Finanční správa: Informace pro klienty Sberbank CZ

02.03.2022 16:34 | Tisková zpráva

Finanční správa reaguje na současnou situaci a zastavila veškerý převod peněžních prostředků ze strany finančních úřadů na účty Sberbank CZ, a. s., kód banky 6800. Uvedené se může týkat například vyplácení přeplatků a kompenzačního bonusu. Zároveň již finanční úřady zaznamenaly situace, kdy poplatník nemůže hradit své daňové povinnosti kvůli faktické nedostupnosti svých finančních prostředků v této bance.

Finanční správa: Informace pro klienty Sberbank CZ
Foto: financnisprava.cz
Popisek: Finanční správa ČR - logo

Změna registračních údajů

Pokud má být poplatníkovi vrácen přeplatek nebo vyplacen kompenzační bonus, je nyní nutné oznámit správci daně změnu čísla bankovního účtu. Poplatník tak může učinit podáním Oznámení o změně registračních údajů (je-li u správce daně registrován), v němž změní či zruší příslušný účet. Pokud již požádal o vrácení přeplatku, pak může doplnit žádost o změnu čísla účtu uvedeného v žádosti pro vrácení vratitelného přeplatku například na dani z příjmů. V případě již podané žádosti o kompenzační bonus je třeba doplnit tuto žádost o změnu bankovního účtu.

Změnu registračních údajů doporučujeme udělat prostřednictvím příslušného formuláře Oznámení o změně registračních údajů dostupného v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu. Jestliže má daňový subjekt zřízenu datovou schránku ze zákona, musí formulář podat elektronicky.

Nedostupné finanční prostředky

Doporučujeme, aby daňové subjekty nedostupnost svých finančních prostředků řešily ve spolupráci s příslušným správcem daně. Jednou z možností je odklad platby daně, o který lze požádat prostřednictvím webové aplikace Finanční správy Žádost o povolení posečkání. Informace k vyplnění žádosti a jejím podmínkám jsou dostupné v informačním letáku ZDE.

Více informací k postupu České národní banky naleznete v tiskové zprávě ČNB: ČNB zahájila kroky k odejmutí licence Sberbank CZ - Česká národní banka (cnb.cz).

Často kladené otázky a odpovědi ČNB najdete na: Co opatření ČNB vůči Sberbank CZ znamená? - Česká národní banka (cnb.cz).

reklama

autor: Tisková zpráva

Radek Koten byl položen dotaz

interpelace

Když vláda nereaguje na vaše interpelace, jaké jsou vaše další možnosti získat odpovědi, pokud nějaké jsou? Myslel jsem, že odpovědět do 30 dnů vláda, respektive tázaný musí ze zákona.A druhá věc, jak víte, že čísla,co vám možná premiér někdy dodá, budou pravdivá?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Český statistický úřad: Meziroční pokles tržeb v maloobchodě zmírnil

7:05 Český statistický úřad: Meziroční pokles tržeb v maloobchodě zmírnil

Meziročně se tržby v maloobchodě v říjnu snížily reálně o 1,4 %, meziměsíčně vzrostly o 0,6 %. Tržby…