Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy – díl 215 Pravda o covidu-19

20.11.2021 12:04 | Komentář

Autor mezinárodních bestsellerů dr. Mercola spolu s R. Cumminsem napsali knihu, která analyzuje současnou krizi okolo covidu-19. Předmluvu napsal Robert F. Kennedy jr. Kniha je po řadu týdnů mezi bestsellery na Amazonu s vysokým hodnocením čtenářů (90 % nejvyššího hodnocení, 4 % nejnižšího). V těchto dnech vychází kniha i v českém překladu v nakladatelství Riva.

Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy – díl 215  Pravda o covidu-19
Foto: Archiv P. Žantovského
Popisek: Petr Žantovský

Autoři analyzují tuto krizi nejen z medicínského hlediska, ale také z hlediska mocensko-politického a psychologického. Přitom odkazují na úctyhodné množství odborných a veřejných informačních zdrojů (celkem 534 odkazů). Nevyhýbají se žádným otázkám, které mohou budit kontroverzi, jako je původ viru SARS-CoV-2, vlivové zájmy velkých (především farmaceutických) korporací a globálních elit, umělé vytváření strachu a paniky pomocí PCR testování, pandemie „případů“ a sporné klasifikace úmrtí, otázkám účinnosti a bezpečnosti mRNA vakcín, otázkám obezity, cukrovky a jiných chronických problémů přispívajících k těžkému průběhu onemocnění covidem. Současně kniha představuje levné a účinné možnosti léčby a prevence covidového onemocnění, které jsou cenzurovány a potlačovány ve prospěch vakcinace jako údajně jediné cesty ke zvládnutí covidové krize.

V knize autoři dochází k závěru, že je třeba převzít kontrolu nad svým vlastním zdravím a životem a postavit se snahám o manipulaci prováděné v zájmu korporátních zisků. Kniha pomáhá vidět současnou situaci v jiném úhlu pohledu, než který je běžně prezentován v médiích hlavního proudu. Každý, kdo chce lépe rozumět době, v které nyní žijeme, by si měl přečíst tuto knihu.

Dnes vám přinášíme jednak předmluvu od Roberta F. Kennedyho jr., a pak několik ukázek kapitoly o původu koronaviru.

Předmluva

Téměř každý soudní spor, který jsem kdy vedl, stavěl proti sobě vysoce uznávané odborníky z protilehlých stran, a přitom všichni vypovídali pod přísahou z diametrálně protikladných pozic založených na stejném souboru faktů. Věda obsahuje nesouhlas, pojem vědecké shody je protimluv.

Novodobým záměrem totalitního státu je korporátní kleptokracie – model, který nahrazuje demokratický proces svévolnými výnosy nevolených technokratů. Jejich příkazy vždy vybavují nadnárodní korporace mimořádnou pravomocí zpeněžit a ovládnout ty nejintimnější části našich životů, obohatit miliardáře, ožebračit masy a zvládat nesouhlas neúnavným sledováním a výcvikem k poslušnosti.

V roce 2020 Silicon Valley v čele s Billem Gatesem tleskalo zpovzdálí, když mocní lékařští šarlatáni – používající nejpesimističtější projekce zdiskreditovaného modelování a snadno manipulovatelného PCR testování i nabídku nových protokolů pro soudní lékaře, které měly podle všeho nadhodnotit údaje o počtu úmrtí způsobených covidem-19 – vyvolávali pandemickou paniku a uzavírali světovou populaci do domácího vězení.

Pozastavení řádného procesu, řádného vyhlašování a připomínkování právních předpisů znamenalo, že nikdo z vládních prelátů, kteří nařizovali karanténu, nemusel nejdřív spočítat, zda zničení globální ekonomiky, narušení dodávek potravin a zdravotnického materiálu, uvržení miliard lidí do zoufalé bídy a potravinové nejistoty nezabije víc lidí, než kolik jich může zachránit.

