MMR: IROP nabízí sociální bydlení pro uprchlíky z Ukrajiny

06.03.2022 15:40 | Tisková zpráva

S ohledem na probíhající události na Ukrajině se i mezi příjemci projektů sociálního bydlení z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP 2014 – 2020) začala projevovat vlna solidarity, kterou Řídicí orgán IROP jako poskytovatel dotace vítá a podporuje.

MMR: IROP nabízí sociální bydlení pro uprchlíky z Ukrajiny
Foto: MMR
Popisek: Ministerstvo pro místní rozvoj, logo

Konktrétně se objevují nabídky ze strany příjemců projektů sociálního bydlení, že by rádi v sociálních bytech ubytovali uprchlíky z Ukrajiny. Stanovisko Řídicího orgánu IROP k obsazování sociálních bytů osobami postiženými mimořádnými událostmi na Ukrajině lze shrnout následovně.

Pokud bude příjemce chtít sociální byt obsadit osobou/osobami uprchlými z Ukrajiny, které zároveň splňují všechny podmínky pro cílové skupiny dle příslušné výzvy, je situace standardní a jednoduchá, jako v případě jakéhokoli jiného příslušníka cílové skupiny. Jedinou výjimkou je způsob prokazování splnění všech požadavků výzvy (zejména vlastnictví nemovitosti, věk osob užívajících sociální byt, maximální možný příjem v období jednoho roku před podpisem nájemní smlouvy). Pro prokázání splnění těchto podmínek je dostatečná forma čestného prohlášení za osobu/osoby uprchlé z Ukrajiny, ve kterém bude uvedeno, že jsou splněny požadavky na cílovou skupinu ve výčtu dle Specifických pravidel.

Pokud bude příjemce chtít sociální byt obsadit osobou/osobami, u kterých existuje pochybnost, zda splňují výše uvedené požadavky, doporučujeme, aby tento svůj záměr a podmínky konzultoval se svým projektovým manažerem na Centru pro regionální rozvoj České republiky (dále jen Centrum).

Využití bytů podpořených z IROP pro ubytování uprchlíků doporučujeme předem, nebo v nejbližší možné době oznámit projektovému manažeru Centra.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Tisková zpráva

Mgr. Jaroslav Bžoch byl položen dotaz

Co nebo koho považujete za největší hrozbu pro ČR?

Dobrý den, pokud mám správné informace, tak ANO nepodpořilo usnesení, že je pro nás největší bezpečnostní hrozbou Rusko. Zajímalo by mě proč? Jestli si to nemyslíte, co je podle vás pro nás tou největší bezpečnostní hrozbou?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Česká pošta loni výrazně zlepšila své hospodaření

19:15 Česká pošta loni výrazně zlepšila své hospodaření

Ztráta České pošty za minulý rok se oproti roku 2022 snížila téměř o miliardu korun. Procentuálně se…