Jan Campbell: Čím je Čína opravdu nebezpečná 1

16.11.2018 20:33

Příspěvek vznikl před autorovou návštěvou Marokka, ne z pověření českého premiéra, v předdveří konference na aktuální téma: Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration.

Jan Campbell: Čím je Čína opravdu nebezpečná 1
Foto: Archiv vydavatele Vaše věc
Popisek: Jan Campbell

Téma konference odsouhlasily členské státy OSN 13. července 2018 a formální přijetí dokumentu se uskuteční 10. 11. prosince v Marrákeši, původně berbersky tamurt'n'Akkuc, tj. Boží země. Příspěvek je spojen s tématem konference, navazuje v určitém smyslu akcentováním konání ČLR na poli zahraniční politiky a vzdělání na příspěvek Čím je Rusko opravdu tak nebezpečné a potvrzuje vývoj několika důležitých trendů, o kterých se více méně pravidelně zmiňuji.

Již Goethe ještě předtím než konstatoval, že není nic těžšího k vydržení, než řada dobrých dnů věděl, že Evropa je rozhádaný kontinent ve srovnání s Čínou. Ta byla, je a bude i v budoucnu si vědoma, jakou hodnotu představuje a jakou cenu má jednota národů a státu. To samé platí i pro vzdělání a výchovu mladé generace, trpělivost a hodnocení kvality času.

Není pochyb, že vláda ČLR hodnotí vzdělání jako nejcennější investici (rodiny a státu) a kapitál ČLR. Jedná trpělivě, a umí konat v tichu, když dozrál čas. Ani to však nestačí se ochránit před těžkostmi a problémy vznikajícím v cizím kulturním prostředí, jak dokazuje příklad CEFC na jedné straně, a na druhé straně těžkosti evropských společností podnikajícíh v ČLR. Není pochyb, že maloměšťácké myšlení (a z něho vyplívající chování evropských elit), které podle slovníku spisovné češtiny (Praha 1994) má dva základní hanlivé významy (1. příslušník drobné buržoazie, 2. člověk s omezeným rozhledem a zastaralými názory) přivedlo evropskou společnost na kolej ignorance cizích kultur, všude přítomného spoření, optimalizace výrobních nákladů a falešných nadějí na export, při současném přemísťování výroby do ČLR v iluzi, že tím lze kontrolovat vývoj ČLR. Krátce a jinými slovy to znamená, že Evropa a USA se koncentrovaly především na zisk, finance a vojenskou sílu a zapomněly na důležitost a cenu systamtického vzdělání pro společnost, faktor času a komplexitu vývoje a udržování obchodních, vzdělávacích a vědeckých vztahů mezi Evropou a Asií, jejíchž podstatou je důvěra a komfort ve vztazích.

Nebožtík Winston Churchill svého času varoval: Nikdy se nesměj nad hloupostí druhých. Je to (totiž) tvoje šance. Tuto šanci Západ prohrál. Čína si ji proto vzala a dnes jedná a mluví tak, jak jedná a mluví. Například v OSN minulý pátek (9.11): Svět potřebuje multilateralismus a silnější OSN než je tomu doposud , hlásal z tribuny Rady bezpečnosti OSN zástupce ČLR pan Ma Zhaoxu. A dodal: S příchodem unilateralismu a protektcionismu bylo zaútočeno na mezinárodní pořádek (řád) . Připomínám tuto část projevu zasedání RB, které svolala ČLR, protože doposud platilo pro zahraniční politiku ČLR nevměšovat se, a nehledě na status trvalého člena RB OSN, nevstupovat do role ochránce (mezinárodního) pořádku. ČLR se celá desetiletí spokojila s rolí pozorovatele.

