Pedagogická komora: Otevřený dopis ředitelů škol premiérovi k platům pedagogických pracovníků

13.01.2021 16:25

Otevřený dopis ředitelů škol premiérovi k platům pedagogických pracovníků již podpořilo 1289 vedoucích pracovníků škol a školských zařízení. Přímo ředitelů a ředitelek škol je 1181 signatáři otevřeného dopisu.

Pedagogická komora: Otevřený dopis ředitelů škol premiérovi k platům pedagogických pracovníků
Foto: Eugen Kukla
Popisek: Předseda spolku Pedagogická komora Radek Sarkozi

Žádost o osobní jednání se zástupci signatářů Otevřeného dopisu ředitelů škol premiérovi k platům pedagogických pracovníků

Vážený pane premiére,

dovoluji si Vás oslovit jakožto statutární orgán Pedagogické komory, z. s. (největšího školského spolku v České republice). Na základě podnětu našich členů z řad ředitelů škol, kterých sdružujeme více než 500, vznikl „Otevřený dopis ředitelů škol premiérovi k platům pedagogických pracovníků“, jehož celý text si Vám dovoluji zaslat společně se seznamem všech signatářů otevřeného dopisu (ředitelů škol i dalších vedoucích pracovníků).

K dnešnímu dni otevřený dopis podpořilo 1.289 vedoucích pracovníků škol a školských zařízení. Přímo ředitelů a ředitelek škol je 1.181 signatářů otevřeného dopisu.

Rád bych Vás za všechny signatáře otevřeného dopisu požádal o osobní schůzku, na níž by s Vámi zástupci signatářů z řad ředitelů škol mohli prodiskutovat konkrétní návrhy obsažené v tomto otevřeném dopise.

Oceňuji, že se o problematiku školství a vzdělávání intenzivně zajímáte a pravidelně se setkáváte s odborníky, kteří se touto oblastí zabývají, nebo přímo se studenty. Nejlépe jsou o skutečných problémech ve školství informování právě ředitelé škol. Určitě by přivítali, kdybyste si na ně udělal ve svém nabitém programu čas a osobně se s nimi setkal.

S pozdravem

V Praze dne 11. ledna 2021

Mgr. Radek Sárközi
prezident spolku Pedagogická komora, z. s.

Otevřený dopis ředitelů škol premiérovi k platům pedagogických pracovníků

Vážený pane premiére,

dovolujeme si Vás oslovit formou otevřeného dopisu, neboť naprosto nerozumíme nedávnému kroku vlády, která 22. prosince 2020 na návrh ministra školství Roberta Plagy rozhodla, že se tarifní část platu pedagogických pracovníků v roce 2021 nezvýší o původně navrhovaných 9 procent, ale pouze o 4 procenta. S tímto rozhodnutím zásadně nesouhlasíme. Proto Vás chceme požádat, aby vláda vše ještě jednou důkladně zvážila a dodatečně v průběhu roku 2021 navýšila tarifní část platu učitelů o 9 procent vzhledem k roku 2020.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zveřejnilo 9. prosince 2020 k připomínkování návrh novely „nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů“. Součástí návrhu byla tarifní tabulka pro pedagogické pracovníky s devítiprocentním navýšením jednotlivých částek vzhledem k roku 2020. S tímto návrhem vyjádřili souhlas zástupci zaměstnanců (školské odbory), zaměstnavatelů (ředitelé škol) i profesní organizace pedagogických pracovníků (Pedagogická komora, z. s.). Proti návrhu MPSV nebylo ani Ministerstvo financí ČR. Přesto vláda původní návrh neschválila a tarifní část platu pedagogických pracovníků navýšila pouze o 4 procenta. O tomto kroku jsme se bohužel dozvěděli až v den, kdy vláda rozhodnutí přijala. Nedostali jsme tudíž možnost předem vyslovit nesouhlas s tímto krokem. Činíme tak alespoň dodatečně touto formou.

Anketa

Je nemorální chodit na oběd či pivo do hospody, když je to teď zakázané?

hlasovalo: 8778 lidí

Pokud by původní návrh zveřejněný k připomínkování obsahoval zvýšení tarifní části platu pedagogických pracovníků o 4 procenta, určitě by s ním členové tzv. školské tripartity za zaměstnance i zaměstnavatele vyslovili nesouhlas a požadovali by navýšení o 9 procent. Změnou učiněnou na poslední chvíli ovšem nedostali žádnou možnost se k navýšení tarifů pouze o 4 procenta vyjádřit. Ministr školství Robert Plaga bohužel v rozporu s dosavadními dlouholetými zvyklostmi nesvolává k zásadním problémům a změnám jednání školské tripartity. Návrh Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, který schválila vláda, tudíž nebyl řádně projednán se sociálními partnery. Za ředitele škol chceme vyjádřit důrazný nesouhlas s tímto postupem ministra školství Roberta Plagy a žádáme, aby byla co nejdříve obnovena pravidelná jednání školské tripartity.