V Americe, jak se dalo předvídat, nařízená karanténa rozbila kdysi vzkvétající hospodářský motor, připravila 58 milionů Američanů o práci a trvale zruinovala víc než sto tisíc malých podniků, z toho 41 000 podniků vlastněných černochy, přičemž vybudování některých z nich si vyžádalo investice tří generací. Tato politika také zahájila nevyhnutelný rozpad sociální záchranné sítě, zajišťující střední třídu, kterou Americe leckdo záviděl. Vládní úředníci už začali likvidovat staleté dědictví Nového údělu, Nové hranice, Velké společnosti a Obamacare, aby splatili dluhy nahromaděné karanténou. Rozlučte se se školními obědy, zdravotní péčí, s programem Potravinové a výživové služby, s programy Medicaid a Medicare, s univerzitními stipendii a dalšími výsadami.

Zatímco „covidový převrat“ v roce 2020 smazal americkou střední třídu a dalších osm procent Američanů poslal pod hranici chudoby, převedl bohatství asi bilionu dolarů na obry z velkých technologických společností, velkých dat, velkých telekomunikačních společností, velkých financí a velkých médií (Michael Bloomberg, Rupert Murdoch) a internetovým titánům ze Silicon Valley, jako jsou Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Sergey Brin, Larry Page a Jack Dorsey. Zdá se, že nikoli náhodou ti, kteří těží z chudoby a bídy způsobené globálními lockdowny, jsou titíž, jejichž společnosti aktivně cenzurují kritiku těchto opatření.

Právě ty internetové společnosti, které nás vodily za nos slibem demokratizace komunikací, vytvořily svět, kde začalo být nepřípustné mluvit špatně o oficiálních prohlášeních a kde se stalo prakticky zločinem kritizovat farmaceutické výrobky. Právě ti loupeživí baroni velkých technicko-datových a telekomunikačních společností, kteří se nyní vrhají na mrtvoly naší vyhlazené střední třídy, rychle mění někdejší hrdou americkou demokracii v policejní stát cenzury a sledování, z něhož profitují na každém kroku.

Tak například tato klika využila lockdownu k urychlení vybudování své sítě 5G satelitů, antén, biometrického rozpoznávání obličejů a sledovací a vyhledávací infrastruktury, kterých pak oni a jejich partneři z vládních a zpravodajských agentur budou využívat k bezplatnému sběru a zpeněžení našich dat, k vynucení poslušnosti vůči svévolnému diktátu a k potlačení nesouhlasu. Jejich vládně průmyslová spolupráce využije tento systém, aby zvládla rozhořčení, až Američané konečně procitnou a dojde jim, že tento zločinecký gang ukradl naši demokracii, naše občanská práva, naši zemi a způsob života, zatímco my jsme se krčili v řízeném strachu z onemocnění podobného chřipce.

Jak se dalo očekávat, byly po svobodě projevu poslány na šibenici i naše další ústavní záruky. Nastolená cenzura zakryla tuto systematickou demolici naší ústavy, do níž patřily útoky na naši svobodu shromažďování (prostřednictvím pravidel společenského odstupu a lockdownů), na svobodu vyznání (se zrušením náboženských výjimek a zavřením kostelů, přičemž obchody s alkoholem zůstávají otevřené jako „základní služba“), na soukromé vlastnictví (právo podnikat), na řádný proces (dalekosáhlá omezení svobody pohybu, vzdělávání a sdružování bez tvorby předpisů, veřejných slyšení nebo prohlášení o dopadech na ekonomiku a životní prostředí), na právo na soudní řízení před porotou, zaručené Sedmým dodatkem (v případě poškození vakcínou způsobeného nedbalostí firmy), na naše právo na soukromí a proti nezákonným prohlídkám a zadržení (nezákonné sledování a vyhledávání) a naše právo mít vládu, která nás nešpehuje a neuchovává naše informace ke zlovolným účelům.

Umlčení hlasu dr. Mercoly bylo samozřejmě přednostní prioritou lékařské kliky. Dr. Mercola po desítky let patří mezi nejúčinnější a nejvlivnější obránce před farmaceutickým paradigmatem. Byl výmluvným, charismatickým a zasvěceným kritikem zkorumpovaného systému, který z Američanů udělal největší konzumenty léků na světě. Mezi 75 národy platí Američané za léky nejvíc a mají nejhorší zdravotní výsledky. Necháme li stranou opiáty, které každoročně zabíjejí padesát tisíc Američanů, jsou dnes farmaka po infarktu a rakovině třetím největším zabijákem Američanů.

