Soud dal v kauze Motocentra sourozenců Bratránkových na D3 za pravdu Ředitelství silnic a dálnic

28.01.2016 17:45

Ve věci žalobců Petra, Pavla a Lenky Bratránkových, kteří se domáhali nahrazení projevu vůle ŘSD k uzavření kupních smluv na prodej nemovitých věcí (Motocentrum) ve vlastnictví žalobců, byl dnes Okresním soudem v Táboře vyhlášen rozsudek, jímž byla tato žaloba žalobců v plném rozsahu zamítnuta.

Soud dal v kauze Motocentra sourozenců Bratránkových na D3 za pravdu Ředitelství silnic a dálnic
Foto: ŘSD
Popisek: Logo ŘSD

Co do odůvodnění soud vzal za prokázané námitky žalovaného (ŘSD), tj. že smyslem mimosoudních jednání, jež proběhly mezi účastníky před podáním žaloby, bylo nalezení přijatelného řešení vzniklé situace. Soud dospěl k závěru, že k uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní (dále jen „SOSB“) chyběla na straně žalovaného vůle, tudíž soud má za prokázané, že SOSB nebyla uzavřena.

Nadto soud uvedl, že i kdyby bylo prokázáno, že SOSB byla mezi stranami uzavřena v „ústní“ podobě, byla by absolutně neplatná pro absenci písemné formy. Tento závěr je v souladu s platnou právní úpravou, zejm. s ustanovením § 1785 a § 560 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 219/2000 Sb. o majetku ČR, jakož i se stávající komentářovou literaturou a ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu ČR.

Písemné vyhotovení rozsudku bude účastníkům řízení teprve zasláno.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Miroslav Balatka byl položen dotaz

Můžete definovat, co je dezinformace?

Všichni o nich mluví, ale co to přesně je? Třeba za covidu jsme byly svědky toho, jak se měnilo, co je pravda a co dezinformace

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

DPP opraví tramvajovou trať na Letenském náměstí

13:04 DPP opraví tramvajovou trať na Letenském náměstí

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) začne od středy 17. dubna 2024 od brzkých ranních hodin s opravou…