Když ČT mluví o dezinformacích, ukazuje obrázky Parlamentních listů. Za porušování jejího vlastního kodexu bude podána stížnost

04.12.2018 17:24

V pondělním vysílání ČT24 bylo večerním tématem pořadu 90’ ČT24 mimo jiné diskutování výroční zprávy BIS. Veřejnoprávní ČT uvodila tyto informace jako „Dezinformační weby pro šíření propagandy“.

Když ČT mluví o dezinformacích, ukazuje obrázky Parlamentních listů. Za porušování jejího vlastního kodexu bude podána stížnost
Foto: repro ČT24
Popisek: Vysílání pořadu 90´ČT24 ze dne 3. 12. 2018
Navzdory tomu, že ani jednou nepadla zmínka o serveru ParlamentníListy.cz (natož jakákoli konkrétní fakta, kde by bylo znatelné naše cílené či vědomé pochybení), byl k tématu použit náhled na profil ParlamentníchListů.cz na sociální síti Facebook, který byl uveden v rámci takzvané ilustrační fotografie, což explicitně znamená snahu o záměrné ztotožnění serveru ParlamentníListy.cz s dezinformacemi.
 
Tímto veřejnoprávní ČT tendenčně, svévolně a chybně navádí své diváky k tomu, aby vnímali server ParlamentníListy.cz jako nebezpečný, dezinformační či lživý. ČT tímto porušuje svůj kodex, a to minimálně v těchto bodech:
 
Čl. 6 Diskusní pořady a pluralita:
 
6.5 „Moderátoři diskusních pořadů České televize jsou povinni zachovávat nestrannost. Divák by neměl z jejich vystupování v pořadu poznat, jaký k diskutovanému problému nebo diskutujícím zaujímají postoj.“
 
Moderátor diskusního pořadu Drahoňovský neupozornil diváky, že náhled na logo a název značky ParlamentníchListů.cz nesouvisí s dezinformacemi a jedná se o nevhodné a chybné použití ilustračních snímků.
 
Dále pak Čl. 5 Péče o informace ve zpravodajství a aktuální publicistice, kde v odstavci 5.5 stojí: „Česká televize musí vždy přednostně postupovat tak, aby konkrétní informaci připravila s odbornou péčí do vysílání a touto cestou ji pohotově předala divákům.“
 
Opět došlo k porušení tohoto odstavce, jelikož moderátor diskusního pořadu neupozornil diváky, že náhled na logo a název značky ParlamentníchListů.cz nesouvisí s dezinformacemi a jedná se o nevhodné použití ilustračních snímků.
 
Pochybení shledáváme také v odstavci 5.8. výše uvedeného článku (citujeme: „Zpráva musí být založena na zjištěných a ověřených údajích.“).
 
V této souvislosti podotýkáme, že:
 
Jako argumentace zařazení ParlamentníchListů.cz mezi dezinformační servery se používají následující důvody (pomineme-li, že z těchto důvodů vytvářejí podobný obraz neprávem i některá média):

1. „Vysoce postavený, ale utajený zdroj z MV ČR“

a) Ministerstvo vnitra v lednu 2018 potvrdilo jménem tiskové mluvčí, že žádné seznamy tzv. dezinformačních webů nevytváří ani to není jejich úkolem. Posuzují konkrétní informace, nikoli weby. Zdroj: zde.

b) Podíváme-li se na oficiální webové stránky MV ČR do sekce „reakce na nepřesnosti v médiích“ (zde), nalezneme zde od srpna 2011 asi 50 reakcí na tyto nepřesnosti, z nichž ale ani jedna nebyla reakcí na nepřesnost informace publikované na serveru ParlamentníListy.cz.

Šlo vesměs o reakce na texty mainstreamových médií. Namátkou: Neovlivni.cz, MF Dnes a iDNES.cz, deník Právo, Reportéři ČT, Novinky.cz, Lidové noviny a řada dalších – tedy vesměs médií, která zařazují ParlamentníListy.cz mezi tzv. dezinformační weby.

c) Pokud projdeme Twitter CTHH (zde), odborného analytického, koncepčního a komunikačního pracoviště, zřízeného pod MV ČR, jehož činnost se zaměřuje na (zejména hybridní) hrozby bezpečnosti České republiky a který se má zaměřovat na dezinformace a uvádět je na pravou míru, za dobu jeho činnosti (stav ke 4. 12. 2018) nebyly ParlamentníListy.cz v souvislosti s dezinformacemi zmíněny ani jednou.

