Výtvarník, kterému naložil Knížák: Ten pán má komplex

16.06.2013 9:43

Výtvarník a bývalý ředitel Národní galerie Jiří Fajt reaguje na obvinění, která proti němu vznesl jeho předchůdce v čele galerie, výtvarník Milan Knížák. Ten má podle něj příliš bujnou fantazii a mimoto chorobný komplex mesiáše.

Výtvarník, kterému naložil Knížák: Ten pán má komplex
Foto: Repro Foto: ČT24
Popisek: Milan Knížák v pořadu Hyde park

Po nedávném odvolání Vladimíra Rösela z pozice generálního ředitele Národní galerie v Praze se rozpoutala v menší míře veřejná, o to však živější, kuloárová diskuze o jejím novém obsazení a vhodnosti či nevhodnosti případných kandidátů.

V souvislosti s tím se v posledních dnech opět přihlásili ke slovu titíž lidé, kteří již před třemi lety svými demagogickými články ovlivňovali – a nutno říci s úspěchem – výběrové řízení, které jsem před reprezentativně obsazenou mezinárodní komisí jednoznačně vyhrál. Přestože jejich konspirační teorie tehdy byly dostupné jen omezenému okruhu čtenářů, dokázaly podlomit mojí legitimitu coby vítězného kandidáta, znejistit tehdejší vedení Ministerstva kultury ČR a potažmo tak ovlivnit průběh výběrového řízení.

Na vykonstruované, rádoby investigativní texty tehdejší a v současnosti znovu oživované diskreditační kampaně nemá smysl reagovat, neboť by se tak jejich autorům dostalo nezasloužené pozornosti. K nim se ovšem článkem publikovaným 3. června 2013 v Parlamentních listech přidal jejich guru, bývalý generální ředitel Národní galerie Milan Knížák. Přesně ve stylu svých snaživých učedníků se představil vpravdě mistrovsky: nedoložené výmysly poslepované do sugestivního novotvaru varujícího výkřiku, který má mobilizovat k záchraně “našeho kulturního pokladu”. Komunismus podle Knížáka Národní galerie přežila, “ale tohle [rozuměj případné Fajtovo ředitelování] bez újmy nepřežije”. Proto jsem se rozhodl připomenout důležitá, až příliš často opomíjená fakta, která ostatně hovoří sama za sebe.

Kritické hlasy na moji adresu zdůrazňují moje údajné “katastrofální hospodaření”. Veškerými relevantními podklady se ovšem nedávno zevrubně zabýval pražský Městský soud, který projednával mojí žalobu na ochranu osobnosti, a dne 15. října 2012 (zatím nepravomocně, neboť se protistrana odvolala) rozhodnul, že Milan Knížák “přesahuje přípustnou míru tolerance nepřesnosti při kritice jiného”, jinak řečeno, že si prostě vymýšlí, a nevyloučil ani Knížákovu záměrnou snahu “právě žalobce (tedy mojí osobu) a právě ve výběrovém řízení poškodit”.

Relevantní dokumenty Ministerstva financí ČR , které shrnují výsledky kontroly provedené za léta 1995 až 1998 jasně deklarují, že ve Sbírce starého umění, za níž jsem byl manažersky zodpovědný, nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky v hospodaření. V kontrolním protokolu jsou zmíněny dvě oblasti, které se hospodaření v mé sbírce dotýkaly.

První z nich je nesprávné zaúčtování investičních prostředků do kolonky provozních nákladů a naopak, za což však plně zodpovídal centrální ekonomický útvar a nikoliv sbírkoví ředitelé. Druhým okruhem jsou nedostatky v oblasti zadávání veřejných zakázek, kde kontrola zjistila u jediné stavební zakázky disproporci mezi smluvní a očekávanou konečnou cenou ve výši 185.000,-Kč. Ta však vznikla nepřesným odhadem smluvního zádržného vázaného na odstranění kolaudačních nedostatků, jehož poslední část byla proplacena až po ukončení ministerské kontroly. Pohled na přesné sumy skutečně vyplacených peněz však dokazuje, že k napadenému navýšení ceny nedošlo.

I kdyby však veškeré výše uváděné nedostatky byly přičteny k mé tíži, což je zjevně sporné, soud konstatoval, že i v tomto případě by šlo o maximálně 2,5% z veškerých, ministerskou kontrolou zjištěných nedostatků. Na tomto pozadí jsou výroky Milana Knížáka o mém “katastrofálním hospodaření” a “zruinování” celé Národní galerie zcela neoprávněné, nepřiměřené a programově manipulativní.