Dnes vystupuje ČLR sebevědomě, využívá rostoucího vakua, které tvoří hra USA na odchod impéria a nabízí se jako garant pořádku ve světě. To indikuje věta ve zvacím dopisu ČLR členům RB: Chceme prozkoumat nové cesty vedoucí k posílení multikulturalismu. ČLR je ochotna spolupracovat se všemi státy na výstavbě mírového světa. Tomu neodporoval Generální sekretář OSN António Guterres, ani zástupce EU. Za to ženský hlas USA, paní Nikki Haley, všem přítomným připomenul, že o všem rozhoduje výsledek, a že podpora společného jednání se hroutí v okamžiku, kdy náklady jsou vyšší než výhody .

Nabídnuté srovnání reakcí na téma multikulturalismus jasně dokazuje, jak rychle se mění svět. Dalších témata měsíčního prezidenství ČLR v RB OSN uvedené potvrzují: Afrika (kde USA a EU ztrácí půdu pod nohama), problém Modrých přileb (USA se chtějí méně (finančně) angažovat, ČLR se chce zýšeně (i finančně) angažovat v rozvojové spolupráci. Ještě před několika málo roky byla ČLR v roli nekompromisního unilateralisty a USA v roli multikulturalisty chránícího multikulturální systém ve světě. Dnes hra USA na odcházející impérium, sledovaná celým světem s pocitem strachu a bezradnosti, transformuje západní hodnoty do nových, které představují to,čím je Čína opravdu nebezpečná: Má čas a umí čekat na příležitost. Ví, že nic netrvá věčně, podobně jako láska k žádné slečně.

Připomínám, že včera (11.11) bylo v Paříži zahájeno Světové mírové fórum. Účastní se ho přibližně 70 státníků majících za úkol diskutovat multilaterální mírové akce. Nevím proč se tratí tolik peněz a nadějí, když se fóra neúčastní prezidenti Trump, Si Ťin-pching a Putin. Již tato skutečnost není dobrým znamením pro rozhádanou EU a organizátora fóra - prezidenta Macrona. Absence lídrů USA, ČLR a RF indikuje, jak těžké je dosáhnout akceptovatelné definice obsahu multikuluralismu, který sám o sobě vylučuje diktaturu jednoho silného, ale který zcela určite obsahuje komplexní problematiku dialogu i párů - migrace a imigrace (přirozená versus následek kolonialismu a imperialismu), výchova a vzdělání, a národní a všeobecě platné hodnoty, abych jmenoval alespoň tři páry.

Již za dva měsíce bude zajímavé sledovat diskuse v Davosu. Tam bude probíhat od 22. do 25. ledna 2019 WEF (World Economic Forum) jehož hlavním tématem byla určena (WEF) Gglobalization 4.0: shaping a global architecture in the age of the fourth industrial revolution. WEF je pro mě osobně zbytečnou a drahou přehlídkou nevolených vyvolených a bohatých loutek s kvalitním PR a posvěcením USA. Nic neznamená pro hospodářský vývoj státu a jeho suverenitu. Bude proto zajímavé si přečíst nebo poslechnout příspěvky na téma čtyř hlavních transformací: 1) Global economic leadership is no longer dominated by multilateralism but characterized by "plurilateralism"; 2) The balance of global power has shifted from unipolar to multipolar; 3) Ecological challenges, including climate change, are threatening socio-economic development; 4) Industrial revolution is introducing technologies at a speed and scale unparalleled in history.

Předpokládám, že v době zveřejnění příspěvku bude již širší veřejnosti známo, že ze strachu ze sekundárních sankcí USA, o kterých se prakticky v médiích nepíše, prezident WEF Klaus Schwab, nemohl pozvat letité, 600 tisícové (CHF-USD) ruské spozory typu Oleg Deripaska, Andrej Kostin, Viktor Vechsleberg a jim podobné a omezil se na varovnou moudrost: We are just at the beginning of globalization 4.0, and are significantly underprepared for the magnitude of change we are facing. We are still approaching issues of globalization with an outdated mindset . Ano, téma Davoského WEF 2019 je aktuální. Bohužel ale nerealizovatelné. Proč? Protože s občany a lídry konzumní společnosti, nepřipravenými ke změně myšlení, mluvení a chování, něco takového není možné. WEF se tak podobá Pařížskému Světovému mírovému fóru a mnoha jiným podobným, jejichž účet neplatí host, ale obyčejný daňový poplatník. Ausser Spesen, nichts gewesen, se říká v SRN. Proč se zmiňuji o fórumech?

