveru ROMFEA

Údaje o počtu věřících na cyrilometodějských oslavách  se dramaticky liší

Tato slova pronesl patriarcha v Mikulčicích, kam podle odhadu mluvčího synodu a olomoucko-brněnské eparchie Romana Jurigy dorazilo v průběhu bohoslužby před hlavní podium mezi dvěma až třemi tisíci věřících. Podle svědků na místě to je však velmi nadhodnocený údaj. Svědkové totiž hovoří jen o desítkách pravoslavných věřících, což bylo patrné při svatém přijímání, jak také dokazuje níže uvedená fotografie. Informace o počtu věřících a celkovém počtu všech lidí jsou například ZDE. Juriga je však přesvědčen, že mluvit pouze o desítkách pravoslavných poutníků je zavádějící.

     Foto: Romfea Press

Další manipulace s informacemi

K osobě patriarchy nutno ještě podotknout, že byla překroucena jeho slova o tom, zda se při své návštěvě setká s odstoupivším Kryštofem. Marek Krupica sdělil ve čtvrtek 23. května ČTK, že „patriarcha řekl, že není žádoucí přítomnost Kryštofa na sobotní velké slavnosti k uctění 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje v Mikulčicích na Hodonínsku“. Ve skutečnosti však měl patriarcha prohlásit, že pouze nehodlá zasahovat do vnitřních záležitostí. To však Krupica v reakci pro ParlamentníListy.cz odmítl komentovat. A biskup Jáchym naší redakci několik dní před návštěvou patriarchy uvedl, že jako organizátor nechce patriarchu jako vzácného hosta vystavovat nepříjemným situacím.

Vzhledem k závažnosti celé situace vznikla petice požadující vladykův návrat zpět do úřadu. Pod touto peticí, která je k dispozici na adrese www.christofor.cz, je v tuto chvíli podepsáno na 3000 lidí. Na tomto serveru je také záznam klíčových událostí, dokumentů a mediálního ohlasu za uplynulé dva měsíce. Petice stále pokračuje v obou formách, elektronicky na internetu a také na papírových arších, které jsou na uvedené adrese ke stažení. Zmíněná petice a další dokumenty týkající se případu byly v Brně 24. května předloženy i ekumenickému patriarchovi Bartolomějovi, který je přijal.

Kdo bude novým arcibiskupem? V sázce je důvěryhodnost pravoslaví

Zanedlouho budou probíhat další nové volby pražského arcibiskupa. V těch předchozích, které proběhly v sobotu 18. 5. v Praze, nebyl nikdo zvolen. Kandidoval Marek Krupica, správce pražského arcibiskupství po odstoupení vladyky Kryštofa, druhým kandidátem byl Michail Dandár, který slouží v jurisdikci ruské pravoslavné církve v Německu. Jména dalších kandidátů v tuto chvíli nejsou známá. Spekuluje se o ambiciózním arcibiskupovi michalovsko-košickém Jurajovi nebo o hodonínském biskupovi Jáchymovi. Posledně jmenovaný však dle svého vyjádření pro ParlamentníListy.cz prozradil, že byl ke kandidatuře osloven, nicméně ji oficiálně odmítl.

Známý jihlavský duchovní Jan Baudiš na svém pravoslavném weblogu k volbám nového arcibiskupa mimo jiné napsal: „Z výsledku hlasování sobotního eparchiálního shromáždění je zjevné, co si církev - kněží i věřící - ve své většině myslí o kandidátech, které jim synod navrhl. Teď všichni napjatě čekají, koho jim synod nabídne jako druhé menu. Bude to zase nějaký rytíř? Nebude to homosexuál či pedofil nebo agent? Má synod v záloze jako dalšího kandidáta zbožného člověka dobré pověsti a s nějakými významnými pastýřskými výsledky, jak se sluší na biskupského kandidáta? Takové otázky přece máme právo si klást. Posvátný synod by měl dobře vážit, koho pošle v pražské eparchii do druhé volby. Nebude-li to důstojný kandidát, mohl by tím synod už ztratit veškerou důvěru církve,“ píše Baudiš.

A dodává: „Petice podepisovaná za návrat vladyky Kryštofa se možná zároveň stává nepřímo i peticí vyslovující nedůvěru krokům současného synodu. Pošlou-li biskupové do druhé volby rytíře nebo homosexuála, či jiného duchovního se skandální pověstí, hrozí nebezpečí, že věřící pak budou žádat už nejen návrat vladyky Kryštofa, ale i výměnu některých jiných členů synodu. Třeba i cestou jejich skandalizace (když jednou začne řádit světský duch v církvi, kde se to zastaví?). Jejich abdikace pak může být už jedinou cestou k obnovení důvěry církve vůči synodu a ke stabilizaci poměrů v místní církvi. Nikdo přece nechceme, aby to zašlo tak daleko. Rádi bychom měli synod, jemuž bychom důvěřovali. Ať nám tedy ukáže vzor nesvětské cesty odpuštění, usmíření a vyhnání světského ducha ze synodní praxe.“ 

Podle zdroje redakce, který si nepřál uvést své jméno, by vedení pravoslavné církve mělo zanechat triků s přidáváním nových obvinění a mělo by umožnit vladykovi Kryštofovi se obhájit. Nejen kvůli osobě vladyky Kryštofa, ale také proto, že jen tak se pravoslaví může stát v očích české občanské veřejnosti důvěryhodnou institucí, která bude v České republice přijímána jako součást domácí kultury a tradice a která bude důvěryhodně hlásat zvěst Evangelia spolu s ostatními českými křesťanskými církvemi.

A co na to katolická církev?

O potřebě znovunalezení správné cesty pravoslavné církve hovoří také církev katolická. V reakci na otázku adresovanou pražskému arcibiskupovi Dominiku Dukovi, přišla následující odpověď: „O situaci v pravoslavné církvi u nás pan kardinál Duka není nijak detailně informován, má v podstatě tytéž informace, jako ostatní občané sledující veřejné sdělovací prostředky. Proto se nemůže kompetentně vyjádřit k těmto problémům. Věří však, že vedení pravoslavné církve i věřící najdou cestu, která znovu na první místo zájmu postaví Boha, hlásání evangelia a důvěryhodný život církevního společenství,“ uvedl ParlamentnímListům.cz vedoucí referent Odboru vnějších vztahů Arcibiskupství pražského Josef Nerušil.

Exkluzivní rozhovor s vladykou Kryštofem, první od vypuknutí celé aféry, vám ParlamentníListy.cz přinesou v pondělí.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Petr Kupka

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

„Lejno na botě.“ Za zády profesora Fialy se dějí věci. Nervy na pochodu

18:32 „Lejno na botě.“ Za zády profesora Fialy se dějí věci. Nervy na pochodu

Piráti, STAN a SPOLU, oproti tomu ANO, KSČM, SPD či hnutí Přísaha. To jsou varianty povolebních koal…