Petr Michalů: Tak už vám došlo a dochází, v jakém jsme tehdy po tom roce 68 žili klidu, míru a bezpečí??!!

27.07.2016 8:21

Tehdy – 21. srpna 1968 – byl velice úspěšně zmařen a zcela rozdrcen POKUS vždy nám nepřátelského Západu v čele s arogantními, po světovládě prahnoucími zločineckými Spojenými státy americkými - O nyní bychom řekli „ČESKOSLOVENSKÝ MAJDAN“ nebo též, chcete-li, pokus implantovat v tehdejším Československu jednu z těch revolucí, kterým se právě v posledních desetiletích říká poeticky revoluce barevné. A jak to s těmi všemi záměrně vyprovokovanými revolucemi (Ukrajina), revolucemi tzv. „arabského jara“ (Libye, Egypt, Tunis, Maroko, Sýrie…) bylo, kdo je ve skutečnosti zrežíroval a inicioval, víme už všichni velice dobře!

Petr Michalů: Tak už vám došlo a dochází, v jakém jsme tehdy po tom roce 68 žili klidu, míru a bezpečí??!!
Foto: Ústav pro soudobé dějiny
Popisek: Intervence vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu1968
reklama

Štěstí, že u nás tehdy (v 68.) zasáhla sovětská vojska se svými tanky!! Jinak bychom byli o 21 let dříve tam, kde se nachází ČR nyní – v hlubokém rozvratu a na cestě k zániku a své vlastní záhubě! A dovedete si představit, kolik by tehdy v tom roce 68 bylo obětí na životech československých občanů, kdyby Varšavská smlouva nezasáhla?! Pokud ne – běžte se podívat na Ukrajinu!

Znovu a nestále opakuji a budu všem vždy opakovat, že jsem tedy vděčný vojskům Varšavské smlouvy a Sovětské armádě za to, že od r. 1968 jsem měl šťastné dětství, rodiče zajištěnou práci, všichni kvalitní bezpoplatkovou lékařskou péči, jako stát jsme byli naprosto soběstační ve výrobě kvalitních potravin, vlaky a autobusy jezdily pravidelně i do každé vesnice, mohl jsem v míru a v klidu sociálních jistot absolvovat základní školu, vystudovat střední a VŠ. Stavěly se školy, nemocnice, elektrárny, přehrady, byty, dálnice, v akcích "Z" se zvelebovaly vesnice, prosperovala družstva, každý měl nejen právo na práci, ale i tu skutečnou práci, jisté důchody, velice kvalitní systém školství a vzdělávání, který nám záviděl celý svět. Byl mír, klid, pořádek, sociální jistoty, bylo dobře!! Moc dobře!

Toto již musí být jasné naprosté většině uvažujících, myslících lidí! Díky včasnému, perfektnímu, dobře zorganizovanému a bleskovému zásahu vojsk obranného vojenského paktu socialistických států přejících si žít v míru – Varšavské smlouvy bylo ČESKOSLOVENSKO zachráněno a chráněno celých nádherných 21 let, kdy lidé v důsledku této bratrské a přátelské pomoci mohli v klidu a míru žít, pracovat, studovat, budovat prosperující stát, bavit se, žít beze strachu, milovat se a rodit děti. Také v sedmdesátých letech byla nevyšší populace, kdy se narodilo nejvíce dětí v celé historii Československa! Proč asi?! Protože byly sociální jistoty, každý měl jistou práci, byly jisté důchody, mladí lidé po bezplatném vystudování středních a vysokých škol nebo po absolvování odborných učilišť měli jistá pracovní zařazení ve svém prvním zaměstnání – pro každého byla práce! Budovaly se a stavěly stovky tisíc nových bytů, mladým lidem bylo umožněno čerpat velice výhodné tzv. novomanželské půjčky, za které si pohodlně mohli zařídit svou první vlastní domácnost a domov. Z této půjčky jim dokonce po narození prvního dítěte bylo odečteno 2.000,- Kčs, za každé druhé a další dítě dokonce 4.000,- Kč. Takto se šlo mladým lidem na ruku. Byl mír, klid, pořádek, sociální jistoty, bylo dobře!! Moc dobře!