Je to kvůli kompetenci, prověřené striktní migrační politice ČLR a v neposlední řadě kvůli silnému vůdcovství .

Výzkumníci kompetencí, kteří testují prakticky bez přestávky obyvatele Planety, zijistili to, co mnozí nevýzkumníci vědí desiteltí na základě jednoduché analýzy reformování reforem vzdělávajícího systému a důvodů absence výchovy v rodině, jako takové. Dnes víme z úst a dokumentů autorit, že nejlepší žáci a studenti žijí v kulturním prostředí Východní Asie s obyvatelstvem čítajícím 1,75 miliard lidí (Číňané, Japonci, Koreánci a Vietnamci). Druhé místo v tabulce zaujímá tzv. europeisovaný svět s obyvatelstvem čítajícím 1,5 miliard lidí (Severní Amerika, Evropa, Ruská federace, Izrael a Oceánie). Porodnost v obou blocích (kolem 1,5 -1,6 pro ženský život) zabezpečuje přestárnutí a vymírání společnosti. Zbytková skupina obyvatel Planety čítající 4,7 miliardy lidí produkuje nejhorší žáky a studenty, o to vyšší je její prodnost: 2,5 – 6 dětí pro ženský život. Vyjádřeno v počtu vynálezů v souladu s Patent Cooperation Treaty je to 1,7 % globálně přiznaných vynálezů. O tom, že ČLR vede tabulku počtu patentů a žádostí o patent, a proč jsou šance USA a EU malé v oblasti UI, XR, přírodě podobných a dalších technologií, jsem psal již několikrát.

V kontextu páru - imigrace / migrace a nejlepší žáci / studenti nelze přehlédnout prověřený a aktuální trend. Tím se jeví prodlužující se hospodářský úpadek, tj. úpadek životní úrovně 4.7 miliardy lidí. Nemůže být pochyb, že se tato masa zbídačelých dá jednoho dne do pohybu. V roce 1980 byly ČLR a Indie (1,35 miliard obyvatel) v paritě co se týče příjmu na hlavu obyvatelstva. Dnes je tomu 5:1. Analogicky je tomu s Brasilií (210 mio obyvatel), ale i Iránem (82 mio obyvatel). Nabízí se otázka: Co se stane s tygry, tzv. rozovojovými zeměmi schopnými rozvoje, vstoupí li ČLR (ještě rezolutněji, protože pod tlakem sankcí a vyhrůžek) na hospodářskou, finanční, politickou a vojenskou scénu? Co mohou USA a EU nabízet na trhu ČLR, když se expertýza a know-how pomalu a jistě přesouvají do ČLR, byť i za cenu druhé kvality? Je na bíledni, že musíme počítat s tím, že 2/3 obyvatel Planety zůstanou dole na zemi, když ne ležet, tak prosíc o pomoc. Když ji nenabídneme, dojde k pohybu. Proto si mohu představit, že projektu Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, bude následovat nový, například s cílem institualizace de-populace Planety. Již kolují myšlenky o práci na tzv. Codexu alimentarius za pomoci tří světových organizací majících, jako vždy ve svém poslání napsáno, pracovat s nejlepšími úmysly pro lidstvo. Jinými slovy a cynicky: Dělej to, co říkám, ale ne to, co sám dělám. Proto také ani jeden úředník také nechce umírat prvním. Každý rozumný ví, že velká válka s novými technologiemi nedává šance nevoleným - vyvoleným se zachránit. Proto ta snaha na všech místech mluvit, nic neměnit a žít po staru (i když se to nedá) a podle principu: Po nás potopa. Souhlasu netřeba. 12.11.2018

Čím je Čína opravdu nebezpečná (2)