Jako nějaký prorok v divočině dr. Mercola už léta tvrdí, že dobré zdraví nepřichází v injekční stříkačce ani v pilulce, ale přináší je budování silného imunitního systému. Hlásá, že nejúčinnějšími léky jsou strava a cvičení a že úředníci v oblasti veřejného zdraví by měli prosazovat opatření, která odrazují od spoléhání na farmaceutické prostředky a chrání naše dodávky potravin před velkými potravinářskými, chemickými a zemědělskými společnostmi. Tato loupeživá odvětví přirozeně považují dr. Mercolu za veřejného nepřítele č. 1.

Roční rozpočet velkých farmaceutických firem na reklamu činí 9,6 miliardy dolarů a dává těmto bezohledným společnostem kontrolu nad našimi zpravodajskými a televizními stanicemi. Silná ekonomická motivace (farmaceutické společnosti jsou největšími inzerenty v těchto sítích) už dlouho odrazuje mainstreamová média od kritiky výrobců vakcín. V roce 2014 řekl předseda zpravodajské sítě Roger Ailes, že vyhodí každého svého moderátora, který si dovolí mluvit naživo o bezpečnosti vakcín. „Naše zpravodajská divize,“ vysvětlil, „získá v nevolebních letech od farmaceutických společností 70 % svých příjmů z reklamy.“

Farmaceutické výrobky tedy byly jak příčinou, tak klíčovým bodem kultury rušení (cancel culture). Farmaceuticko-mediální klika už dávno zakázala, aby se dr. Mercola objevoval na rozhlasových vlnách i v novinových článcích, a proměnila Wikipedii, která funguje jako zpravodajský a propagandistický nástroj velkých farmaceutických firem, v továrnu na pomluvy proti němu a proti všem ostatním integrativním a funkcionálním lékařům. Když začal covid, spojili se loupeživí baroni sociálních sítí – všichni s vlastním finančním propojením s velkými farmaceutickými společnostmi – v kampani směřující k umlčení dr. Mercoly tím, že ho vyřadili ze svých platforem.

Je špatným znamením pro demokracii, když už občané nemohou vést věcné a zasvěcené debaty o rozhodujících politických opatřeních, které mají dopad na životaschopnost naší ekonomiky, veřejné zdraví, osobní svobody a ústavní práva. Cenzura je násilí a toto systematické umlčování veřejné debaty, které jeho zastánci ospravedlňují jako prostředek k omezení nebezpečné polarizace, ve skutečnosti posiluje polarizaci a extrémismus, jichž autokraté využívají k nastolení stále drakoničtějších omezení.

V této podivné době našich dějin můžeme připomenout, že přítel mého otce Edward R. Murrow varoval: „Právo nesouhlasit … je jistě zásadní pro existenci demokratické společnosti. Je to právo, které šlo první stranou v každém národě, jenž zabloudil na cestu k totalitě.“

Robert F. Kennedy jr.

---

Únik z laboratoře, nebo přírodní původ?

Už téměř třicet let se stále víc vědců a aktivistů včetně autorů této knihy pokouší varovat svět před tím, jaké nebezpečí obnáší „hrát si na Boha“ – tedy provádět genetické zásahy do DNA, stavebních bloků života, a nyní i do informační RNA (například v nových pokusných vakcínách na covid-19). Velká část důvodů, proč je hra na Boha tak nebezpečná, tkví v tom, že sledování těchto cílů provází malé nebo žádné vládní regulace a ohledy na potenciální nebezpečí geneticky modifikovaných organismů (GMO) pro lidské zdraví a životní prostředí.

V důsledku našeho vzdělávacího úsilí si mnozí, ne-li většina spotřebitelů po celém světě začali dávat pozor na geneticky upravené potraviny a plodiny, stejně jako na toxické chemikálie, jako je glyfosát Roundup od Bayer/Monsanto, pesticid, který tyto GMO vždy doprovází. Většina lidí bohužel moc neslyšela o jiném odvětví genetického inženýrství a úpravě genů – o v tajnosti drženém temném světě biologických zbraní, biologické bezpečnosti a biomedicínského výzkumu.

V tomto technologicky vyspělém světě biotechnokracie tisíce světových vědců a výzkumníků financovaných velkými farmaceutickými společnostmi a vojenskoprůmyslovým komplexem geneticky upravují viry, bakterie a mikroorganismy, aby byly infekčnější, virulentnější a nebezpečnější.

