Sdružení klientů H-Systému: Pane Smetko, Vaše vyjádření jsou jednou velikou lží a klamem

12.09.2018 11:00

Otevřený dopis panu Smetkovi, kde "v krátkosti" popisujeme zločinné praktiky, které se udály v průběhu 20 let v H-Systému. Stále se totiž zapomíná, že na začátku to byly úvěrové podvody především Komerční banky, které započaly tuto nešťastnou kauzu, a které se díky prvnímu správci k.p. JUDr. Kudláčkovi, který byl prokazatelně spojen se samotným pachatelem, začaly vyšetřovat pozdě, že už na nikoho ze zúčastněných nedosáhla spravedlnost.

Sdružení klientů H-Systému: Pane Smetko, Vaše vyjádření jsou jednou velikou lží a klamem
Foto: YouTube repro
Popisek: Petr Smetka, zakladatel společnosti H-System
reklama

V dopise je popsáno, že délka trvání soudních jednání a samotného konkurzu je zaviněna především pachatelem samotným, tedy p. Petrem Smetkou, nikoli soudy samotnými či dokonce druhým správcem JUDr. Monsportem. Skutečně jsme uvítali Rozsudek Nejvyššího soudu, který myslel na všechny věřitele, nikoli jen na 30 vyvolených bydlících osob v Horoměřicích, převážně ze samotného vedení družstva Svatopluk.

Pane Smetko,

Vaše vyjádření v E15 ze dne 15.8.2018 je jednou velikou lží a klamem, a proto se proti Vašim výrokům důrazně ohrazujeme:

1. Hned na začátku, pane Smetko, je třeba konstatovat, že Vy jste neokradl pouze klienty H-Systému, banky a spoustu věřitelů, ale Vaše dluhy ve výši 1,3 mld. korun zaplatili i všichni daňoví poplatníci v České republice. Zde je vysvětlení: v letech 1992-1994 si Vaši kamarádi založili účelově nejrůznější společnosti a začali čerpat v různých bankách, převážně však v bance Komerční, úvěry po 70 mil. Kč. Tyto úvěry nespláceli, nutno dodat, že Komerční banka to po nich ani nevyžadovala. Celkový dluh těchto společností personálně a majetkově propojených s H-Systémem činil i s příslušenstvím 1,3 mld. Kč. Tyto dluhy v roce 1995 byly převedeny na společnost H-Systém, a.s. Bylo to přesně v době, kdy společnost H-Systém spustila masivní kampaň dostupného bydlení a začala uzavírat první smlouvy s nic netušícími klienty. Později tyto dluhy, pane Smetko, přešly do Konsolidační agentury, kde je všichni občané této země za Vás a Vaše kamarády zaplatili.

2. V rozhovoru jste nezmínil to nejpodstatnější, a to, že jste klienty H-Systému zapomněl upozornit, že vstupují do projektu společnosti, která zcela dobrovolně na sebe vzala více než miliardový dluh společností, o kterých klienti ani netušili a možná dodnes netuší. Asi těžko, pane Smetko, byste sehnal tolik klientů, kdybyste přiznal, že společnost H-Systém v roce 1995 měla závazek ke Komerční bance 1,3 mld. Kč. Jednoduše řečeno – klienti podepisovali smlouvy se zadluženou společností a Komerční banka, nevymáhající tyto pohledávky zpět, tuto skutečnost svým způsobem kryla a spolu se společností H-Systém tak čekala, až do té pasti popadají občané, kteří si chtěli zajistit pouze vlastní bydlení.

3. Vaše úvodní slova v rozhovoru, že „firma se dala zachránit“, je tedy zcela lživá. Na začátku éry H-Systém Vám, pane Smetko, chyběla jedna miliarda, na konci dvě!

4. Vzpomeňte si na Vaše výpovědi, pane Smetko, jsou koneckonců zaznamenány v rozsudku. Příklad: jeden den jste vybral z pokladny H-Systému 300 mil. Kč, ale nikdy jste si už nevzpomněl, kam jste je vlastně donesl.

