ČSÚ: Výroba drůbežího a vepřového masa se v prvním čtvrtletí zvýšila

10.5.2021 1:30 odp.

V 1. čtvrtletí 2021 se meziročně zvýšila výroba masa o 2,2 % na 113 329 tun, z toho nejvíce vzrostla výroba drůbežího (42 189 tun; +4,4 %). Vepřového masa bylo vyrobeno 53 248 tun (+2,3 %) a hovězího 17 843 tun (-3,0 %).

ČSÚ: Výroba drůbežího a vepřového masa se v prvním čtvrtletí zvýšila
Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

Ceny zemědělských výrobců jatečných zvířat byly ve srovnání prvním čtvrtletím roku 2020 nižší u skotu o 2,6 %, u prasat dokonce o 30,5 %, zatímco ceny jatečných kuřat placené chovatelům se mírně zvýšily (+1,9 %). Přímý nákup mléka meziročně klesl na 754 224 tis. litrů (-4,2 %). Zemědělci prodávali mléko v průměru za cenu 8,78 Kč/l, tj. meziročně o 1,2 % nižší.

„Situace v produkci masa byla v 1. čtvrtletí relativně příznivá. Rostla výroba drůbežího a vepřového masa. Hovězího se vyrobilo meziročně méně. Kvůli ptačí chřipce však výrazně poklesly stavy drůbeže, zejména kachen. Dále pokračoval strmý pokles cen jatečných prasat,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky.

tabulka

Porážky a výroba masa

V 1. čtvrtletí 2021 bylo na jatkách poraženo 58,0 tis. ks skotu, tj. meziročně o 2,2 % méně; z toho bylo 24,1 tis. býků (-0,7 %), 24,9 tis. krav (-4,8 %) a 6,9 tis. jalovic (+0,2 %). Výroba hovězího masa meziročně klesla na 17 843 tun (-3,0 %).

Porážky prasat za 1. čtvrtletí se meziročně zvýšily na 571,2 tis. ks (+1,8 %). Vepřového masa se vyrobilo 53 248 tun (+2,3 %).

Podle statistického šetření Ministerstva zemědělství ČR bylo v tomto čtvrtletí na jatkách poraženo 64 951 tun drůbeže, což představuje výrobu 42 189 tun drůbežího masa (+4,4 %).

graf

Stavy skotu, prasat a drůbeže

Podle statistického zjišťování Soupis hospodářských zvířat bylo v České republice na konci 1. čtvrtletí chováno 1 406,4 tis. ks skotu, tj. o 0,2 % více než ke stejnému datu v loňském roce. Meziročně stabilní stavy byly zaznamenány i v dílčích kategoriích: skot do 1 roku (+0,1 %), dojené krávy (-0,3 %), ostatní krávy (+0,5 %), mírné zvýšení stavů býků ve výkrmu (+3,6 %) a naopak mírné snížení u zapuštěných jalovic (-1,4 %).

Stavy prasat dosáhly 1 518,4 tis. ks, meziročně byly mírně vyšší (+1,3 %). Podobně se zvýšily i stavy prasat ve výkrmu (+1,4 %), a to nejvíce v kategorii nad 110 kg (+8,1 %). Ke zvýšení došlo i u stavů prasnic, a to na 90,5 tis. ks (+3,2 %).

Stavy drůbeže byly na konci čtvrtletí meziročně nižší o 1,8 % a čítaly 23 808,5 tis. ks, z toho bylo 8 148,6 tis. slepic (-4,2 %) a 11 374,7 tis. kuřat na výkrm (-2,9 %). Na poklesu stavů drůbeže, zvláště kachen (-23,9 %), se výrazně podílela opatření proti šíření ptačí chřipky.

graf

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat

Ceny výrobců jatečného skotu se meziročně snížily o 2,6 %, z toho ceny jatečných býků se držely téměř na stejné úrovni -0,4 %, ceny jatečných krav klesly o 4,9 % a jatečných jalovic o 4,5 %. Chovatelé prodávali jatečné býky za průměrnou cenu 45,69 Kč/kg v živém nebo 83,15 Kč/kg v jatečné hmotnosti.

V cenách jatečných prasat pokračoval meziroční propad (-30,5 %) i v 1. čtvrtletí 2021 až na průměrných 25,30 za kg živé hmotnosti nebo 32,89 Kč za kg v mase. Za prasata prodaná v tomto čtvrtletí dostali zemědělci o 1,88 Kč za kg jatečné hmotnosti méně než ve čtvrtletí předcházejícím.

Naopak u cen jatečných kuřat bylo zaznamenáno mírné meziroční zvýšení (+1,9 %). Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti v průměru za 23,26 Kč za kg v živém.

graf

Pohyb zboží přes hranice – živá zvířata a maso

Podle předběžných výsledků statistiky pohybu zboží přes hranice[1]) v 1. čtvrtletí 2021 se obrat vyjádřený v množství zvířat pro komodity živý skot a prasata meziročně zvýšil, zatímco u živé drůbeže poklesl.

Živého skotu se vyvezlo 54,8 tis. ks (+15,1 %), z toho bylo 17,1 tis. ks (+8,2 %) určeno k porážce a 35,1 tis. ks (+24,0 %) skotu k dalšímu chovu. Vývoz telat se meziročně zvýšil o 8,8 %, vývoz mladého skotu se zvedl o 57,9 %. V obou kategoriích se vyvezlo o 5,8 tis. ks více než ve stejném období vloni. I když vývoz živého skotu výrazně převyšoval nad jeho dovozem, jatečných býků se dovezlo o třetinu více. Živý skot se dovážel ze Slovenska a Maďarska; vyvážel se do Rakouska, Německa (do obou zemí skot k porážce) a Turecka (skot k dalšímu chovu). Cílovou zemí pro telata bylo Španělsko.

