Zastupitelka za ANO, marně se snažila stát ředitelkou. Neustále psala stížnosti. Promlouvá ředitel školy v Mostě, kterého obviňují z šikany podřízených

3. 7. 2020 8:27

„Neustále psala stížnosti. Na její popud probíhala mnohonásobná inspekční činnost,“ uvádí mostecký ředitel základní školy (kandidát za KSČM) ke kauze učitelek, které pod ním už nechtějí pracovat z důvodu šikany. Jednou z nich je zastupitelka za ANO, která se ucházela o ředitelské místo, ale vládnoucí garnitura ji nechtěla. Osočený muž si pořádně šťouchl do dalších členů ANO, kteří ho na veřejném zastupitelstvu propírali. Věc se dostala do hodně osobních rovin...

Zastupitelka za ANO, marně se snažila stát ředitelkou. Neustále psala stížnosti. Promlouvá ředitel školy v Mostě, kterého obviňují z šikany podřízených
Foto: Lucie Bartoš
Popisek: Předložení rodičovské petice na zasedání zastupitelů v Mostě koncem června.
reklama

Pod střechou jedné z mosteckých škol se zřejmě ke konci školního roku stejně tak politizovalo, jako vyučovalo. A to přesto, že půda vzdělávacích zařízení by měla být dle školského zákona co nejvíce odpolitizovaná. O údajné šikaně ze strany ředitele, který „přebral“ místo vítěze prvního konkurzu, zastupitelce z ANO, jsme psali obsáhlou reportáž – zazněla v ní vážná obvinění, ukázali jsme vám naštvané děti s Havlovými hesly, padla štiplavá slova proti komunistům. Kritizovaná hlava 14. základní školy – dvaatřicetiletý Bohumil Moravec – naší redakci poskytl rozsáhlé vyjádření.

Tendenční snahy poškodit ředitele?

Čtyři kantorky daly v poslední době řediteli výpověď kvůli jeho chování a řízení školy, on je převzal a důvody se údajně nezabýval. K tomu nám Moravec odpověděl, že je pravda, že na základě své svobodné vůle se rozhodli ukončit svůj pracovní poměr čtyři pedagogičtí zaměstnanci, což přepočítal na fluktuaci v rozsahu 6,6 procenta. „Tudíž chci rozporovat irelevantní vyjádření o hromadných odchodech ze školy. Za dané pedagogy nastoupí v novém školním roce 2020–2021 učitelé s příslušnou aprobací. Rovněž jsem očekával, že pedagogové, kteří stále dokola tvrdí, že vše dělají pro své žáky, výpovědi stáhnou. Byl jsem rozhodnut, pokud by kterýkoliv z pedagogů přišel a chtěl vzít svou výpověď zpět, toto jednání akceptovat. Avšak tato situace nenastala. Z toho vyplývá, že zde doopravdy nejde o žáky naší školy, ale pouze o tendenční snahu poškodit ředitele školy a pověst školy,“ míní Bohumil Moravec, který vyhrál v druhém výběrovém řízení na ředitele, když to první, v němž zvítězila jedna z odcházejících kantorek (zastupitelka ANO), radní města zrušili.

Právě s touto učitelkou Ivanou Hvězdovou je Moravec výrazně na ostří nože. Ona o něm na veřejném zastupitelstvu koncem června uvedla, že „pod tímto člověkem zkrátka dál pracovat nemůže“. Podle jeho slov byl rozsah jejího neuspokojivého pracovního výkonu natolik vážný, že byl prý nucen na tato pochybení reagovat. „Musel jsem je řešit v zájmu ochrany našich žáků a zabránění jejich poškození, kterého se paní učitelka dopustila,“ uvedl přímo. Jde o to, že dotyčné v době nouzového stavu předal dva vytýkací dopisy. Jeden byl například za nesprávně vyplněné přihlášky žáků posledních ročníků. Pedagožka a zastupitelka v jedné osobě toto na zastupitelstvu vysvětlovala. Z důvodu velkého množství formulářů delegovala úkol vyplnění jedné strany přihlášek třídním učitelům, i po zjištění nedostatků pak dle jejích slov byl dostatečný čas dát vše do pořádku.

