Jiří Kaucký: Nelze se spokojit jen s přesným plněním povinností, daných obecným nařízením

27.5.2022 4:25 odp.

Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiří Kaucký převzal i letos záštitu nad IV. ročníkem vyhlášení nejlepšího Pověřence pro ochranu osobních údajů ČR za rok 2021, který se dnes konal v Kaiserštejnském paláci v Praze.

Jiří Kaucký: Nelze se spokojit jen s přesným plněním povinností, daných obecným nařízením
Foto: archiv JK
Popisek: Jiří Kaucký, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Projev předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiřího Kauckého při vyhlášení Pověřence roku 2021 České a Slovenské republiky - 26/5/2022:

Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové,

před čtyřmi lety nabylo účinnosti obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů a s ním se zrodila i zcela nová role pověřence ochrany osobních údajů, role, které jste se s plným nasazením a vysokou profesionalitou zhostili.

Letošní vyhlášení nejlepšího pověřence pro ochranu osobních údajů roku 2021 je provázeno událostmi, které jen potvrzují, jak velký význam má v současném světě zodpovědná ochrana osobních údajů.

V době, kdy jsme implementovali obecné nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů, byl společností, správci i zpracovateli, obrazně řečeno, očekáván ‚administrativní‘ konec světa. Nestalo se tak, a ani očekávatelný chaos nedosáhl nějak zásadní úrovně. Důvody, proč se tak nestalo jsou dvojí. Těmi pozitivními jsou odpovědná příprava i aplikace většiny správců a zpracovatelů a samozřejmě Vás pověřenců. Negativními, malá administrativní kapacita našeho úřadu k realizaci dozorových oprávnění a také nemožnost uložení správního trestu tehdy, jde-li o správce a zpracovatele uvedené v čl. 83 odst. 7 obecného nařízení, tedy zejména o orgány veřejné moci.

Každá mince má dvě strany a tak, když se vlastně nic katastrofálního nestalo, mohlo se zdát, že implementace obecného nařízení byla jednorázová administrativní akce.

Anketa

Jste pro razantní navýšení výdajů na obranu?

3%
96%
hlasovalo: 43656 lidí

Domnívám se, že – dovolíte-li tu zkratku, klamný pocit beztrestnosti části veřejnoprávních správců a zpracovatelů vedl k pozvolnému úpadku zájmu o ochranu osobních údajů ve veřejném sektoru, což sekundárně mělo vlivem jisté nápodoby negativní vliv i na část ostatních správců a zpracovatelů. Je především Vaší zásluhou, že tento přístup je okrajový. V posledních dvou letech navíc došlo vnějšími vlivy na naše soukromí k radikální změně chápaní významu ochrany osobních údajů. Domnívám se, že obrat zapříčinila aktivita dozorových úřadů ve vztahu k velkým technologickým firmám, které se musely ochraně osobních údajů začít věnovat mnohem odpovědněji, dále to byla nebývalá míra ingerence do osobních údajů v souvislosti s dobře míněnými opatřeními proti pandemii COVID-19 a nyní zřejmě definitivně do obecného povědomí zakotvila důležitost ochrany osobních údajů tragédie hybridní války proti svobodnému světu.

Nyní proto máme druhou šanci věnovat ochraně osobních údajů odpovídající pozornost a brát ji jako činnost, která je cíleně orientována na prospěch pro občana, a nikoli (jen) jako nepříjemná administrativní zátěž. Ochrana osobních údajů a soukromí je něco, co je jedním z garantů fungování České republiky jako demokratického právního státu založeného na úctě k právům a svobodám člověka a občana, jak vyplývá z článku 1 Ústavy České republiky.

Pokud se ještě vrátím k opatřením proti pandemii onemocnění COVID-19 a jejím dopadům v oblasti ochrany osobních údajů, musím zdůraznit, že privátní sektor i veřejná správa si musely poradit s celou řadou situací, kdy pro správný postup ve vztahu ke zpracování osobních údajů neexistoval žádný precedent. A právě pověřenec pro ochranu osobních údajů byl mnohdy tím, kdo jediný dokázal správně nastavit odpovídající pravidla. Na druhou stranu je nezbytné, abych zdůraznil, že před 4 lety, kdy institut pověřence vznikl, bylo jedním z důležitých cílů i posílení obecného povědomí o potřebě a významu ochrany osobních údajů. Role pověřenců tedy není jen výkonem kompetencí a dozoru podle obecného nařízení. Smyslem výkonu funkce pověřence je také určitá forma popularizace významu ochrany osobních údajů. Pověřenec by proto měl být, podle mého názoru, také jakýmsi ‚ambasadorem‘ ochrany osobních údajů, tím, kdo pomáhá nastavit dobrou praxi i v okamžiku, kdy za rohem nečíhá náš Úřad, protože ten tam většinou není.

Součástí odborného působení pověřence pro ochranu osobních údajů, a to nejen ve veřejné správě, ale i v privátním sektoru, by proto měl být i aktivní osvětový přístup. Nelze se spokojit jen s přesným plněním povinností daných obecným nařízením. Každý pověřenec (pro ochranu osobních údajů), ať už působí v soukromém sektoru anebo ve veřejné správě, by měl v rámci svého prostoru působení pomáhat všeobecnému pochopení, proč formální aplikace principů ochrany osobních údajů je nejen špatná z pohledu přístupu ke společensky odpovědnému a udržitelnému rozvoji toho, pro nějž jako pověřenec působí, ale může být i velmi nebezpečná a v posledku mít pro správce nebo zpracovatele osobních údajů i fatální důsledky.

Považuji za velmi důležité a přínosné, že Spolek pro ochranu osobních údajů, společně se svými slovenskými kolegy pořádá toto vyhlášení pověřence roku. Pro ochranu osobních údajů má hledání pozitivních příkladů srovnatelný význam jako hrozba represe. Pevně věřím, že v průběhu času bude odpovědné chování v oblasti ochrany osobních údajů jediné salonfähig a hrozba sankce bude skutečně důležitá jen pro rozhodování správců a zpracovatelů, kteří se i jinak pohybují na hraně zákona.

Je mou velikou ctí, že mohu právě nad takto chvályhodnou aktivitou mít, jako předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, osobní záštitu.

Blahopřeji nejen oceněným, ale i ostatním nominovaným a organizátorům soutěže. Jim i Vám ostatním, kteří svou účastí vyjadřujete trvalý zájem o otázky ochrany osobních údajů, přeji v zájmu subjektů osobních údajů, jimž se cítím být ze své funkce odpovědný, vytrvalost a úspěch.

Děkuji vám.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
JUDr. Jiří Pospíšil byl položen dotaz

Dozimetr

Dobrý den, každý den na Vás v kauze Dozimetr vyplouvají nové a nové nepříjmené informace. Zdá se, že jste v té obří chobotnici měl také své chapadlo. Netvrdím, že jste se dopustil korupce, to si nemyslím ani o Gazdíkovi, ale ten aspoň částečně přijal zodopovědnost a rezignoval. Co vy?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Zdeněk Jemelík: Jak protáhnout soudní proces

19:48 Zdeněk Jemelík: Jak protáhnout soudní proces

K hlavním příčinám nespokojenosti veřejnosti se stavem justice patří úmorná délka trestních procesů.