ÚOHS doplnil své stanovisko k nákladům za poskytované služby

07.12.2023 22:02 | Tisková zpráva

Svatomartinská konference nabízí kromě řady přednášek a panelů také příležitost k diskuzi odborné veřejnosti a Úřadu, což se potvrdilo také v letošním ročníku, který se odehrál před necelým měsícem. V průběhu workshopu věnovaného významné tržní síle, konkrétně tématu služeb poskytovaných v potravinovém řetězci, jsme v rámci diskuze řešili otázky spojené s náklady na takové služby.

ÚOHS doplnil své stanovisko k nákladům za poskytované služby
Foto: ÚOHS
Popisek: ÚOHS

Zákon o významné tržní síle totiž nově v § 3b odst. 1 písm. c) požaduje, aby odběratel s významnou tržní silou ve smlouvě o poskytování souvisejících služeb uvedl odhad nákladů na tuto službu a podklad, na základě kterého k takovému odhadu dospěl. Úřad se již dříve touto zákonnou povinností zabýval a vydal v této souvislosti řadu výkladových stanovisek. Nyní tato svá stanoviska dále doplnil a konkretizoval.

Písemná smlouva o poskytování služeb musí obsahovat podklad, na jehož základě odběratel s významnou tržní silou k uvedenému odhadu dospěl. V zásadě se tedy jedná o informaci o postupu, na jehož základě odběratel částku odhadu nákladů dané konkrétní služby poskytované dodavateli stanovil. V případě mnohých služeb je velmi obtížné, k reálnému odhadu nákladů vůbec dospět. Plošné a pravidelné poskytování odhadů nákladů a jejich podkladů na trhu může navíc přinášet rizika i z pohledu práva ochrany hospodářské soutěže, kdy v rámci vyjednávání mezi dodavateli a odběrateli může prostřednictvím dodavatelů docházet k nepřímé výměně těchto soutěžně citlivých informací mezi odběrateli.

Smluvní popis odhadu nákladů a podkladu by tedy neměl být v rozporu s jinými zákony a neměl by zatěžovat odběratele nad únosnou míru. V praktickém „podnikatelském životě“ by měl být proveditelný a současně sloužit účelu, který mu určuje zákon.

Úřad proto považuje za dostačující, pokud odhad nákladů bude stanoven například odkazem na ceníkovou cenu a jako podklad postačí průzkum trhu, který si v dané situaci (v místě a čase) učinil odběratel s VTS.

Podrobné stanovisko si můžete přečíst na webu ÚOHS.

reklama

autor: Tisková zpráva

Michal Zuna byl položen dotaz

EURO

V čem by podle vás pro nás měla být výhoda brát mzdy v Eurech? Já nevím, ale nežijete v úplně jiném světe?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ombudsman: Peněžitá pomoc obětem trestných činů zůstává už deset let stejná

19:02 Ombudsman: Peněžitá pomoc obětem trestných činů zůstává už deset let stejná

Reálná hodnota peněžité pomoci pro oběti trestných činů za posledních deset let klesla kvůli inflaci…