Dokument o záchraně kostela Nalezení sv. Kříže v Litomyšli představen na veletrhu Monumento Salzburg

03.02.2016 16:57

Piaristický kostel Nalezení sv. Kříže v Litomyšli patří k nejvýznamnějším barokním památkám Pardubického kraje. V loňském roce byla dokončena několikaletá obnova kostela a restaurování mobiliáře, které představuje nejrozsáhlejší akci restaurování historického interiérového vybavení v Pardubickém kraji.

Dokument o záchraně kostela Nalezení sv. Kříže v Litomyšli představen na veletrhu Monumento Salzburg
Foto: red
Popisek: Národní památkový ústav

Průběh restaurátorských prací a procesy v restaurátorských dílnách zachycuje unikátní dokument Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích, který byl po několika promítáních v Čechách představen v sobotu 30. ledna rovněž na mezinárodním veletrhu v rakouském Salzburgu.

Mezinárodní odborný veletrh Monumento se konal v salcburském Messezentru mezi 28. a 30. lednem a zúčastnilo se jej na 180 vystavovatelů. Vedle odborníků a vědců z Rakouska, Německa, Švýcarska, Slovinska, Maďarska a dalších zemí zde vystavovaly také soukromé firmy specializované na technologie užívané při péči o památky. Národní památkový ústav měl na veletrhu vlastní prezentační stánek. Odborníci z NPÚ při této příležitosti také představili výsledky své práce během odborných debat a přednášek. V rámci hlavního programu byl rovněž představen dokumentární film pardubického pracoviště NPÚ Piaristický kostel Nalezení sv. Kříže v Litomyšli. Záchrana a restaurování interiéru, jehož autorem je dokumentarista a kameraman Petr Horák.

Dokument přibližuje nejen průběh a techniky restaurování mobiliáře, jež se uskutečnilo v letech 2011–2015, ale odhaluje rovněž procesy probíhající v restaurátorských dílnách. Stav kostela, na jehož stavbě a výzdobě se podíleli známí umělci G. B. Alliprandi, F. M. Kaňka, M. B. Braun a další, v minulosti negativně poznamenaly požáry, vandalské zásahy i postupné chátrání stavby. V polovině 20. století byl dokonce konstatován havarijní stav. Vzhledem k těmto okolnostem byl poté kostel po dlouhá léta veřejnosti nepřístupný. Jeho vnitřní vybavení bylo rozebráno a uloženo přímo v kostele či v depozitářích. V dokumentu nechybí rozhovory s restaurátory, kteří restaurovali tyto cenné předměty, mj. hlavní oltář, kazatelnu, sochy evangelistů či varhany. Díky časosběrné metodě lze též pozorovat úchvatnou proměnu interiéru kostela během souběžně probíhající generální opravy. V současné době lze dokument zakoupit ve formě DVD přímo u pardubického územního odborného pracoviště NPÚ nebo přímo v kostele.


Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je naplňovat v Pardubickém kraji poslání odborné instituce památkové péče dané zejména zákonem o státní památkové péči, tzn. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje. Mimo to zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky, podílí se na jejich evidenci, spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií i dalších odborných podkladů ke kulturním památkám a provozuje veřejně přístupnou, odbornou knihovnu. Odborníci z řad zaměstnanců ústavu se rovněž účastní odborných konferencí, seminářů a kolokvií, participují na přednáškách, komentovaných prohlídkách, programech pro školní kolektivy a dalších aktivitách určených pro veřejnost. Další informace najdete na www.npu.cz, respektive http://www.npu.cz/uop-pa/, případně na Facebooku (Pardubičtí památkáři aneb novinky nejen z Příhrádku)

Petr Horák (*1958 v Hradci Králové) je televizní a filmový tvůrce, dokumentarista a kameraman, který před necelými dvaceti lety založil ve Svitavách studio Comvision a později i televizní stanici CMS TV, zaměřenou nejvíce na aktuální dění a historii regionu. Za svůj život vystřídal několik zaměstnání a setkal se s řadou osobností, což jej velmi zásadně ovlivnilo i v jeho nynějším profesním životě. Odborné vzdělání si doplnil ve Škole audiovizuální tvorby, ve třídě pedagogů FAMU, dokumentaristy a režiséra Rudolfa Adlera a kameramana Jiřího Myslíka. Dokument o restaurování piaristického kostela v Litomyšli je sice jeho největším, avšak nikoli prvním počinem z této oblasti. Již v roce 2008 dokončil se svým týmem dokument Cesta kolem zámku s Olbramem Zoubkem, založený původně na několika rozhovorech s tímto svébytným sochařem a restaurátorem. I v tomto záznamu sehrála důležitou roli spolupráce s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Pardubicích.

reklama

autor: Tisková zpráva

premiér

Není to spíš naopak, že jedině pod tlakem dokáže premiér jednat? A když jste u tlaku, máte dojem, že Babiš a vaše vláda zvládla pod tlakem covidu jednat lépe? Vždyť jste svá rozhodnutí měnili jak aprílové počasí

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

JCCR: Toulava nabízí adventní zážitky online i naživo, v e-shopu pořídíte regionální i originální produkty

22:03 JCCR: Toulava nabízí adventní zážitky online i naživo, v e-shopu pořídíte regionální i originální produkty

Vánoční zboží, výrobky regionálních řemeslníků a další produkty, stejně jako originální zážitky. To …