Po nás potopa. Jaká potopa? Jenom v Subsaharské - Africe chce imigrovat toho času 550 milionů, a v 2050, nezmění li se podmínky života, téměř 1,1 milliarda lidí. Tuto historickou megadimenzi si uvědomují s trestuhodným zpožděním a instrumenty zatíženými koloniální dobou a zkušeností bez poučení z historie, lídři europeisovaného světa. Snaží se (z)organizovat s pomocí OSNbezpečnou, spořádanou a regulovanou migraci v naději, že umlčí tzv. populisty, separatisty a kritiky obrovských výdajů na zabezpečení migrantů a na zbrojení. Doufají v minimalizaci rizika občanských nepokojů a totální války, při současném znižování výdajů na výchovu, vzdělání a výzkum v europeisovaném světě.

Současný, ještě existující inovační potenciál EU mizí jako rosa před polednem ve slunci. V současných podmínkách EU je nerealistické budovat uzavřená kompetenční centra, podobná anglosachským, způsobilých se chránit před východní konkurencí. Převedeno do čísel pro snazší porozumění to znamená: Ve skupině 1.000 desetiletých Asiatů patří od 320 do přes 500 do nejvyšší matematické kategorie. V europeisovaném světě, Turecko, Švédsko a SRN mají cca 50 max, Francie 25. Jedinou výjimku tvoří Švýcarsko: max 220 žáků z 1.000 lze zařadit do nejvyšší matematické kategorie. Proto není divu, že Švýcarsko je ve statistice Patent Cooperation Treaty před Japonskem a daleko před SRN (60% výkonu Japonců).

V této souvislosti stojí za zmínku desetiletí trvající podpora Singapurské vlády tzv. trvalé překvalifikovanosti obyvatel, sloužící jako rezerva pro firmy zítřka a pozítří. Za zmínku také stojí výsledky Pisa 2012, matematické olympiády TIMSS apod. Od roku 2007 lze konstatovat u europeisovaného světa cestu dolů. Na ní se přibližují i USA. Dnešní lídr, co se týče počtu talentů, čelí problému 50% neúspěšnosti žáků a studentů a současně zhoubnému principu tzv. chain migration. Jedná se o slučování rodin a podobné umělé konstrukty, založené na virtuálních hodnotách, neschopnosti politiků a států zamezit obchodování s migrací a migranty. Peníze a chamtivost, nepochopení času a ducha doby (Zeitgeist), zatím vítězí.

Migrační politika ČLR nedovoluje reálně přijmout ani 100 žadatelů o azyl ročně, protože vláda ví, že žádný migrant nemůže nahradit stárnoucí nebo vymírající společnost. Skutečnost nasazení ve výrobě více než 60% robotů a umělých osob, mluví za sebe. Za touto záměnou stojí výchova, vzdělání a kompetence. Žádné iluze a slibotechny. Nevím kolik členů PS a vlády ČR studovalo migrační politiku především ČLR. V podstatě podpis nebo nepodpis dokumentu v Marrákeši zástupcem vlády nic neřeší. Proč? Stát, který již nemá svoji vlastní a prověřenou migrační politiku, nebo spojenectví, které se o ní baví a nemůže se dohodnout (EU), ji prostě dostanou dříve než později, jako dárek světové organizace. V tomto kontextu je migrační politika ČLR je tím, čím je Čína opravdu nebezpečná Evropě .

Restriktivní migrační politika neznamená nenávist k cizincům. Nech´t jako důkay slouží Emiráty, miliardářské enklávy, Hongkong (39% cizinců), Singapur (45%) und Macau (59%), v Evropě Švýcarsko (29%). V žádném z uvedených států není slyšet tolik nářku proti cizincům, jako je tomu ve státech s minimální migrací. V každém z uvedených států je současně vládám jasné, jak těžké je se dostat do ligy kompetencí, matematiky, a hrát v nich první nebo druhé housle. Výsledkem je, že po Singapuru má dnes nejchytřejší migranty Kanada a Australie. Australský ministr pro migraci Peter Dutton, formuluje podmínky úspěchu jednoduše: Kdo má tak přísný migrační program jako my, dostane produktivní, nové občany, kteří zemi přináší blahobyt, protože nejsou závislí na státu a pilně pracují.

