Alexandr Mitrofanov: Hlídací občané

24.10.2013 19:41

Žijeme obklopeni různými klišé. Například novináři mají být hlídacími psy demokracie. Je to stručné, snadno se to pamatuje. Pes štěká. Novinář by neměl. To je ovšem výhrada ryze estetická. S obsahem lze souhlasit. Média mají opravdu za cíl a úkol monitorovat nejen politiky – ty v první řadě –, ale také celou společnost. Včetně nálad občanů, protože i ti dokáží za jistých okolností být pro stabilní a spokojený život větší hrozbou než politici sami.

Alexandr Mitrofanov: Hlídací občané
Foto: Hans Štembera
Popisek: Noviny, ilustrační foto

Novinář nemá přitom postavení, které by ho dokonale chránilo před případnou svévolí mocných tohoto světa. Na druhou stranu by měl mít podporu svého média a je-li jeho činnost veřejně známá, není až tak jednoduché ho takříkajíc oddělat. A co je nejdůležitější, tuto práci si dobrovolně vybral a pokračuje v ní s vědomím všech rizik. Mám-li být mírně ironický, dostane-li novinář přes ústa, mohl to očekávat.

O to víc si vážím práce lidí, kteří novinářské postavení ani profesní zařazení nemají, a přesto mimořádně přispívají k občanskému zrání společnosti. Jde o různá sdružení a jejich projekty. Před volbami, které nás v nejbližších hodinách čekají, byly na tomto poli mimořádně užitečné výstupy ze dvou takových zdrojů.

Než řeknu jejich názvy, chci se zastavit u důležitosti toho, co dělají. A to nejen pro občany, kteří kvůli své profesní a soukromé agendě nemají čas pracně vyhledávat informace spojené s politikou a politiky. Pomocná jsou jejich data i pro profesionální žurnalisty, kteří naopak nemají často čas zjišťovat detaily až do takové šířky a hloubky kvůli denní vytíženosti a redakčním uzávěrkám.

KohoVolit.eu je podle vlastní definice nestranické, neziskové, nevládní občanské sdružení. Jeho základním cílem je podle stanov rozvoj demokracie. Konkrétně se zaměřuje na tři široce pojatá témata: otevřená data, kontrola práce volených zástupců a zvyšování informovanosti voličů.
Všiml jsem si, že mnoho lidí si se zájmem vyzkoušelo jejich volební kalkulačku. Ačkoli si myslím, že o volebním chování rozhodují nejen racionální důvody vyplývající z programů stran, byl to dobrý počin. Už proto, že v reakcích na obdržený výsledek často zaznělo překvapení, „co to za divnou stranu mi v té kalkulačce vyšlo“, a následné přemýšlení, proč a koho vlastně chci volit. Projekt ale nemá pouze tuto kalkulačku. Je rozvětvený a poskytuje jiná pozoruhodná data.

Projekt Demagog.CZ má za cíl kontrolu tvrzení, která zazní v politických diskusích. Jestliže má platit jiné klišé – mravenčí práce –, platit by mělo u této činnosti vždy a přednostně. Jít do výroků politiků a pak lopotně vyhledávat, zda řekli pravdu, nebo nepravdu, anebo vypustili z úst něco, se ověřit ani nedá, je úctyhodný výkon. Následně se také pozná politik podle toho, jak na tuto kontrolu reaguje. Před volbami se to náramně hodí.

Potěšující je, že se na těchto projektech s elánem podílejí mladí lidé. Je tu naděje, že vedle hlídacích psů demokracie vyroste v naší zemi ještě více hlídacích občanů. 

Komentář zazněl v pořadu Českého rozhlasu Plus Názory a argumenty  Publikováno se souhlasem vydavatele.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: rozhlas.cz

Ing. Tomáš Czernin byl položen dotaz

Válka na Ukrajině

Pane senátore, opravdu věříte tomu, že má Ukrajina šanci Rusko porazit, a že ji USA a ostatní budou podporovat do nekonečna? Nechápejte mě špatně, přeji si, aby Ukrajina Rusko porazila, ale myslím, že je to dost nereálná vize. A co mě ještě na vašem komentáři zarazilo je, že v něm vůbec nepíšete o m...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Jiří Paroubek: Kořeny zla a nenávisti v politice

15:49 Jiří Paroubek: Kořeny zla a nenávisti v politice

Když se dívám na intelektuální výkony pravicových žurnalistů v maintreamových médiích, které se týka…