Stejné povahy jsou však i Knížákova tvrzení o “předražených” výstavách. Někdejšímu generálnímu řediteli našeho předního muzea umění jistě není neznámá role kurátora či hlavního autora výstavního projektu: ten totiž zodpovídá primárně za koncepci a pochopitelně i za formu výstavní a publikační prezentace daného tématu. To vše samozřejmě má podstatný vliv na finanční náročnost výstavy, jejíž realizace je však výhradně v rukou pořadatelů, tedy muzeí. Úspěšný průběh realizace výstavy předpokládá úzkou spolupráci kurátora a pořadatele, finální rozhodnutí je pak ale právě na pořadateli, který uzavírá smluvní vztahy s dodavateli, a nikoliv na kurátorovi! Jinak řečeno – pořadatel/muzeum má v jakémkoliv okamžiku možnost efektivně ovlivňovat rozpočet výstavy a této pozice také často využívá.

A teď konkrétně ke Knížákem zmíněné výstavě o umění doby Karla IV. a jeho synů, která proběhla v letech 2005/06 v Metropolitním muzeu v New Yorku s reprízou na Pražském hradě. Samozřejmě takovéto a podobné výstavy postavené na vzácných zápůjčkách z celého světa jsou drahé, zpravidla ale také bývají návštěvnickými magnety. Pokud by ale byly “předražené”, jak se snaží vsugerovat Milan Knížák, znamenalo by to, že by jejich cena byla záměrně nadsazena za účelem obohacení. Pak by ovšem jediným zodpovědným za ono “předražení” nutně byl pořadatel, v daném případě tedy Správa Pražského hradu, která uzavírala veškeré smlouvy. A to Milan Knížák jistě nepředpokládá! Ani já ne. Vždyť náklady výstavy se tenkrát odvíjely od předem schválené koncepce a rozsahu výstavy, navíc oboustranně potvrzených mezinárodní smlouvou o spolupráci mezi českou a americkou stranou.

A co jsou ty “ostatní případy”, o nichž se Knížák zmiňuje? Patrně má na mysli divácky nejúspěšnější výstavu roku 2012 “Europa Jagellonica”, jejíž českou část pořádala Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře. Také v tomto případě se někdy spekuluje o tom, že jsem já, coby hlavní autor, nedodržel rozpočet. Nebudu se už vracet k postavení kurátora výstavy – jako takový jsem ani v tomto případě nepodepsal jedinou smlouvu! Samozřejmě tak činil statutární zástupce pořádající instituce, a to (až na pár výjimek) po vzájemné dohodě. Základní parametry této výstavy, tj. její koncepce a rozsah, včetně detailního položkového rozpočtu, byly dohodnuty a mezinárodními partnery písemně stvrzeny bezmála tři roky před zahájením kutnohorské výstavy v přílohách žádosti o finanční podporu Evropské unie. Minimální smluvní závazek české strany byl 18.000.000,-Kč, očekávané celkové náklady české části při daném rozsahu výstavy (ca. 400 exponátů na výstavní ploše 2.000m²) se pohybovaly mezi 25 – 30.000.000,-Kč. Tolik výstava také nakonec stála.

Shoda neočekávatelných okolností (odstoupení takřka jistého sponzora tři měsíce před vernisáží; špatný odhad nákladovosti transportů uměleckých děl ze strany nositele evropského grantu – muzea v Postupimi; policejní zásah proti krajskému hejtmanovi D. Rathovi pět dní před vernisáží) však zásadním způsobem poznamenala rozpočet výstavy a narušila plynulost jejího financování. Za této situace jsem vyvinul ve snaze pořadateli pomoci maximální úsilí k získání mimořádné účelové podpory od Ministerstva financí, která v říjnu 2012 byla v požadované výši 10.000.000,-Kč poskytnuta. Jagellonská výstava tedy neskončila žádným dluhem, k čemuž v neposlední řadě přispěla i vysoká návštěvnost výstavy a z toho plynoucí příjmy ze vstupného.

A závěrem? Měl jsem za to, že mě ve věci pražské Národní galerie už toho vlastně nemůže mnoho překvapit. A přesto jsem se mýlil... Fascinuje mě bezbřehá fantazie Milana Knížáka, s níž ve svém komentáři vymaloval temný scénář mých (případných) prvních kroků v Národní galerii (rozprodej sbírek soukromým subjektům, odtržení Veletržního paláce od Národní galerie atd.). Nic z toho není pravda, Milane Knížáku! Upřímně bych Vám však přál, abyste se už konečně zbavil chorobného mesiášského komplexu a nabyl alespoň malou část oné životní moudrosti, kterou rozdává třeba paní Meda Mládková. Bylo by to jistě zdravější nejen pro Vás osobně, ale i pro Vaše okolí.


 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Jiří Fajt

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

50 míst a zmaření schůzky. Když sundají Zemana. Ale s jednou věcí Fiala a Pekarová ostrouhají

6:32 50 míst a zmaření schůzky. Když sundají Zemana. Ale s jednou věcí Fiala a Pekarová ostrouhají

Současná atmosféra připomíná 50. léta. Šéfka TOP 09 prý vystupuje jako popravčí prezidenta a ještě h…