5. Nepřímo v rozhovoru vyzýváte politiky, aby se „k tomu postavili“. My se Vás ptáme, proč se mají k problému postavit politici, navíc ti, kteří v politice tenkrát ani nebyli? Proč se k němu nepostavíte Vy, pane Smetko, který jste tohle peklo způsobil? Co koupili Vaši kolegové za tu první miliardu, kterou si půjčili v Komerční bance? Proč dluhy převedli s Vaším požehnáním na H-Systém, tedy potažmo na samotné klienty? A co jste, kromě levných pozemků a rozestavěných 34 domů, pořídil za tu druhou miliardu Vy? To jste stále nikomu nesdělil, protože Vás při výpovědích u soudu poměrně často opouštěla paměť. Takže nechtějte teď do svého maléru vtáhnout politiky či dokonce pana prezidenta. Stačí si, pane Smetko, vzpomenout, kam jste ty peníze nosil!

6. Vaše další vyjádření k právničce Haně Marvanové, že“ ponouká své klienty k napadání všech“, je jen Vaším slaboduchým a zbabělým útokem. A Vaše zbabělé chování si pamatuje hodně klientů H-Systému. Nikdy nezapomeneme, jak jste se před námi schovával a na jednání posílal pana Eliáše, protože Vy jste se nikdy k ničemu neuměl postavit zpříma. Hrál jste vždy zákulisní špinavé hry, bál jste se jakékoli konfrontace.

7. V dalším Vašem vyjádření se zmiňujete, že se „budete podílet na náhradě škody“! Pane Smetko, to asi chcete oblbnout národ či nějakého politika s prostším myšlením či věčného optimistu! Přiznejte se klientům a také ostatním občanům, kteří za Vás uhradili dluhy v Konsolidační agentuře, že nemíníte vrátit nic a majetky, které jste získal trestnou činností, si hodláte v každém případě ponechat. Například - pozemky v katastru Rabyně, které dohledala Policie ČR a Vrchní státní zastupitelství je v roce 2000 zajistilo pro ostatní věřitele, jste suverénně s pomocí svých starých triků a falešných exekucí v roce 2006 opět odklonil, tentokrát ke svému známému Luďku Fabingerovi. Takže jako by byly zpátky zase u Vás, pane Smetko! A dodnes, tedy 12 let se s panem Fabingerem, tedy vlastně s Vámi, Vrchní státní zastupitelství o ty pozemky soudí. Kdybyste se chtěl skutečně podílet na náhradě škody, tak byste se o tyto pozemky především nesoudil. Ale o tyto pozemky Vám dnes nejvíce jde, pane Smetko. Navíc musíme konstatovat smutnou věc, a to, že soudy Vám opět jdou na ruku. Soudkyně u Obvodního soudu v Praze 2, Daniela Reifová, v soudní síni napomíná vrchního státního zástupce, zatímco k obviněnému Fabingerovi přistupuje velmi shovívavě. Korunního svědka kauzy téměř neposlouchá, ačkoli dokonale popsal podvod, který měl původně po dohodě s Vámi provést on sám. Občané, kteří byli přítomni soudnímu jednání, byli znechuceni.

8. V rozhovoru říkáte, že pracujete, ale „že bohužel nemůžete podnikat“, proto splácíte málo! No, my jsme, pane Smetko, nikdy od Vás neviděli ani „to málo“! A že nemůžete podnikat je štěstím pro všechny naše občany, protože Vaším dosavadním podnikáním jste zničil téměř 1100 rodin a poškodil stovky věřitelů.

9. Stále, pane Smetko, říkáte, “jaké majetky byly původně v konkurzu“, tedy, že jste zanechal jmění v pozemcích. Pane Smetko, ty pozemky jste převážně kupoval v letech 1992-1994, většinou 1m2 za 0,10-0,70 Kč, takže za pakatel. Máte snad jedinou pravdu v tom, že cena pozemků roste, ale zapomněl jste říci i tak to podstatné. Pozemky jste některým původním vlastníkům ani nezaplatil a především tyto pozemky byly zatížené zástavami pro Komerční banku. Znovu Vám připomínáme, pane Smetko, to je ta banka, kam chodili Vaši kamarádi a při odpolední procházce si tam vyzvedli vždy 70 mil. Kč. Šli vícekrát za sebou…

Pozn.: již 23.8.1999 Jaroslav Plesl v týdeníku Euro zmapoval podivné úvěry Vašich majetkově a personálně spřízněných společností a rovněž uvedl cenu vypracovanou soudními znalci za pozemky a nemovitosti, které jste za sebou zanechal. Vaše údaje se od těch znaleckých posudků značně liší.