Biotechnokracie se skrývá za výmluvu, že se zde nejedná o biologické zbraně, které by měla zakazovat mezinárodní Úmluva o zákazu biologických zbraní, ale spíš o experimenty v oblasti biomedicíny a biologické bezpečnosti, jejichž cílem je pomoci lidstvu vyvinout nové léky a vakcíny pro boj s epidemiemi a nemocemi.

Bohužel po třicet let tohoto takzvaného výzkumu biologické bezpečnosti dochází každý rok ke stovkám zdokumentovaných úniků, krádeží, nehod, a dokonce i záměrných úniků (jako byly v roce 2001 antraxové útoky v USA). A to ještě nezahrnuje události nehlášené, k nimž patří přetváření virů a bakterií na zbraně. Z tohoto nebezpečného výzkumu zisku funkce však nevzešly naprosto žádné nové účinné vakcíny ani léky.

Zisk funkce sice může znít jako něco pozitivního, jenže ve skutečnosti jde o přetváření virů na zbraně, často prostřednictvím genetické manipulace. Koronaviry jako SARS mají obvykle jen úzký rozsah hostitelů, nakazí jen jeden nebo několik málo druhů, jako například netopýry. Prostřednictvím cílené rekombinace RNA mohou genoví inženýři s viry, jako je covid-19, manipulovat za účelem „zisku funkce“, což jim umožňuje infikovat jiné druhy (lidské buňky), zabraňovat reakci imunitního systému a snadno se šířit vzduchem.

Oficiální příběh se drolí

Oficiální příběh, podle kterého je virus SARS-CoV-2 přirozený – na rozdíl od laboratorně vytvořeného – se pomalu, ale jistě rozpadá. Stále víc nezávislých vědců a badatelů odhaluje věcné chyby a otevřené lži v narativu establishmentu analýzou rostoucího množství důkazů a uveřejňováním svých zjištění, a to navzdory široce rozšířené cenzuře ze strany vědeckých časopisů, hromadných sdělovacích prostředků a internetových gigantů.

V řadách mezinárodních kritiků, kteří veřejně rozebírají oficiální příběh, jsou stovky uznávaných vědců a výzkumníků, mezi nimi Chris Martenson, Alina Chanová, Meryl Nassová, Moreno Colaiacovo, Richard Ebright, Nikolai Petrovsky, Etienne Decroly, David Relman, Milton Leitenberg, Stuart Newman, Aksel Fridstrøm, Nils August Andresen, Rossana Segretová, Yuri Deigin, Jonathan Latham, Alison Wilsonová, Vandana Shiva, Sam Husseini, Luc Montagnier, Carey Gillam, Claire Robinson, Jonathan Matthews, Michael Antoniou, Joseph Tritto, Lynn Klotz, Filippa Lentzosová, Richard Pilch, Miles Pomper, Jill Lusterová, Birger Sørensen, Angus Dalgleish, Andres Susrud, Monali Rahalkarová, Rahul Bahulikar a řada dalších.

Při prosazování oficiálního příběhu a oponování těmto kritikům, často odsuzovaným jako „konspirační teoretici“, tvrdí čínská vláda, vláda USA, velké farmaceutické společnosti, Silicon Valley a globální elita biologického boje / biologické obrany, že koronavirus SARS-CoV-2, vzdálený příbuzný virulentního, ale mnohem méně infekčního viru SARS-CoV, který v letech 2002–2004 nakazil 8000 lidí a potom zmizel, vznikl přirozeně z divokého netopýra.

Poté se tento virus divokého netopýra nějak vyvinul, zkombinoval své geny s jiným divokým zvířetem (s typem mravenečníka zvaného luskoun) a začal být nakažlivější a virulentnější.6 Po této zázračné rekombinační události pak SARS-CoV-2 znovu zmutoval a nabyl schopnost nakazit člověka a vyvolat globální pandemii, aniž by po své evoluční historii zanechal jakékoliv biologické, genomické či epidemiologické stopy.

Pokud skutečně existuje přirozené vysvětlení původu covidu-19, pak všechno, co musí udělat čínská (a americká) vláda a vědci účastnící se výzkumu, je vystoupit a poskytnout nám důkazy.

