Státní pozemkový úřad umí čerpat z fondů EU

07.05.2021 15:59

Státní pozemkový úřad (SPÚ) čerpá finanční prostředky na pozemkové úpravy rovněž ze zdrojů EU. V největší míře financování projektů ze zdrojů EU probíhá z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA (PRV).

Státní pozemkový úřad umí čerpat z fondů EU
Foto: SPÚ
Popisek: Státní pozemkový úřad
reklama

„V rámci Dne Evropy, který připadá na neděli 9. května, si připomínáme, že z evropských peněz vracíme do české krajiny prvky, jako jsou remízky, aleje, biokoridory nebo mokřady. Děláme tím krajinu rozmanitější. Současně budujeme opatření, která zajišťují hospodaření s vodou a zabraňují erozi půdy,“ uvedl ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu Ing. Martin Vrba.

V Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020 jsou Pozemkové úpravy zařazeny do Opatření 4 – Investice do hmotného majetku, Podopatření 4.3. Podpora na investice do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví, Operace 4.3.1. – Pozemkové úpravy.

Projekty PRV mohly být podávány do Záměrů geodetické práce nebo realizace plánů společných zařízení.

V daném programovém období PRV bylo celkem pro danou operaci předloženo Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) ke kontrole 346 žádostí o dotaci v celkové výši 3 459 937 967 Kč, z toho bylo zatím SZIF schváleno 332 žádostí o dotaci ve výši 3 304 704 539 Kč. K 30. 4. 2021 bylo SZIF proplaceno celkem 317 projektů v celkové výši 3 090 327 781 Kč.

V nepatrné míře jsou dále pozemkové úpravy financovány z Operačního programu Životní prostředí.

Řada projektů z PRV 2014-2020 byla přihlášena do soutěže „Žít krajinou“, „Cestami proměn“ nebo „Stavba roku“.

Soutěž „Žít krajinou“ pořádá Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy. Hlavním cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách.

Prováděním pozemkových úprav dochází k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků vlastníků půdy v daném katastrálním území a podle potřeby také k reálnému vytyčení těchto pozemků v terénu. V rámci pozemkové úpravy se zpracovává plán společných zařízení. Realizace plánů společných zařízení zajišťují zpřístupnění pozemků, opatření k ochraně životního prostředí a zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické stability krajiny, protierozní, protipovodňová opatření pro ochranu půdního fondu a vodohospodářská opatření pro omezení dopadu zemědělského sucha. Realizace pozemkových úprav se zohledněním principů ochrany krajiny napomáhá obnovovat a zachovávat biologickou rozmanitost krajiny.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

DPP: Pražské metro bude opět jezdit do půlnoci, do provozu se vrací také Airport Express

22:11 DPP: Pražské metro bude opět jezdit do půlnoci, do provozu se vrací také Airport Express

V návaznosti na postupný růst poptávky a počet přepravených cestujících v metru po 20. hodině hl. m.…