Ministerstvo životního prostředí: Kdo chce novou studnu, většinou průzkumný vrt nepotřebuje

12.10.2018 21:13

Pokud se kvůli včerejší reportáži v hlavním zpravodajství TV Prima obáváte, že vám stavba plánované studny může nesmyslně protáhnout, můžete zůstat klidní.

Ministerstvo životního prostředí: Kdo chce novou studnu, většinou průzkumný vrt nepotřebuje
Foto: Ministerstvo životního prostředí
Popisek: Ministerstvo životního prostředí

Od nového roku (1. 1. 2019) vejde v účinnost novinka v novele vodního zákona. Ta ukládá všem, zejména obcím a městům, případně jednotlivcům, kteří mají zájem o provedení průzkumného hydrogeologického vrtu, povinnost žádat o souhlas vodoprávní úřad. Týká se to tedy pouze těch, kteří potřebují zjistit vydatnost potenciálního vodního zdroje, který by např. mohl zásobovat obyvatele pitnou vodou, nebo mají pozemek na úplné samotě, kde není jisté, že nějaký zdroj vody je.

Pro ty, kteří plánují stavbu nové studny, se vůbec nic nemění, tedy ani navýšení administrativy a další zavalení vodoprávních úřadů nehrozí. O studnu se dále bude žádat standardní cestou, tedy přes udělení povolení k její stavbě a o povolení odběru podzemní vody.

Studny načerno se množí, sousedských sporů přibývá

Novinka v podobě udělování souhlasu k průzkumným hydrologickým vrtům se do novely vodního zákona dostala na základě podnětu ombudsmanky. Doposud se stávalo, že někteří lidé, kteří si chtěli pořídit zdroj vody, de facto obcházeli zákon a nechali si vybudovat průzkumný hydrogeologický vrt, na který se v současné době nevztahují žádné povolovací procesy, a pak takový vrt zcela nezákonně používali dál „jako studnu“ a odebírali z ní bez povolení (které ani nelze k tomuto vrtu vydat) vodu.

Obešli tím mj. povolovací proces na vodní dílo, konkrétně studnu, jehož součástí je územní rozhodnutí, k němuž se mohou vyjadřovat třeba sousedé, kteří teoreticky mohou stavbou nové studny přijít o vodu ve své studni.

Novinka v zákoně chrání poctivé majitele studní a vodu v nich

Studny "načerno" jsou totiž předmětem množících se sousedských sporů o vodu. Prokázat jednoznačnou vinu v následných soudních sporech je téměř nemožné a ani náhrada škody vodu do studny nevrátí. Právě pro ochranu lidí, kteří legálně provozují svou studnu, a díky nelegální aktivitě nepoctivým sousedům jim z ní začala mizet voda, jsme toto zapracovali do legislativy.

Proto, aby v tomto nevznikaly další dezinterpretace novely vodního zákona, MŽP v tuto chvíli připravuje novou metodiku pro vodoprávní úřady, aby bylo zcela zřejmé, kdo má o souhlas pro provedení hydrologických vrtů žádat a jaké budou náležitosti tohoto souhlasu. Metodika bude hotova do konce roku 2018, tj. do účinnosti novely vodního zákona.

TV Prima ve včerejší reportáži záměrně nevyužila našeho vyjádření objasňující a vytrhla z kontextu jedinou větu, přesto, že jsme redaktorovi Marvanovi nadvakrát poskytli komplexní vysvětlení celé věci. Omlouváme se tímto všem, které zpráva uvedla v omyl, a máme za to, že šíření méně než polopravd a zbytečné paniky není vůbec PRIMA.

Ke stavbě studny a odebírání vody z ní nyní potřebujete a nadále budete potřebovat:

  • územní rozhodnutí, povolení stavby vodního díla (jeho nezbytnou součástí je hydrogeologický posudek) a povolení k nakládání s vodami (povolení k odběru vod). Pro získání těchto dokumentů je potřeba podat žádost na příslušný vodoprávní úřad a doložit žádosti potřebné dokumenty.

K provedení průzkumného vrtu nyní potřebujete:

  • nic, žádný souhlas/povolení kompetentních úřadů. Pouze firma, která vrt provádí, má zákonnou povinnost ohlásit tuto činnost obci, na jejímž územní se vrt provádí. Z takového geologického díla není možné legálně odebírat vodu (tzn. vodoprávní úřad k němu nemůže vydat povolení k nakládání s vodami, resp. k odběru podzemních vod). Aby bylo možné z průzkumného vrtu odebírat podzemní vodu, je třeba ho převést na vodní dílo, tedy na studnu. Tento proces opět vyžaduje opět vydání povolení na stavbu studny a povolení k odběru podzemní vody (tj. stejně jako v případě výstavby studny).

K provedení průzkumného vrtu od 1. 1. 2019 budete potřebovat:

  • před započetím prací na průzkumném hydrogeologickém vrtu bude muset žadatel o tento vrt (investor) požádat o souhlas příslušný vodoprávní úřad. K žádosti o souhlas bude muset doložit mimo obecně závazných dokumentů i projekt geologických prací (dle zákona o geologických pracích), kde budou popsány parametry tohoto vrtu, způsob jeho provedení atd. Postup pro převedení takového vrtu na studnu se oproti současnému stavu nemění.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Petr Bendl byl položen dotaz

Diskuze

Dobrý den, pane Bendle. Hned na začátku říkám, že podle mě nemají zemědělci k demonstracím důvod. Vždyť jejich zisky rostou, tak na co si stěžují? Ale proč vás oslovuji je kvůli vašemu komentáři. Tvrdíte, že protest pokus nelegitimních osob o destabilizaci. Proč myslíte, že by se o to někdo snažil? ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Česká pošta pokračuje v elektrifikaci svého vozového parku

22:02 Česká pošta pokračuje v elektrifikaci svého vozového parku

Česká pošta v letošním roce obnoví téměř 2 000 vozidel.