Zrušením výběrového řízení na psychiatrii v Pardubicích kraj nechyboval

21.12.2018 10:37

V sále Rady Pardubického kraje se včera sešli zástupci Pardubického kraje a Nemocnice Pardubického kraje, aby představili souhrn toho nejdůležitějšího z oblasti zdravotnictví v regionu. Kromě finančního zdraví společnosti Nemocnice Pardubického kraje a připravovaných investic je veledůležitou zprávou pokračování příprav na vybudování psychiatrie v Pardubické nemocnici či uzavření kolektivního vyjednávání se zaměstnanci nemocnic.

Zrušením výběrového řízení na psychiatrii v Pardubicích kraj nechyboval
Foto: Pardubický kraj
Popisek: Základní podoba loga Pardubického kraje.

Jedním z důležitých krajských projektů v Pardubické nemocnici je vybudování nového pavilonu psychiatrie. Kraj však z podezření, že mohlo dojít k dohodě mezi uchazeči, zrušil výběrové řízení. Nyní tento krok posvětil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. „Nikdo nemůže donutit investora podepsat smlouvu, pokud má určité pochybnosti, a já jsem přesvědčen, že argumentační důvody na naší straně byly jednoznačné,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. S tímto stanoviskem ÚOHS může dojít k vypsání nového výběrového řízení. „Důležité je, že nedojde ke zpoždění s čerpání dotace,“ potvrdil hejtman a dodal, že nové výběrové řízení zohlední kvůli termínu čerpání dotace i časové hledisko. Kraj také zmírní podmínky soutěže a více ji otevře potenciálním stavitelům, především kvůli snaze vysoutěžit i přes rostoucí ceny ve stavebnictví zakázku co nejlevněji.

Stavební boom v krajském zdravotnictví

Stoupající náklady na stavební práce mohou omezit i realizace největších stavebních počinů hejtmanství, centrálních urgentních příjmů v nemocnicích v Pardubicích a Ústí nad Orlicí, ale také stavbu nové nemocnice v Moravské Třebové. Kubík zastavěného prostoru oproti dosavadním propočtům výrazně podražil, a tak se zdražování řešilo i na půdě Pardubického kraje. „Současný pokyn k centrálnímu příjmu v Ústí nad Orlicí zní, že chceme snížit nově přepočtenou cenu investic přibližně o deset procent, čehož musíme docílit bez toho, aby došlo k zásahu do kvality poskytované péče,“ vysvětlil hejtman Netolický.

To, že může Pardubický kraj z vlastních zdrojů financovat například centrální urgentní příjem v Orlickoústecké nemocnici je dáno i hospodařením společnosti Nemocnice Pardubického kraje, která je i v letošním roce soběstačná. „Již několik let nepotřebuje Nemocnice Pardubického kraje provozní dotace na pokrytí mzdových nároků, a tak je jako zřizovatel můžeme směřovat do vylepšování jednotlivých nemocničních areálů, do rekonstrukcí, přístaveb i nových realizací,“ řekl krajský radní Ladislav Valtr.

Nemocnice Pardubického kraje jsou po personální stránce stabilní

V NPK se od roku 2014 podařilo navýšit počet lékařů téměř o stovku. „Přesto jsou obory, které se ale napříč celou republikou potýkají s nedostatkem lékařů, a ani u nás není situace jiná,“ vysvětlil generální ředitel a předseda představenstva Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald. V nemocnici tak dnes chybí spíše jednotlivci, a to na některých pracovištích. Horší situace je u nelékařského zdravotnického personálu, sester chybí mnohem více než lékařů. „Přesto jako pozitivní vnímám fakt, že se nám podařilo zarazit personální propad, počty sester sice naskakují v řádu jednotek, situace se však relativně stabilizovala. Skvělé je i to, že se do středních zdravotnických škol hlásí více uchazečů než v minulých letech, s těmito kapacitami však můžeme v závislosti na legislativní úpravě vzdělávání zdravotníků počítat nejdříve za pět šest let,“ řekl Gottvald.

Dobrou zprávou je i domluva se zástupci odborů. „Tento týden jsme se se zástupci odborových organizací dohodli na procentuálním navýšení mzdových tarifů, nejdůležitější část kolektivního vyjednávání tak máme za sebou,“ sdělil Gottvald a doplnil, že na rozdíl od jiných zařízení nebude Nemocnice Pardubického kraje potřebovat žádné finanční injekce. Osobní náklady dnes tvoří asi 60 procent objemu hospodaření společnosti.

Kraj nezapomíná ani na další zdravotnická zařízení

Nemocnice Pardubického kraje není jediným poskytovatelem zdravotní péče v regionu, a proto kraj výrazně investuje také do nemocnic následné péče, rehabilitačních ústavů či krajské záchranné služby. „Kromě centrálních příjmů pokračujeme v přípravách na vybudování nové nemocniční budovy v Moravské Třebové za částku 200 milionů korun včetně vybavení. Součástí bude zároveň výjezdová stanice zdravotnické záchranné služby, což nám vyřeší problém s nedostatečným zázemím ve městě,“ uvedl hejtman Martin Netolický, na něhož navázal radní Ladislav Valtr. „V letošním roce se nám podařilo například dokončit rekonstrukci leháren v Jevíčku, kde dokončujeme také rozsáhlé úpravy bývalého dětského pavilonu s přeměnou na pavilon plicní rehabilitace. Podařilo se nám také opravit střechy několika budov v Albertinu Žamberk nebo zmodernizovat rehabilitační bazén v Brandýse nad Orlicí. Když k tomu připočtu výstavbu několika výjezdových stanic naší záchranky, tak je patrné, že se snažíme investovat do všech našich zařízení poskytujících zdravotní péči. Toho bychom nedosáhli, pokud by bylo nutné finančně sanovat ztráty našich velkých nemocnic,“ uvedl krajský radní Ladislav Valtr. „Důležité potvrzení kvality poskytované péče je také v udělených certifikátech kvality, které naše zařízení pravidelně získávají. Za to bych rád všem zaměstnancům poděkoval,“ dodal radní Valtr.

Rámcové smlouvy se zdravotními pojišťovnami

Zdravotní péče je pacientům v České republice poskytovaná na základě rámcových smluv uzavřených s jednotlivými zdravotními pojišťovnami. Tyto smlouvy upravují rozsah zdravotních služeb, které je poskytovatel oprávněn poskytnout, dále způsob úhrady, výši úhrady, regulačních omezení úhrady atd. Největší český pojistník, Všeobecná zdravotní pojišťovna, uzavřela svou rámcovou smlouvu s NPK nedávno, a to na pět let. Jednání s ostatními pojišťovnami dále probíhají. „Svazové pojišťovny odmítly pětiletou prolongaci, nicméně některé nich půjdou pravděpodobně rovnou cestou prodloužení na dobu neurčitou,“ informoval na tiskové konferenci Vladimír Ninger, člen představenstva Nemocnice Pardubického kraje zodpovědný za zdravotnický segment.

reklama

autor: komerční tisková zpráva

Mgr. Jiří Kobza byl položen dotaz

Sankce

Je pravda, že Rusko válčí i přes sankce, ale jakou jinou páku na něj použít? Nebo byste nedělal nic a jen přihlížel ruské agresi?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

BESIP: Česká republika získala na evropském finále dopravní soutěže bronz

7:14 BESIP: Česká republika získala na evropském finále dopravní soutěže bronz

Česká republika dosáhla i letos na mezinárodní úrovni dalšího velkého úspěchu – na evropském finále …