Intercolor: Skuteční čeští výrobci nemají důvod si stěžovat

14.03.2016 13:00

Odpověď na článek na zpravy.aktualne.cz „Problémy s maskáči. Kvůli přísným normám jsou vojáci vidět, uniformy perou v savu“

Intercolor: Skuteční čeští výrobci nemají důvod si stěžovat
Foto: Intercolor, a.s.
Popisek: Intercolor, a.s.
reklama

Vážený pane redaktore.

Přiznám se, že jsem tak úplně nevěřil inženýru Štefcovi, když mi popisoval, jak dokážete manipulovat s informacemi a zkreslovat skutečnost. Mohl jste na rovinu říci, že rozhovor se mnou potřebujete jen jako doplněk textu, dopředu připraveného lidmi z České zbrojovky (který již byl v mírných obměnách několikrát publikován).

Z textu článku je i neodborníkovi na první pohled jasné, že jste v záležitostech týkajících se vojenského materiálu naprostý diletant. Ostatně skladba článku působí dojmem, že stejný diletant jste i v žurnalistice, která je, alespoň podle informací dostupných na internetu, Vaší profesí. Text článku totiž na první pohled vypadá, jako by ho psal studentík nějaké střední soukromé školy, který prostě jen plácal páté přes deváté náhodně získané útržky informací, aby splnil zadání, na poslední chvíli se pochlubil panu učiteli hotovou esejí a vysloužil si tak krabičku bonbónů a malou stříbrnou hvězdičku.

Bylo by to až směšné, kdyby upatlaný slepenec nesmyslů, snažící se působit dojmem serióznosti a objektivity, nebyl ve skutečnosti promyšlenou manipulací plnou zlovolných pomluv. Hloupým a nedůvěryhodným pamfletem, snažícím se v očích laické veřejnosti diskreditovat kvalifikované české výrobní firmy, již více než dvacet let vyvíjející a vyrábějící pro potřeby ozbrojených sil materiály a výstroj v kvalitě, odpovídající jejich standardizovaným požadavkům, i státní orgány, jejichž úkolem je tuto kvalitu hlídat a nepřipustit, aby různí kšeftaři dodávali české armádě smrtelně nebezpečné výrobky, poskládané z čínského textilu, barveného pákistánskými dětmi, navrženého technickými neuměteli bez znalostí zásad vývoje sedlářských konstrukcí, sešitého bez jakýchkoliv záruk za kvalitu slovenskými firmičkami bez sebemenších zkušeností s podobnou výrobou, navíc nitěmi, které určitě nejsou nehořlavé. Celé dílo je korunováno z Turecka dodanými balistickými panely a měkkou balistikou neidentifikovatelných vlastností, určených dokonce možná původně bojovníkům tzv. Islámského státu, kterých ovšem v poslední době díky akcím americké a ruské koalice výrazně ubylo. Ukažte mi vojáka, který by se znalostí těchto informací na sebe něco podobného s klidným svědomím oblékl a vystavil se nepřátelské palbě.

Předpokládám, že Vám je to jedno. Svou kvalifikaci „užitečného idiota“ jste již prokázal v mnoha podobných kauzách, kdy Vaše články diskreditovali slušné firmy a jejich majitele v žoldu kšeftařů, dodávajících armádě za drahé peníze šmejd, vydávaný za kvalitní zboží. Vím, že jste si toho vědom, stejně jako jste si vědom toho, že i mně je jasná vaše motivace. Peníze nesmrdí a nějaká etika nebo novinářská čest – kdo by se v době internetu takovými blbostmi zabýval, že?

Naprosto fascinující je Vaše manipulace termínem „výrobce“. „Výrobci si stěžují, že si vojsko na vzor uniforem stanovilo příliš náročné normy“. Nezlobte se, ale jací výrobci? Na tohle si stěžují jen kšeftaři, kterým čínské nebo korejské firmy ukáží materiál, přibližně podobný tomu, který požaduje česká armáda, samozřejmě nesplňující naprosto žádné pevnostní, barevné nebo spektrálně reflektanční vlastnosti a řekne jim „Ber, nebo nech ležet!“. Nekupte to za ty peníze! Koho by zajímalo, že je to šmejd? Podstatné přece je, že je násobně levnější, než ten z České republiky.

Prosím Vás, kdo by se v Číně nebo v Pákistánu zabýval vývojem podle nějakých českých standardů? Kdo by se zajímal o životy nějakých českých vojáků, kteří budou nuceni v těchto šmejdech nasazovat život? Ostatně, kde to Česko vlastně leží, že?

Skuteční čeští výrobci nemají důvod si stěžovat (nemají na to ostatně ani čas, ani energii) a hlavně nepotřebují podvádět a platit si námezdní tlachaly, vyrábějící pro ně stížnosti na v Číně nesplnitelné české standardy. Informujte českou veřejnost, které firmy si konkrétně stěžují, jako jste to učinil v případě naší firmy Intercolor, a.s., nebo v případě firmy Koutný, s.r.o.! Nezaplatila si náhodou ten článek Česká zbrojovka a.s., která nikdy nevyrobila ani jedinou neprůstřelnou vestu (dodavatel nerovná se automaticky výrobce), nota bene vestu splňující české obranné standardy, garantující českým vojákům aspoň nějakou šanci na přežití v případě zásahu střelnou zbraní?