2. Výroční zpráva BIS 

a) V žádné výroční zprávě BIS nezveřejnila seznam takzvaných dezinformačních webů (zprávy jsou ke stažení zde a zde).
 
b) Naopak BIS upozorňuje na novináře, který označuje ParlamentníListy.cz jako dezinformační, že ve svém článku používá spekulace, domněnky, polopravdy a lži, jejichž cílem je Bezpečnostní informační službu pošpinit a veřejně obvinit z hrubého selhání. Jde o Ondřeje Kundru a jeho kolegu Jaroslava Spurného z časopisu Respekt, viz zde.

3. Evropské hodnoty a Analýza manipulativních technik na vybraných českých serverech

a) Zpráva vytvořená Milošem Gregorem, která postrádá základní akademické prvky (již výběr serverů je zavádějící) a nemá žádnou vypovídající hodnotu, je dále šířena zapsaným spolkem „Think-tank Evropské hodnoty“. Celá zpráva zde.
 
b) Například analytička Irena Ryšánková (nar. 1966 Brno, novinářka, překladatelka, tlumočnice, působila v zahraničí, v ČR pracovala pro Prague Business Journal, Hospodářské noviny, Rovnost, Impuls, do konce ledna 2005 byla parlamentní zpravodajkou deníku Česká média, nyní spolupracuje s Britskými listy. Od března 2005 je parlamentní analytičkou České televize. Do roku 2004 byla členkou řídicího výboru Syndikátu novinářů ČR) o této „analýze“ na svém FB v minulosti napsala: „Myslím, že FSS MU by se měla dobrovolně zrušit. Napsat elaborát nazvaný ‚Analýza manipulativních technik na vybraných českých serverech‘ a dojít k závěru, že ‚články vyznívající pro Rusko pozitivně i kriticky byly zastoupeny přibližně stejně‘, to je famózní. Největší manipulace tím pádem je název té analýzy.“
 
c) Ke studiím používaných think-tankem Evropské hodnoty se vyjádřili také odborníci působící na Fakultě sociálních věd UK, Ústavu mezinárodních vztahů, Metropolitní univerzitě Praha a v Asociaci pro mezinárodní otázky (Jan Daniel, Ondřej Ditrych, Jan Ludvík, Dagmar Rychnovská, Michal Smetana, Benjamin Tallis, Tomáš Weiss a Jakub Záhora). Ti došli k názoru, že Evropské hodnoty zastoupené Jakubem Jandou zcela postrádají základní orientaci v dané problematice a jejich ideologické výklady vydávající se za odborné výsledky jsou nebezpečné (viz zde nebo zde).
   
d) Jaká je běžná praxe think-tanků (nejen Evropských hodnot) v manipulaci s názory veřejnosti, také zcela jasně a otevřeně popisuje člen Rady Českého rozhlasu Tomáš Kňourek, viz zde.
 
e) K této analýze se kriticky postavili i mnozí další. Připomeňme alespoň Josefa Šlerku (českého sémiotika a odborníka na analýzu dat ze sociálních sítí. V roce 2014 byl oceněn v Křišťálové lupě jako osobnost roku. Od srpna 2017 je ředitelem Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, působí též jako vysokoškolský pedagog na Karlově univerzitě), který v rozhovoru pro Radiožurnál (zde) zpochybnil výsledky zmiňované analýzy zde.

4. Konspiratori.sk

a) Server konspiratori.sk je provozován společností NetSuccess s.r.o, jejímž 71 % vlastníkem je PetitPress a.s., provozovatel například webového zpravodajství sme.sk. Hodnoticí komise je složena převážně ze zaměstnanců PetitPress a.s. a Sme.sk, takže de facto tito posuzují vlastní konkurenci. Server konspiratori.sk není oficiální autorita, i když se vydává za „nezávislou iniciativu“. Jde o ryze soukromou, komerční aktivitu, která využívá manipulativní techniky, např. „nálepkování“.
 
b) Na konci roku 2017 jsme podali na konspiratori.sk u slovenského soudu žalobu, na jejímž základě došlo ke stažení webu ParlamentnéListy.sk ze seznamu nedůvěryhodných webů a přesunutí do sekce odkazující na důvěryhodné weby. Následně byla žaloba z naší strany stažena. Viz zde.
 
