ČNK ICOMOS: Pokud je most pod Vyšehradem opravitelný, musí být jako památka opraven

21.03.2023 13:30 | Tisková zpráva

Železniční most pod Vyšehradem je opravitelný, konstatovalo to Technické kolokvium svolané ministrem dopravy Martinem Kupkou. Český národní komitét ICOMOS proto požaduje jeho citlivou opravu. Připomíná, že se jedná o součást pražské památkové rezervace pod ochranou UNESCO.

ČNK ICOMOS: Pokud je most pod Vyšehradem opravitelný, musí být jako památka opraven
Foto: icomos.cz
Popisek: ICOMOS - logo

Komitét už v otevřeném dopise ICOMOS 17. února 2023 apeloval na ministra dopravy Martina Kupku, aby se technické kolokvium nestalo jen dalším alibi pro zbourání kulturní památky. Má také výhrady k využití účasti mezinárodních expertů, která nesměřovala k hledání způsobu nejlepší opravy mostu. I k organizaci a výběru členů kolokvia Správou železnic - nejméně tři jeho členové s ní byli ekonomicky provázaní, o jejich objektivitě tudíž panují zásadní pochybnosti. 

Anketa

Měla by být Markéta Pekarová Adamová odvolána z funkce předsedkyně Sněmovny?

98%
2%
hlasovalo: 38495 lidí

Přes uvedené výhrady se kolokvium jako celek shodlo na vyjádření k bodu číslo 3 –  Posouzení možností sanace mostu na požadované budoucí zatížení, takto: „Účastníci považují opravu mostu na budoucí železniční zatížení za možnou. Nalezení řešení opravy je inženýrskou výzvou (s ohledem na bezpečnost, čas, náklady, údržbu, monitorování). Existují různé názory, do jaké míry a jak obtížný úkol to je.“

„Prezentované konstatování Technického kolokvia o opravitelnosti mostu považujeme za stěžejní výsledek, neboť železniční most je chráněnou kulturní památkou, o níž je vlastník či správce podle zákona o státní památkové péči povinen řádně pečovat,“ uvedl prof. Václav Girsa, prezident ČNK ICOMOS.

„Nahrazení mostu novotvarem za takové okolnosti nepřichází v úvahu. Vyzýváme proto Správu železnic, aby dostála povinnosti, kterou ji kladou platné zákony a železniční most opravila,“ dodal Girsa. Komitét už dříve uvedl, že jediná správná cesta přístupu k památce spočívá v zodpovědném výběru projektanta opravy mostu. Přičemž je třeba požadovat, aby most zůstal stát na svém místě a prošel šetrnou opravou se zachováním maximálního množství původních dílů. „Opětovně připomínáme, že se jedná o kulturní památku, součást pražské památkové rezervace pod ochranou UNESCO,“ dodal Girsa.

Ve svém závěrečném vyjádření v rámci technického kolokvia pro ministra dopravy Martina Kupku shrnul profesor Eugen Brühwiler situaci takto: „Stávající nýtovaný železniční most lze i přes jeho špatný stav opravit s ohledem na všechny bezpečnostní požadavky, přiměřené náklady a dobu trvání prací. Je třeba vypracovat realistický projekt opravy, který zahrnuje aplikaci protikorozního nátěru a opravu lokalizovaných míst poškozených korozí. Vzhledem k naléhavosti by práce měly být zahájeny okamžitě, přičemž během prací by měla být zachována jedna železniční trať v provozu. Výměna mostu, a tedy výstavba nového mostu podle vítězného projektu soutěže na nový most tedy není nutná. Oprava stávajícího mostu umožňuje rychlý zásah a nabízí nejmenší rizika z hlediska bezpečnosti plánování a respektování kulturních hodnot. V projektovém týmu je nutné nové smýšlení, které si zřejmě vyžádá změnu v tomto týmu.“

Projektový tým, který doposud pro Správu železnic připravoval projektovou dokumentaci k opravě mostu (Projekt modernizace trati Praha Hl.n – Praha Smíchov, spolufinancovaný EU), byl tvořen společnostmi SUDOP Praha, Metroprojekt a SUDOP EU (ing. Martin Vlasák, ing. Michal Mečl, ing. Tomáš Martinek).

ČNK ICOMOS se plně ztotožňuje se závěry a doporučeními profesora Eugena Brühwilera, který v oboru oprav ocelových nýtovaných mostních konstrukcí disponuje nezpochybnitelnou odbornou erudicí světové úrovně. „Vyzýváme všechny zúčastněné, aby to už konečně začali respektovat, a pustili se do reálných kroků k opravě Vyšehradského železničního mostu,“ uzavřel Girsa.

 

reklama

autor: Tisková zpráva

nálepkování

Čemu pozitivnímu podle vás přispívá to věčné nálepkování? Vaše vláda a Vy nevyjímaje, dost často nálepkuje demostranty. Proč? Co tím získáváte?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Česká obchodní inspekce: Nebezpečný vánoční řetěz ve tvaru stromu

16:44 Česká obchodní inspekce: Nebezpečný vánoční řetěz ve tvaru stromu

Česká obchodní inspekce zjistila, že na tuzemském trhu je vánoční světelný řetěz ve tvaru stromu, kt…