Víte, že zatím žádný český voják po roce 1993 nezemřel v boji díky zásahu střelnou zbraní? Na rozdíl od Italů, Britů nebo Američanů? Ti ostatně již před více než deseti lety zakázali dodávky neprůstřelných vest od výrobců, negarantujících dostatečně splnění jejich národních ochranných standardů? To jim ovšem nebrání tyto ne zcela bezpečné „přebytky“ vyvážet do světa. To ale jen tak na okraj.

Co udělá ministr obrany v případě, že zemřou čeští vojáci díky nekvalitním vestám? V následujícím odkazu se ministerstvo chlubí, kolik ušetřilo finančních prostředků: http://www.lidovky.cz/vybrano-vesty-zGROUlevnily-o-sto-milionu-d8m-/zpravy-domov.aspx?c=A150107_111504_ln_domov_ele

Víte, díky čemu ušetřili? Díky šmejdům „výrobce“ Česká zbrojovka a.s., které ještě nikdy nikdo neviděl. Zbrojovka sice vyrábí kvalitní zbraně, ale o „výrobě“ kvalitních vest se jí ani nesní. Prostě na to nemá ani odborníky, ani výrobní kapacity, ani materiály. A jak přišlo MO na oněch ušetřených 100 milionů korun? Víte to? Já ano. Je to přesně jako v té pohádce o císařových nových šatech. V roli císaře jsou ovšem nazí čeští vojáci. Doslova – od České zbrojovky, jejíž vedení pravděpodobně naletělo podvodníkům stejně jako onen pověstný čínský císař, zatím armáda neviděla ani zblo a samotná zakázka se díky obstrukcím Zbrojovky ještě nezačala ani realizovat. Přitom poslední (!) objednané vesty měla armáda dostat již v listopadu 2015.

Před několika dny proběhl ze strany MO „bleskový“ marketingový průzkum. Doslova a do písmene. Firmy, zabývající se výrobou výstrojního matriálu a jeho komponentů měly „celých“ 24 hodin na přípravu informace, zda a za jak dlouho by byly schopny vyrobit a dodat české armádě součásti vest nebo celé vesty. Přesto prakticky všichni dotázaní dokázali zpracovat reálně zkalkulované odpovědi a odeslali je v termínu na MO. Víte, že v ČR existují minimálně dvě firmy, schopné splnit zakázku resortu obrany na oněch více než 2000 vest během tří měsíců od podpisu smlouvy, při splnění všech požadovaných standardů a za cenu, plně srovnatelnou s cenou České zbrojovky? Předpokládám, že o tomto faktu je již informován i pan ministr. Proč jinak by se ostatně takový průzkum dělal? Jeho výsledky berou vítr z plachet lidem, tvrdícím, že na přípravu a realizaci nové zakázky je potřeba další rok, a proto „musíme počkat, až to ta Zbrojovka dodělá“.

Víte, kdo primárně zajistil vítězství Zbrojovky? Bývalý generál Pavel Bulant. Za ním jde původní rozhodnutí nepředkládat soutěžní vzorky balistických vest pro vojenskou policii. Ten samý generál po celou dobu svého působení na MO přímo i nepřímo bojoval proti standardům maskování a chtěl je zrušit! Proč asi? Chápu, že „…za jistých okolností mohou komplikované a jen těžko dosažitelné technické požadavky na maskování vést k subjektivnímu hodnocení, a tudíž i korupci.". Tomu rozumím. Když jste šikovný obchodník, zajistíte si šmejdový materiál z Číny násobně levnější než z Čech, podstatně levnější šmejdové ušití na Slovensku, šmejdové pancíře a měkkou balistiku z Turecka (výrazně levnější než z Británie nebo z Izraele), a prodáváte za cenu, srovnatelnou s cenami českých výrobců, může být i čím uplácet. Zejména když se ví, koho. Já samozřejmě nevěřím, že se něco takového děje, ale jak říkal pan Bulant, „to subjektivní hodnocení“ může ke korupci vést.

Máte pocit, že maskování má něco společného s jadernou fyzikou (kterou jsem vystudoval)? Na výrok pana Bulanta, který se, podle Vámi citovaných slov „…s neschopností firem splnit  náročné požadavky obranného standardu potýkal několik let", a jehož složitost mu „připomínala jadernou fyziku“, není relevantní reakce. Asi to prostě vidí jinak, než české výrobní firmy, které s těmito standardy problémy nemají a jejichž výrobky jimi požadované parametry naprosto běžně dosahují.

