Petice: Otevřený dopis s otázkami na p. kardinála Dominika Duku

04.01.2019 14:57

Otevřený dopis s otázkami na p. kardinála Dominika Duku v souvislosti s jeho napomínáním oponentů církevní antigenderové kampaně

Petice: Otevřený dopis s otázkami na p. kardinála Dominika Duku
Foto: Hans Štembera
Popisek: Kardinál Dominik Duka

Vážený pane kardinále Dominiku Duko,

jsme členy stejného církevního společenství, jakému Vy předsedáte. Sledujeme proto Vaše kroky například i ve věci aktivní kampaně některých církevních představitelů varujících před řešením genderových otázek. Všimli jsme si, že používání nevyvážených či nepodložených tvrzení vyvolalo reakce dalších církevních představitelů, kteří naopak kampaň mírní s tím, že věcná debata a rozlišování jednotlivých problémů je prospěšná a je vůbec dobré se zamyslet nad tím, zda církve nemají akutnější úkoly, než vést vyhrocené kampaně proti genderové problematice.

V poslední době nás zaujalo udělení Vašich napomenutí Tomáši Halíkovi a Tomáši Petráčkovi.

Ptáme se, co jste nám - širšímu církevnímu společenství - uplatněním těchto napomenutí chtěl sdělit? Znamená to, že v naší církvi se již nesmí veřejně nesouhlasit s některými kroky biskupa, navíc nikoliv věroučnými, nýbrž týkajícími se běžného života? Dáváte tím najevo, že soutěž názorů v naší církvi může na příště probíhat tak nějak mimo veřejnost a s vyloučením kněží, včetně jejich akademické působnosti, která si stovky let zakládá na vzájemném tříbení názorů?

Jak byste, prosím, vysvětlil logické nesrovnalosti, které vyplývají z prohlášení Vašeho arcibiskupství (ZDE), že "Toto „napomenutí“ je v souladu se stanoviskem České biskupské konference (ČBK), tedy všech diecézích biskupů", když biskup Tomáš Holub ve svém rozhovoru ZDE řekl: "Nebyl jsem přítomen žádnému rozhodnutí biskupské konference, které by podpořilo udělení důtky monsignoru Halíkovi. Jen jsem od pana kardinála slyšel, že on sám o udělení nějakého napomenutí uvažuje." Je to již druhé ohrazení se T. Holuba k údajnému stanovisku, vydávanému za názor celé ČBK, a rovněž pan kardinál Miloslav Vlk se svého času obdobně písemně ohradil proti prohlášení na Vašem webu distancujícímu se od rozhovoru T. Halíka (? je ještě funkční odkaz na web arcibiskupství s tímto prohlášením?). Nesnižujete nepravdivým zaštiťováním se autoritou ČBK věrohodnost a vážnost celé ČBK?

Dále ve svém prohlášení uvádíte: "Napomenutí mj. zmiňuje, že prof. Halík „ve svých mediálních vystoupeních napadá stanoviska vydaná k různým aspektům veřejného života jeho biskupem, popřípadě Českou biskupskou konferencí.“ ... Napomenutí je třeba chápat v širších souvislostech, nejen v otázce tzv. Istanbulské úmluvy a debaty o ní." Toto prohlášení jste na arcibiskupském webu zveřejnil 20.12. Nejspíše proto toto prohlášení nezmiňuje dalšího napomenutého kněze T. Petráčka, který své napomenutí potvrdil veřejně až 21.12. Tento kněz však v médiích před napomenutím vystoupil pouze asi dvakrát a v obou případech zpochybnil právě jen ta stanoviska biskupa či ČBK, která souvisí s vedením genderofobní kampaně. Jaké tedy souvislosti máte na mysli, pokud nejde o genderovou problematiku?

Jak byste, prosím, osvětlil odkázání se ve Vašem prohlášení na kánon 1339 Kodexu církevního práva, nejspíše odstavec 2: "Toho pak, z jehož jednání vzniká pohoršení nebo vážné narušení veřejného pořádku, může pokárat způsobem přiměřeným zvláštním okolnostem osoby a skutku"? T. Halík a T. Petráček pohoršili či vážně narušili veřejný pořádek? Pokud ano, jsou tato pohoršení alespoň taková, jaké způsobil např. svým kázáním na genderovou problematiku 28.9. 2018 pan Petr Piťha?

Neměli bychom být stejně napomenuti i my, níže podepsaní a další, kteří antigenderové aktivity jednotlivých biskupů i kněží od jara 2018 sledujeme a opakovaně a dlouhodobě zpochybňujeme na veřejných sociálních sítích aj. jejich vyváženost, upozorňujeme na jejich manipulativnost atd.?

Neměli by být stejně napomenuti i biskupové Tomáš Holub a Václav Malý, kteří rovněž v debatě o genderové problematice nabádají k věcnějšímu a korektnějšímu postupu?

Není případné nedostatečně podložené rozdávání církevních napomenutí projevem klerikalismu (přesvědčením o své vlastní důležitosti a nadřazenosti), který často kritizuje papež František? Není potlačování svobodného tříbení názorů v rozporu se závěrečným dokumentem Synody o mládež (citace čl. 53.) „ potíží obhájit své vlastní doktrinální a etické pozice před současnou společností“ Nebo pošlapáním (čánek 57.) "touhy, aby se v církvi ujal méně paternalistický a více upřímný dialog"?

Prosíme o zodpovězení našich otázek jako výraz Vašeho vedení našeho církevního společenství, které všichni dohromady utváříme.

Přejeme Vám i nám do nového roku život v Pravdě!

David Smyčka
farnost Česká Třebová

Petici můžete podepsat ZDE

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

Ing. Jan Bauer byl položen dotaz

Děláte dost?

Nejdříve vás odcituji: „Vláda schválila celou řadu cílených opatření v hodnotě dosahující sté miliardy. Ať už se jedná o jednorázovou podporu rodin, navýšení důchodů v lednu a červnu nebo snížení spotřební daně“. Není ale navýšení důchodů dáno ze zákona? A druhá věc, myslíte, že dočasné snížené spot...Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Jiří Paroubek: Jaká bude koncovka s Tchaj-wanem?

20:44 Jiří Paroubek: Jaká bude koncovka s Tchaj-wanem?

Prezident Biden podnikl v posledních dnech velmi namáhavou cestu na Dálný východ, aby se sešel s něk…