Alena Vitásková: Kalousek je gentleman

19.04.2020 16:02

Institut Aleny Vitáskové z.s. (dále jen IAV) podal trestní oznámení v souvislosti s odstraněním sochy maršála Koněva z Prahy 6, na starostu Ondřeje Koláře. Děkujeme za vyjádření podpory, které dostáváme, za informace o dalších trestních oznámeních, které v této souvislosti podali nejen spolky, politická uskupení, ale i jednotliví občané.

Alena Vitásková: Kalousek je gentleman
Foto: archiv
Popisek: Alena Vitásková
reklama

K trestnímu oznámení jsme zaznamenali připomínky, názory, stanoviska, ke kterým je vhodné se vyjádřit. Chceme tímto zamezit šířením hoax, které by mohly veřejnost zmást.

 • Stanovisko Miroslava Kalouska se vrací až do poloviny roku 2011 a připomíná jmenování Aleny Vitáskové do funkce předsedkyně ERÚ. Citujeme z twitteru pana Miroslava Kalouska:

„Vzpomínám, jak se v r. 2011 @schwarzenberg.k. zuřivě bránil tomu, aby A. Vitásková byla jmenována předsedkyní ERÚ. Premiér Nečas trval na svém a ve vládě jsme byli přehlasování. Už za nás byl vliv ruských švábů na českou vládu značný.“

Viz twitter pana Miroslava Kalouska

Jen pro upřesnění: vláda schválila jmenování Aleny Vitáskové do funkce předsedkyně ERÚ jednohlasně, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Dokument nutný k jmenování Aleny Vitáskové do této funkce podepsal místopředseda vlády, kníže Karel Schwarzenberg, předseda TOP 09. Nikdy bych nevěřila tomu, že i on byl pod „vlivem ruských švábů“.

V médiích se dále s tímto tvrzením objevil i snad můj vztah s Gazpromem. Jsem ráda, že si toho všiml i politik takovému významu, každým „coulem gentleman“. Věřím, že znalosti kolem tohoto „vztahu“ mi potvrdí ve svědecké výpovědi.

 • Stanovisko - názor občana: „bolševická… atd.“
  K tomu sdělujeme, že Alena Vitásková nebyla nikdy v žádné politické straně, ani před „sametovou revolucí“ ani po „sametové revoluci“. Nebyla členkou žádného hnutí, ani OF. Nebyla v milicích. Vždy pracovala v zájmu občanů naší vlasti, ve veřejném zájmu a k tomu politickou stranu nepotřebovala a nikdy nepřevlíkala kabáty.
 • Stanovisko - názor občana: „…odkud ta stará ochechule vylezla, jak to že nesedí,… atd.“
  K tomu sdělujeme, že Alena Vitásková se přiznává ke svému seniorskému věku, ale cítí se duchem stále mladá, plná síly bojovat za vymahatelnost práva a spravedlnosti, za ochranu lidských práv a svobod.
  Nesedí (ve vězení) proto, že nic neprovedla, přestože se na konstrukci zločinu a objednání jejího trestního stíhání podíleli mnozí vysoce postavení, státní zástupce nevyjímaje.
 • Stanovisko - názor občanů: „...kup si sochu Koněva a postav si ji do ložnice…“
  K tomu sdělujeme, že nemáme dostatek finančních prostředků, abychom si sochu i s náměstím koupili a instalovali ji zpět na původní místo, tj. náměstí Interbrigadistů Praha 6. Ložnice, ani jiné místo totiž není důstojné pro hrdinu, který bojoval proti nacismu a fašismu, mimo jiné, který osvobodil Osvětim (nacistický vyhlazovací tábor) a dostal celou řadu nejvyšších státních vyznamenání mnoha zemí světa, vč. protihitlerovské koalice USA, Francie, V. Británie a dalších.
 • Stanovisko - názor občanů: „Budete podávat také TO na hroby našich legionářů, o které se ruská strana nestará, můj dědeček byl legionář... atd.“
  K tomu sdělujeme, že nebudeme podávat trestní oznámení, jelikož nevidíme důvod. Pokud potomci legionářů mají důvod, mají i povinnost konat.