Jelikož se ministr školství Robert Plaga vyhýbá komunikaci s pracovníky škol i zástupci reprezentativních školských organizací, žádáme Vás jakožto předsedu vlády o osobní schůzku, na níž by bylo možné projednat aktuální problémy českého školství a naše návrhy ohledně platů pracovníků škol.

Vážíme si toho, že se přes složitou situaci způsobenou koronavirovou pandemií vláda snaží naplnit své programové prohlášení, aby v roce 2021 činil průměrný měsíční plat učitelů 150 procent jeho výše za rok 2017, což je 47.500 Kč měsíčně. Zvyšování platů ve školství považujeme za základní krok, který zajistí, aby do škol nastupovali čerství absolventi pedagogických fakult a aby kvalifikovaní aprobovaní učitelé, kteří v minulosti školství opustili, začali uvažovat o návratu ke své původní profesi. K tomu je ovšem zapotřebí, aby se průměrný plat učitele výrazně přiblížil průměru platů všech vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v ČR a aby výdaje na vzdělávání činily v České republice 5 % hrubého domácího produktu, což je standard členských států OECD a EU. Výrazně zlepšit by se rovněž měly pracovní podmínky všech zaměstnanců ve školství. Rádi bychom Vám stručně představili několik návrhů, které by v tomto mohly pomoci:

 1. Podíl nárokové a nenárokové složky platu pedagogických pracovníků v roce 2020 považujeme za optimální, proto navrhujeme, aby v roce 2021 vzrostla tarifní část platu o 9 procent a aby se netarifní část platu zvýšila rovněž o 9 procent.
 2. Současná platová tabulka pro pedagogické pracovníky není příliš motivační. Po 32 letech praxe se zvýší tarifní část platu učitele ZŠ nebo SŠ ve 12. platové třídě pouze o 9.390 Kč měsíčně. V případě učitelky MŠ činí rozdíl v 9. platové třídě jen 4.560 Kč měsíčně po 32 letech praxe. Na postup do vyššího platového stupně musí pedagogičtí pracovníci čekat až 8 let a po 32 letech praxe se jim až do důchodového věku tarifní část platu nezvyšuje. Proto navrhujeme, aby byla tarifní tabulka pro pedagogické pracovníky rozšířena o nové platové stupně, a to ze současných 7 na 12 stupňů (jak je tomu v případě platové tabulky nepedagogických pracovníků škol). Vhodné by bylo rovněž snížit propastný rozdíl mezi 8. a 9. platovou třídou, který činí 5.900 Kč měsíčně v prvním platovém stupni.
 3. Ředitelé škol všech stupňů (včetně mateřských škol) by měli být automaticky zařazováni do 13. platové třídy (nyní je část ředitelů samostatných MŠ zařazena pouze do 10. platové třídy).
 4. Ředitelům škol, zástupcům ředitele, výchovným poradcům, metodikům prevence, metodikům ICT a ostatním pedagogickým pracovníkům, kteří kromě výuky vykonávají další náročné funkce, by měla být výrazně snížena míra přímé pedagogické činnosti. V současnosti jsou nuceni tyto funkce vykonávat na úkor svého volného času nad rámec osmihodinové pracovní doby.
 5. Třídní učitelé by měli za svou náročnou práci pobírat nárokový příplatek ve výši 3000 Kč měsíčně (což odpovídá 150 korunám za hodinu práce). Příplatek v obdobné výši by měl náležet i za výkon specializovaných činností. Nárokový příplatek by měli dostávat rovněž uvádějící učitelé.

Vážený pane premiére, děkujeme Vám předem za odpověď na tento otevřený dopis s návrhem konkrétního termínu společného jednání.

