Lesnická výzva k zodpovědnému přístupu k národnímu bohatství – lesům

3. 3. 2019 14:58

České lesy jsou v bezprostředním ohrožení. Další podceňování následků sucha a kůrovcové kalamity bude mít negativní dopady na celou společnost!

Lesnická výzva k zodpovědnému přístupu k národnímu bohatství – lesům
Foto: kr-stredocesky.cz
Popisek: Les, ilustrační foto
reklama

Kombinace sucha a následné kůrovcové kalamity způsobily dosud nejvážnější přírodní katastrofu v Česku. Třetina lesů je zdevastována suchem a kůrovci a zbylé území lesů je ohroženo. Jen přímé škody na porostech mohou dosáhnout více než 500 miliard korun. Stejná situace postihuje celý středoevropský region. Vyzýváme politickou reprezentaci a veřejnost k aktivní podpoře řešení hrozícího kolapsu lesů a lesního hospodářství v České republice.

Jen v roce 2018 kůrovec a sucho zničili minimálně 50 tisíc hektarů lesů (rozloha hlavního města Prahy nebo tedy 100 tisíc fotbalových hřišť). V letošním roce to může být až desetkrát větší plocha.

Např.: „Chřadnutím vlivem sucha a vysokých teplot je ohrožena většina dřevin. V české krajině chybělo na konci roku až 40 litrů vody na jeden metr čtvereční do hloubky jednoho metru a problém ve větších hloubkách je ještě závažnější, protože doplňování deficitu spodních vod je velmi pomalé. Bez zdravých lesů nebude dostatek pitné vody, výrazně se zhorší kvalita ovzduší a vzroste riziko povodní“, varuje Karel Klem z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR.

„Problém zatím nemusí veřejnost všude vidět. Akutně jsou ale ohroženy téměř všechny lesy u nás, protože kůrovec je kalamitně přemnožen na celém území ČR bez ohledu na vlastnictví,“ varuje Petr Zahradník, specialista na ochranu lesa.

Zástupci lesnicko-dřevařského sektoru žádají o významnou podporu státu poprvé v porevoluční době. Do roku 2018 bylo lesní hospodářství ekonomicky plně soběstačné, bylo příjemcem minimálních podpor a z lesních majetků odvádělo státu desítky miliard. Existenční problémy vlastníků lesů, způsobené propadem příjmů o desítky procent a růstem nákladů, mohou ohrozit boj s kůrovcovou kalamitou a rovněž ohrozit obnovu porostů s následkem nevratných dopadů na ekologickou, vodohospodářskou i rekreační funkci lesů.

„Vlastníci lesů musí bojovat s kalamitou, ale trh se dřívím je zahlcen a cena dříví, pokud se ho vůbec podaří prodat, nepokrývá náklady na tento boj. Pokud vlastníci lesů nezískají adekvátní finanční podporu státu, hrozí, že se kalamita bude dále živelně šířit. Ekonomické problémy vlastníků lesů mohou navíc způsobit, že nebudou schopni vysazovat nové lesy," říká František Kučera, předseda SVOL – organizace, která sdružuje většinu nestátních vlastníků lesů.

Lesníci vědí, jak s kalamitou bojovat. Bez dostatečných kapacit a finančních zdrojů ale nemohou uspět. Zástupci lesnicko-dřevařského sektoru proto sepsali „Lesnickou výzvu“, ve které Vládu ČR a dotčená ministerstva, poslance a senátory především žádají o:

  • Urychlené uvolnění finančních prostředků na efektivní boj s kalamitou a záchranu lesů, které lze ještě zachránit. Výše podpory musí korespondovat s výší vznikajících škod a mírou celospolečenských rizik.
  • Vytvoření podmínek pro operativní získávání zahraničních pracovníků a firem pro boj s kalamitou a zlepšení podmínek pro tuzemské pracovníky a firmy.
  • Aktivní pomoc v hledání účinných nástrojů pro ochranu lesa a stabilizaci trhu s dřívím.
  • Změny legislativy (primárně lesnické a myslivecké), která zohlední současnou situaci a umožní účinný boj s bezprecedentní kůrovcovou kalamitou a úspěšnou obnovu lesů.

„Situace nyní bezprostředně postihuje především vlastníky lesů. Má však citelný dopad na celý lesnicko-dřevařský sektor. Naše Komora dlouhodobě usiluje o účinnou mezirezortní spolupráci, aktivní zapojení všech zodpovědných ministerstev považujeme nyní za klíčové“, upozorňuje Ivo Klimša, předseda Lesnicko-dřevařské komory ČR.

„Stávající kalamitní situace se dotkne i návštěvníků lesa. Z důvodů snížené bezpečnosti v lesích, bude nutné vyhlásit zákaz vstupu do lesů na rozsáhlých územích. Nedostatek kapacit a zhoršená ekonomická situace neumožní vlastníkům lesa přednostně zpracovat rizikové stromy v blízkosti veřejností využívaných lesních cest či cyklostezek v lesích. Současná kalamita tak může negativně ovlivnit doslova každého občana,“ říká Jana Čacká, místopředsedkyně České lesnické společnosti.

Signatáři Lesnické výzvy tedy žádají výkonnou moc a politickou reprezentaci ČR o urychlené zahájení kroků podporujících zachování lesních ekosystémů a všech jejich funkcí. Občany České republiky prosí o podporu v boji s dopady sucha a kůrovcovou kalamitou i toleranci k nutným opatřením, které mohou spočívat také v plošném omezení vstupu do lesů.

Signatáři Lesnické výzvy reprezentují vlastníky nebo správce více než 75 % rozlohy českých lesů. Výzvu dále podporují subjekty zastupující přes 60 % kapacit v oblasti těžby dříví a pěstebních činností, většinu kapacit zpracování dříví v ČR a zhruba 70 % produkce sazenic lesních dřevin.

Mezi signatáře Lesnické výzvy patří také nejvýznamnější zaměstnavatelé v lesnicko-dřevařském sektoru, nejpočetnější odborová organizace i největší lesnická stavovská organizace nebo lesnické školy a další profesní organizace a subjekty s vztahem k lesům a lesnictví.

„Lesnická výzva je nejvýznamnějším spojením subjektů lesnicko-dřevařského sektoru od první republiky. I to jasně dokládá závažnost situace a míru obav z možných dopadů,“ uzavírá Jan Příhoda, předseda CZECH FOREST think tank.

Lesnickou výzvu inicioval nezávislý think-tank CZECH FOREST. Aktuální seznam signatářů i návod, jak se k výzvě připojit naleznete ZDE.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ivo Valenta: Jsem upřímně rád, že již nejsem součástí politické reprezentace naší země

12:35 Ivo Valenta: Jsem upřímně rád, že již nejsem součástí politické reprezentace naší země

Komentář na facebookovém profilu ke článku Blesku, který vyfotil ministra zdravotnictví Romana Prymu…