CzechInvest pomohl zrodu Českého bateriového klastru, který akceleruje rozvoj oboru baterií v ČR

23.02.2023 13:30 | Tisková zpráva

Agentura CzechInvest přispěla svým know-how ke vzniku Českého bateriového klastru, který uspořádal v polovině prosince svou první výroční schůzi.

CzechInvest pomohl zrodu Českého bateriového klastru, který akceleruje rozvoj oboru baterií v ČR
Foto: Hans Štembera
Popisek: Vchod do Czechinvest

Jde o první v Česku působící zájmové sdružení tohoto typu propojující veřejnou, akademickou i privátní sféru na poli výzkumu, vývoje a osvěty celkového řetězce navázaného na baterie. 

Anketa

Kvitujete postup vlády Petra Fialy ve věci války na Ukrajině?

2%
96%
hlasovalo: 48119 lidí

Produkce baterií je jedna ze stěžejních oblastí pro budoucí přechod k bezemisní ekonomice a s tím související rozvoj elektromobility i využití zdrojů obnovitelné energie. Zvláště pro českou ekonomiku, v které je automobilový průmysl tradičně silně zastoupen, je téma rozvoje elektromobility a snižování energetické náročnosti ekonomiky klíčové. V reakci na potřebu podpory vývoje a produkce baterií byl v červnu roku 2022 založen Český bateriový klastr. Ten sdružuje zástupce firem, univerzit ale i institucí v oblastech navázaných na hodnotový řetězec spojený s produkcí baterií, tedy od těžby materiálů přes výrobu baterií a jejich aplikace, až po jejich recyklaci. Cílem klastru je hlavně rozvoj nových technologií, spolupráce v jednotlivých oblastech výroby a použití baterií.

„CzechInvest má bohatou zkušenost s klastry díky projektu Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3. Provedli jsme několik hloubkových šetření, ze kterých vzešel jasný potenciál pro vznik klastru v této oblasti. Český bateriový klastr je propojením soukromého, vědeckovýzkumného a státní sektoru. CzechInvest od jeho založení pokračuje v jeho podpoře, přičemž využívá svého unikátního know-how v oblasti podpory inovativního podnikání, lákání přímých zahraničních investic i práce s talentem. Vnímáme obrovský potenciál přesahu jednotlivých aktivit všech aktérů,“ uvedl Filip Krůta, specialista na klastry z agentury CzechInvest.

CzechInvest zorganizoval několik setkání, ze kterých vzešel základ pro založení Českého bateriového klastru třemi subjekty – Vysokým učením technickým v Brně jako zástupcem univerzit, EVC Group s.r.o. jako zástupcem MSP a Kovohutěmi Příbram nástupnická, a. s. jako zástupcem velkých firem. Jednou z prvotních činností klastru bylo zmapování současného stavu v oblasti výroby, vývoje a výzkumu a potřeb jednotlivých oslovených subjektů z řad malých/středních a velkých firem, startupů a univerzit. Cílem klastru je spolupráce subjektů triple helixu (stát, věda a výzkum, soukromý sektor) po celé délce hodnotového řetězce při aplikací technologií v praxi.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Miroslav Balatka byl položen dotaz

Proč až teď?

Ptáte se, proč stávka probíhá až teď. Napadlo vás třeba, že je to proto, jak se vláda chová? Že lidé čekali, že bude problémům čelit, že o nich povede diskuzi, ale ukazuje se, že tato vláda je úplně mimo a navíc arogantní. Vždyť proti ní stávkují i bývalý chartisté. A třeba premiér teprve nedávno zj...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Svaz pacientů ČR je na straně zdravotníků

13:21 Svaz pacientů ČR je na straně zdravotníků

Prohlášení Svazu pacientů ČR ke sporu nemocničních lékařů s Vládou ČR