Úřad vlády: Vláda schválila návrh státního rozpočtu na rok 2024, součástí jsou v 17 kapitolách i výdaje na vědu a výzkum

29.09.2023 11:17 | Tisková zpráva

Po několikaměsíčním jednání se ministryni Heleně Langšádlové podařilo prosadit navýšení rozpočtu na vědu a výzkum oproti prvotnímu návrhu Ministerstva financí z května 2023, který byl ve výši 35,78 mld. Kč, o 4,4 mld. Kč na částku 40,19 mld. Kč.

Úřad vlády: Vláda schválila návrh státního rozpočtu na rok 2024, součástí jsou v 17 kapitolách i výdaje na vědu a výzkum
Foto: Hans Štembera
Popisek: Před Úřadem vlády

Rozpočet na vědu a výzkum je ve stejné výši jako v roce 2023, přesto se v rámci tohoto rozpočtu daří meziročně navýšit institucionální financování dvou základních pilířů celého systému – vysokých škol a Akademie věd České republiky, a to o cca 4,5 % proti roku 2023. Tím je naplňován dlouhodobý cíl postupného navyšování institucionální podpory oproti podpoře účelové.

Anketa

Zvládl podle vašeho názoru moderátor ČT Jakub Železný páteční debatu s Miroslavem Ševčíkem v Událostech, komentářích?

1%
98%
hlasovalo: 11766 lidí

Rozpočet také zachovává výši prostředků pro Grantovou agenturu České republiky, a tím i například financování projektů pro mladé vědce v rámci programu JUNIOR STAR či podporu excelence v rámci programu EXPRO. Podpora excelence je zajištěna i navýšením programu ERC CZ na výši téměř 400 milionů Kč.

Na podporu rozvoje v oblasti vědy a výzkumu by v roce 2024 měly jít i prostředky z operačních programů, a to ve výši 4,3 mld. Kč v rámci programu OP JAK a 4 mld. Kč v programu OP TAK.

Nad rámec těchto zdrojů půjdou do segmentu vědy a výzkumu i zdroje z Národního plánu obnovy v celkové výši 5,4 mld. Kč, z čehož do komponent v režimu zákona 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, půjde 2,7 mld. Kč, a z tohoto 1,7 mld. Kč jsou prostředky přímo přispívající k plnění cílů stávajících programů zejména v Technologické agentuře České republiky.

„S celkovým objemem prostředků nemohu být zcela spokojená, jsem však ráda, že se i v této fiskální situaci podařilo sestavit rozpočet tak, že zajistí financování základních pilířů vědy a výzkumu, podporu excelence i synergické zapojení mimořádných zdrojů z Národního plánu obnovy. Nad rámec rozpočtu je počítáno i se zapojením části nakumulovaných vysokých nároků z nespotřebovaných výdajů, které budou činit k 1. 1. 2024 cca 3,2 mld. Kč. Velkou výzvou do budoucna je vyšší efektivita vynakládání prostředků na vědu a výzkum, na které dlouhodobě pracuji, jak již prostřednictvím nového zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí, revize Metodiky 2017+ i dalších kroků. Úkolem je i přenastavení podpory soukromého sektoru, firem, která v ČR proti jiným zemím stojí především na poskytování přímé podpory (dotací) firmám oproti využívání nástrojů podpory nepřímé, “ sdělila k rozpočtové situaci ministryně Langšádlová.

reklama

autor: Tisková zpráva

peníze za uprchlíky

Dobrý den, jasně, že by se mi jako občanovi ČR líbilo, kdyby nám EU platila za přijímání uprchlíků, jak navrhujete. Ale nejsem si jist, zda to není přesně to, co vlastně vyjednal Rakušan, tedy že kdo nepřijímá uprchlíky, tak na ně platí, a jestli není tento systém pro nás ve výsledku dost nevýhodný,...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Hospodářská komora: 13. platy nebo odměny vyplatí skoro 40 procent firem, nejčastěji v pásmu mezi 22 a 46 tisíci

13:21 Hospodářská komora: 13. platy nebo odměny vyplatí skoro 40 procent firem, nejčastěji v pásmu mezi 22 a 46 tisíci

Navzdory nepříznivé situaci způsobené zejména energetickou krizí 13. plat, vánoční prémie nebo odměn…