10. Dluhy společnosti a Vaše zbabělost vás přivedla do konkurzu. Ale ani to nezhatilo vaše nečisté plány. Bleskurychle jste založil H-Systém č. 2, tedy Stavební bytové družstvo Svatopluk, kam jste naháněl s větší či menší silou zoufalé klienty. Vaším hlavním cílem bylo připravit tyto klienty o Smlouvy, které s H-Systémem v minulosti uzavřeli a udělat z nich téměř nesvéprávné občany.

11. A taky uvádíte, jakou jste byl „jedničkou na trhu“! No, jedničkou jste skutečně byl, to Vám také nelze upřít, vymyslel jste velmi sofistikovaný podvod, při kterém jste si odnesl se svými komplici téměř 2 mld. korun, které jste navíc dokázal zašantročit tak, že se téměř nic nenašlo a co se našlo, tak jste dalšími podvody dokázal znovu k sobě přiklonit. U soudu jste si na nic nikdy nevzpomněl, a kdyby si náhodou chtěli vzpomenout jiní, tak jim byly předtím, také asi náhodou, v obálce poslány anonymně bombičky. Jednomu utrhly ruku a ty ostatní zastrašily tak, že si rovněž na nic nevzpomněli.

12. Dále uvádíte, „že chvíli byla naděje, když většina klientů z družstva Svatopluk se rozhodla projekt dokončit“.  Pane Smetko, do Vašeho podvodného projektu vstoupilo téměř 1100 rodin a ve Svatopluku jich skončilo cca 550. To není většina, ale polovina. Z těchto 550 nakonec stavěla navíc jen zhruba pětina z nich. Zde je však třeba také uvést, že ke vstupu do družstva Svatopluk byli někteří klienti H-Systému brutálně nuceni a bylo využito donucovacích metod. Máme je tady popisovat? Vaše způsoby totiž byly nevybíravé a lidé dostali strach. Nutno dodat, že tento projekt (družstvo Svatopluk), který jste prokazatelně spoluzakládal u advokátky Aleny Benešové, mimochodem později brutálně zavražděné, se Vám vydařil. Mohl jste totiž přes další osoby pokračovat ve své trestné činnosti! Mnoho členů Svatopluku postupně rezignovalo a přestalo se o věc zajímat, což Vám vyhovovalo. Za 20 let družstvo postavilo byty pro cca 150 rodin! Takže na ty poslední by dle Vašeho vzorce a především nereálných slibů došlo za 140 let!

13. Je třeba dále uvést, že družstvo Svatopluk shánělo peníze všude a nešlo stále ždímat zcela vyčerpané klienty, tehdy již členy družstva. A tak si vypomohlo a postavené byty pronajímalo družstvo Svatopluk každému, kdo byl ochoten vedení družstva zaplatit. Takže dnes v Horoměřicích nejsou jen vyždímaní a skutečně zoufalí klienti H-Systému, ale také lidé, kteří do Vaší podvodné společnosti nikdy nic neinvestovali a dnes chtějí výhody na úkor věřitelů H-Systému!

14.  Podstatné, pane Smetko, je i to, že družstvo vybírá nájemné a dle jednoho svědka jsou byty dále podnajímány. Např. byt 2+1 družstvo pronajalo z neznámého důvodu paní, která nikdy nebyla klientkou H-Systému a navíc ji umožnilo, aby byt více než 10 let dále podnajímala. Dotyčná osoba družstvu, alespoň dle údajů, které družstvo předložilo správci, platila nájemné 277,-Kč měsíčně, sama však byt pronajímala za 11400,- Kč. Družstvo tak této paní umožnilo si vydělat 1,3 mil. Kč! Uvědomte si jen, o kolik více peněz mohlo být v konkurzní podstatě pro všechny věřitele. A víte, proč peníze nešly tam, kam měly jít? Protože jste antidatovanými podvodnými smlouvami udělali takový zmatek v konkurzu, že nastolit právní stav bez pomoci soudů v podstatě nešlo. A to je to, co vám nejvíce vyhovovalo! Všechno jste úmyslně zdržovali a dále zdržujete, odvolávali se, zpochybňovali. A vesele jste si podnikali a vydělávali na úkor ostatních věřitelů.

15. Zmiňujete také současné developery, jak si „žijí z levných konkurzních výprodejů“. Pane Smetko, Vámi zmiňovaní developeři kupovali pozemky za milióny, Vy jste je kupoval za halíře! Oni postavili, Vy ne!