Na popud učitelky Hvězdové podle Moravce probíhala mnohonásobná inspekční činnost. I nyní dle jeho vyjádření může klidně podat stížnost na dané orgány, aby byl objektivně posouzen stav, kdy dle svého předvědčení postupoval dle legislativy a v zájmu ochrany žáků. Je ale prý otázkou, zda by opět nešlo o neodůvodněné podání. „Jako se již stalo v minulosti... Jsem přesvědčen, že v případě, kdy by paní učitelka věnovala své práci minimálně půlku svých sil, namísto neustálého psaní stížností na všechny organizace v rámci celé České republiky, byla by nejlepším zaměstnancem roku," podotkl ještě.

Základní škola prošla ve školním roce 2019–2020 hloubkovou inspekční činností České školní inspekce s ohledem na kvalifikovanost a kvalitu pedagogického sboru. Tato stížnost byla ČŠI vyhodnocena jako neodůvodněná.

Výzva pro „babišovce“. Jak zareagují?

Ředitel se nezdráhá vyjádřit i k dvěma politikům za ANO, kteří si jej na veřejném zastupitelstvu vzali na paškál nejvíce: Odvolání z funkce navrhla Berenika Peštová, náměstkyně ministra životního prostředí s krátkou zkušeností učitelky, a poslanec sněmovny Jan Schiller. 

„Nejsem si vědom, že by dané dvě osoby byly odborníky v oblasti školství. Paní inženýrka Peštová se zabývá problematikou životního prostředí, tudíž její kompetence jsou v této oblasti naprosto nedostačující. Pan inženýr Schiller je poslancem, a jak se domnívám, s agendou školství nemá také zkušenosti. Daní politici stále argumentují, že jim jde o vzdělávání našich dětí, ale pokud je mi známo, paní inženýrka Peštová ani nebydlí v Mostě, za nějž je zastupitelkou. Rovněž její děti nenavštěvují základní školu v okrese Most. Pan inženýr Schiller také nežije ve městě Mostu. Jak mohou být tedy zastupiteli města Mostu a vyjadřovat se k daným okolnostem, když zde s námi ani nežijí?“ popíchl oba politiky podobně, jako to už udělal na veřejném zastupitelstvu předseda mostecké KSČM Radek Belej

(Pozn. red. Pro pořádek dodáváme, že zastupitelem města může být osoba s trvale hlášeným pobytem na území města. Místo výkonu povolání nebo existence několika bydlišť – ať trvalých, nebo „přechodných“ – není podstatné. Rovněž v diskusi občanů mají právo promluvit občané, kteří mají v místě trvalý pobyt – nebo vlastní-li v katastru nemovitost – bez ohledu na to, zda se jejich skutečné či převažující bydliště liší.)

Moravec následně označil chování obou politiků za krajně nevhodné. „Je naprosto zarážející, jak se chovají ústavní činitelé a kde berou tolik času na poškozování poctivě pracujících lidí. Neměli by se spíše věnovat své agendě, která jim náleží? Ani s paní inženýrkou Peštovou, ani s panem inženýrem Schillerem jsem se osobně nikdy nesetkal a nevedli jsme žádný dialog. Z jakého titulu mě tedy mohou hodnotit a dehonestovat?“ vznáší řečnickou otázku.

Konfrontace se nebojí. Naopak prostřednictvím našeho portálu navrhuje osobní setkání s oběma politiky za účasti médií, kdy si budou moci o problematice školství erudovaně pohovořit. „Samozřejmě po pracovní době, protože já, na rozdíl od nich, mám spoustu práce a musím se věnovat chodu školy a našim žákům,“ dodal závěrem.

