Otevřený dopis senátorkám a senátorům ve věci zákona o evidenci tržeb. Soukromníci vyzývají k odmítnutí rizika a likvidace živnostníků

16.03.2016 7:45

Představitelé tří sdružení živnostníků a dvou politických stran se podepsali pod Otevřený dopis senátorkám a senátorům ve věci zákona o evidenci tržeb, jehož plné znění zveřejňujeme:

Otevřený dopis senátorkám a senátorům ve věci zákona o evidenci tržeb. Soukromníci vyzývají k odmítnutí rizika a likvidace živnostníků
Foto: Strana soukromníků ČR
Popisek: Strana soukromníků ČR, logo.
reklama

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,

obracíme se na Vás touto cestou, neboť vnímáme horní komoru Parlamentu ČR jako pojistku naší zastupitelské demokracie, jako garanta ústavní konformity přijímané legislativy a jako zastupitelský orgán, kterému je vlastní věcný, uvážlivý a racionální přístup v rámci jeho úlohy v zákonodárném procesu. Jako relevantní zástupci podnikatelského a živnostenského stavu chceme touto cestou vyjádřit svůj odmítavý postoj k návrhu zákona o evidenci tržeb, kterým se budete zabývat na jednání 20. schůze pléna Senátu Parlamentu ČR. Tento návrh zákona vnímáme jako značně rizikový a likvidační ve vztahu k desítkám tisíců soukromých podnikatelů a živnostníků, kteří se nezanedbatelným způsobem podílejí na prosperitě, zaměstnanosti a ekonomickém růstu naší země. Proto apelujeme na to, aby Senát dostál své výše naznačené úloze v rámci ústavního pořádku a jako legislativní pojistka zamítl tento návrh zákona a zabránil tak jeho škodlivým dopadům nejen na podnikatelskou sféru, ale také na národní hospodářství jako takové.

Elektronická evidence tržeb (EET) je po kontrolním hlášení DPH a jiných regulačních opatřeních dalším nadbytečným instrumentem státní represe, kontroly a šikany ve vztahu k slušným a poctivým podnikatelům, kteří žijí na vlastní riziko, řádně platí daně, přispívají nemalou měrou k tvorbě národního důchodu a svou činnost provozují bez závislosti na veřejných rozpočtech. Zavedením EET stát fakticky přiznává svou neschopnost dostát své úlohy v oblasti výběru daní, jeho kontroly a následných sankcí. Jsme přesvědčeni, že stát nemá ani v nejmenším právo tuto svou neschopnost nahradit tím, že na podnikatele uvalí plošnou povinnost pořizovat si elektronické registrační pokladny, jejichž pořízení, provoz a údržba představují náklady v řádech desítek tisíc korun ročně, náklady, které nebudou v plné výši kompenzovány. Jsme přesvědčeni, že v právním a demokratickém státě, jakým se Česká republika stala po roce 1989, nemůže na nepoctivost zanedbatelné menšiny podvodníků a na neschopnost státní administrativy doplácet drtivá většina slušných občanů.

EET považujeme za nebezpečný a ničím nepodložený experiment, jehož realizace a dopady nejsou podloženy žádnou hlubší analýzou, která by prokazatelným způsobem doložila existenci daňových úniků ve výši, o níž vláda hovoří, a zároveň příjmy státního rozpočtu, které by měly po zavedení tohoto systému vzniknout. Upozorňujeme na to, že předpoklady, na kterých tento zákon stojí, se nepotvrdily v praxi v žádné ze zemí, kde byl tento systém zaveden. Zároveň upozorňujeme na to, že tyto předpoklady žádným způsobem nereflektují skutečnost, že se zavedením EET svou činnost ukončí tisíce či desetitisíce těch nejmenších živnostníků, jejichž úpadek bude pro stát naopak představovat vzrůst nezaměstnanosti a vyšší nároky na výdaje v oblasti sociálních dávek. A v neposlední řadě upozorňujeme na to, že úvahy předcházející vzniku tohoto návrhu zákona nijak neodrážejí pozdější následné vládní návrhy na snížení DPH či spotřebních daní, které budou mít opět negativní dopad na veřejné finance.