16. Dále radíte, jak se mělo postupovat při prodejích v konkurzu. No Vaše rady, pane Smetko, byly vždycky drahé. Zřejmě neznáte insolvenční zákon, což je jistě chybou, ale Vaše další vyjádření jsou tak prolhaná, že slušně na ně reagovat je pro nás opravdu těžké. Říkáte „že se správce konkurzní podstaty (myšlen je asi dr. Monsport) třásl na to, aby vedení družstva Svatopluk bylo odstraněno do vazby“.

Pane Smetko, vzpomeňte si na všechny podvody, které se přes družstvo Svatopluk prováděly. Antidatované smlouvy, převedení dluhu H-Systému na družstvo Svatopluk, likvidace úvěrových smluv s Komerční bankou, odvezení nejdůležitějších dokumentů prvním správcem konkurzní podstaty, dr. Kudláčkem, na neznámé místo. Neznali jste vůbec míru a šli jste „až na dřeň“. Výsledkem bylo sice odvolání prvního správce konkurzní podstaty pro nezákonitosti, které v konkurzu prováděl, a později i pravomocné odsouzení vedení družstva Svatopluk, ale co to bylo platné, když jste způsobili takovou právní spoušť, která dodnes ničí všechny zúčastněné (klienty, věřitele, soudce, správce). Šílenou délku konkurzu jste způsobil pouze Vy. Mimochodem, za působení prvního správce Kudláčka se ztratilo a také padělalo nejvíce dokumentů.

17. V dalším bodě píšete, co po Vás všechno zbylo…ano, pane Smetko, zbytek tu je: oči pro pláč, uštvané rodiny, sebevraždy, nekonečné dluhy, zoufalství.

18. Pak také zmiňujete svoji loterijní činnost a jak Vás pár hyen okradlo. Ptáme se, vás, pane Smetko, o jakých hyenách je řeč? My, klienti H-Systému, jsme také na hyeny narazili, navíc ty naše hyeny měly dlouhodobé politické krytí!

19. Dále zmiňujete licenci s cennými papíry – a zase, pane Smetko, jste tím ublíženým. Uvádíte, že „Ministerstvo financí náhle otočilo…“ Vás prostě každý zradil!  Jen jste zapomněl říci svým klientům o Vašich mimo-stavebních aktivitách a především to, že jejich peníze do žádných staveb nejdou, že si prostě s jejich penězi jen „hrajete“. Jen tak mimochodem, kdopak Vám licenci na trh s cennými papíry slíbil? Pan Kočárník? Ona totiž jeho manželka Jitka Kočárníková byla údajnou klientkou H-Systému, nikdo však neviděl její smlouvu či platby! Že by drobný úplatek? A když i pan Kočárník viděl, že stavět se nebude, tak taky vycouval ze slibů?

20. Dále uvádíte: „banky i vláda nám věřily“! Tak tomu my, jako klienti, pane Smetko, fakt nerozumíme! Jak vám mohly věřit banky, když jste si brali úvěry, které jste nikdy nespláceli? Kdo vám tedy věřil? Prozraďte ta jména, nebojte se, své jste si odseděl, víc už dostat nemůžete. Za každý den v kriminále jste v přepočtu od bank a klientů dostal cca 456 tis. Kč za každý jeden den! Možná, že za tyhle peníze by si šli sednout i jiní dobrodruzi.

21. Další Vaší nehoráznou lží je, že Vás drželi v kriminále na základě dopisu právničky Hany Marvanové. No, to snad Vám nemůže věřit ani malé dítě? Soud posuzoval, zda splňujete podmínky pro podmínečné propuštění a protože jste dle rozsudku soudu neplnil své povinnosti, tj. nesnažil jste se žádným způsobem klientům nahradit škodu, tak soud Vaši žádost zamítl.

22. Stejně tak lživá jsou vaše tvrzení, že Hana Marvanová Vás dostala do konkurzu. S tím Hana Marvanová neměla nic společného, žádný její klient prokazatelně nebyl navrhovatelem konkurzu! Vy jste byl, pane Smetko, prostě věčným neplatičem, a tak holt pár jiným věřitelům „ruply nervy“!

23. Dalším Vaším nehorázným napadením, pane Smetko, je váš výrok: „je s podivem, jakou zášť hrne správce konkurzu na klienty, kteří jsou v družstvu Svatopluk“. Vaše veškerá tvrzení, pane Smetko, byla vždy cílenou lží – opět chcete vyvolat nenávist, znesvářit správce a klienty a především způsobit zmatek, abyste opět ovládl situaci.