„Na tohle nepotřebuji od komunistů svolení“

Oba zmíněné jsme tedy požádali o reakci na výzvu a na zdůvodnění, které v souvislosti s ní Bohumil Moravec konstatoval o jejich nekompetentnosti. „Je to smutné, ale máme třicet let od listopadové revoluce a já se domnívala, že tyto praktiky jsou minulostí. Své soukromí si hlídám, proto nechápu, jak pan Moravec ví, kolik mám dětí, jak se jmenují a kam chodí do školy. Zřejmě došlo k porušení zákona na ochranu osobních údajů GDPR a já zvažuji trestní oznámení na pana Moravce,“ reagovala Berenika Peštová, která více nechce k invektivám a výzvám ředitele dodávat.

Její kolega Schiller na výzvu ředitele naší redakci sdělil následující:

„Bohužel mě mé smýšlení o chabých kvalitách pana Moravce nezklamalo. Nejenže si plete pojmy s dojmy, ale ještě naprosto netuší, o čem mluví, když hovoří o mé práci zastupitele a poslance. Tak předně, nikdy jsem nemluvil o kvalitách pana Moravce z pohledu školství, to mi opravdu nepřísluší. Co mi však přísluší je jeho hodnocení jako manažera a politicky angažovaného člověka. V Mostě mám trvalé bydliště, mám zde i poslaneckou kancelář a mám také nemovitost ve Strupčicích. V Mostě trávím možná víc času, než si pan Moravec myslí. Doufám, že je jen na mém rozhodnutí, kde mohu právě být, bez toho, aby mi mostečtí komunisté dali svolení. Ale rádi tuto trapnost používají, když nemají jiné argumenty,“ zdůraznil k invektivám o tom, kde pobývá. 

A k jeho manažerským a řídicím schopnostem je prý právem skeptický: „Pokud mě jako poslance kontaktují rodiče a učitelé, že nejsou s vedením školy spokojeni, a ještě dodají, abych je nejmenoval, že se bojí, co by jim mohl tento člověk udělat, tak mě to opravdu klidným nenechává. Já už dobu temna a totality, kterou by si pan Moravec přál, opravdu nechci!"

Po předložení výpovědí tří pedagogů s dlouholetou praxí, kde je uveden důvod, proč odcházejí, byl dle svých slov v šoku. Stálo tam, že odcházejí z důvodů: šikany, nesouhlasu se stávajícím vedením školy, rozhodování ředitele v oblasti vedení podřízených a neztotožnění se s dalším směřováním školy pod jeho vedením. „A to myslím stačí k tomu, abych se jako zastupitel a poslanec zajímal o to, co se v kdysi prestižní škole děje. Na to nepotřebuji souhlas komunistických orgánů, které ho do této funkce prosadily pod záštitou ‚transparentního‘ konkurzu. Mimochodem pan Moravec se před tím zajímal také o místo ředitele MSSS Most – Městská správa sociálních služeb v Mostě. Tam ale vedení města neustoupilo, a tak se nepřihlásil. No a aby toho nebylo málo, tak se v nedávné době přihlásil do konkurzu na ředitele Střední školy technické v Mostě, i když těsně před průběhem konkurzu se stáhl. Tady buď sehrál roli užitečného křoví a nejspíš z vděčnosti, neboť před zvolením ředitele ZŠ Rozmarýnová byl podřízeným nově zvolené ředitelky. Nebo je tak sebejistý a myslí si, že po půlroční praxi ředitele ZŠ může dělat i ředitele střední technické školy. No nevím, ale jak v závěru uvádí, že má spoustu práce, tak toho asi může zvládnout ještě víc. A pokud chce hodnotit práci poslance, tak ať svým soudruhům řekne, ať ho nominují do dalších parlamentních voleb a zkusí si to. Na rozdíl od pana Moravce nemám pracovní dobu, nevím, co jsou víkendy a práce mi končí obvykle v deset večer,“ sdělil poslanec Schiller.