Tyto důkazy, jak zdůrazňuje dr. David Relman ve Sborníku Národní akademie věd, by musely poskytnout laboratorní vzorky a vědecké údaje, které ukážou identitu nejbližších předchůdců SARS-CoV-2 a také „místo, čas a mechanismus přenosu první lidské infekce“.

Nemusíte však napjatě očekávat, že se to stane, protože nikdo na sebe nechce vzít vinu a nést odpovědnost za nejdestruktivnější laboratorní nehodu nebo únik z laboratoře v lidských dějinách.

Příběh o „přírodním původu“ už tolikrát opakovaly sdělovací prostředky, internetoví giganti, vědecké a lékařské autority a vládní úřady, že není divu, že většina obyčejných lidí zůstává zmatená, špatně informovaná a vystrašená.

Každý, kdo se odváží oficiální příběh napadnout a poukázat na převahu důkazů o tom, že se SARS-CoV-2 jeví jako syntetický konstrukt, geneticky upravený v laboratoři v čínském Wu-chanu, která se věnuje biomedicíně / biologickému boji, a byl vypuštěn buď (s největší pravděpodobností) náhodou, anebo záměrně, je zasypán nadávkami a odmítnut jako „konspirační teoretik“ a poté obvykle celkově cenzurován a/nebo zakázán na jejich sociálně mediálních platformách.

Podle oficiálního příběhu SARS-CoV-2 vznikl náhle, bez varování, jako mor, téměř jako zásah Boží, údajně pocházející a šířící se z Velkoobchodního trhu s mořskými plody Chua-nan, „mokrého trhu“ ve Wu-chanu, kde se údajně prodávala, zabíjela a jedla exotická živá zvířata jako netopýři a luskouni.

Netřeba říkat, že nechutná představa, jak čínský trhovec před svými zákazníky na wuchanském trhu s mořskými plody zabíjí netopýra, ti ho jedí a pak se nakazí strašnou nemocí, byla děsivá a odpudivá, jako něco z hororového filmu. Zavání také rasismem, protože využívá stereotypu Asiatů, kteří jedí jídla, jež jsou západním chutím cizí, a tudíž odpudivá.

Většina světových médií stejně jako skupina elitních vědců, kteří provádí pokusy s netopýry a viry, opakovala čínský vládní příběh o „netopýrovi na mokrém trhu“ až do omrzení. Nebylo nikterak překvapivé, že se rozlehl globální pokřik: zakázat mokré trhy a maso z volně žijících druhů.

Velké zakrývání

Aby zakryli své profesní vědecké pochybení a zločinnou nedbalost a ochránili své „právo“ provádět nebezpečný, neregulovaný výzkum, který je v rozporu s celosvětovou smlouvou zakazující výzkum biologických zbraní, a aby ochránili roční zisky miliard dolarů velkých farmaceutických společností a průmyslu geneticky modifikovaných potravin, se čínští a američtí úředníci, velké farmaceutické společnosti, Facebook, Google a arogantní bezohledná síť globálních vědců zoufale snaží zakrýt laboratorní původ pandemie covidu-19.

Čínští vládní úředníci od samého začátku lhali a pokoušeli se utajit fakta týkající se covidu-19 a v mnoha případech jim napomáhala Světová zdravotnická organizace (jejímiž hlavními sponzory jsou Čína a Bill Gates) a síť smluvně vázaných genových inženýrů a virologů z USA a dalších zemí, kteří studují viry a bakterie a přetváří je na zbraně pod pláštíkem biomedicínského nebo vakcinačního výzkumu.

V první etapě tohoto zakrývání šlo o pokus zatajit nebo oddálit přiznání, že se ve Wu chanu objevila nová epidemie podobná SARS a že byla velmi nakažlivá – na rozdíl od prvního vypuknutí SARS v letech 2002–2004 v Číně. Přestože světová média poslušně opakovala vysvětlení, že covid-19 pochází z mokrého trhu ve Wu-chanu, které bylo později zdiskreditováno, začala řada zpravodajských organizací zkoumat a odhalovat některé rané klamání, otálení a lži čínské vlády.