24. Největší Vaší ubohostí je, že uvádíte zcela scestné informace o tom, že JUDr. Hana Marvanová překazila koupit družstvu Svatopluk pozemky a domy v Horoměřicích a dostavět tam. Pane Smetko, nebyla to Hana Marvanová, ale Konsolidační agentura, která žádnému z tehdejších žadatelů o podporu státní agentury nepomohla. Konsolidační agentura ani družstvu Svatopluk, a ani sdružení Maják nedovolila tuto lokalitu odkoupit, protože dle jejího vyjádření oba subjekty nabídly nereálnou (pro agenturu snad neodpovídající) částku. Na to všechno, pane Smetko, jsou písemné doklady. Lhát redaktorům E15 můžete jen proto, že nemají kde se seznámit se skutečností kolem tohoto monstrózního případu.

25. Jedním z dalších vašich výkřiků je, že věřitelský výbor prodává majetek za nízké ceny. Pane Smetko, první konkurzní správce Kudláček chtěl veškerý majetek v konkurzní podstatě prodat družstvu Svatopluk za takové ceny, které by zcela ožebračily ostatní věřitele. A navíc by se vám majetek H-Systému přes družstvo Svatopluk zase zcela vrátil a vy byste tak dál zcela ovládal situaci. Vaše nenávist vůči správci Monsportovi je zakopána právě tady. On dokázal odhalit vaše podvody v konkurzu a včas upozornit soud, zatímco první správce Kudláček je téměř kryl.

26. Podstatné je však, pane Smetko, jiná věc a ta se stále před veřejností tají! První správce konkurzní podstaty pan Kudláček řadu let před svým jmenováním do funkce konkurzního správce pracoval jako právník v Komerční bance. Zcela určitě jmenování řadového podnikového právníka do funkce konkurzního správce H-Systému nebylo náhodnou volbou! Nemůžeme se proto divit, že právě úvěrové smlouvy společností majetkově a personálně propojených s H-Systémem a Komerční bankou u pana Kudláčka na dlouhou dobu zmizely a byly dokonce odvezeny na neznámé místo mimo Prahu.

Právě správce Kudláček se tak spolupodílel na tom, že podvody ředitelů poboček (bývalých kolegů pana Kudláčka) Komerční banky nebyly dlouho šetřeny a když jste byl společně s nimi obžalován, soud konstatoval, že je jejich trestní odpovědnost promlčena. Zde nastaly ty fatální chyby, které se již nikdy nepodařilo napravit. Navíc pohledávka Komerční banky, ačkoli vznikla trestnou činností, je dnes oddělenou pohledávkou, tedy zvýhodněnou oproti všem jiným věřitelům. Byli to klienti H-Systému, a především JUDr. Hana Marvanová,  kteří žádali vyšetřování těchto úvěrů, a za tím účelem podali i určovací žalobu! Jenže si vzpomeňte, pane Smetko, co jste s vedením družstva Svatopluk vyváděli. Neměli jste žádný zájem na vyšetřování úvěrových podvodů, nepřetržitě jste se snažili o skandalizaci jmenované advokátky, a to jen proto, abyste na dlouhou dobu vyšetřování zakonzervovali a došlo tak k promlčení. Proč i vedení družstva Svatopluk bránilo vyšetřování úvěrových podvodů? Vždyť dnes na to doplácejí všichni klienti H-Systému, včetně členů Svatopluku, a i ostatní věřitelé.

V jednom jste se však, pane Smetko, přepočítal:

Pomineme-li nezkušenost bývalého podnikového právníka a pozdějšího správce Kudláčka, který navíc při správě majetku v konkurzu vršil jednu chybu za druhou (které vedlo k jeho pozdějšímu odvolání), pomineme-li, pane Smetko, Vaši hamižnost a navíc obrovskou zbabělost, dlouho jste si myslel,  že Vaši odpornou hru dojedete do konce a bez ztráty. Proto jste tak dlouho tvrdil, že šlo jen o špatný podnikatelský záměr, za který se většinou tresty nedávají. Našli se ale excelentní soudci, kteří dokázali Vaše podvodné jednání odhalit a prokázat, našli se čestní státní zástupci, přispěli i nebojácní svědkové, a tak jste byl za tu zlodějnu po právu odsouzen!

