Energetický regulační úřad upozorňuje na nekalé praktiky společnosti Energie pod kontrolou a dalších přidružených subjektů

13.01.2016 15:42

Energetický regulační úřad (ERÚ) zahájil kroky vedoucí k prošetření případu týkajícího se obecně prospěšné společností Energie pod kontrolou (obchodní korporace EPK Trade s.r.o.), které se týkají problémů s dodávkou elektřiny vybraným zákazníkům v různých místech České republiky.

Energetický regulační úřad upozorňuje na nekalé praktiky společnosti Energie pod kontrolou a dalších přidružených subjektů
Foto: ERÚ
Popisek: ERÚ

„Celý případ má podle našeho názoru především trestně-právní rovinu, kdy se do role obětí dostal jak dodavatel energií, společnost Amper Market, a.s., tak koneční spotřebitelé, v tomto případě především obce a jejich příspěvkové organizace. Počet poškozených se počítá ve stovkách a ERÚ považuje celou kauzu za velmi závažnou. Vzhledem k pravděpodobnému opakovanému porušení zákona je současná situace nepřehledná. ERÚ bude aktivně spolupracovat se všemi zúčastněnými stranami a bude v maximální možné míře informovat koncové zákazníky o možnostech dalšího postupu,“ uvedl tiskový mluvčí ERÚ Jiří Chvojka.

Počátkem prosince 2015 se na ERÚ začali obracet zákazníci, kteří uzavřeli smlouvy o dodávkách elektrické energie a zemního plynu s poskytovateli Energie pod kontrolou a EPK Trade ve věci poskytování dodávek komodit.

ERÚ upozorňuje, že společnost Energie pod kontrolou nemá licenci na obchodování s elektřinou nebo plynem, a tedy nemůže napřímo dodávat tyto komodity konečným zákazníkům. V tomto směru je společnost Energie pod kontrolou pouze zprostředkovatelem se složitým smluvním vztahem mezi zúčastněnými stranami. Pokud nemá zákazník aktuálně od 1. ledna 2016 uzavřenou smlouvu o sdružených službách dodávky s dodavatelem elektřiny, hrozí mu v současné době riziko odpojení pro neoprávněný odběr nebo neoprávněnou distribuci.

Současně upozorňujeme, že na základě předběžného opatření okresního soudu v Hodoníně se lze oprávněně domnívat, že ačkoliv jednotliví zákazníci platili za dodávku elektřiny společnosti Energie pod kontrolou, tato společnost pravděpodobně tyto prostředky zadržovala nebo zpožďovala platby, a tedy skutečný dodavatel komodit společnost Amper Market měla právo na odstoupení od smlouvy s Energií pod kontrolou o dodávce elektřiny do odběrných míst zákazníků.

Pro zajištění nepřerušené dodávky elektřiny doporučuje ERÚ všem zákazníkům zmiňovaných společností, aby prověřili své smluvní vztahy a případně si našli nového dodavatele elektřiny pro své odběrné místo. Změna dodavatele je ze zákona bezplatný proces, který v případě zplnomocnění nového dodavatele zákazníkem bude proveden odborně bez velké administrace na straně zákazníka.

„Rádi bychom touto cestou ocenili dosavadní postoj společnosti Amper Market, která i přes vlastní ekonomickou újmu, jež vznikla v důsledku neplnění smluvních povinností ze strany společnosti Energie pod kontrolou zprostředkovávající dodávky elektřiny zákazníkům, dotčeným zákazníkům nepřerušila dodávky elektřiny. Společnost Amper Market mohla v souladu s energetickým zákonem dodávky elektřiny přerušit, upřednostnila však samotné zákazníky a umožnila jim pokračovat v odběru elektřiny do konce roku 2015. Navíc zákazníkům poskytla dostatečnou časovou rezervu a dodala příslušné návrhy na vyřešení problémů s dodávkou,“ uvedl dále J. Chvojka.

Podle jeho slov ERÚ aktivně spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení a předává jim veškeré vyžádané a zjištěné informace o celém případu. ERÚ rovněž zkoumá možnost dalších správních úkonů, jež by pomohly situaci vyřešit.

Výše uvedená záležitost zahrnuje celou řadu pochybností o nekalých praktikách poskytovatelů Energie pod kontrolou, o.p.s., EPK Trade s.r.o. a Energie Pro s.r.o., což potvrzují i informace, které má ERÚ k dispozici o prošetřování orgánů činných v trestním řízení.

Nastalá situace jednoznačně potvrzuje nutnost dodržování nejvyšší míry obezřetnosti v souvislosti s případnými změnami dodavatelů energií, a to i prostřednictvím různých správců, poskytovatelů, zprostředkovatelů nebo energetických poradců.

ERÚ jako nezávislý správní úřad pro výkon regulace v energetice respektuje právo každého zákazníka na bezplatnou volbu a následnou změnu dodavatele energie a ani v rámci volné hospodářské soutěže nemůže pochopitelně doporučovat volbu konkrétního dodavatele energie. V zájmu ochrany zákazníků však doporučuje při uzavírání smluv o dodávkách energie (a sdružených služeb) nejvyšší stupeň obezřetnosti. V tomto směru doporučuje sjednávání přímých forem dodávek u osvědčených dodavatelů energie. Jedním z vodítek mohou být reference ostatních zákazníků a v neposlední řadě také to, zda je dodavatel přihlášen k Etickému kodexu obchodníka:

http://www.eru.cz/cs/informacni-centrum/eticky-kodex-obchodnika.

reklama

autor: Tisková zpráva

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. byl položen dotaz

potíraní dezinformací

Vaše vláda chce neustále bojovat proti dezinformacím, ale zároveň šetříte ve školství. Nemáte dojem, že to nejde dohromady? A co třeba využít peníze na potírání dezinformací a dát je do školství? A co to vlastně ta dezinformace je? Co když se něco jeví jako dezinformace, ale za chvíli se ukáže, že j...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Zoo Plzeň: Lvíčata opustila porodní box

22:02 Zoo Plzeň: Lvíčata opustila porodní box

Samice lva berberského, původem ze Zoo Hannover, přivedla 9. srpna na svět další mláďata; 1 samce a …