Ministerstvo zdravotnictví: Nařízení o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací nabude účinnosti 1. července

22.01.2023 10:59 | Tisková zpráva

Dne 1. ledna 2023 vešlo v platnost nařízení vlády č. 433/2022 Sb., které mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Ministerstvo zdravotnictví: Nařízení o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací nabude účinnosti 1. července
Foto: mzcr.cz
Popisek: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Samotný návrh novely nařízení vlády prošel konzultací mezi zástupci resortu zdravotnictví (Ministerstvo zdravotnictví a Národní referenční laboratoř pro komunální hluk) a resortu dopravy (Ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic, Správa železnic a Letiště Václava Havla Praha), následně i se svazy městských a obecních samospráv atp. Novelizované nařízení vlády nabývá své účinnosti dne 1. července 2023.

Novela nařízení vlády reaguje především na zachování rozvoje veřejné infrastruktury se zásadou dodržování ochrany veřejného zdraví před hlukem a řeší komplikované až bezvýchodné situace, které svou povahou způsobují negativní dopad do projektového plánování dopravních staveb včetně jejich následného rozvoje.

Anketa

Přestřelil Babiš billboard „Nezatáhnu Česko do války“?

hlasovalo: 28715 lidí

Nařízení vlády nově vypouští rigidní a prakticky nevymahatelné instituty, zejména institut staré hlukové zátěže, který v mnoha případech vedl k paradoxním stavům, komplikoval projektové plánování a další rozvoj dopravní infrastruktury a povětšinou naplňoval pouze formalistickou dikci nařízení vlády, nežli účinnou ochranu veřejného zdraví před hlukem.

Upouští se od dělení pozemních komunikací do kategorie I. – III. třídy a nově se upravují hygienické limity hluku zvlášť pro „staré“ komunikace vybudované před 1. lednem 2001 se zvýšeným hygienickým limitem a „nové“ komunikace umístěné a povolené rozhodnutím po 31. prosinci 2000. Obdobný systém je založen na principech fungujících již po léta v mnoha členských státech EU.

V případě tramvajové dopravy dochází k bonifikaci hygienického limitu o +5 dB v noční době, jako je tomu u železniční dopravy. Novela nařízení vlády ruší rozlišení hygienického limitu hluku v závislosti na ochranném pásmu dráhy – zavádí tedy jednotný hygienický limit hluku pro železniční dopravu. Princip ochrany veřejného zdraví před hlukem z leteckého provozu se nemění.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Radim Fiala byl položen dotaz

Papaláši

Nemáte dojem, že se vy politici, evidentně SPD nevyjímaje, chováte jako papaláši? Přijde vám etické zvyšovat si platy, když většině lidem klesají, a když ještě k tomu pobíráte náhrady? Navíc podle vás je v pořádku a etické vůči nám lidem, kteří vše platíme z našich daní, pobírat náhrady v plné výši,...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ombudsman: V domovech pro lidi s duševním onemocněním nebo závislostí převládají potřeby zařízení nad potřebami klientů

22:17 Ombudsman: V domovech pro lidi s duševním onemocněním nebo závislostí převládají potřeby zařízení nad potřebami klientů

Návštěvy pracovníků Kanceláře ombudsmana v domovech se zvláštním režimem ukázaly, že život tamních o…