Váš plán, pane Smetko, byl jediný. Chtěl jste získat všechno a toho, kdo se nepodvolí, jste ničil! Snažil jste se o diskreditaci všech, kteří Vaše nečestné úmysly odhalili. A to, že dnes, alespoň dle článku MF Dnes ze dne 18.8.2018, vedení družstva Svatopluk ani nedalo zpátky svým členům peníze z rozvrhu konkurzní podstaty, jen svědčí o tom, že se vaše metody nezměnily. Rozehráli jste zase bitvu, ale nedomysleli jste, že se objeví i další informace, třeba ty o 40 miliónech korun, které dostalo družstvo Svatopluk z rozvrhu konkurzní podstaty pro všechny své členy. Na jednu stranu stále tvrdíte, jak družstvo Svatopluk zastupuje 550 klientů, na stranu druhou jste 6 let údajně nenašli jejich adresy, abyste se s nimi spojili a peníze, tedy ty drobné z konkurzu, jim vrátili.

27. Jestli chcete, pane Smetko, občanům Horoměřic pomoci, tak pomožte. Když jste po svém propouštění z výkonu trestu navštívil Horoměřice a připíjel si tam s vedením Svatopluku, máte k Horoměřickým určitě kladný vztah. Mezi 60 rodinami je tam však POUZE polovina PŮVODNÍCH KLIENTŮ H-Systému. Ta druhá polovina s H-Systémem nemá nic společného, nikdy neutrpěli žádnou ztrátu, těm pomáhat nemusíte! Vzpomeňte si, pane Smetko, kam jste odnesl třeba těch 300 mil. Kč? Nebo kde je ta miliarda z Komerční banky?  Pokud se Vám vrátí trochu paměť, můžete ještě dnes mnohé napravit! Nenechávejte bydlící klienty stále stát s těmi popsanými čtvrtkami! Jejich srdcelomné nápisy, aby jim konkurzní soud nebral domovy, již občané České republiky znají. Ale nebyl to konkurzní soud, ani správce Monsport, nebyli to advokáti, byl jste to Vy. PANE SMETKO, VY JSTE VZAL NADĚJI NA DOMOVY TÉMĚŘ 1100 RODINÁM! NEPŘEVRACEJTE SKUTEČNOST!

28. Vaše zločinecká povaha spočívá v tom, že pokud se objeví důležité informace, které Vás mohou kompromitovat, umíte bleskurychle způsobit chaos, nenávist, válku, a v takovém prostředí znovu začnete operovat a odkloňovat majetek zpátky k sobě! Že Vám v tom pomáhají i některá Vám z nepochopitelných důvodů nakloněná média, je skutečnou tragédií, kterou lze jen těžko vysvětlit a pochopit. Pokládáme to za nestydatost. VYMÝŠLÍTE SI BÁCHORKY, KTERÉ SE PO VEČERECH UČÍ SENÁTOR ČUNEK, KTERÝ JE PUBLIKUJE V MÉDIÍCH. Jeho a Vaše rozhovory jsou téměř identické a mají za cíl zcela zmást veřejnost. Jste schopen alespoň na chviličku manipulovat dokonce i s míněním pana prezidenta , přes družstvo Svatopluk ovlivnit názor premiéra vlády, zaměstnat na plné pecky všechny soudce v republice, včetně soudců Ústavního soudu. Získáváte zase jen čas, aby se zapomnělo na to dnes podstatné, a to jsou nemovitosti v katastru Rabyně, o které se rvete s vaší příslovečnou buldočí povahou.