Fungoval průmysl – náš vojenský průmysl patřil mezi absolutní světové špičky, vyráběli jsme automobily (osobní i nákladní), motocykly, lokomotivy, tramvaje i traktory, letadla, turbíny, měli jsme textilní průmysl, vyráběli oděvy, obuv, byl zde sklářský průmysl (naše sklo, ale i třeba lustry) se vyvážely do celého světa, vyráběla se a prodávala bižutérie, vyráběli jsme koberce, nábytek, potravinářské stroje, fungovaly pivovary, cukrovary, lihovary, měli jsme naprostou soběstačnost ve výrobě kvalitních nemodifikovaných potravin (protože dokonale fungovalo zemědělství, na každé vesnici JZD, nebo Státní statky), na vysoké úrovni bylo bezplatné zdravotnictví, fungovala prevence, existoval naprosto ve světě ojedinělý a dokonalý systém školství a vzdělávání (od jeslí, přes mateřské školy, po ZDŠ, síť středních odborných škol s maturitou, gymnázií, učňovské školství, vysoké školy), měli jsme vlastní výzkum a vývoj, dokonce námořní loďstvo, jako 3. stát na světě jsem dokonce měli vlastního československého kosmonauta… a mnoho a mnoho dalších vymožeností, o kterých se nám dnes jen zdá a mladí, kteří toto vše nezažili a neprožili, tomu vůbec nevěří a vše považují jen za nějakou komunistickou nebo ruskou propagandu! Měli jsme se dobře. Prosperovali jsme, nebyli jsme zadlužení, byli jsme nejen nepříjemnou, ale přímo nebezpečnou konkurencí pro Západ, kterou je třeba proto totálně zničit, rozvrátit, ukrást lidem a tomu státu, co se jen dá.

Lidé v době socialismu pracovali ve fabrikách i na 3 směny (ranní, odpolední, noční), neboť tak neskutečně mnoho bylo práce pro všechny, bylo nutné splnit plány a závazky pro export našich produktů do ciziny. Po práci lidé jezdili na odpočinek a dovolenou velice levně do podnikových rekreačních zařízení, jejich děti za symbolické částky do dětských rekreačních táborů, nejlepší pracovníci dostávali i poukazy na dovolenou a zotavení zdarma a to i k moři, jezdívalo se na podnikové zájezdy ROH po celém Československu.

Toto vše bylo! Toto vše jsem zažil na vlastní kůži, prožil jsem to, velice dobře si všechno ještě pamatuji! Velice dobře. Ano, občas nebyly dámské vložky (jak se stále píše a jak odpůrci socialistického režimu – floutkové, feťáci, disidenti a třeba i ti „chátristé 77“ a prozápadní proamerická svoloč stále připosměšně připomínají, zrovna tak byl prý občas i nedostatek toaletního papíru, nebyly prý banány!!). Opravdu se musím přiznat, že ze svých vlastních životních zkušeností jsem právě toto nezaznamenal a na své kůži nepociťoval, ale budiž, byla to pravda.

Jistěže byly i jiné, opravdové nedostatky, ale v porovnání s tsunami zlodějen, podvodů, krádeží, loupeží, lží, intrik, falše, pokrytectví, vražd, okrádání lidí, řádění exekutorských mafií, bezdomovectví, sociálních sebevražd, naprosté bezmoci a beznaděje lidí, ale hlavně totálního zašmelení a prodání celého státu na západ a do USA, to byly jen nepatné, neznatelné, naprosto kosmetické drobounké chybičky!!

Ta pravá katastrofa, zánik státu, jeho naprosté vyrabování, vykradení a zaprodání do ciziny přišlo právě po tragickém zinscenovaném a zrežírovaném listopadu 1989!

Z prosperujícího vyspělého suverénního státu se stala nesvéprávná zcela závislá kolonie šílené deviantní Evropské unie, která sama je jen a jen kolonií ještě šílenějších a deviantnějších, zločineckých USA!! Po roce 1989 došlo k rozkradení a rozprodání veškerých zdrojů do ciziny. České banky byly předány cizím bankám, infrastruktura, vodárny, podniky, závody, obchodní domy, lesy, půda… To, co nebylo lukrativní, to se nechalo zchátrat a zplundrovat. Marx napsal, že vlastnictví zdrojů je rozhodujícím znakem státnosti a nezávislosti zemí a národů. Země, která nedisponuje vlastními zdroji, nemůže být suverénním a samostatným státem. Proto musí česká vláda skákat tak, jak cizí mocnosti určí. Nemáme už zdroje, abychom byli samostatným a suverénním národem. Nemáme zdroje, o které by stát mohl opřít vlastní národní politiku, která by šla proti tezím globalizace podle NWO. Cesta k nezávislosti bude mnohem těžší, než jenom navolení jiných zástupců do parlamentu.