Tyto zpravodajské organizace začaly přinášet zprávy o skutečnosti, že čínská vláda měsíc či ještě déle odkládala přiznání, že v listopadu nebo v prosinci 2019 vypukla dosud neznámá a vážná epidemie dýchacích cest covid-19. Poté čínští představitelé (a WHO) i přes varování některých jejich špičkových vědců otáleli světu přiznat, že se tento virus SARS-CoV-2 do 19. února 2020 ve Wu-chanu rychle šířil z člověka na člověka.

Mezitím čínská vláda cenzurovala a pronásledovala vědce a lékaře, kteří se snažili sdělit veřejnosti, že se rozvíjí vážná zdravotní krize. Kanadský novinář Andrew Nikiforuk uvedl: „Podle obsáhlých zpráv Wall Street Journal a New York Times čínské úřady tváří v tvář koronavirové krizi potlačovaly oznamovatele, ignorovaly kritické důkazy a na její propuknutí reagovaly tak opožděně, že se musely uchýlit k drakonickému lockdownu, aby kompenzovaly své selhání.“ Světový tisk si však málo všímal známek dalšího, ještě zákeřnějšího utajování – toho, že SARS-CoV-2 nevznikl přirozeně, ale že ve skutečnosti unikl nebo byl vypuštěn z jedné ze dvou wuchanských laboratoří pro výzkum biologické bezpečnosti, kde se konaly pokusy se ziskem funkce ve špatně řízených zařízeních náchylných k nehodám. Bez toho, že by o tom svět věděl, v těchto laboratořích byly uloženy tisíce netopýřích koronavirů, z nichž některé byly přetvořeny na zbraně.

Druhá etapa utajování

Do druhé etapy utajování, kterou bohužel většina médií ignorovala, patřilo systematické ničení forenzních důkazů včetně:

  • Testů a vzorků odebraných z wuchanského trhu a blízkých laboratoří koncem prosince 2019.
  • Převzetí Wuchanského institutu virologie čínskou armádou a jejími špičkovými specialisty na biologické zbraně 26. ledna 2020.
  • Odstranění 20 000 genomů netopýřích virů shromážděných Wuchanským institutem virologie a jinými z veřejných onlinových databází.
  • Cenzurování, a dokonce mizení čínských vědců, kteří poukazovali na to, že SARS-CoV-2 byl pravděpodobně uvolněn z laboratoře s potenciálem rozpoutat nebezpečnou pandemii.
  • Zákaz publikace jakýchkoliv článků o SARS-CoV-2 bez předchozího oficiálního souhlasu Čínské armády.
  • Tajná změna datových souborů v publikovaných příspěvcích bez uveřejnění oznámení o opravě.
  • Vymazání odhadem tří set studií o koronaviru z databáze státem řízené Čínské národní nadace přírodních věd v lednu 2021 včetně studií provedených na Wuchanském institutu virologie.

Kromě zničení důkazů byl záhy prosazen vykonstruovaný příběh odmítající teorii o laboratorním původu viru, jenž se od té doby udržuje. Klíčovou roli v těchto intrikách sehrál Peter Daszak z EcoHealth Alliance, který poskytl grantové peníze NIH Wuchanskému institutu virologie na výzkum koronavirů.

Osmnáctého února 2020 zveřejnil medicínský vědecký časopis The Lancet vědecké prohlášení podepsané 27 výzkumníky, kteří odsuzovali teorii o laboratorním původu covidu-19 a prohlašovali: „Vystupujeme společně, abychom důrazně odsoudili konspirační teorie tvrdící, že covid-19 není přírodního původu. Vědci z mnoha zemí publikovali a analyzovali genomy původce … SARS-CoV-2 a v drtivé většině dospěli k závěru, že tento koronavirus pochází od volně žijících druhů…“

Ověřovatelé faktů na sociálních médiích na toto prohlášení pravidelně spoléhali, když cenzurovali důkazy, podle nichž se SARS-CoV-2 jeví jako vyrobený člověkem. Jak se ukázalo, klíčovým organizátorem tohoto spiknutí, jehož záměrem bylo odradit od veřejné diskuse, byl Daszak. Navrhl zmíněné prohlášení, avšak e-maily získané prostřednictvím zákona o svobodě informací (FOIA) odhalují, že nechtěl, aby se dalo „určit, že pochází od nějaké jedné organizace nebo osoby“. Spíš si přál, aby vypadalo jako „dopis od předních vědců“.

