Celní správa: Žádosti o vrácení DPH u zásilek nízké hodnoty z důvodu neuvedení čísla IOSS

05.03.2022 13:20 | Tisková zpráva

Při dovozu zásilek nízké hodnoty (do 150 EUR) se objevují případy, kdy fyzické osoby nakoupily na zahraničních platformách (eshopech) zboží, přičemž zaplatily spolu s cenou zboží i DPH (týká se zvláštního celního režimu jednoho správního místa pro dovoz, dále jen „IOSS“). Následně při celním řízení příjemce zboží, případně jeho zástupce, neuvedl IOSS číslo do celního prohlášení. Díky tomu byla dovozci vyměřena DPH, protože nebyla splněna podmínka pro osvobození od DPH.

Celní správa: Žádosti o vrácení DPH u zásilek nízké hodnoty z důvodu neuvedení čísla IOSS
Foto: CS ČR
Popisek: Celní správa ČR, logo

V případě, že se příjemce zboží bude dožadovat vrácení DPH, protože ji de-facto zaplatil dvakrát, může tak učinit pouze u platformy (eshopu), kde zboží nakoupil.

Podrobnější vysvětlení výše uvedeného postupu:

Podmínky pro osvobození dováženého zboží od DPH, u kterého byla DPH již zaplacena pomocí zvláštního režimu jednoho správního místa pro dovoz, jsou stanoveny § 71 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) takto:

„Od daně je osvobozen dovoz zboží, pokud je
       a) daň při prodeji dovezeného zboží na dálku přiznána v dovozním režimu zvláštního režimu jednoho správního místa a
       b) v celním prohlášení ve věci propuštění tohoto zboží do celního režimu volného oběhu uvedeno daňové evidenční číslo pro účely dovozního režimu zvláštního režimu jednoho správního místa“.

Anketa

Prožije český národ na území svého státu rok 2022 v míru?

52%
36%
12%
hlasovalo: 38468 lidí

Aby bylo možné přiznat osvobození od DPH podle tohoto ustanovení, musí být splněny obě podmínky kumulativně (společně).

První podmínkou pro osvobození od DPH je použití systému IOSS při výběru částky DPH, která vznikla v souvislosti s prodejem dovezeného zboží na dálku. Subjekt musí dovezené zboží elektronicky objednat u zahraniční společnosti (provozovatele e-shopu), která je registrována v systému IOSS. Prodejní cena musí obsahovat nejen cenu vlastního zboží, ale i hodnotu DPH.

Druhou podmínkou pro osvobození od DPH v případě použití § 71 odst. 8 zákona DPH je uvedení daňového evidenčního čísla pro účely dovozního režimu zvláštního režimu jednoho správního místa (dále jen „číslo IOSS“) v celním prohlášení, kterým se navrhuje propuštění dovezeného zboží do celního režimu volného oběhu. Aby byla tato podmínka splněna, musí být číslo IOSS uvedeno v celním prohlášení nejpozději v okamžiku, kdy je toto celní prohlášení v souladu s čl. 170 celního kodexu Unie podáno celnímu úřadu. Pokud číslo IOSS v podaném celním prohlášení nebylo uvedeno, není splněna druhá podmínka pro možnost uplatnění osvobození od DPH uvedená v § 71 odst. 8 zákona o DPH.

O skutečnosti, že musí být číslo IOSS uvedeno v celním prohlášení již v okamžiku jeho podání, svědčí i znění článku 143 odst. 1 písm. ca) směrnice Rady 2006/115/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice k DPH“), který byl do právního systému České republiky transponován právě § 71 odst. 8 zákona DPH. Čl. 143 odst. 1 písm. ca) směrnice k DPH uvádí, že od DPH je osvobozen „dovoz zboží, kdy má být DPH přiznána ve zvláštním režimu podle hlavy XII kapitoly 6 oddílu 4 a kdy bylo příslušnému celnímu orgánu v členském státě dovozu nejpozději při předložení dovozního prohlášení poskytnuto osobní identifikační číslo pro DPH přidělené podle článku 369q dodavateli nebo zprostředkovateli, který jedná na účet dodavatele, pro účely využití zvláštního režimu“. Citované ustanovení směrnice k DPH přímo uvádí, že číslo IOSS musí být v celním prohlášení uvedeno nejpozději do okamžiku podání celního prohlášení, kterým je navrženo propuštění dovezeného zboží do celního režimu volný oběh. Jakýkoliv pozdější návrh na doplnění číslo IOSS do celního prohlášení, potažmo po propuštění zboží návrh na doplnění údajů uvedených v rozhodnutí v celním řízení, kterým bylo předmětné zboží propuštěno do celního režimu volného oběhu, nemůže mít za následek, že bude naplněna druhá podmínka, která je stanovena pro osvobození od DPH podle § 71 odst. 8 zákona o DPH.

Na základě výše uvedeného výkladu není možné subjektům následně po propuštění zboží přiznávat osvobození od DPH z důvodu zaplacení DPH pomocí systému IOSS.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Mgr. Lucie Potůčková byl položen dotaz

Pravda

Dobrý den, Okamura mluví často mimo, věci překrucujeazkresluje, jakse mu hodí, ale ohledně jeho výroku na adresu Pekarové, nepřekroutila jste je Vy? On přece nemluvil o ženách či matkách obecně a je pravda, že když někdo nemá děti, spoustu věcí třeba neví,protože nemůže, ale to přeci není urážka, al...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Úřad vlády: Na Pražském hradě jednali představitelé evropských zemí o bezpečnostních a ekonomických problémech kontinentu

22:54 Úřad vlády: Na Pražském hradě jednali představitelé evropských zemí o bezpečnostních a ekonomických problémech kontinentu

Otázky udržení míru, stability, energetické bezpečnosti a současné ekonomické situace byly hlavními …