V Praze dne 31. prosince 2020

S pozdravem

 1. Mgr. Bc. Jana Smetanová, ředitelka, Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283, smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz, 604 356 933, členka Pedagogické komory, z. s.
 2. Mgr. Jana Šindelářová, MBA, ředitelka, Základní škola Heřmanův Městec, nám. Míru 1, Heřmanův Městec, sindelarovaj@zshm.cz, 606 962 682, členka Asociace ředitelů ZŠ
 3. Mgr. Bc. Roman Ziegler, ředitel, Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace, ziegler@8zsmost.cz, 606 723 184
 4. Mgr. Iva Zavadilová, ředitelka, Základní škola Tuchoměřice, Školní 70, Tuchoměřice, reditelka@zstuchomerice.cz, 736 770 679, členka Pedagogické komory, z. s.
 5. Mgr. Bc. Roman Polda, ředitel, Základní škola, Hradec Králové. Štefánikova 566, 50011 Hradec Králové 11, polda@zsshk.cz, 731 131 028, člen Pedagogické komory, z. s., předseda Klubu ředitelů, z. s.
 6. Mgr. Lenka Soušková, ředitelka, Základní škola a Mateřská škola Lutín, Školní 80, 783 49, l.souskova@zsms.lutin.cz, 774 019 031
 7. Bc. Lenka Marková, ředitelka, Mateřská škola Veselé Sluníčko, Kostomlaty pod Řípem 3, 413 01 Roudnice nad Labem, mskostomlaty@seznam.cz
 8. Mgr. Lucie Fusková, ředitelka, Základní škola Velké Popovice, příspěvková organizace, Komenského 5, 25169 Velké Popovice, 722 021 709, reditel@zsvelkepopovice.cz, členka Pedagogické komory, z. s.
 9. Mgr. Iva Berková, ředitelka, Základní škola a Mateřská škola Rožmitál na Šumavě, Rožmitál na Šumavě 47, 382 92, zsrozmitalns@seznam.cz
 10. Bc. Vendula Beránková, ředitelka, MŠ Ostrůvek, Seč, okres Chrudim, Na Hrázi 300, Seč 53807
 11. Mgr. Karel Moric, MBA, ředitel, Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace, Markvartovická 966/50, Ludgeřovice, 747 14, karel.moric@zsludgerovice.cz
 12. PhDr. Mgr. Vlastimil Hubert, MBA, ředitel, Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace, Přemyslovců 2209, Louny, 440 01, reditel@zspremyslovcu.cz
 13. Mgr. Martin Wipplinger, ředitel, ZŠ a MŠ v Rapšachu, Rapšach 290, 378 07, okres Jindřichův Hradec
 14. Pavla Tvrdoňová, ředitelka, Mateřská škola Pohoda Sviadnov, Na Drahách 169, Sviadnov, 73925, info@ms-sviadnov.cz
 15. Mgr. Radek Podveský, ředitel, Jubilejní ZŠ Masarykova a MŠ, Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice, podvesky@zsnovebranice.cz
 16. Jarmila Karnovská, ředitelka, Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, Špálova 1073/32, 702 00 Ostrava, ms-spalova@quick.cz
 17. Mgr. Jan Faltýnek, ředitel ZŠ a MŠ Pohádka, Mandysova 1434, Hradec Králové, reditel@mandyska.cz
 18. Mgr. Natália Toflová, ředitelka, MŠ Frýdek - Místek, Anenská 656, reditelka.msanenska@seznam.cz
 19. Bc. Gabriela Lacková, ředitelka, MŠ Hradec nad Moravicí, Smetanova 520, Hradec nad Moravicí 747 41, reditelna@mshradec.eu
 20. Mgr. Iva Chadzipanajotidisová, ředitelka, MŠ Ostrava, Hornická 43A, Hornická 2679/43A, 702 00 Ostrava, mshornicka@seznam.cz
 21. Mgr. Bc. Petr Lehký, ředitel, ZŠ a MŠ, Hradec Králové, Úprkova 1, lehky@zsuprkova.cz
 22. Mgr. Bc. František Obr, ředitel ZŠ, Hradec Králové, Bezručova 1468, obr@bezrucka.cz
 23. Mgr. Pavel Balda, ředitel, Základní škola a Mateřská škola Hradec Králové - Svobodné Dvory, Spojovací 66, 503 11 Hradec Králové, reditelna@zssvobodnedvory.cz
 24. Mgr. Eduard Hlávka, ředitel, Základní škola a Mateřské škola, Hradec Králové, Štefcova 1092, hlavka@stefcova.cz
 25. Mgr. Stanislava Korcová, ředitelka, Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace, Varenská 2977/2a, 702 00 Ostrava, posta@msvarenska.cz
 26. Mgr. Jiří Šimek, ředitel, Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130, simek@habrmanova.cz
 27. Mgr. Renata Jakubíková, ředitelka, Základní škola Červený Kostelec, Lhota, Bratří Čapků 138, okres Náchod, reditelstvi.zslhota@zsck.cz
 28. Bc. Bohdana Jurášková, ředitelka, Mateřská škola Sněženka, Frýdek - Místek, Josefa Lady 1790, 73801 Frýdek - Místek, snezenkams@seznam.cz