Jsme přesvědčeni, že ani zavedení EET nepovede k nápravě nepoctivých a nezákonně jednajících jedinců, spíše naopak bude mít za následek tendence k dalšímu obcházení zákona. Morálka ani poslušnost nejsou vynutitelné sebepřísnějšími normami, ale pouze a jedině důslednou kontrolou, která ovšem musí být činěna na náklady státu, a postihem podvodníků. Je prokazatelné, že nadměrná regulace a represe vede k ještě většímu růstu šedé nebo černé zóny a nezákonnému jednání. Stát nemá a nemůže společnost vychovávat, má jen dohlížet na dodržování zákonů a sankcionovat jejich porušování.

Je také třeba zdůraznit, že zákon o evidenci tržeb nelze zdaleka považovat za kvalitní normu z hlediska standardů českého právního rámce. Zákon postrádá dostačující výklad užitého pojmosloví, některé pojmy český právní řád nezná (fiskální identifikační kód, pokladní zařízení), jiné jsou používány s poněkud odlišným významem (pojem tržeb má např. v zákoně o účetnictví daleko širší význam). To jistě může přinést mnoho komplikací a právních sporů. Stejně jako v případě kontrolního hlášení vzbuzuje pochybnost, zda shromažďování tak velkého množství údajů v rukou státu je v souladu s Ústavou ČR, a zda tato data nejsou v rukou úředníků zneužitelná. Domníváme se, že ano a že vznik evidence tržeb skýtá značný korupční potenciál. V právní rovině pak nelze také nezmínit, že zákon o evidenci tržeb byl v Poslanecké sněmovně schválen díky naprosto bezprecedentnímu a nezákonnému postupu, kdy více než 40 poslankyním a poslancům bylo upřeno ústavní právo vyjádřit se k této normě ve třetím čtení a předložit k ní své návrhy. To považujeme za neakceptovatelné a s demokratickým řádem neslučitelné.

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, na základě uvedených základních argumentů proti zavedení EET Vás chceme vyzvat k aktivnímu vyjádření nesouhlasu s tímto zákonem. Senát má v tuto chvíli jedinečnou a velmi významnou příležitost naplnit svou roli a zastavit tento zákon, který může napáchat nedozírné škody. Žádáme vás, abyste při svém rozhodování zvážili také skutečnost, že nikoliv zanedbatelná část našeho politického spektra hodlá v případě, že zvítězí v příštích parlamentních volbách, EET zrušit. To by pro podnikatele představovalo další zmařené investice, jakých jsme v důsledku překotných rozhodnutí různých vlád byli již v minulosti opakovaně svědky. Domníváme se, že takové jednání státu je trestuhodné, neboť nemá žádné právo tímto způsobem poškozovat soukromé zájmy a prostředky lidí, kteří jsou podhoubím naší ekonomiky. Apelujeme na váš zdravý rozum, odvahu postavit se mnohdy nesmyslným normám, které jen komplikují životy našich spoluobčanů, soudnost a svobodné rozhodování a žádáme vás o zamítnutí tohoto legislativního návrhu. Ve hře jsou desítky tisíc osudů podnikatelů a živnostníků a vy tímto rozhodnutím můžete zvrátit to, aby nemuseli svou činnost ukončit a jít se přihlásit na pracovní úřad.

S veškerou úctou

Bedřich Danda, předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR

Mgr. David Šeich, předseda Unie malých a středních podnikatelů

Petr Bajer, předseda Strany soukromníků ČR

Petr Mach, předseda Strany svobodných občanů

Radomil Bábek, předseda Asociace podnikatelů a manažerů

Rudolf Baránek, 1. místopředseda Strany soukromníků ČR

František Matějka, místopředseda Strany svobodných občanů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Policie ČR: Motorkářská sezona začíná, trénink dělá mistra

15:30 Policie ČR: Motorkářská sezona začíná, trénink dělá mistra

Také policejní motorkáři se na sezonu připravují. Říká se, že trénink dělá mistra, a na motorce to p…