Nehledě na praktickou ztrátu přibližně 3 milionů chytrých, vzdělaných a snažících se Číňanů žijících a pracujících v chráněných anglosachských kompetenčních centrech začala ČLR nejenom dohánět, ale i určovat tempo technického vývoje. Pro snazší představu si stačí uvědomit, že při kvótě 250 matematických talentů na 1.000 mladých ve věku 25 – 29 let, představujících cca 130 milionů mladých, máme so dělat s minimálně 28 milióny talentovaných. Přidám li k tomu ex-kolonie s cca 70 milliony obyvateli se svými 18 milióny matematickými talenty, obraz pro EU nebude veselejší. Nebude veselejší, ani když budeme plnit přání a výzvy politiků, apelujících na soucit a emoce: Obětujte se pro důchodce a chudé, přistěhovalce v nouzi, z Afriky, islámských států a podobně.

Další, čím je Čína opravdu nebezpečná, se mi jeví:

1) A) věkový průměr v klíčových odvětvích průmyslu (ČLR37 roků, USA 38, Švýcarsko 42, SRN 47) , B) šířka a hloubka privátního a stipendijního vzdělání ( 43% všech publikací týkající se UI a 56% všech citací mají čínský původ) , C) služby (4 nejlepší Fin-tech společnosti pracují v ČLR, v roce 2016 bylo 50 x více mobilních plateb v ČLR než v USA, od EU nemluvě. Od listopadu 2016 nabízí čínský JD dodávky zboží dróny (doposud více než 20 tisíc) zatímco Amazon a další je ohlašují), D) výstavba megapolisů – se všemi představitelnými plusy a nepředstavitelnými minusy (celkem 19 - v každém z 5 významných žije a pracuje nebo bude pracovat 110 miliónů lidí). E) neutěšitelná sociálně – politická a vojenská situace klíčových členů EU : SRN, Francie, Itálie. Co se týče státního dluhu a oemzené suverenity.

2) Digitální schopnosti pro budoucnost , jako jeden z parametrů hodnocení a srovnávání států a kompetencí, způsobily propad SRN z 8 místa v roce 2013 na 20 místo v roce 2018. O Francii a dalších členech EU se nebudu vůbec zmiňovat.

3) Kompenzace finančních příspěvků UK do rozpočtu EU představuje další konfliktní potenciál v celé EU, který se transformuje do výhody pro ČLR a tím současně do nebezpečí pro EU. O Katalánii nemluvě.

4) Bezpečnostní aspket . Atomová velmoc UK odchází, Francie není schopná se ubránit, natož pak chránit EU. Sen o evropské armádě zůstane nesplněným snem. To indikuje pozorování oslav 100 let od konce 1. Světové války, podpora kancléřky Merkel a struktura přijímání rozhodování v EU a NATO. Slušelo by se proto Francii vzdát se atomvých zbraní. Při současném trendu, který představuje téměř nezvratná de-kvalifikace mladé generace a potenciálních talentů, tvořící část bloku 1,7 miliard mladých z 80 států světa žijích v blízkosti občanských válek, teroru a násilí, demokratická řešení v proklamových podobách nemohou fungovat. V uvedeném bloku na 1 tisíc 55 – 59 letých mužů, kteří uvolňují 1 tisíc pracovních míst, se hlásí mezi 2.500 a 8.000 mladých ve věku 15 – 19 let. Je to sice méně, než kolik mladých se snaží dostat do služeb Bruselu. V mé době byl případ, kdy na jedno místo v EK jako tzv. temporary agent bylo 16 tisíc žádostí.

