Petice za obnovu zdemolované historické vily na pražských Vinohradech

6. 12. 2018 16:18

Petice za obnovu zdemolované historické vily na Královských Vinohradech v Praze, v ulici Na Šafránce 12

Petice za obnovu zdemolované historické vily na pražských Vinohradech
Foto: pixabay.com
Popisek: Petice - ilustrační foto
reklama

V pátek 30. 11. 2018 v odpoledních hodinách byl na pražských Královských Vinohradech v ulici Na Šafránce 12 hrubě porušen zákon.

Svévolně, bez potřebných povolení a administrativních úkonů, zde byla zahájena demolice historické vily, která je součástí památkově chráněného souboru rondokubistických domů známých jako kolonie Svoboda, vybudovaných dle návrhu architekta F. A. Libry v letech 1921–1924.

Více než třetina vily byla ze smyšlených důvodů srovnána se zemí, čímž byl zásadně narušen kontext jedinečného architektonického celku, který svým charakterem těžko nachází v blízkosti historického centra obdoby.

Svými podpisy otevřeně protestujeme proti nepřijatelnému jednání, kdy jsou likvidovány hodnoty vybudované našimi předky.

Věříme, že je naší povinností k cenným architektonickým objektům přistupovat s hlubokým respektem a citem tak, abychom je uchovali pro příští generace.

Proto my, níže podepsaní, požadujeme – po nakázaném ukončení demoličních prací – okamžité zahájení rekonstrukce a dostavbu zdemolované části vily dle původního návrhu architekta Libry.

Za Iniciativu Svépomoc /symbolicky pojmenovanou po stavebním družstvu, jež kolonii Svoboda v období první republiky vybudovalo/

6. 12. 2018 T

ereza Svěráková
Jakub Svěrák
Jan Kareta
Daniel Truxa