Národní památkový ústav nabízí ke stažení certifikované metodiky

23.12.2014 21:29

Národní památkový ústav provádí základní výzkum, aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a jejich výsledky zveřejňuje prostřednictvím publikací, odborných konferencí, výuky či na internetu. Jedním ze základních typů výsledků aplikovaného výzkumu NPÚ v oblasti praktické péče o kulturní dědictví jsou takzvané certifikované metodiky.

Národní památkový ústav nabízí ke stažení certifikované metodiky
Foto: NPÚ
Popisek: Národní památkový ústav

Jejich definici obsahuje metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015), schválená usnesením vlády č. 475 z 19. června 2013: „Výsledek ‚certifikovaná metodika‘ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, kdy autor výsledku vypracuje metodiku (nutnou podmínkou je novost postupů), která byla příslušným orgánem státní správy nebo příslušným odborným certifikačním (akreditačním) orgánem schválena a doporučena pro využití v praxi.“ Certifikovat metodiky je účelné zejména v případech, kdy je lze užít jako oficiální a kompetentním orgánem doporučený postup, což se týká právě oblasti péče o kulturní dědictví. Podle doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik z 23. ledna 2014 by každý, kdo užije certifikovanou metodiku, měl mít jistotu, že při jejím dodržení budou získané výsledky průkazné a opakovatelné a že konkrétní postup je regulován nebo doporučován státem a jeho orgány, případně mezinárodními úmluvami.

Péče o památky je mnohovrstevnatá a potřeby každé památky jsou specifické. Metodiky, které Národní památkový ústav vytváří na základě dlouholetých zkušeností a praxe, zohledňují všechny oblasti péče a ochrany památkového fondu. Potvrzením správnosti metodického postupu je proces certifikace příslušné metodiky a udělení osvědčení o certifikaci. Certifikované metodiky dávají uživatelům záruku kvalitní a odborné péče o památku. Metodiky, které splnily podmínky postupu certifikace podle příkazu ministra kultury č. 25/2014, si mohou zájemci stáhnout na http://goo.gl/q3Tjul.

Případné další informace naleznete na stránce certifikované metodiky.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Petr Bendl byl položen dotaz

Diskuze

Dobrý den, pane Bendle. Hned na začátku říkám, že podle mě nemají zemědělci k demonstracím důvod. Vždyť jejich zisky rostou, tak na co si stěžují? Ale proč vás oslovuji je kvůli vašemu komentáři. Tvrdíte, že protest pokus nelegitimních osob o destabilizaci. Proč myslíte, že by se o to někdo snažil? ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Technologická agentura ČR pomůže Finanční správě hodnotit daňové odpočty na výzkum a vývoj

20:41 Technologická agentura ČR pomůže Finanční správě hodnotit daňové odpočty na výzkum a vývoj

Daňové odpočty na výzkum a vývoj (VaV) jsou klíčovým nástrojem podpory výzkumných a vývojových aktiv…