5) Válečný index (od 2,5 do 8,0), ve kterém figuruje SRN s indexem 0,66 (660 mladých na 1000 seniorů), Švýcarsko s indexem 0,8, indikuje, že k roku 2030 by mělo být na Planetě pouze 66 států s indexem vyšším než 2,5, ale s 2,2 miliardami obyvatel. I tady končí legrace.

V závěru krátce doplním informaci o Grónsku. Psal jsem se o něm v příspěvku Čím je Rusko opravdu nebezpečné, aniž bych tušil, že rozvoj obchodních a přátelských vztahů mezi Grónskem a ČLR má být zastaven. Podrobně o problematice píše Rudolf Hermann, z Nuuk v NZZ z 14.11.2018 pod názvem: In Grönland endet Chinas «neue Seidenstrasse» vorerst in einer Sackgasse. V podstatě se jedná o komplexní záležitost mající několik důležitých aspektů: Letiště jako nezbytný infratsrukturní projekt v moderním světě, patřící do kompetence regionální vlády. Kompetence je v souladu s dohodou z roku 2009 týkající se roizšířené autonomie Grónska ve vztahu k Dánsku. To je nadále zodpovědné za bezpečnostní a zahraniční politiku. Do těchto oblastí spadá mimo jiné v roce 1951 uzavřená dohoda o vojenské spolupráci mezi USA a Dánskem. Již během 2. Světové války udržovaly USA několik vojenských bází na Grońsku. Dnes udržují, pokud vím, jedno letiště (Thule Air Base) a radarovou základnu. Aktivity ČLR v Grónsku, které se nechají dokumentovat od roku 2016, vzbudily poplach v USA a Dánsku. Výsledkem je: a) Deklarování letiště jako strategický bezpečnostní objekt. b) Neuvěřitelně rychle připravené financování projektu Dánskou vládou, a výrazná hospodářská pomoc pro ostrov, což doposud vláda v Kopenhagenu odmítala. Vše s odůvodněním nebezpečí pro Grónsko: představitelná dluhová past ČLR. c) Vynucené zpožděné jednání centrální vlády v Kopenhagenu však vytvořilo kontradikci: Čím rychleji a dříve bude Grónsko hospodářsky silnější než dnes, tím atraktivnější a realističtější bude přání a odhodlání obyvatel ostrova se oddělit od koloniálního otce a získat plnou nezávislost. ČLR má čas, a bude čekat, i když se Dánsko, potažmo EU a USA budou snažit blokovat aktivity ČLR v Grónsku a Arktidě. Nuuk a Ilulissat, turisticky nejatraktivnější a nejvýznamější lokality Grónska mezitím tak dostanou nečekaně kvalitní PR.

Tou nelze nazvat to poslední, o čem se dnes zmíním: Nízké mzdy v ČR, SK, PL a H. Nízké mzdy doslova vyhání talenty a kompetence z rodných zemí do klína anglosachských kompetenčních center. Na druhé straně bezpečnost uvedených států by mohla častečně kompenzovat ztráty talentů a kompetencí novými migranty. Ne však s pomocí programů EU nebo Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Dokud bude Západ prosazovat pseudo-morálku jako vyšší hodnotu než jsou zdravý rozum, schopnost jasně myslet a inteligence, musím předpokládat, že EU bude poraženou stranou v globálním boji o technické znalosti a kompetence. Komu se nechce věřit má možnost si přečíst na příklad Söhne und Weltmacht, Terror im Aufstieg und Fall der Nationen, jeden z více než 900 zveřejněných příspěvků autoraGunnar Heinsohna, mimo jiné profesora vojenské demografie na Defence College NATO v Římě. Po té může být snazší pochopit, čím vším je Čina opravdu nebezpečná Evropě. Souhlasu netřeba. 

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Karel Sýs: Sbohem, náš krásný plameni…

14:55 Karel Sýs: Sbohem, náš krásný plameni…

Když Zdeněk Mahler v roce 2011 přebíral Cenu Unie českých spisovatelů za celoživotní dílo, nebylo je…