 29. Mgr. Šárka Sýkorová, ředitelka, Základní škola Hradec Králové, třída SNP 694, Třída SNP 694, Hradec Králové 500 03, sykorova@edu-zssnp.cz
 30. Mgr. Zdeňka Stanická, ředitelka, Mateřská škola Břeclav, Okružní 7, 69141 Břeclav skolka@okruzni7.cz
 31. Bc. Milada Pazderová, ředitelka, MŠ Sochorova, Vyškov, p.o., Sochorova 588/13a, 68201 Vyškov, ms.sochorova@vy.cz
 32. Bc. Michaela Bečáková, ředitelka, MŠ Ohníč, Ohníč č.p.30, 417 65 Ohníč, ms.ohni@volny.cz
 33. Bc. Jana Bartošová, ředitelka, Mateřská škola Čeladenská beruška, příspěvková organizace, Čeládná 389, 739 12, Čeladná, ms@celadenskaberuska.cz
 34. Mgr. Hana Burdová, ředitelka, Základní škola Liptál, okres Vsetín, 756 31 Liptál 465, burdova.hana@zsliptal.cz
 35. Mgr. Eva Vyhňáková, ředitelka, ZŠ a MŠ Beňov, okres Přerov, Beňov 73, 75002 Přerov, eva.vyhnakova@seznam.cz
 36. Mgr. Kamila Janyšková, ředitelka, ZŠ a MŠ Kojetice, okres Mělník, Moravcova 26, Kojetice, 250 72, reditelna@skolakojetice.cz
 37. Mgr. Marcela Melková, ředitelka, Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace, Určice, 798 04, marcela_melkova@zsmsurcice.cz
 38. Mgr. Šárka Králová, ředitelka, Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace, Lechowiczova 3110/8, Ostrava, 702 00, mslechowiczova@seznam.cz
 39. Bc. Andrea Calábková, ředitelka, Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace, Ostrava 1, 702 00, ms-dvorakova@seznam.cz
 40. Mgr. Eva Cedrychová, ředitelka, ZŠ a MŠ Horní Počaply reditel@zshornipocaply.cz
 41. Silvie Ivánková, ředitelka, Mateřská škola Vyšní Lhoty, příspěvková organizace, 73951, ms_vysnilhoty@seznam.cz
 42. Jana Poulíčková, ředitelka, Mateřská škola Mateřídouška Frýdek-Místek, J. Božana 3141, příspěvková organizace, ms.materidouska.poulickovaj@seznam.cz
 43. Bc. Martin Kocur, ředitel, Mateřská škola Beruška, příspěvková organizace, Nad Lipinou 2318, Frýdek-Místek, 738 01, m.kocur@msberuska.cz
 44. Mgr. Lucie Přichystalová, ředitelka, ZŠ a MŠ Sebranice, okres Blansko, příspěvková organizace, Sebranice 133, 679 31 Sebranice, reditel.sebranice@seznam.cz
 45. Iva Širůčková, Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace info@skolka-letovice.cz
 46. Mgr. et Bc. Antonín Loukota, ředitel MŠ a ZŠ Vísky, okres Blansko, příspěvková organizace, Vísky 27, 67933 Vísky, reditel@zsvisky.cz
 47. Mgr. Daniela Ošlejšková, ředitelka, Mateřská škola Borotín, okres Blansko, příspěvková organizace, Borotín 174, 679 37, ms174borotin@seznam.cz
 48. Mgr. Pavla Davidová, ředitelka, ZŠ Černovice, okres Blansko, Černovice 97, 67975, zscernovice@email.cz
 49. Eva Pařilová, ředitelka, Mateřská škola Letovice, Komenského 671/11, okres Blansko, příspěvková organizace, členka ČMOS PŠ, členka OROS PŠ Blansko, info@msletovice.cz, +420 725 773 114
 50. Mgr. Martina Ondrová, ředitelka, ZŠ a MŠ Úsobrno, Úsobrno 33, okres Blansko, příspěvková organizace, Úsobrno 33, 679 39, členka ŘV MAP II, členka krajského metodického kabinetu NPI ČR pro prvostupňové vzdělávání
 51. Mgr. Miroslava Sedláková, ředitelka MŠ Cetkovice, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 204, 679 38 Cetkovice, mscetkovice@seznam.cz
 52. Mgr. Karin Petrželková, ředitelka, ZŠ Velké Opatovice, příspěvková organizace, Pod Strážnicí 499, 679 63 Velké Opatovice, reditel@zsvelkeopatovice.cz
 53. Mgr. Dana Tužilová, ředitelka, ZŠ J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace, Pražská 101, Louny, 440 01, tuzilova@zsjak.cz
 54. Mgr. Markéta Blahová, ředitelka, MŠ Suchý, okres Blansko, příspěvková organizace,Suchý 63, 680 01, reditelka@mssuchy.cz
 55. Mgr. Radka Dinková, ředitelka, ZŠ Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace, Prokopa Holého 2632, 440 01 Louny, dinkova@zslounyholeho.cz

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Jiří Paroubek: Hon (nejen) na hradního kancléře

7:34 Jiří Paroubek: Hon (nejen) na hradního kancléře

Česká televize se od samého začátku, tedy od okamžiku hospitalizace prezidenta republiky, zapojila …