c) Poté jsme chtěli po konspiratori.sk posoudit i obsah ParlamentníListy.cz. Poslali jsme jednateli této společnosti rozbor tří článků, které web uváděl jako dezinformační (z celkového počtu stovek tisíc materiálů, které ParlamentníListy.cz vydaly od svého vzniku, pozn. red.), s odkazy na zdroje, nicméně společnost s námi přestala komunikovat. Z tohoto důvodu jsme podali žalobu novou, na jejímž základě odvolací soud v Bratislavě rozhodl o stažení odkazu na ParlamentníListy.cz ze seznamu nedůvěryhodných webů. ParlamentníListy.cz tedy nyní na žádném takovém seznamu nefigurují a do vynesení právoplatného rozsudku není správné ani adekvátní tento web používat jako argumentaci. Naše zpráva zde.
 
d) V souvislosti s nekalou činností konspiratori.sk se vyjádřil i zástupce Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě pro svobodu médií Andrej Richter (Vídeň), který na dotaz: „Stavebným prvkom propagandy sú falošné správy, takzvané fake news. Aký prístup má k tejto problematike OBSE?“ odpověděl: „Čo sa týka falošných správ (fake news), situácia je trochu iná. Je to preto, lebo to nie je problematika, ktorou by sa zaoberalo medzinárodné právo, ale je to skôr otázka písaných či nepísaných štandardov novinárskej profesie. Ak chceme, aby sa žurnalistika zachovala, musíme robiť všetko pre to, aby v profesii novinára, v novinárstve boli normy, ktoré podporujú integritu profesie. S čím to súvisí? Predovšetkým s tým, že falošné správy (fake news) sú niečo iné ako chyby. Každý novinár má právo na chybu. Mohol si zmýliť čísla, nepochopil niečo alebo si nedostatočne overil tú či inú informáciu, nepozná sféru, o ktorej písal. Je to úplne iná situácia. Keď medzinárodné súdy posudzujú podobné situácie, priznávajú právo na omyl. Je to vtedy, keď sa novinár snaží napísaním materiálu urobiť niečo pre verejné blaho. Jeho článok by mal byť zameraný na to, aby pomohol obyvateľstvu. Ak si novinár vymyslí správu, je to falošná správa a je to úplne iná situácia. Keď si novinár správu vymyslí, je to nebezpečenstvo pre novinársku profesiu, ale aj pre normálne vzťahy medzi ľuďmi,“ viz zde
 
Protože jde podle našeho soudu o opakované porušení Etického kodexu ČT, žádáme tímto Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, stejně jako veřejnoprávní ČT, o neodkladné přijetí takových opatření, které zamezí neoprávněnému vykreslování mediálního obrazu serveru ParlamentníListy.cz jako „dezinformačního“ média.
 
Server ParlamentníListy.cz (www.parlamentnilisty.cz) přináší neomezený přístup pro více než 40 tisíc volených zastupitelů do části „Profily“, kde mohou zcela bez zásahu redakce publikovat vlastní autorizovaný obsah. Na serveru publikují své názory prezident České republiky, většina členů vlády ČR, poslanci, senátoři a tisíce krajských a komunálních politiků. Cílem projektu je v tomto ohledu vytvořit samostatný systém pro oboustrannou komunikaci mezi jednotlivými volenými zastupiteli všech úrovní (institucemi, obcemi) a občany – voliči.
 
Z tohoto pohledu je v zásadě doplňkem vlastní redakční část projektu. Ta přináší původní obsah v zásadnějších sděleních a článcích o politice v celostátním, regionálním, nebo městském měřítku včetně jejího zákulisí a dále monitoruje zjištění domácích i zahraničních médií. Vlastní obsahová část má za cíl přinést maximum různých názorů a pohledů (často možná konfliktních a logicky rozdílných) na tu samou věc s cílem vyvolat věcnou diskusi (z lat. discussio od dis-quatere, pře-třásat, zkoumat, diskutovat – je věcný rozhovor několika osob nad určitým tématem, jehož cílem není rozhodovat, nýbrž věc pečlivě rozebrat z různých stránek, shromáždit argumenty a protiargumenty a případně připravit půdu pro racionální rozhodnutí). V tomto ohledu je strategie ParlamentníchListů.cz maximálně liberální vůči všem voleným zastupitelům a názorům občanů – voličů.
 
Tyto dva hlavní prvky systému se maximálně prolínají a společně tvoří unikátní obsahový celek přinášející nejrozsáhlejší a nejaktuálnější obraz lokální politické scény.
 

 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Barbora Richterová
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

„Kdo vyhrál v Praze? ODS.“ Petr Fiala věří, že Babiše porazí i v některých krajích

21:27 „Kdo vyhrál v Praze? ODS.“ Petr Fiala věří, že Babiše porazí i v některých krajích

Hostem úterních Dvaceti minut Radiožurnálu byl staronový předseda ODS Petr Fiala. Prozradil, jak chc…