Celá ta vlastizrádná kolaborantská vláda (a vlastně všechny ty polistopadové vlády), všichni ti politici jdoucí proti zájmům České republiky a českého národa musí být okamžitě ZATČENÍ, UVĚZNĚNÍ, ODSOUZENÍ a velice tvrdě POTRESTANÍ. - Za co zatčení, odsouzení a tvrdé potrestání?!! - No přece za páchání zvláště závažných úmyslných trestných činů namířených proti ČR a jeho obyvatelstvu! Nejsem právník – škoda, ale cožpak například VLASTIZRADA, VELEZRADA, úmyslně prováděná GENOCIDA vlastního národa, TERORIZOVÁNÍ, ZASTRAŠOVÁNÍ, VYDÍRÁNÍ vlastního obyvatelstva, ZNEUŽÍVÁNÍ PRAVOMOCÍ VEŘEJNÉHO ČINITELE (dokonce zneužívání pravomocí ústavních činitelů), ZNEUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ V OBCHODNÍM STYKU, SCHVALOVÁNÍ A PODPORA VÁLEČNÝCH ZLOČINŮ, ZLOČINŮ PROTI LIDSKOSTI, ZAPRODÁNÍ a zašantročení majetku ČR do zahraničí, NADRŽOVÁNÍ a PODPORA hnutí, či ideologií potlačující základní lidská práva a upírající rovnoprávnost pohlaví, PODPORA TERORISMU, PAKTOVÁNÍ se s teroristickými státy, členství v teroristickém paktu, úmyslné ŠÍŘENÍ DEZINFORMACÍ, POMLUVY, PODVODY a další a další a další, již nejsou zvlášť závažnými, či jen závažnými, či trestnými činy?!! Kdy již konečně bude s těmito GANGSTERY naloženo tak, jak si po právu zaslouží?! Tyto zločiny jim budou do nekonečna a stále procházet bez trestu?! Kteří ti polistopadoví politici dopouštějící se výše uvedených zločinů byli kdy, jak a kde potrestaní?! I nadále se budeme všichni spokojeně, ustrašeně, či bojácně tvářit a předstírat si a nalhávat si, že se nikdo výše uvedených zločinů nedopustil?! V ČR se trestá jen za malůvky (tykadla) na plakátech navždy „nedotknutelných nadlidí“?! Pokud ano, prohlašuji zde naprosto veřejně, že tato republika a její obyvatelé nemají nárok na vlastní samostatný stát!! Cožpak se v celé ČR – v desetimilionovém státě nenajde jeden jediný čestný právník, schopný kolem sebe sestavit tým zkušených nebojácných právníků, výše uvedené, a další zločiny politiků současné vlády a premiéra řádně sepsat, zdokumentovat, doložit a podat obžalobu?!! Asi ne, nenajde, neboť všichni jsou připosraní, zalezlí hluboko někomu někam a klepou se strachem o ty svá přeplněná koryta!! Další, co mě napadá… kam vlastně takovou obžalobu podat? České justici? Nebo mezinárodní evropské justici? K smíchu – všude na těchto místech jsou naprosto stejní gangsteři a zločinci jako v ČR!! Co tedy zbývá občanům a obyvatelstvu? Jeden vysoce postavený ústavní činitel již toto naznačil a jsem přesvědčený o tom, že velice dobře věděl, co říká… Též si již moc dlouho myslím, že jak český, tak slovenský národ si bude muset honem rychle vzpomenout na SNP (Slovenské národní povstání), Češi na Pražské povstání, dále do minulosti na husitské bouře nepokoje, defenestrace… Co třeba i využít „nesmírných a bohatých zkušeností“ našich současných „spojenců a přátel“ – USA. Tito jsou přece přímo specialisté na ty nejrůznější „obměny“ vlád, převraty a puče – plánují je a realizují!! Ale pozor – v tomto krajním případě jsem samozřejmě pro jejich absolutní neangažovanost a neúčast u nás!! Největším naším nepřítelem jsou USA, NATO, jim podřízená fašistická EU, islám a všichni čeští kolaborantští politici!!

Jak by se nám hodil nový 21. srpen 1968!!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ivan Bednář: Další „úspěch“ primátora Hřiba

13:44 Ivan Bednář: Další „úspěch“ primátora Hřiba

Po zpřetrhání vztahů s hlavním městem Čínské lidové republiky Pekingem, a přemalovaném autobusu dosá…