K trestním oznámením, která na starostu Ondřeje Koláře byla podána je nutno doplnit, že orgány činné v trestním řízení mají povinnost šetřit veškeré skutky, kde je podezření z trestných činů. Do pravomocného uzavření případu platí presumpce neviny. Teprve šetření může na jisto postavit, kterých trestných činů se jako osoba, nebo další osoby v této věci dopustili. Jedním, ze zásadních kritérií trestné činnosti a zvlášť závažné trestné činnosti je motiv. S tím souvisí i výše trestu. IAV podal dle zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádost na Ústav pro studium totalitních režimů o podání informace ve věci činnosti gestapa v Českých Budějovicích a Praze, práce u gestapa v létech1938 – 1945 související s osobou vystupující pod možným jménem Otto Kolář, nar. 17. 5. 1908. V této souvislosti připravujeme i dotaz na Mezinárodní instituce, které se touto otázkou zabývají.

IAV podal dle zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádost na Ústav pro studium totalitních režimů o podání informace ve věci činnosti gestapa v Českých Budějovicích a Praze, práce u gestapa v létech1938 – 1945 související s osobou vystupující pod možným jménem Otto Kolář, nar. 17. 5. 1908. V této souvislosti připravujeme i dotaz na Mezinárodní instituce, které se touto otázkou zabývají.

 

 

 

 

Činy pana Ondřeje Koláře související s odstraněním sochy maršála Koněva, musíme brát z jeho úhlu pohledu na celou věc a rovněž ctít presumpci neviny. Pokud k tomu přistoupíme demokraticky, tak jsou minimálně dva, možná tři základní úhly pohledu:

 • Jedním úhlem pohledu se na záležitost díváte, když se snažíte přepisovat dějiny druhé světové války, pak odstraňujete pomníky, mladou generaci dezinformujete a čekáte, až pamětníci vymřou.
 • Jiný úhel pohledu máte, když jste potomek nacistů, fašistů, nebo pokud s touto ideologií sympatizujete. To se na zásluhy maršála Koněva v boji proti nacismu a naše osvobození budete dívat poněkud jinak. Určitě takovým lidem pomník musí vadit, vždyť jejich předky maršál Koněv hnal jako skutečnou lidskou spodinu přes půl světa, až ke konečnému vítězství nad nacismem. 75. výročí vítězství si zanedlouho připomeneme.
 • Zcela opačný úhel pohledu máte, pokud jste Žid. Potomek Židů - národa, na kterém byla páchána nacisty genocida, zvěrstva nevídaného rozměru a kterému byla rodina vyvražděna ve vyhlazovacích táborech (jeden z nich maršál Koněv osvobodil - Osvětim). Pokud jste skutečně Čech, který žije jen díky vítězství nad nacismem (Himmler měl připraven program – část Čechů vyhladit, část porobit a část vystěhovat). Pokud jste přeživší občan například nacisty vyhlazených Lidic, Ležáků.
  Jakým úhlem pohledu se dívají na věc pozůstalí desítek milionů mrtvých, dědů, otců, synů, kteří položili život za naše osvobození. Z tohoto úhlu pohledu je zcela bezvýznamné, v kterém období byla socha hrdinovi druhé světové války instalována, důležité je, že instalována byla. Jako upomínka na hrůznou druhou světovou válku a aby se válka již nikdy nemohla opakovat.

Úhel pohledu není jeden. Stejně jako například úhel pohledu „Kalousek je gentleman“. V této souvislosti jsem stejně jako pan Kalousek (uvedeno výše) zavzpomínala. Bylo to 22. 2. 2016, kdy jsem byla nepravomocně odsouzena na 8,5 let odnětí svobody ve vykonstruovaném trestném činu. Tenkrát pan Kalousek se vyjadřoval, že bych měla z funkce předsedkyně ERÚ odstoupit. Pokud mám charakter. Trvaly další (pro mě a mé blízké neskutečně dlouhé) tři léta, než jsem byla zcela zproštěna viny u Krajského soudu v Brně (listopad 2019). Skutek nebyl trestným činem. Kdo se na konstrukci zločinu nejen vůči mé osobě podílel, to již nikoho nezajímá, gentlemani zmizeli.

Ing. Alena Vitásková
předsedkyně IAV Signatářka a mluvčí Manifestu IAV – občanů poškozených státem

Praha dne 19. 4. 2020

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Richard Seemann: Bundeswehr odejde z Afghánistánu

21:27 Richard Seemann: Bundeswehr odejde z Afghánistánu

Spolková ministryně obrany AKK Annegret Kramp-Karenbauerová oznámila, že Bundeswehr odejde v září z…