Nezdá se Vám, jako (věřím že) nezaujatému novináři, že jeho výrok je jako z jiné planety? Maskovací vzory AČR 95 lesní a pouštní (i další přesně definované vzory) byly vytvářeny do podoby vojenských norem, tzv.  Českých obranných standardů v rámci několik let trvajícího procesu pod vedením Vojenského výzkumného ústavu v Brně jako garanta za maskování, zástupců armády včetně vojáků od jednotek, zástupců MO i zástupců výrobních a dokonce i některých obchodních firem. Požadované parametry barevnosti, tvaru, velikosti a opakovatelnosti barevných skvrn byly objektivně stanoveny měřením optických vlastností prostředí, ve kterém se vojáci pohybují v rámci bojové činností. Tohle všechno pan Bulant samozřejmě věděl.

Pokud chcete vypadat alespoň trochu seriózně, oslovte výrobce, kteří „to umí“, neboli mají ono pověstné „know-how“. Nechoďte ale do firem, jako Blažek Praha, jehož uniformy také „byly nejlevnější“. Z čínského materiálu nesplňujícího obranné standardy, jejichž šití bylo čínskou stranou „zařízeno“ kdo ví kde. Jak jistě víte, rovněž nedokázal dodat ani jeden kus, protože jihokorejská firma, za kterou se chtěl schovat, se nakonec přiznala, že je pouhým nastrčeným prostředníkem, který se skutečnou výrobou nemá nic společného. Stejně jako v případě neprůstřelných vest, vršil se i v tomto případě jeden podvod na druhý, lež stíhala ještě větší lež a výsledkem bylo, že čeští vojáci byli ještě ošuntělejší, než před slavným vítězstvím této obchodní firmy, která se skutečnou výrobou už dávno nemá moc společného.

Smlouva s firmou Blažek Praha byla po "vzájemné dohodě" ministerstvem obrany zrušena. Zakázka na balistické vesty od České zbrojovky, kde rovněž nebyl v termínu dodán ani jeden kus, je dodnes i přes fatální (doslova a do písmene) zpoždění neuzavřenou kapitolou. Přitom průběh této strategické zakázky je ještě katastrofálnější, než kontrakt MO s firmou Blažek (viz http://www.aktualne.cz/hledani/?query=Firma+Bla%C5%BEek).

Pane Gazdíku, každá moderní armáda nejen v rámci NATO má své národní standardy maskování výstroje. Fakt, že se kvalita materiálu, vlastnosti jeho potisku a balistická ochrana pro výrobu vest od České zbrojovky „nelíbí“ pracovníkům Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti není dáno nějakým jejich zvrhlým smyslem pro estetiku. Naopak, je striktně diktován zájmem zajistit bezpečnost českých vojáků při používání těchto vest v bojových podmínkách, kde na nich může záviset jejich život. Osobně plně podporuji vyjádření náměstka ministra pro vyzbrojování, pana Daniela Koštovala, který odmítá, že by vyrobit vyhovující uniformu bylo nemožné. "Po letitém dohadování, hádkách s výrobci a rušení soutěží jsme společně s našimi dodavateli definovali jasná a splnitelná - jakkoliv přísná - kritéria maskovacího vzoru. Nechápu tedy, proč si teď někteří znovu stěžují," diví se náměstek. Proč a kdo si stěžuje, to jsem již naznačil výše.

Předpokládám, že moji reakci na Váš článek se neodvážíte zveřejnit. Objektivně totiž popisuje neschopnost, nebo možná spíš „neochotu“ některých lidí na resortu obrany cílevědomě nakupovat to, co vojáci skutečně potřebují a rychle se vypořádat s kšeftaři, kteří se snaží armádu oškubat. Ukazuje rovněž fakt, že některé obchodní společnosti nemají zájem dodávat AČR kvalitní výrobky, ale mají zájem jen o vlastní kapsu, a to „za každou zaplatitelnou cenu“.

Co mě jako občana děsí je fakt, že se to projevilo v plné nahotě na jednoduché zakázce, za pár desítek miliónů korun, v době, kdy armáda halasně vyhlašuje budoucí zakázky ve výši desítek miliard. Navíc se to vše děje v situaci, kdy je naše země prokazatelně v ohrožení a její obránci tyto vesty mohou velmi brzy životně potřebovat.

Poznámka závěrem: České zbrojovky a.s. si vážím jako výrobce a dodavatele kvalitních loveckých, policejních i vojenských zbraní jak pro ČR, tak pro zahraničí, včetně náročného trhu v USA. Její působení v této oblasti jako člen AOBP plně podporuji.

S pozdravem

Pavel Růčka,
ředitel Intercolor, a.s. a předseda Sekce pro výstroj při AOBP

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

ÚZSVM navýšil příjem státního rozpočtu o 600 tisíc za prodej pozemku v Čeladné

22:11 ÚZSVM navýšil příjem státního rozpočtu o 600 tisíc za prodej pozemku v Čeladné

Pracoviště ÚZSVM ve Frýdku-Místku prodalo prostřednictvím elektronického aukčního systému pozemek v …