29. Ujišťujeme vás, že se vašemu tlaku nepodvolíme, neudělali jsme to 20 let od krachu H-Systému, ačkoli jste nám všem vyhrožoval (resp. na to jste měl také své lidi). Vyhrožovali jste smrtí našim dětem, zamykali jste nás do kanceláří, kde jste říkali, že se nedožijeme rána, posílali jste na nás své komplice i do zaměstnání. Vzpomeňte si, pane Smetko, jak jste napálili tu babičku, která měla v obci Okrouhlo pozemky. Co ta se kvůli Vám nabrečela! Vzpomeňte si na kapitána, kterého jste okradli hned dvakrát za sebou! Slíbili jste mu dvojdomek, když vám doplatí další 2 mil. Kč. On to udělal, odevzdal Vám veškeré úspory z třicetileté práce na moři, nedostal samozřejmě nic, dočkal se jen výhrůžek, nesměl natočit ani reportáž s Českou televizí. Zhroutil se. Je již mrtev. Bylo mu lehce nad padesát! Vzpomeňte si, pane Smetko, na paní Evu, která vás úpěnlivě prosila, že si musí vzít maminku k sobě do Prahy, protože sama již nemůže být! Ta až do minulého roku platila dluhy za namalovaný obrázek bytu. Vzpomeňte si, pane Smetko, na rodinu, která se vrátila z emigrace, a znovu se do ní musela vrátit. Vzpomínáte, pane Smetko, na tu mladou maminku se dvěma malými dětmi, která skončila kvůli vám na chatě v zoufalých podmínkách? Tak ta je také po smrti, neměla s dětmi kde žít a navíc měla díky vám obrovské dluhy!  Máme pokračovat? PANE SMETKO, VY NEJSTE ČLOVĚK, VY JSTE …!

Vzpomínáme s úctou na jednoho vyšetřovatele v Praze 3, který byl schopen ty vaše podvody odhalit, jak sám říkal, do 14 dnů. Chyba lávky! Jakmile napsal první zprávu, tak byl z případu odvolán. Jakmile se vám někdo postavil, dovedl jste vždy najít způsob, jak ho zkompromitovat a následně zničit. Postavil jste se státním zástupcům, soudcům, kteří vám neuvěřili, že jste měl jen špatný podnikatelský záměr, advokátům, kteří dokázali kvalifikovat vaše trestné činy. Postavil jste se proti samotným klientům, kteří s vámi do H-Systému č. 2, tedy do družstva Svatopluk, odmítli vstoupit.

Marně jsme si mysleli, že necháte své klienty na pokoji, že snad Vám pobyt ve vězení pomohl utřídit si myšlenky a alespoň po chvilkách si vzpomenout na své oběti a zmírnit jejich utrpení. Mýlili jsme se, pane Smetko, velmi jsme se mýlili. Bojovat s Vámi není lehké, protože používáte samé „podpásovky“ či PR agentury a stále máte někde „drobné“ z 2 mld. korun, kterými se snažíte zvrátit spravedlnost či alespoň veřejné mínění.

Dovětek:

  • Z odvolaného správce konkurzní podstaty Kudláčka se stal soudce Krajského soudu, byl jmenován ihned poté, co mu byly prokázány nezákonnosti a manipulace v konkurzu H-Systému.
  • Další obžalované v kauze H-Systém omilostnil amnestií prezident Klaus a oni tak opět o vlásek unikli spravedlnosti a především povinnosti hradit škody poškozeným klientům.
  • Středočeský kraj 27.8.2018 poskytl dotaci na právní služby družstvu Svatopluk, kterou dojednal pravomocně odsouzený Ivan Král, bývalý předseda družstva Svatopluk. Údajně tato dotace má sloužit k  zaplacení elitních právníků. Bude se zase převracet spravedlnost naruby?
  • Na portálu Seznamzpravy.cz vyšel dne 6.9.2018 článek „Na ulici by neskončili…“o nemovitostech v hodnotě několika desítek miliónů korun některých bydlících členů družstva Svatopluk. Ne všichni jsou tak chudí, jak je občanům a především politikům stále podsouváno.
  • Obracejí se na nás obyvatelé Řevnic a i jiných lokalit, že tam působí firma Petra Smetky! Shoda jmen? Dle výpisu z OR jiný ročník narození, ale stejná adresa, jakou v minulosti užíval Petr Smetka st., na které jsme ho však nikdy nenašli. Obyvatelé Řevnic burcují proti zamýšlené masivní zástavbě Pod lesem a nápadně podezřelým prodejům pozemků samosprávy Řevnic. Ptáte se komu? Firmám Petra Smetky ml. Údajně v prodeji pozemků jdou radní i zastupitelé Řevnic panu Smetkovi ml. nápadně „na ruku“. Historie se opakuje?

Za Sdružení klientů H-Systému

Ing. Jiří Zbroj, MUDr. Eva Kodešová, Ladislav Michale

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Jan Veleba: Demoblok nedal našim zemědělcům jediný hlas

21:02 Jan Veleba: Demoblok nedal našim zemědělcům jediný hlas

Svého času, to jsem ještě byl v čele Agrární komory, jsme spolu s převorem slavného kláštera premons…