Ředitelovu výzvu prý zdvořile odmítá: „Neboť jak jsem již řekl, školství v jeho případě já osobně vůbec neřeším. Řeším a vždy jsem se vyjadřoval k jeho manažerským schopnostem, kdy si v nelehké době a při nedostatku pedagogů může dovolit odchod několika z nich, a bohužel asi nebudou jediné.“

„Tuto otázku dostávám často,“ přiznal poslanec

Politické zákulisí, které ze zdí základní školy v této kauze čiší, vyvolává u veřejnosti řadu otázek – kupodivu právě i těch politických. Na facebookovém profilu poslance Schillera se po kritice Moravce jako kandidáta za KSČM objevila například poznámka od uživatelky Františky Dvořákové. Popíchla dotyčného zákonodárce, že píše něco o spolupráci KSČM s koalicí v Mostě, ale co vládní spojenectví, které vede ANO s KSČM? „To Vám nevadí? Že útočíte na komunistickou stranu? Bez jejich podpory byste nebyli ve vládě,“ tázala se řečnicky s poukazem, že v Mostě je komunistická strana protivníkem, ale na celostání úrovni babišovce otevřeně podporuje.

Schiller k tomu svůj postoj objasnil: „Tuto otázku dostávám často. Rozumím vám, že je to trošku nepochopitelné, ale... KSČM není součástí vládní koalice, ale pouze vládu podporuje a říká to veřejně. V Mostě KSČM vládu také podporuje, ale nikdy to veřejně nepřiznala. A podstatný rozdíl je hlavně v tom, že kolegové v Parlamentu za KSČM jsou úplně jiní než v Mostě. Tam ještě stále platí dohody a podání ruky něco znamená. Snad vám to trošku osvětlím, i když vím, že to není jednoduché.“ Po dalších invektivách vůči ANO naznačili Schiller a Peštová, že jde zřejmě o falešný profil nějakého „soudruha“.

„ANO neuneslo neúspěch své kandidátky“

Zákulisní napětí na jedné z mosteckých škol se už dotklo i rodičů a žáků. Někteří dospěláci měli odvahu přijít o řediteli promluvit veřejně. „Chodí nám zvláštní zprávy. Nesmí se držet za ruce... Že budou nosit uniformy,“ zmínil Mostečan Jan Kopáč, podle kterého se dřív děti do školy těšily, to se ale změnilo. „Totálně se rozpadá tým, na který by měl být hrdý,“ řekla u řečnického pultíků další maminka, která přinesla petici. Charakter ředitele označila slovy „neutuchající nadřazenost“: „Příčí se mi, že se staví do pozice kinga, kterému se nemůže nic stát,“ dodala.
 
Podle Moravce nelze stížnosti rodičů, z nichž někteří přišli osobně na jednání komunálních politiků, brát vážně. „K dnešnímu dni má škola 709 žáků – čistě statisticky máme tedy 1418 zákonných zástupců. Z toho plyne, jak vysoké procento nespokojenosti u zákonných zástupců je. Jde pouze o tendenční snahy a nespokojené zákonné zástupce pouze ze tříd odcházejících kantorů, kteří se dobrovolně ze své vlastní vůle rozhodli opustit své žáky před stěžejním devátým ročníkem,“ má jasno muž. „Celý atak od hnutí ANO chápu jako tendenční reakci na neúspěch jejich kandidátky na post ředitele školy,“ vyhodnocuje celou aféru Bohumil Moravec.

Na konto své údajné nekompetentnosti reagoval, že má zkušenosti z veřejného sektoru, i ze soukromého. Dle informací, které poskytl redakci, působil pět let ve společnosti Crystalex CZ, s.r.o. Má 10letou praxi v oblasti školství. Absolvoval studium pro ředitele škol. V Mostě je členem komise školské a kulturní. „Z uvedených bodů je zřejmé, že splňuji všechny kvalifikační předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Lucie Bartoš
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Italská poslankyně přeřvala řetězovou motorovku. Stačilo, aby začala o tom, jak se vláda chová k nakaženým migrantům. Video, které přibilo stovky tisíc lidí do křesla

7:10 Italská poslankyně přeřvala řetězovou motorovku. Stačilo, aby začala o tom, jak se vláda chová k nakaženým migrantům. Video, které přibilo stovky tisíc lidí do křesla

Nejen Matteo Salvini, někdejší ministr vnitra Itálie, ale i řada dalších členů Parlamentu se začíná …