Církev rozvíjí Nemocnici Žižkov a rozšiřuje zdravotní péči pro Prahu

21.01.2021 10:18

Katolická církev v Česku provozuje pět nemocnic. Nemocnice sv. Kříže Žižkov v Kubelíkově ulici v Praze 3 je nejmladší z nich. Do modernizace během dvou let plánuje proinvestovat 40 milionů korun. Rozšiřuje počet specializovaných ambulancí a poskytuje ošetřovatelskou a následnou péči s charismatem církevní nemocnice.

Církev rozvíjí Nemocnici Žižkov a rozšiřuje zdravotní péči pro Prahu
Foto: Nemocnice sv. Kříže Žižkov
Popisek: Nemocnice sv. Kříže Žižkov

Církev a zdravotnictví, spojení, které katolická církev v Česku bude rozvíjet stále více. V současnosti vlastní a provozuje pět nemocnic v Česku. Tři v Praze, po jedné v Kroměříži a ve Vizovicích. Před třemi lety dokonce podala nabídku na převzetí městské nemocnice v Litoměřicích.

Anketa

Zachrání nás vakcína proti covidu-19?

27%
73%
hlasovalo: 10416 lidí

Péče o nemocné k církvi patří po mnoho staletí. O znovunabytí důvěry a přesvědčení veřejnosti, že může být dobrým vlastníkem i poskytovatelem zdravotní péče, se snaží především po církevních restitucích.

Pro církev jsou zakládání, provozování a rozvoj zdravotnických zařízení přirozené.

Pět nemocnic v Česku

Katolická církev v Česku provozuje díky řeholním kongregacím pět církevních nemocnic: Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze 1, Nemocnici svaté Alžběty Na Slupi v Praze 2, Nemocnici Milosrdných sester sv. Vincence de Paul v Kroměříži, Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích a Nemocnici sv. Kříže Žižkov v Praze 3.

Nemocnice Žižkov je nejmladší nemocnicí v Praze a zároveň ukázkou toho, jaký přínos církev může mít pro rozvoj českého zdravotnického systému. V roce 2019 (po 70 letech) se provoz nemocnice na Žižkově vrátil do rukou církve, konkrétně řádu Milosrdných sester sv. Kříže a společnosti Curafides.

„Jsou aktivity, které církev dotuje, jelikož je považuje za přínosné a za službu lidem,“ říká ředitel Nemocnice Žižkov Tomáš Krajník a poukazuje na rozdíl mezi majitelem čistě soukromým a církevním, přestože i církev pro provozování zdravotní péče založila obchodní společnosti.

Ukázka rozdílného přístupu komerčního soukromníka a církevního majitele je vidět na Nemocnici Žižkov.

Zanedbaná a podinvestovaná budova, špatná image, nerozvíjení služeb. To byl stav do roku 2019. Od roku 2020 nemocnice na Žižkově prochází bouřlivou proměnou a modernizací. „Od majitelů cítím velkou podporu v projektech směřujících ke zvýšení komfortu péče a její kvality,“ říká Tomáš Krajník.

Nemocnice sv. Kříže Žižkov chce rozvíjet následnou a rehabilitační péči a zároveň vybudovat portfolio odborných ambulancí specialistů, kteří rozšíří nabídku v Praze. A to se daří.

Ambulance v Nemocnici Žižkov

Nemocnice v Kubelíkově ulici v Praze 3 nabízí v ambulantní části několik specializovaných ordinací: hepatogastroenterologii, ambulantní centrum pro choroby plicní, kardiologii, interní, interní s kardiologickou poradnou a chirurgii.

Navíc v nemocnici je k dispozici RTG a sonografické pracoviště, laboratoř s odběry krve, nutriční a stomická poradna.

Oddělení lůžkové péče prochází modernizací

Základem nemocnice je dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče. Oproti obdobným zařízením městského, krajského či soukromého charakteru Nemocnice sv. Kříže Žižkov se opírá o řádové sestry. To této péči dává jiný rozměr.

Majitelem budovy a spolumajitelem provozu nemocnice je řád Milosrdných sester sv. Kříže a k charismatu pomoc nemocným odedávna patří.

"Oddělení lůžek následné péče poskytuje léčebnou, komplexní ošetřovatelskou, rehabilitační a psychosociální péči pacientům, kteří vyžadují delší pobyt ve zdravotnickém zařízení po odléčení na akutním lůžku," říká ředitel nemocnice Tomáš Krajník.

Oddělení prochází postupnou rekonstrukcí a modernizací, vznikají i nadstandardní pokoje. Nemocnice pořizuje nové vybavení, včetně polohovacích postelí a diagnostických přístrojů.

Rozvoj rehabilitace v následné péči

Nemocnice sv. Kříže Žižkov se stará zejména o pacienty po úrazech, operacích, cévních mozkových příhodách, pacienty dementní, se stavy zmatenosti, imobilní, inkontinentní, s nutností výživy enterální sondou, i pacienty v terminálním stádiu onemocnění.

Doporučení k pobytu v léčebně musí být stvrzeno ošetřujícím lékařem v nemocnici po proběhlé hospitalizaci, nebo praktickým lékařem, u kterého je pacient zaregistrován. S tímto ochotně poradí sociální pracovnice a lékaři Nemocnice sv. Kříže Žižkov.

"Plánujeme především posílení rehabilitace a nácviku denních činností pacientů tak, aby se mohli co možná nejdříve vracet k běžným činnostem a do svého domácího prostředí," říká ředitel Nemocnice sv. Kříže Žižkov Tomáš Krajník.

"Věnujeme se aktivnímu ošetřovatelství, zaměřenému nejen na fyzickou stránku člověka, ale i na jeho kognitivní funkce a plnění duchovních potřeb. Jsme nemocnicí provozovanou katolickou církví, mezi ošetřovatelským personálem máme i řádové sestry. Velmi dobře doplňují náš civilní personál a často jsou pro nás motivací. Nemocnice má vlastní kapli."

Církev jako vhodný partner

Církev hledá optimální model řízení a správy nemocnic. V současnosti je decentralizovaný a každá z nemocnic má vlastní manažerský tým, který stanovuje strategii. Mezi církevními nemocnicemi tak vzniká soutěž s cílem zdravotní péči rozvíjet. Z toho může těžit pacient.

Zároveň je církev vhodným partnerem pro města, která nejsou schopna či ochotna financovat vlastní nemocnice. Města se často obracejí na soukromé společnosti nebo holdingy a zapomínají na to, že významnou součástí českého zdravotnického systému může a chce být i katolická církev. „Hlavní je pacient, ne zisk,“ říká Tomáš Krajník z Nemocnice Žižkov.

Zároveň připomíná, že církevní nemocnice poskytují péči financovanou z veřejného zdravotního pojištění a směrovat ji do nadstandardu za úplatu není primárním cílem.

reklama

autor: komerční tisková zpráva

Ing. Jozef Síkela byl položen dotaz

ceny energií

Můžete už konečně jasně říci, o kolik nejen příští rok, ale i do budoucna, porostou ceny energií. Vy totiž stále tvrdíte, že to bude maximálně v řádu jednotek procent, ale kdykoliv není spřízněn z vládou, a tím nemyslím jen opozici, ale třeba i odborníky, energetický úřad tvrdí, že to bude řádově ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

DPP a odborové organizace se dohodly na dodatku ke kolektivní smlouvě

13:07 DPP a odborové organizace se dohodly na dodatku ke kolektivní smlouvě

Vedení Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) a všechny odborové organizace působící v DPP podepsaly …