Když nadešel rok 2021 a zesílilo volání po skutečném vyšetření původu SARS-CoV-2, byl Daszak jmenován nejen do jedné, ale do dvou samostatných komisí, které byly tímto úsilím pověřeny: do komise covid-19 časopisu The Lancet a do vyšetřovacího výboru Světové zdravotnické organizace.

Jaká je pravděpodobnost, že Daszak – který od samého začátku hrál klíčovou roli při vytváření příběhu, že SARS-CoV-2 vznikl přirozeně mezidruhovým přenosem – dospěje na konci tohoto vyšetřování k jakémukoli jinému závěru? Také pět dalších členů komise časopisu The Lancet podepsalo prohlášení z 18. února 2020 v The Lancet, což zpochybňuje i jejich důvěryhodnost.

Je zajímavé, že i když čínské úřady obvinění z úniku z laboratoře dál popírají, biomedicínské / biologické obranné laboratoře v Číně včetně Wuchanského institutu virologie a Čínského centra pro kontrolu nemocí zavedly nové laboratorní postupy, aby po pandemii zpřísnily bezpečnost a bezpečnostní opatření.

Covid-19: plánovaný, nebo prostě předvídaný a využitý?

Sám dr. Anthony Fauci řekl: „A pokud existuje jedna zpráva, kterou vám dnes chci na základě svých zkušeností předat … je jí, že není pochyb o tom, že pro nadcházející [Trumpovu] administrativu přijde výzva v oblasti infekčních chorob … ale dojde také k překvapivému vypuknutí … To, čím jsme si mimořádně jisti, je, že se toho dočkáme v několika příštích letech.“

Díváme se na to, co je možná největším zločinem nebo nedbalostním trestným činem a zatajováním v moderní době. Pokud v trestním řízení jedná podezřelý (čínská vláda) nebo skupina podezřelých (čínská a americká vláda a jejich vědci) jako viník, pokud utajují nebo ničí důkazy, zastrašují svědky a útočí na své kritiky jako na „konspirační teoretiky“ a neustále mění svůj příběh nebo své alibi, pak jsou pravděpodobně vinni nebo se snaží krýt někoho jiného.

Jestliže má někdo – možný spolupachatel nebo spolupracovník těchto pachatelů – ekonomický či politický prospěch nebo prospěch ve smyslu zvýšení moci a kontroly ze zločinu nebo z katastrofy, anebo ze zakrytí skutečného původu tohoto zločinu nebo katastrofy, musíme se na něj a jeho výroky či svědectví dívat velmi pozorně.

Jestliže někdo, nebo v tomto případě skupina velmi bohatých a mocných lidí (včetně Billa Gatese, Světové zdravotnické organizace a Světového ekonomického fóra), nepochopitelně do velkých podrobností předvídá, že se brzy objeví velká pandemie jako covid-19 (což udělali během cvičení na vysoké úrovni známém jako Událost 201), a to se potom stane, musíme nutně zpozornět. Zvláště když poté stejná globální elita následně manipuluje s katastrofou ve svůj prospěch, pečlivě ten příběh kontroluje a manipuluje s ním a rozvíjí vlastní ambiciózní plány na něco, co se rovná novému světovému řádu s demokratickou a totalitní kontrolou, známému jako Velký reset.

(Joseph Mercola & Ronnie Cummins - Pravda o COVIDU – 19. Brno: Riva 2021. Knihu lze objednat na https://nakladatelstvi-riva.cz)

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

koronavirus

Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.

Zcela jiné informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.

autor: PV

PhDr. Jiří Horák, Ph.D. byl položen dotaz

Myslíte, že chce Rusko mír?

Jak hodnotíte podmínky, které si Rusko stanovuje pro ukončení války? Přijde vám ztráta území a zákaz vstoupit do NATO jako adekvátní podmínka? Mně teda moc ne a kladu si otázku, zda to Rusko nepožaduje záměrně, aby to vypadalo, že se dohodnout, ale vlastně vůbec nechce. Co myslíte? A věříte, že je r...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Přemysl Votava: Cesta na východ 22. června 1941

15:10 Přemysl Votava: Cesta na východ 22. června 1941

Je to již 83let. Ti poslední hrdinové od Moskvy, Stalingradu, Leningradu, Sevastopolu, Charkova, st…