Pohyb zboží přes hranice u komodity živá prasata zaznamenal meziročně vyšší přebytek způsobený sníženým dovozem a zvýšeným vývozem, což platí i samostatně pro obě významné kategorie – selata a jatečná prasata. Za 1. čtvrtletí se dovezlo 22,4 tis. selat (-5,6 %), vyvezlo se jich 44,0 tis. (+5,8 %). Vykrmených prasat k porážce se vyvezlo 75,8 tis. (+14,1 %), jejich dovoz byl zanedbatelný. Živá prasata se dovážela z Dánska, Německa a Slovenska, vyvážela se hlavně na Slovensko, do Maďarska, Německa a Polska.

V pohybu zboží přes hranice u komodity jednodenní mláďata drůbeže došlo k meziročnímu snížení obratu o pětinu; bylo vyvezeno 21,8 mil. ks (-19,3 %) a dovezeno 0,8 mil. ks; (-58,6 %). Počet jednodenních kuřat nosného i masného typu využitelný k zabezpečení obvyklé potřeby pro tuzemský chov se však výrazně nezměnil. Vývoz jatečných kuřat a slepic se zvýšil na 4 222 tun (+26,2 %). Partnery pro dovoz živé drůbeže zůstaly Německo, Maďarsko a Slovensko; vývozy směřovaly na Slovensko, do Polska, Německa a Rumunska.

Záporná bilance pohybu zboží přes hranice1) u komodity maso se meziročně zlepšila u všech tří druhů, nejvíce u drůbežího.

Hovězího masa bylo dovezeno 7 923 tun (-18,4 %) a vývoz klesl na 2 652 tun (-27,7 %). Dovozy hovězího masa pocházely nejvíce z Polska, Nizozemska a Německa. Vývozy směřovaly především na Slovensko, do Polska a Nizozemska.

Dovoz vepřového masa se mírně snížil na 67 266 tun (-1,4 %), jeho vývoz se navýšil na 8 561 tun (+5,1 %). Vepřové se dováželo tradičně z Německa a Španělska, ale také z Polska a Belgie; vyváželo se většinou na Slovensko. Drůbežího masa se dovezlo 25 275 tun (-13,1 %), vývoz vzrostl na 3 998 tun (+15,6 %). Více než polovina drůbežího masa se dovezla z Polska, navýšil se podíl Maďarska. Vývozy směřovaly na Slovensko, do Německa a Rakouska.

graf

Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka

Podle statistického šetření MZe bylo v 1. čtvrtletí nakoupeno od tuzemských producentů 754 224 tis. litrů mléka (-4,2 %), z toho nákup mlékáren činil 653 762 tis. litrů (-0,3 %).

Ceny zemědělských výrobců mléka se meziročně mírně snížily (-1,2 %). Průměrná cena litru mléka jakostní třídy Q byla 8,78 Kč.

Pohyb zboží přes hranice – mléko a mléčné výrobky

Ve sledovaném období se dovezlo 64,8 tis. tun (-4,5 %) mléka a mléčných výrobků, vyvezlo se jich 258,2 tis. tun (-7,6 %). Výrazný přebytek pohybu zboží přes hranice1) u komodity mléko a mléčné výrobky se meziročně snížil, a to především v důsledku nižšího vývozu mléka a smetany (-11,5 %), které tvoří nejvýznamnější část obchodu. Na -9 420 tun se mírně snížil schodek u sýrů a tvarohu. Kladná bilance u zakysaných mléčných výrobků se snížila na 5 523 tun. Ke změně ze záporného na kladné saldo (+4 565 tun) došlo meziročně u syrovátky. Mléko a mléčné výrobky se dovážely nejvíce z Německa, Polska a Slovenska. Vývozy směřovaly především do Německa, na Slovensko a do Itálie.

Poznámky:
Publikované údaje (s výjimkou statistiky pohybu zboží přes hranice) jsou definitivní.
[1]) Údaje za pohyb zboží přes hranice se zeměmi EU (Intrastat) nezahrnují transakce realizované osobami, které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovaní příslušného směru v Intrastatu nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou odeslání nebo přijetí pod prahem 12 mil. Kč.

Související publikace:
Porážky hospodářských zvířat ZDE
Soupis hospodářských zvířat ZDE

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Martin Exner byl položen dotaz

Dotaz

Vážený pane poslanče, po přečtení níže uvedeného článku, si dovoluji obrátit se na vás s následujícím dotazem. Píšte tam, že nás nás Rusko snaží zmanipulovat atd. My i mí přátelé nic takového nevidíme, sledujeme zprávy na čských tel. stanicích, posloucháme Radiožurnám, Country rádio, pohybujeme se ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Pardubický kraj: Muzeum vylepšilo zámeckou hlásku, uvidíte proměnu města a okolní krajiny

22:30 Pardubický kraj: Muzeum vylepšilo zámeckou hlásku, uvidíte proměnu města a okolní krajiny

Nový pohled na Pardubice se otevírá návštěvníkům věže zdejšího zámku. Samotný výhled z hlásky se nez…